Antall József naplója
1315 nap - Antall József naplója címmel megjelent Marinovich Endrének, a néhai miniszterelnök kabinetfőnökének könyve az Éghajlat Könyvkiadó gondozásában.
2003. október 22. 15:07
A sajátos formájú könyvet a Hadtörténeti Intézet- és Múzeum Márványtermében mutatták be kedden este. Az este díszvendége Antall Józsefné volt.

A kiadvány sajátossága, hogy a szerző úgy írta meg, mintha Antall József szólna hozzánk. Mint a könyv előszavában olvasható, Antall József tervei között szerepelt, hogy a Kölni Egyetem Belgyógyászati klinikáján töltött idő alatt emlékeit, gondolatait magnószalagon rögzíti. A kórház elhagyásakor azonban érintetlenül adta át kabinetfőnökének a nála levő kazettákat. „Erre már nem volt időm” – mondta.
Marinovich Endre „kisérletet tesz arra, hogy megszólaltassa a néma kazettákat.” – olvasható a könyvben.

Elsőként Dr. Boross Péter volt miniszterelnök méltatta a kiadványt. Kiemelte, hogy a könyv egyik legnagyobb érdeme, hogy „a tanú hitelességével” mutat be egy nagy államférfit. Marinovic töltötte a legtöbb időt Antall Józseffel. Jegyezte beszélgetéseiket, amelyeket akár hivatalos helyeken, akár repülőgépen, akár autóban ülve folytattak – mondta.
Hozzátette, a könyvet olvasva az az érzésünk támad, mintha peregni kezdenének a soha el nem készült magnófelvételek.

Boross Péter rendkívül érdekes olvasmánynak nevezte a kiadványt, amely révén olyan memoár született, amely az igazat mondja, s amelynek célja nem a szerző önigazolása. Megtudhatjuk belőle mi foglalkoztatta Antall Józsefet 1993-ban.
Kemény szavak is olvashatóak a könyvben, melyeket a szerző a fültanú hitelességével írt le – hangsúlyozta.
Kimelte a témák közük a médiaügyet, amellyel külön fejezetben foglalkozik a könyv. „A médiából mindig nyilakat lőttek rá.” – mondta, hozzátéve, akik nem lőttek rá, azokra azóta is lőnek mások.

Nagy felelősség Antall Józsefről beszélni.” – kezdte Antall József politikai öröksége címmel tartott előadását Dávid Ibolya. Hozzátette, ő volt az, aki arcot adott az MDF-nek, mintát termetett a közéletnek.

Az MDF elnöke elmondta, az örökség szónak kettős jelentése van, egyrészt az, amit valaki más hagy ránk, másrészt az, amit magunk után hagyunk távozásunk után. Ez utóbbi minősíti az embert – tette hozzá.

Mit kapott Antall József örökségül? – tette fel a kérdést. Válaszában az általa fordulópontként jellemzett reformkor utáni időszakot, mint Magyarország folyamatos jelenét határozta meg, amelyet három történelmi személyiséggel nevesített korszakokra osztott. Ferenc József, Horthy Miklós, illetve Kádár János az a három személyiség, aki meghatározói ennek az időszaknak. Minegyikük munkásságára jellemző, hogy az eleje és a vége lehangoló volt, de a közepén voltak konszolidációs időszakok.
Mindezt azért szükséges felidéznünk, mert ahhoz, hogy Antall József történelmi léptékkel mérhető személyiségét idézhessük, szükség van az előzményekre is – tette hozzá az elnökasszony.
Hangsúlyozta, egésznek tekinthető, új korszakot jelentett ő is, annak ellenére, hogy mindössze négy közéletben eltöltött év volt az övé.

Távozása pillanatában azok is pátosszal szóltak róla, álságosan dícsérték az örökhagyót, akik életében a legkisebb gesztust sem tették felé. Az utóbbi időben azonban Antall József ránk hagyott örökségét, és ezáltal őt magát is egyre nagyobb konszenzus kezdi övezni - mondta. Hozzátette: „Megkerülhetetlenné vált poltikai öröksége. Követése pedig parancs, hiszen a demokrácia alappillérei az ő elvei.”.
Ezt jelképezi a könyv borítóján található kép is, amelyen a néhai miniszterelnök portréja látható keretbe foglalva. Olyan ez, mintha márványkőként venné körül alakját a keret. Erről Wass Albert: Üzenet haza című versének refrénje jut eszembe: „A víz szalad, a kő marad, a kő marad.” – mondta Dávid Ibolya.

Hangsúlyozta, Antall József azt vallotta, jogállamot csak jogállami eszközökkel lehet építeni, demokráciát pedig csak demokratákkal. Gondolkodásásval, személyiségével, gesztusaival, tetteivel magát és nemzetét tisztelte meg. Kellő számú követőre azonban sajnos még tizenegy évvel a rendszerváltás után sem talált.
Míg mások hatalom-, és vagyonátmentéssel voltak elfoglalva a ’90-es években, addig ő értékátmentéssel – tette hozzá.

Dávid Ibolya kiemelte, poltikai örökségeként könyvelhetjük el az átalakulás nyugodt vévigvitelét, az európai eszmerendszer vállalását, és az ellenzék és a kormány közötti megállapodáskeresést és találást számos esetben. Olyan, ma már közhelynek számító fogalmakért, mint „a határon túli magyarság”, neki kellett kiállnia. Hozzátette, tíz, húsz, harminc év múlva fogják tudni a történészek igazán méltatni az ő politikai örökségét.

Végezetül kitért arra, hogy az ideji év a néhai miniszterelnök halálának tíz éves évfordulója, és egyben Deák ferenc születésének 200. évfordulója. Deák azt mondta: a jövő áldozatokat fog tőlünk kívánni, de a haza függetlensége és a becsület az a két áldozat, amit nem lehet megadni – ez az a gondolat, amely az övé is egyben, és ezen a ponton találkozik e két államférfi.

A könyvet Antall Józsefné is méltatta, aki rövid beszédében köszönetet mondott mindazoknbak, akik közreműköstek a kiadvány létrejöttében, különösképpen Marinovich Endrének, aki, mint mondta, azokban az időkben, amikor együtt dolgoztak, több időt töltött Antall Józseffel, mint a családja. Hozzátette, ez a könyv a reális közelítés lehetőségét adja a későbbi történészeknek Antall Józsefhez. Olyan dolgokat olvashatunk benne, amelyek sehol máshol nem jelennek meg. „A könyvet olvasva hallom Antall József szavait.” – mondta.

A bemutatót maga a szerző, Marinovich Endre zárta, aki elmondta, ennek a könyvnek azért most meg kellett megszületnie, mert Antall József halálának 10. évfordulója szükségessé tesz egyfajta elgondolkodást. Kitért a címben szereplő 1315 napra, amely, mint mondta, az 1990 május 8-tól, a miniszterelnök úr Parlamentbe való beköltözésétől 1993 december 12-ig terjedő időszakot jelöli, ameddig Antall József miniszterelnök volt.

Farkas Boglárka
Címkék:
  • Rebrov nem "A Nagy Edző"
    Rebrov nem „A Nagy Edző”. Ezt a vereség utáni erőlködő nyilatkozatai is érzékeltették. Nem ő lesz az, aki magyar klubsikert emel a jövő Európájában. De talán most regenerálódik, talán csapatot formál a következő mérkőzésekre.
  • Lebegtetés a Fenyő-gyilkosság ügyében
    Nem zárható ki, hogy újabb száztizenegy év elteljen, és valaki valahol cikket írjon, így kezdve: „Százharmincegy év telt el a Margit körút és a Margit utca sarkán elkövetett Fenyő-gyilkosság óta…”
MTI Hírfelhasználó