Román műfordítónő Balassi-átköltései
Elena Lavinia Dumitru: Eddig nem sikerült (egy-két Balassi vers fordítása kivitelével) Balassit románul is az olvasóközönség elé vinni. Balassi román fordítása nemcsak népszerűsítheti a magyar szerző verseit, hanem konkrétan segítheti a román anyanyelvű magyar szakos diákokat a szöveg megértésében.
2021. október 1. 08:51

„Azzal a céllal született a Célia-ciklus fordítása, hogy a román kultúrában alig ismert Balassi-kultusz hiányosságait pótoljam" – írja fordításkötetének előszavában Elena Lavinia Dumitru román műfordító. A Bálint Balassi – Ciclul Celia című kötet alkotójának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Asszonyom, Ön Balassi gondolkodását, reneszánsz világképét izgalmasnak és fontosnak tartja. Mitől lehet izgalmas egy, a XVI. század második felében élt közép-európai poéta életműve ma, a XXI. század elején?

– A XXI. század az előző évszázadok összege. Az emberiség történetében a reneszánsz fontos szerepet játszik az élet és általában a kultúra fejlődésében. A magyar reneszánsz Balassi személyiségéhez kötődik, aki irodalmi munkásságának a szépsége révén elbűvöli a kortárs olvasót. A szépség harmóniaként értendő, de egyensúlyi elemként is, amelyre a 21. századi olvasónak szüksége van. A reneszánsz univerzumába való belépés azt jelenti, hogy olyan időszakba lépünk, amelyet mélyreható és látványos változások jellemeznek, és amely új világfelfogást kíván, ahol az ember a központi elem. Századunk számára ugyanolyan fontos ez az összpontosítás. Évszázadokkal a reneszánsz után Balassi költői műve az irodalom szimbólumává válik, és visszhangot talál a XX. századi nagy magyar költők tudatában, bemutatva, hogy a zsenialitás és az írás minősége időtlen. Véleményem szerint szükség van arra, hogy meghatározzunk Balassi kulcshelyzetét és igazi rangját az európai irodalomban.

 

Elena Lavinia Dumitru.

Költői eszközei „Balassit iskolateremtővé teszik a magyar irodalomban, aki ugyanakkor az európai irodalmi arcképcsarnoknak is kiemelkedő alakja" – fogalmaz esszéjében Ön. Mivel éri el ez az életmű azt, hogy a poéta halála után bő négy évszázaddal még mindig olasz, észt, oszét, kongói, brazil, ausztrál, török, portugál, és íme: román műfordítót is egy közös művészi csapatba toboroz?

– Balassi az az író, aki először saját nyelvét használja az eredetiség jeléül, nem pedig a latint, és ezzel lefekteti az irodalmi magyar nyelv alapjait. Ezért természetes, hogy nincsenek határok a fordításban. Ez az felfogás annál is inkább fontos, mert a téma különösen aktuális; amellett a műfordítás kérdése is reprezentatívvá válik. Műfordító ma már szinte bárkiből lehet, csupán a román és természetesen a magyar nyelv ismerete a feltétel. Azonban fontos kérdés, hogy lehet-e bárkiből jó műfordító. Szerintem nemcsak a fordítás, hanem egy szűkebb terület, a műfordítás és a versfordítás fontos, mert a fordítás egy komplex, alapvető eljárás, amely nemcsak a másik kultúra közvetítésének a metaforája és megoldandó nyelvi probléma, hanem ennél jóval bonyolultabb. A költészet fordítása valóban nehezebb, mint bármely más fordítás, mert a költészet az egyetlen irodalmi forma, amely az összes nyelvi forrást használja, mely folyamat több nyelv magas szintű használatát igényli. Ebből a szempontból a fordítás hasznos irodalmi kreativitásgyakorlat. Még akkor is, ha Balassi fordítása valódi vállalkozás, örülök, hogy a magyar író munkája a legkülönfélébb nyelveken megjelenik. Ami engem illet, megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni azért, hogy Balassit lefordítsam románra és olaszra.

Ön is rögzíti: „A szerelmi költemények mellett a Balassi-életmű magában foglal vallásos és vitézi verseket..." Miért fontos rávilágítanunk, hogy nem „csak” költőnek, hanem műfordítónak is elsőrangú volt?

– Balassi Bálint a magyar nyelvű irodalom első klasszikusa, világirodalmi szintű költője. Az ifjú Bálint fordította első műként németből, Michael Bock Wurlzgertlein für die krancken Seelen – Beteg lelkeknek való füves könyvecske – című művét, amelyet száműzetésben élő édesapjának vigasztalására írt, és amelyet 1572-ben Krakkóban kinyomtattak. Balassi korának egyik poliglottja volt, nagy műveltségére jellemző, hogy ifjúkorától kezdve nyolc nyelven beszélt valamilyen szinten. Azért a magyar Balassi-kutatók – mindenekelőtt Eckhardt Sándor, Bán Imre és Klaniczay Tibor – kimerítő részletességgel tárták fel és elemezték Balassi Bálint költészetének összefüggéseit a reneszánsz és a humanizmus korának petrarkista és petrarkizáló költői stílusával és hagyományával. Konkrét irodalmi-poétikai motívumok és verstani megfelelések kimutatásával bizonyították azokat a korábbi sejtéseket, melyek szerint a magyar reneszánsz költő életműve sok szállal kötődött nem csak kora európai költészetéhez, de az azt megelőző korok poétikai tradícióihoz is. Lírai munkássága mellett Balassit a drámai forma is foglalkoztatta. Balassi Szép magyar komédiája az olasz Cristoforo Castelletti egyik pásztorjátékának magyar nyelvű átköltése, amely kétségtelen Balassi irodalmi szándékát fejezi ki: „egynéhány ok készerít reá, hogy kegyelmeteknek ajánljam ez komédiát ... akarám azért ez komédiaszerzést új forma gyanánt elővenni .... azért az magyar nyelvet ezzel akartam meggazdagítani, hogy megesmérjék mindenek, hogy magyar nyelven is meglehetne ez, azmi egyéb nyelven meglehet.”

 

A műfordítónő a Vörösmarty téren.

Írása szerint Ön „a magyar költő által megvalósított irodalmi jelenség panoramikus bemutatása mellett az életmű egy részének fordításokban való megjelenítését is" megkísérelte. Miért fontos ez a kortárs román irodalmi életben?

– Munkáimat nem tekintem fordításoknak, hanem inkább egy fajta játéknak vagy személyes, belső kihívásnak. A műfordítás lélekállapot, sokszor nemcsak az értelem eszközeivel, hanem az érzelmi képességekkel is lehet fordítani. Tehát ez a kapcsolat nagyon is személyes. Azzal a szándékkal próbáltam megalkotni ezt a Balassi-fordítást, hogy népszerűsítsem Balassi különleges szerelmi verseit, és nem utolsó sorban verseinek sajátos hangulatát. Azzal a céllal született a Célia-ciklus fordítása, hogy a román kultúrában alig ismert Balassi-kultusz hiányosságát pótoljam. Balassi román fordítása nemcsak népszerűsítheti a magyar szerző verseit, hanem konkrétan segítheti a román anyanyelvű magyar szakos diákokat a szöveg megértésében. Ez annál fontosabb, mert eddig nem sikerült (egy-két Balassi vers fordítása kivitelével) Balassit románul is az olvasóközönség elé vinni. A fordítások célközönségét tehát a hungarológia szakon tanuló egyetemisták képezik, de érdekes lehet a román nyelvű olvasók számára is, akik nem egyetemi hallgatóként érdeklődnek a téma iránt.
Amikor hozzákezdtem a munkához, tehát kezdettől fogva nem egyszerűen szövegben, hanem hangulatban gondolkoztam. A fordítás folyamán próbáltam is, amennyire lehetséges, szöveghű és ugyanakkor gondolathű lenni, mert Balassi gondolkodását – és az egész reneszánsz világképet – izgalmasnak és fontosnak tartom. Nyilvánvaló hogy a fordítás nem mindig százszázalékosan ekvivalens. A tapasztalatom az, hogy a fordításnak nem lehet mindig pontosnak lenni, kisebb-nagyobb eltérések vannak az eredeti szövegtől
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkámban segítettek.

Molnár Pál
 

gondola
  • A forradalom indítására emlékeztek Szegeden
    1956. október 16-án a szegedi bölcsészkar Auditórium Maximumában összehívott diákgyűlésén a hallgatók közfelkiáltással létrehozták a MEFESZ-t, majd döntöttek arról, hogy az érdekvédelmi témák mellett politikai kérdésekkel is foglalkoznak. Egy óra alatt az orosz nyelv fakultatív oktatásától eljutottak a szovjet csapatok kivonásának követeléséig - közölte Kiss Tamás. Szavai szerint "kimondták az akkor kimondhatatlant". Innen indult az 1956-os magyar forradalom.
  • Erdélyikopó-világtalálkozó Bőszénfán
    Erdélyikopó-világtalálkozót rendeznek Somogy megyében, a péntektől vasárnapig tartó eseményen Magyarországról, Erdélyből és Csehországból tucatnyi tenyésztő több mint száz kutyával képviselteti magát.
  • Beleavatkoztak a csehországi választásokba
    Néhány nappal a cseh választások előtt a Babišra vonatkozó adatok kiszivárogtatása egy tudatosan időzített, célzott külső támadás volt.
MTI Hírfelhasználó