A „harangzúgásos" magyar irodalomról a bor fővárosában
Jeles magyar hagyomány a Tokaji Írótábor. Immár a jubileumi ötvenediket tartják a magyar bor fővárosában a jövő héten. Az egyik előadó, Bertha Zoltán irodalomtörténész mondja el gondolatait.
2022. augusztus 16. 23:42

Az irodalomtörténész egy korábbi írótáborban – tokajiirotabor.hu

Bertha Zoltán irodalomtörténész „harangzúgásos" magyar irodalomról tart előadást az 50. Tokaji Írótáborban. Őt kérdezte a Gondola.

– Tanár úr, a hétfőn kezdődő találkozón sok szó esik az írótábor fél évszázados históriájáról. Hogyan változott meg e különleges művelődési, művészeti rendezvény jellege 1990 után?

– Elsősorban kibővült: a résztvevők lélekszáma olykor a kétszázat is elérte, de mindenképpen jóval száz fölé emelkedett. S a programok is gyarapodtak: újabban már színházi előadások, verses-zenés műsorok, felolvasóestek is szerepelnek a kínálatban -- és számtalan egyéb alkalom a találkozásra, beszélgetésre, eszmecserére. S a borkóstolásra is, hiszen Tokaj mint a világörökség része a nemes nedűivel is nemzeti kincsünk. S ilyenkor a bor fővárosa az irodalom fővárosává is válik egyben. 1990 után kezdődött a gimnázium udvarán az irodalmi park kialakítása is, s ma már számos történelmi nagyságunk, klasszikusunk emléktáblája őrzi és sugározza ragyogó szellemi-irodalmi hagyományaink értékvilágát -- Balassi Bálinttól napjainkig. Egy-egy szellemóriásunk születésének évfordulóján -- Németh László, Illyés Gyula és mások életművét méltatva -- színes konferencia-formában igyekeztünk iránymutató példaképeink jelentőségét felmérni. És nemzetközi, közép-európai összefüggésekben is kitágult a látóhatár: a 2020-as trianoni évfordulóra való megemlékezéseket például 2021-ben olyan táborozás követte, ahol környező ("visegrádi") országok jeles személyiségei is távlatos előadásokat tartottak. De a megújulások, a felfrissülések, a változások nem halványíthatják el azt a nemes tradíciót sem, amely a tokaji írótábort olyan különlegessé tette, már félévszázada is: hogy a legtágabb értelemben vett magyar népi írói mozgalom örökségére támaszkodva az ezeréves keresztény-nemzeti magyar kultúra, irodalom meghatározó és jellegadó identitáseszményeire összpontosít minden körülmények között, s a magyarság, a magyar nemzeti kultúra megmaradásának ügyét szolgálja és képviseli folyamatosan és megingathatatlanul.

Fájl:Coa Hungary Town Tokaj.svg

Tokaj címere – wikipedia

S teszi ezt minden tematikus megkötöttség, megcsontosodás nélkül -- hiszen a nemzeti sorskérdések tárgyalásától a legújabb stílusirányzatok, áramlatok, folyóiratok legkülönbözőbb jellegzetességeinek a feltérképezéséig: végtelenül széles ez a gondolati skála és a kitekintő látókör. Ezért is örvendetes a mindenkori fiatal magyar írók nagyszámú jelenléte is -- a rendszerváltás után, immáron évtizedek óta. Örökség és újítás szép egyensúlya, a hagyományok változása és a változások hagyománya: ez jellemzi és varázsolja ma is élővé, elevenné Tokajt.

– A magyar kultúrában máig élő szocializmusról is szó esik a mostani találkozón: ez az örökség hogyan hallatszik át a harangzúgáson?

