A Habeas Corpus Munkacsoport kínos kérdései Medgyessyhez
A Habeas Corpus Munkacsoport nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz, hogy megtudja, miért nem tesz a kormány semmit a családon belüli erőszak elleni törvényi megszületéséért.
2003. március 8. 16:34
Medgyessy Péter miniszterelnök részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Bárándy Péter igazságügy-miniszter március 7-i sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy szerinte "amíg a társadalom elfogadja a családon belüli erőszakot, addig nem lehet a jelenség ellen jogszabályokkal tenni". A miniszter a nők napja alkalmából megismételte a már korábban is számos alkalommal közölt nézetét, miszerint nincs szükség a családon belüli erőszak önálló büntetőjogi üldözésére, mivel "a családon belüli erőszak sem más, mint a családon kívüli".

A Habeas Corpus Munkacsoport közhasznú jogvédő szervezet, mint a bántalmazott nők és gyerekek - sajnos hazánkban egyetlen - jogsegélyszolgálata részéről tapasztalataink alapján cáfolnunk kell a miniszter véleményét: nem a társadalom fogadja el a családon belüli erőszakot, hanem a hatóságok nem teszik meg a szükséges intézkedéseket az erőszak megfékezésére, a hatályos magyar törvények szolgáltatják ki a nőket és a gyerekeket az erőszaknak.

Tűrhetetlennek tartjuk, hogy igazságügy-miniszter lehet Magyarországon egy olyan személy, akinek nincsenek ismeretei a családon belüli erőszak sajátosságairól, aki a nők és gyerekek elleni éveken keresztüli állandó terrort, a nők totális gazdasági, fizikai és szexuális kizsákmányolását nem látja másmilyennek, mint az egyszeri kocsmai verekedéseket.

Az igazságügy-miniszter ugyanakkor sem a mostani, sem számos korábbi nyilatkozatában nem tette világossá, hogy ő személy szerint elfogadja avagy elítéli-e a családon belüli erőszakot, és nem adott választ egy sor további fontos kérdésre sem. Ezért Öntől, mint kormánya tagjainak tevékenységéért felelős kormányfőtől kérünk választ alábbi kérdéseinkre, tekintve, hogy a családon belüli erőszakról immár fél éve folyó társadalmi vitában az Ön véleményét eddig nem ismerhette meg a nyilvánosság:

- Elfogadja-e a kormány, elfogadják-e a kormány tagjai, és elfogadja-e Ön személyesen a családon belüli erőszakot?

- A kormány a társadalom részének tekinti-e a mintegy egymillió magyar bántalmazott nőt és gyereket, valamint azt az ötvenezer állampolgárt, aki aláírta a családon belüli erőszakkal szembeni állami fellépést követelő nyilatkozatot?

- A kormány a családon belüli erőszak elkövetőinek képviseletét, mentegetését tekinti-e feladatának, vagy pedig a családon belüli erőszak elleni határozott és egyértelmű fellépést?

- Miért nem végzett semmiféle érdemi munkát az Igazságügyi Minisztérium a családon belüli erőszakkal szembeni állami fellépés érdekében a kormányváltás óta?

- Tudomása van-e a kormányzatnak arról, hogy az ENSZ a Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottságának 2002. augusztusi rendkívüli ülésszaka a nők magyarországi helyzetének áttekintése nyomán egyebek közt felszólította Magyarországot "a nők elleni erőszak büntetőjogi büntetendőségének biztosítására, valamint hogy gondoskodjék az ilyen cselekmények megfelelő szigorral és gyorsasággal történő kivizsgálásáról és megbüntetéséről, és arról, hogy az erőszak női áldozatai számára biztosítson azonnali védelmet és jogorvoslatot"?

- Meddig tűri Ön, Tisztelt Miniszterelnök Úr, hogy az Igazságügyi Minisztérium szabotálja az ENSZ idézett állásfoglalását?

- Tudomása van-e a kormánynak arról, hogy az ENSZ nevezett bizottsága arra is felszólította Magyarországot, hogy "kezdeményezzen a nők elleni erőszak társadalmi és erkölcsi elfogadhatatlanságát hirdető köztudatformáló intézkedéseket, egyebek közt egy ,zéró tolerancia, kampányt"?

- Az igazságügy-miniszter cinikus nyilatkozata része-e valamifajta, a nők napja alkalmából indított tudatos kormányzati kampánynak, s ha igen, mire irányul ez?

- Tudomása van-e a kormánynak a nevezett ENSZ-bizottság 2002 augusztusi, Magyarországnak címzett ama javaslatáról, hogy "szülessék önálló törvény a nőket a családon belül érő erőszak tilalmáról (...), jogsegély biztosításáról"?

- Osztja-e a Miniszterelnök Úr Bárándy Péter ama véleményét, mely szerint a "társadalmilag elfogadott" jogsértő cselekmények ellen nem lehet jogszabályokkal föllépni? Ha Önnek is ez a véleménye, akkor az a kérdésünk, hogy a kormány a társadalmi elfogadottságra hivatkozva javasolni fogja-e a közeljövőben az adócsalás, az ittas vezetés, a kényszervallatás, a környezetkárosítás, a szoftverlopás, a korrupciós bűncselekmények valamint a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények és a szolgálati bűncselekmények üldözésének felszámolását?

Kérjük a Miniszterelnök Urat, hogy a fenti kérdésekre szíveskedjen a nyilvánosság előtt egyértelmű választ adni annak a mintegy egymillió magyar nőnek és gyereknek, akiket a jogszabályok alkalmatlansága és a hatóságok közömbössége nap mint nap kiszolgáltat az erőszaknak és a megfélemlítésnek.

Tisztelettel:

Juhász Géza
Habeas Corpus Munkacsoport, igazgató

(OS)

Címkék:
  • „Tudományos” látásmód
    Ilyen körülmények között lefordíthatjuk-e Lenint magyar pénzből angolra?
  • Eltüsszentett forradalom
    Tényleg feltámadt a baloldali ellenzék, legalábbis sok éves tespedését felszámolva mintegy varázsütésre in concreto a tettek mezejére lépett.
MTI Hírfelhasználó