A kisebbségi sors Európa többségi nemzeteit is fenyegeti
Kövér László szerint a kisebbségi sors immár nemcsak az európai nemzeti kisebbségeket, hanem az európai többségi nemzeteket is fenyegeti. Az Országgyűlés elnöke a marosvásárhelyi vártemplomban beszélt erről vasárnap, a Vásárhelyi forgatag kulturális fesztivál fővédnökeként, a rendezvénysorozat keretében tartott ökumenikus istentisztelet után.
2021. augusztus 29. 16:24

A politikus megemlítette: a nagyvilágban és Európában "olyan mélységek örvénylenek, amelyek országokat, nemzeteket képesek magukba rántani, amelyek nemzedékek sorsát képesek tönkretenni, amelyek az emberi méltósággal nem élhető jövő veszélyével fenyegetnek".

Hozzátette: a magyarok a kisebbségi léttel azonosítják a politikai alávetéssel, gazdasági kifosztással és nemzeti megaláztatással járó sorsot. Úgy vélte, Európának azért is kellene foglalkoznia a nemzeti kisebbségek ügyével, mert a kisebbségi sors Európa bármelyik államának bármelyik - akár elsöprő számbeli többségben élő - nemzetét is utolérheti.

Felidézte: a külhoni magyarok egy évszázada küzdenek szülőföldjük otthonosságának megőrzéséért, és azért például, hogy annak etnikai arányait mesterségesen senki ne változtathassa meg. E gondokkal azonban ma már az európai többségi nemzetek polgárai is szembesülnek szavai szerint.

"A nyugat-európai nagyvárosok őshonos polgárai napjainkban tapasztalják meg, hogy fondorlatos módon, menekültkérdésnek álcázva, az illegális migráció és betelepítések eszközével miként fosztják meg őket a szülőföldjük és szülővárosuk otthonosságától, miként idegenítik el tőlük saját európai hazájukat" - fogalmazott a politikus.

Kövér László úgy vélte: olyan "posztkeresztény" és "posztnemzeti" korszak küszöbén állunk, melyet a mesterséges bűntudat határoz meg.

"Minden európai embernek bűntudata kell legyen a klímaváltozás miatt, a ma élőknek bűntudatuk kell legyen az elődeik miatt, a gyermekvállalásra készülőknek legyen bűntudatuk a megfoganó magzatuk miatt, a fehéreknek legyen bűntudatuk a feketékkel szemben, a férfiaknak legyen bűntudatuk a nőkkel szemben, a heteroszexuálisoknak legyen bűntudatuk a homoszexuálisokkal szemben, az időseknek legyen bűntudatuk a fiatalokkal szemben, az európaiaknak pedig legyen bűntudatuk a világ minden földrészének lakóival szemben" - fogalmazott.

Szerinte a bűntudat most épülő új kultúrája csak annyiban tér el a nácik és a kommunisták eszmevilágától, hogy nem egy kisebbséget jelöl meg az alacsonyabbrendűség és a kollektív bűnösség bélyegével, hanem mindenkit mindenki ellen fordít.

"A bűntudat romboló kultúrája helyett a felelős öntudat kultúráját akarjuk, a mesterséges elosztásokkal létrehozott identitásnélküliség helyett pedig meg akarjuk őrizni természetes önazonosságunkat. Családjukat és hazájukat szerető, keresztény magyarok akarunk maradni" - jelentette ki a politikus.

Kövér László úgy vélte: Marosvásárhely a határain messze túlmutató szellemi erővel és megújulási képességgel rendelkezik, és ennek az a nyitja, hogy a város hisz a magyar minőség, az erdélyi önszerveződés és az európai méltóság eszményeiben, és példát mutat minden magyar és román, minden európai közösség számára.

Felidézte: a Tamási Áron elnökletével megszervezett 1937-es Vásárhelyi Találkozó résztvevői Bukarestnek azt üzenték, hogy "a román állam hivatását csak akkor teljesítheti be, ha keresztény etikai követelmények és a valódi demokrácia szellemében egyforma gondoskodással védi és támogatja a keretei között élő összes népet". Budapestet pedig arra emlékeztették, hogy "a közép-európai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képez, amelynek a romániai magyarság az alkotó része". Úgy vélte: ezek az üzenetek máig érvényesek, amiként a találkozónak az a megállapítása is, hogy "az erdélyi magyar népkisebbségi élet irányítása csakis a keresztény erkölcsi és demokratikus nemzeti követelmények szerint történhetik".

Felemelő érzés
 
Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke ünnepi beszédében felemelő érzésnek nevezte, hogy a Vártemplom megújult falai közt lehet, hiszen az elmúlt időben a jó Isten elhivatott emberek munkálkodása révén nemcsak a templomot újította meg, hanem az egykori székely főváros életerejét is, a marosvásárhelyi magyarság jövőbe vetett reményét is.
 
„Ezen erőnek és reménynek Marosvásárhelyen kiapadhatatlan szellemi forrásai vannak, amelyek a legmostohább időkben is képesek éltetni Székelyföldet, képesek éltetni az erdélyi szellemiséget Romániában, és a közép-európai szellemiséget Európának ebben a szegletében.
 
Mi lehet a titka annak, hogy a lélekszámban és lélekben is sokszor meggyötört Marosvásárhely ilyen, a határain messze túlmutató megújulási képességgel rendelkezik? A titok nyitja az, hogy Marosvásárhely szenvedélyesen és konokul hisz az eszményeiben, és ebben példát mutat minden magyar és román, minden európai közösség számára.
 
 
Marosvásárhely hisz a magyar minőség, az erdélyi önszerveződés és az európai méltóság eszményeiben” – fogalmazta meg Kövér László a Vártemplom falai között.
 
Hozzátette, a magyar minőség örök érvényű eszményét Bolyai Farkas öntötte a legérthetőbben szavakba ebben a városban, egyfajta matematikai szigorral: „ha kicsit térnek el a legmagasabb szinttől, lehullnak a mélybe”. Mint beszédében hangsúlyozta, az erdélyi önszerveződés kristálytiszta eszménye szintén itt, Marosvásárhelyen született vészjósló időkben, 1937-ben.
 
Az erdélyi magyarság legkiválóbb képviselői felsereglettek a vásárhelyi találkozóra, és visszaadták a magyar közbeszéd és közgondolkodás nemzeti súlyát és emberi hitelét, máig érvényes politikai igazságokat fogalmaztak meg.
 
„Bukarestnek azt üzenték, hogy a román állam hivatását csak akkor teljesítheti be, ha keresztény etikai követelmények és valódi demokrácia szellemében egyforma gondoskodással védi és támogatja a keretei között élő összes népet. Budapestet pedig arra emlékeztették, hogy a közép-európai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képez, amelynek a romániai magyarság az alkotórésze” – fejtette ki a Magyar Országgyűlés elöljárója.
 
Továbbá Marosvásárhelyről azt is elmondta, a kommunizmus ideje alatt többször is megalázta a történelem, ám a város a kommunizmus bukása után európai méltósággal jelezte az erdélyi magyar életerő és remény újjászületését.
 
1990. február 10-én Marosvásárhelyen százezer magyar ember a rendszerváltoztató Közép-Európa legmegrendítőbb néma tüntetésén könyvvel és gyertyával a kezében nyilvánította ki jogát a nemzeti önazonossághoz és emberi méltósághoz, valamit hitét az európai értékekhez – idézte fel Kövér László a város fekete márciusát megelőző néma tüntetést, mintegy válaszként arra, hogy a történelmi mélységekből miként tud mindig megújulva kiemelkedni, ahogy ez napjainkban is történik. „Sikert kívánunk az új városvezetésnek, hogy visszaadják a városnak az őt megillető rangját és fényét az itt élő magyarság és románság hasznára és Európa okulására” – tette hozzá.
 
Kövér László úgy fogalmazott, a Vásárhelyi Forgatag eredményesen szolgálja a marosvásárhelyi magyarság felemelkedését, amelyet meg is köszönt a szervezőknek. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy másfajta „forgatagok” is vannak a világban, hiszen a nyugati világban olyan mérgező eszmék törnek felszínre, amelyeknek célja nem az építés, hanem a rombolás, a természetes emberi közösségek, mint a családi, hitbéli és nemzeti közösségek felbomlasztása, valamint az ezt védő intézmények, mint a keresztény egyházak és a nemzeti államok elsorvasztása.

A Vásárhelyi forgatag rendezvénysorozatát az istentisztelet után Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke is köszöntötte. Felidézte, hogy Marosvásárhely Mátyás királytól kapta vásárszervezési jogát, és Bethlen Gábor nyilvánította szabad királyi várossá. Úgy vélte: a Vásárhelyi forgatag kulturális fesztivál szervezőit a nagy államférfiakéhoz hasonló célok vezérlik.

Marosvásárhelyen vasárnap este a Kowalsky meg a Vega koncertjével zárulnak a Vásárhelyi forgatag kulturális fesztivál rendezvényei.

Fotók: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince(Ezt a cikket a Székelyhonról másolták: https://szekelyhon.ro/aktualis/kover-laszlo-a-forgatag-eredmenyesen-szolgalja-a-marosvasarhelyi-magyarsag-felemelkedeset)
MTI - szekelyhon.ro
MTI Hírfelhasználó