– A velünk élő Trianon analógiájára a velünk élő kommunista tehertételekről is kell beszélnünk, valóban, mert ha - Juhász Gyulát idézve: „Istenért, hazáért éltünk ezer évet, / Miatyánk, ne hagyd el árva magyar néped, / Örök életével, hadd dicsérjen téged!" -- szüntelenül könyörgünk erkölcsi, vallási, nyelvi, kulturális önazonosságunk megtarthatóságáért, s ezért a hívó és a vészjelző harangot is annyi sokan és sokszor kongatták íróelődeink: akkor arról is számot kell adnunk, hogy miképpen mérgeződött, fertőzödött a magyar irodalmi élet is (a társadalmival együtt) az előző rendszer bűneivel. Hogyan kellett megküzdeni az emberséget és magyarságot mindig egynek tekintő írástudóinknak azzal a szörnyű és relativizálhatatlan, bagatellizálhatatlan sorsnyomással és gonosz hatalmi törekvések összességével, amelyet a kommunista diktatúra jelentett. S még azzal is, hogy akkor szerzett becstelen, immorális előnyök és kiváltságok -- s velük a (Fekete Gyula szavával jellemezhető) "nemzetundoros" beidegződések -- gyakran túlélték a rendszerváltozás fordulatát, s valódi igazságtétel híján olykor megint nemzeti elkötelezettségű gondolkodók kerülnek méltatlan (a "nacionalizmus", a "kirekesztés" stb. rágalmait hangoztató) vádak célkeresztjébe. Azt remélhetjük ugyanakkor, hogy a lélekemelő harangzúgás mint kulturális identitásunk magasztos kifejezője lassan mégis erőteljesebbé válik, és nem engedi eluralkodni a rosszindulatú támadásokat.

HÍREK :: tokaj123X

A Tokaji Ferenc Gimnázium: az egykori tokaji vár alaprajza szerint megtervezett iskola az írótábor hagyományos helyszíne – szoborlap.hu

A nemzeti közösség mint kultúrateremtő energiaforrás sem akkor nem apadt el, amikor a kommunisták gyalázták (hamis nemzetköziséget harsogva) tévelygéssel, elavultsággal magát a nemzeti létformát, sem pedig most nem apadhat el, amikor szintén meghaladott életkeretként aposztrofálják a nemzetköziségre, a nemzetfölöttiségre felesküdött okoskodók és megmondóemberek.

– A finisszázson domborművet avatnak a 100 éve született Fekete Gyula író, valamint Antall István rádiós szerkesztő emlékére. A magyar irodalomban mennyire fontos az elődök emlékének elevenen tartása?

– Éltető erő minden igaz magyar költő, író, gondolkodó emléke -- s az egész magyar kultúra alapüzenete: hogy „az emberiségnek éppen magyar mivoltunkkal tartozunk" (József Attila szerint), s hogy a „magyarság szükség és érték az emberiség s az emberiség csillagokhoz vezető útja számára" (Adyval szólva). Fekete Gyula is a magyar megmaradás eszméjének az őrálló apostola volt, s a tokaji írótábor vezéralakja, „spiritus rectora" is egyben, és a rendszerváltás egyik motorja. A magyar nép fokozott demográfiai zsugorodásának évadán az ő javaslatait is meg kell fogadnunk -- hogy a magyar élet folytatása soha ne kerüljön veszélybe.

Elhunyt Fekete Gyula író

Fekete Gyula: 100 éves lenne – origo

Ezért nemcsak emlékeznünk kell rá és a többiekre, hanem azt is megfigyelni és aszerint cselekedni, amit vallottak, vállaltak és hirdettek. Antall Pista barátunk például a rádióban kivételes hozzáértéssel, szakadatlan hűséggel, évtizedekig, az egyetemes (s az elválasztó, szétszaggató, csonkító országhatároktól és a szétszóródástól függetlenül egységes) magyar irodalom teljes színképét szem előtt tartva, annak csodálatos gazdagságát prédikálta -- és mutatta meg elhomályosulhatatlan hitelességgel ország-világ számára. A szellem fényjelzőiként tisztelhető és követendő elődök emlékezetének ébren tartása: mindenkori, létérdekű erkölcsi parancs. Annak tudatosítása, hogy (Dániel próféta szavaival) akik sokakat igazságra tanítottak, ragyogni fognak örökkön örökké, miként a csillagok.

Molnár Pál
 

gondola
  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó