Nagy Imre újabb távirata az ENSZ főtitkárának, 1956. november 2.
2002. október 22. 18:59

Az ENSZ főtitkárának,

Dag Hammarskjöld úrnak, New York

November 1-jei üzenetemben már említettem, hogy újabb szovjet katonai alakulatok vonultak be Magyarországra, hogy erről a magyar kormány értesítette a szovjet nagykövetet, felmondta a Varsói Szerződést, kinyilatkoztatta Magyarország semlegességét, és az ENSZ-hez fordult az ország semlegességének garantálására.

November 2-án a Magyar Népköztársaság kormányához újabb pontos értesülések, honvédségi jelentések érkeztek, melyek szerint jelentős szovjet egységek lépték át az ország határát, Budapest felé vonulnak és útközben birtokukba veszik a vasútvonalakat, vasútállomásokat, vasúti biztosítóberendezéseket stb. - Jelentések érkeztek arról is, hogy Nyugat - Magyarország területén kelet-nyugat irányú szovjet csapatmozdulatok tapasztalhatók. - Fentiek alapján a magyar kormány szükségesnek tartotta, hogy tudomására hozza a budapesti szovjet nagykövetségnek és a Budapestre akkreditált külképviseleteknek a Népköztársaság ellen irányuló lépéseket.

A Magyar Népköztársaság kormánya egyben konkrét javaslatot tett a szovjet kormánynak a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok visszavonására, valamint a varsói egyezmény felmondásának végrehajtására vonatkozó tárgyalások színhelyére, és közölte a magyar kormányküldöttség tagjainak névsorát. A magyar kormány ezen túlmenőleg javaslatot tett a budapesti szovjet nagykövetségnek, alakítsanak vegyes bizottságot a szovjet csapatok kivonásának előkészítésére.

Kérem Excellenciádat, szólítsa fel a nagyhatalmakat Magyarország semlegességének elismerésére, és utasítsa a Biztonsági Tanács a szovjet és magyar kormányt a tárgyalások azonnali megkezdésére.

  • „Tudományos” látásmód
    Ilyen körülmények között lefordíthatjuk-e Lenint magyar pénzből angolra?
  • Eltüsszentett forradalom
    Tényleg feltámadt a baloldali ellenzék, legalábbis sok éves tespedését felszámolva mintegy varázsütésre in concreto a tettek mezejére lépett.
MTI Hírfelhasználó