Kardpenge fénye villant muravidéki költészetünkre
Az alkotói gárda új nemzedékekkel való gyarapodása a fél évszázad alatt közel 400 önálló kiadványra dagadó , az irodalmi műveken kívül a tudományos vizsgálódások, néprajzi és történeti vonatkozású monográfiák gazdag tárházát eredményezte – jellemzi a muravidéki magyar irodalom erejét Bence Lajos Balassi-kardos költő.
2022. augusztus 9. 23:49

A muravidéki magyar költészet kiemelkedő alakja: Bence Lajos – MTI/Mohai Balázs

Az irodalom összeköt nemzetrészeket. Az idén a Lendván élő Bence Lajos költő vehette át a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, az immár a 26. alkalommal átadott Balassi Bálint-emlékkardot. A kitüntetett költőt kérdezte a Gondola.

– Mester, a Balassi-kard pengéje miért volt fontos ahhoz, hogy fény villanjon a muravidéki magyar értékekre?

– A szlovéniainak, illetve muravidékinek mondott magyar irodalom ügye az elmúlt fél évszázad alatt a kezdeti nagy fellángolás óta – éppen idén van az első máig meghatározó jelentőségű Tavaszvárás megjelenésének 50. évfordulója – sok mindenben változott. Az intézményesítés folyamata azonban a 90-es évektől nem érte el a tervezett, a kis írócsoport által ma is „istent-kísértő” nagy vállalkozás kitűzött céljait. Tény az, hogy a 10 fős alkotógárda egyetlen tagja sem vállalta fel az irodalomszervezéssel és az intézményesítéssel kapcsolatos gyakran politikailag sem támogatott, a bürokráciai által is gáncsolt , a könyvkiadáson túli erőbefektetést igénylő tevékenységet. (A kívülről jövő anyaországi és a vajdasági támogatás pedig e téren igencsak csekély volt.) Hogy a szlovén irodalmi körökkel való kapcsolatok is – érthetetlen, de éppen az idegen kultúrára és a más-nyelvűségre való hivatkozással – a szlovén Írószövetségbe való tagságunk elutasításával a „kirekesztést” eredményezte. De az alkotói gárda új nemzedékekkel való gyarapodása a fél évszázad alatt közel 400 önálló kiadványra dagadó , az irodalmi műveken kívül a tudományos vizsgálódások, néprajzi és történeti vonatkozású monográfiák gazdag tárházát eredményezte. Ezért az eredmény így sem lehangoló! (Ha hasonló, Kárpát-medencei példával akarnánk előhozakodni, az erdélyi, vajdasági és felvidéki triász mellett a Kárpát-aljai hasonlítható a miénkhez, tekintettel arra,hogy a történelmi és politikai szétszóródás következményeként a Drávaszögben és az Őrvidéken az irodalom ma is „csírázási” állapotban van. A tükrözésre ma is szükség van az elmondottak felmutatása miatt, ami ma sem kielégítő, bár az utóbbi, a nemzetpolitika irányvonalait is felvállaló magyar kultúrpolitika az összmagyar érdekek mentén a kisebbség könyvkiadását is támogató gesztussal a szekunder irodalom (irodalomtörténeti vizsgálódások) térfeléről számos külhoni szerzőről készült összefoglalást is támogatott. (Legutóbb Bakonyi István: Arcképváltozat Bence Lajosról című kiadványát, a Magyar Napló gondozásában jelent meg a Magyar Könyvhéten).

lira.hu

 

– A Gondviselésnek köszönhetően alakult úgy, hogy ebben az évben a kardceremónia előtti kardszentelés éppen a kitüntetendő költő városában tartatott. A szablyák megáldásában nagy lelkesedéssel működött együtt a katolikus templom szlovén plébánosa, és a kétnyelvű misén a zenei szolgálat egy részét teljesítő, szlovénul éneklő asszonykórus. Az irodalmi, zenei értékek a jövőben hogyan mélyíthetik a szomszédos népek barátságát a Muravidéken és távolabb?

– Ha valahol Európában, akkor a Muravidéken az együttélésnek olyan formái alakultak ki, amelyek joggal – talán mert a Délszláv Államban a gyakori ellentétek és történelemből vagy vallásból adódóan – a népek közötti barátságot „testvériség és egység” doktrínával lehetett csak kezelni, s ami ideig-óráig biztosítéka volt a 9 nemzetből összetákolt országban a békének. Aztán ennek is vége lett, 1990 táján már mindenki a fel-fellángoló, a gazdasági és politikai villongások és válságok, elégedetlenségek kapcsán „nacionalista kilengésekről” kezdett beszélni. Ezek a milosevicsi időszakban már nagyszerb ideológiává nőtték ki magukat, s az ország szétzilálásához és a szuverén államalakulatok létrejöttét eredményezték. Volt, ahol különösebb megrázkódtatások, vér nélkül történt a kiválás, máshol, így Boszniában nagy emberáldozattal, hosszan elhúzódó konfliktusok nehezítették a kiválást, egy-egy új „mini-állam” létrejöttét. A szlovén demokratikus erők révén a békés „egymás-melletiséget” a cselekvő, minden szinten megvalósuló együttműködésben fedezték fel a felek. Ez mindkét fél részéről lemondásokkal, kompromisszumokkal járt: gyakran úgy tűnt, hogy a kisebbség számára a teljes nyelvi-identitásbeli önfeladást vár el. Ma a multikulturális jelzőt kerülve az együttélés magas szintje valósult meg a Lendva-vidéken, a tőlünk 30 kilométerre elhelyezkedő az egykor közigazgatásilag, gazdaságinak, sőt hosszú ideig is kulturálisan is Muraszombatra ez már nem vonatkoztatható. (Ők, s az itt élő 200 főnyi magyarság a „nemzetiségileg vegyesen lakott települések” státusát sem élvezik már.)

1.kkl.si

 

A maréknyi, 5000 főre asszimilálódott, a kisebbségi jogok tekintetében „különjogokkal” védett magyarság – főleg az 1990-es szlovén állam megalakulásával – az eddig is megvalósuló demokratikus, de európai viszonylatban is jónak mondható hagyományokra támaszkodva (a dél-tiroli mintához hasonlítható, békére és együttműködésre épülő konfliktusmentes együttélés) épült tovább a modell , beépítve az új alkotmányba és a magyar és a tengermelléki olasz őshonos (autochton) kisebbségeket érintő törvényhozásba. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy az őshonos kisebbségek és népcsoportok ügye (lásd Székely és a Vajdasági magyar autonómiatörekvések ügye) az Unióban ma is holtponton leledzik, sőt maga az autochton kisebbségiek kifejezés előtt is értetlenül állnak. (Persze lehet, hogy az időhúzás végett van ez így, de a tudatlanság sem kizárt, mert a kisebbségekkel való bánásmód mindig is marginálisak a jogállamiság kritériumát csak részben érintő ügyek és emberi és szabadságjogok mellett).

– Hogyan kaphat trambulint Balassi költészete a muravidéki, majd a szlovén irodalmi térségben?

– Hála a Balassi folyamatnak és az Alapítványnak, valamint Nektek (Molnár Pálnak és az ügy támogatóinak), Balassi költészete is a fordítandó művek közé került éppen a muravidéki „hajszálerek”, az innen elszármazott, ma már szlovén közegben is szép karriert befutó irodalmárok, zenészek jóvoltából. A Hamvas-művek és néhány újabb kori író fordításban megjelent művei mellett Szomi Kralj Béla zenész, zeneszerző és szövegíró-költő fordításai jelentik a szlovén fordításirodalomban való részvételt, Szomi Pál kiváló novellista, Bence Lajos „énekelhető” változatra átköltött mintegy 30 verse, három CD-je a Kontrabant együttestől.

Bence Lajos: Írott szóval a megmaradásért (Hazánk Könyvkiadó Kft., 1994) - antikvarium.hu

antikvarium.hu

E ponton találkozik a „trambulin-jelleg” az európai reneszánsz talán legnagyobb költőjének – témagazdagság tekintetében bizonyára egyedülálló világirodalmi képviselőjének, Balassi Bálintnak – a nemrég megjelent Petrarca teljes mellé sorolható, már előkészületi fázisban van Balassi szlovén nyelvű válogatása, fordításai, esetleg megzenésítései a muravidéki származású, de 30 éve a szlovén fővárosban élő Szomi Kralj Béla lelkes közreműködésével. Ezek recenzálását rangos szlovén esztéták és irodalomtörténészek vállalták fel, de ennél is fontosabb, ahogy a fordító szívügyének tekinti Balassi költészetének a szlovén fordításirodalomban való meggyökerezettségét. Ami nekünk magyaroknak, és a szlovén nemzet irodalmának, s a jószomszédi kultúránk művelő számára is dicséretére válhat!

gondola
 • Tusványos örvényei
  Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
 • A szerencsétlen lord major
  A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
 • Géppisztolyos migránsbandák randalíroztak
  Okmányok nélküli fiatal férfiak sokadik országon átgázolva, felfegyverkezve és a fegyvereket használva, erőszakosan próbálnak meg betörni az Európai Unióba. Ez súlyos bűncselekmény – szögezi le Bakondi György.
 • Magyarország nem hagyja magát
  Európát többfajta kihívás éri egyidejűleg, az ukrajnai háború és a nyomában járó gazdasági válság, az illegális és egyre erőszakosabb migráció, valamint a nyugati neomarxista ideológia terjedése – sorolta Orbán Viktor.
 • Novák Katalin Kijevben
  A szükséget szenvedők mindig számíthatnak a magyarokra, ezért jöttem ma Kijevbe és ezért támogatjuk a Gabona Ukrajnából elnevezésű kezdeményezést is - mondta el Novák Katalin köztársasági elnök szombaton Kijevben, ahová Voldomir Zelenszkij ukrán elnök meghívására érkezett.
MTI Hírfelhasználó