Bethlen, Teleky, Nagy Imre, Antall József és Orbán Viktor...
Szűrös Mátyás politikai helyzetelemzése a Vajdaságban
Anyaország született címmel nagy visszhangot kiváltó előadást tartott a vajdasági fővárosban Szűrös Mátyás, a rendszerváltás utáni Magyarország első ideiglenes államfője, volt parlamenti elnök. Ebben keményen bírálta a jelenlegi magyar kormányt, és támogatta a határon túli magyar autonómiatörekvéseket, valamint a kettős állampolgárságra vonatkozó kérést.
2004. január 24. 14:25
"Még egyszer ilyen lehetőség nem lesz a magyarság számára, hogy kivívja az autonómiát, mert amikor már a szomszédok benn vannak az Európai Unióban, akkor már nem fognak ezzel foglalkozni. És higgyék el, az kevés, hogy a magyarok benn vannak az adott ország parlamentjében, vagy benn vannak a kormányban. Alapvető az, hogy autonómiájuk legyen, mert így tudják a kezükbe venni a saját sorsukat..." - mondta a rendszerváltás utáni Magyarország első ideiglenes államfője az újvidéki magyarok előtt.

Részlet az újvidéki Magyar Hagyományápoló Egyesület és a Magyar Olvasókör szervezésében megtartott előadásból:

Rendszerváltás pedig volt!

"1989-90-ben kivívtuk az ország függetlenségét, szabadságát. Demokráciát teremtettünk, ugyanakkor vannak bizonyos deformációk. A legnagyobb probléma, hogy egyfajta kettős hatalom alakult ki az országban. Van egy választott törvényes vezetése az országnak, és van legalább két kisebbség, amelyik begyűrűzik a politikai hatalomba, és szinte önálló hatalmi ágként viselkedik. Különösen az egyik. Az egyik ilyen kisebbség a multinacionális cégek és milliárdos szövetségeseiknek a csoportja Magyarországon, akik benn vannak a kormányban és nem az ország, hanem saját érdekükben deformálják nemcsak a gazdaságpolitikát, hanem az ország egész életét. Ez az egyik dolog.

Medgyessy Péterrel kapcsolatban nem az a fő gond, hogy D-209-es titkosított tiszt volt. Hanem az a baj vele, hogy nem volt őszinte a néppel szemben, amely őt felemelte. Nem mondott igazat, amikor próbálta elkenni a dolgot. Ez a fő baj. Ezt egy civilizált közép-európai ország miniszterelnöke nem engedheti meg magának.

Ennél is súlyosabbnak tartom azonban, hogy a legnagyobb baklövéseket saját szakmai területén követi el, a pénzügyek és a gazdaság területén. Összekuszálták az ország gazdaságát. A forint körüli mizéria, amit kialakítottak, ez az ő felelőssége elsősorban. Nos, itt ilyen gondok vannak, és ebből keletkezhet ez a látszat, hogy itt nem volt rendszerváltás, meg nem érvényesül mindaz, amire 1956-ban elődeink törekedtek. Ilyen és ehhez hasonló gondok vannak, és még ráadásul ez a régi nómenklatúra újra csak uralkodik.

A sajtó, mint hatalmi ág

Összefonódnak a gazdasági hatalmak és a politikai hatalom. Ez az egyik kisebbség. A másik: a magyar sajtó egy jelentős része, amely negyedik, önálló hatalmi ágként viselkedik. Nem tájékoztat, és nem az igazat képviseli feltétlenül, hanem beleszól a politikába.

Magyarországon a sajtót több mint 90 százalékban azok uralják, akiknek az elődei, akár az első világháború előtt már 85 százalékban irányították a sajtót. Ez egy adottság Magyarországon, amibe nem nyugodhatunk bele, mert nem a magyar nemzet legjobb vonásait és törekvéseit testesíti meg, hanem más érdekeket. Ez a kisebbség ma Magyarországon az antiszemitizmust szítja! Mert higgyék el, nem az Alföldön szítják Magyarországon az antiszemitizmust és a nacionalizmust sem.

Hozzá szeretném tenni, hogy Magyarországon a II. világháború után hivatalos politika szintjére soha nem emelkedett sem a nacionalizmus, sem az antiszemitizmus és más rasszista törekvés sem. Ezzel szemben Romániában a hivatalos politika szintjére emelték a magyarellenességet. De milyen furcsa a helyzet, nézzék meg. Miközben Magyarországon ilyen hangok hallatszanak, egy izraeli vezető arról nyilatkozott, hogy "a legjobb a kapcsolatunk a Magyar Köztársasággal". Onnan nézve ez így van. Szerbiában időnként elhangzik az, hogy talán a legbiztosabb háttér Magyarország ma számunkra. Nagyon érdekes. Pedig hát nem igazán vagyunk felhőtlen viszonyban.

Bekapja-e a román csalit a magyar kormány?

A románok belátják, miniszterelnökük a napokban nyilatkozott, hogy nekik az összes szomszédjuk közül Magyarországgal a legjobb a viszonyuk. Fölismerték, hogy az ő útjuk az EU-ba Magyarországon keresztül vezet. És ezt a csalit még képesek a magyar vezetők be is venni.

Holott azt tudni kell egyszer s mindenkorra világosan, hogy Magyarország nem támogathat olyan országot, amelyik a nemzetiségi ügy kezelésében, magyarul: a magyarság kezelésében nem nőtt fel az európai normákhoz, nem képes biztosítani számára, hogy társnemzet legyen ott, ahol nagy, vagy azt, hogy területi vagy perszonális autonómiája legyen. És egyáltalán nem biztosítja az egyenjogúságot a magyarok számára. Ehelyett kinézik, bántják, piszkálják és diszkriminálják őket.

Ezért én azt mondom itt most a Vajdaságban, hogy a magyar kormány nem jól járna el, ha elfogadná azt, hogy Románia idő előtt legyen az EU tagja, miközben még nem érett meg erre. És nem úgy kezeli a magyarságot, ahogy azt illenék legalább az EU-normák és követelmények szerint. És ezt vonatkoztathatom másokra is.

Itt volt a státustörvény, ezt kiüresítették, és aztán ráadásul még vérszemet is kaptak a szomszédok. Főleg az az ország, amelyik már benn van az Unióban, és a NATO-nak is tagja. Vele nehéz mit kezdeni, és nyilvánvaló, hogy más szomszédoknál is figyelni kell ezt, nehogy elkéssünk, mert még egyszer ilyen lehetőség nem lesz a magyarság számára, hogy kivívja az autonómiát, mert amikor már a szomszédok benn vannak az Unióban, akkor már nem fognak ezzel foglalkozni. És higgyék el, az kevés, hogy a magyarok benn vannak az adott ország parlamentjében, vagy benn vannak a kormányban. Az sem lebecsülendő.

Alapvető az, hogy autonómiájuk legyen, mert ott tudják a kezükbe venni a saját sorsukat. Ez lenne a sorrend. Az érthető, hogy a Székelyföldön lehet területi autonómia. Nyilván egész Erdélyben nem lehet. Figyelve az eseményeket, én az önök perszonális autonómiatörekvését nagyon jónak tartom. Nehéz kivitelezni. És itt a kettős állampolgárság kérdése. Abszurd dolog, hogy a magyar kormány negatívabb álláspontra helyezkedik, mint egyik-másik szomszédos országnak a kormánya.

Erős jobboldalt Magyarországon!

Most fordulópont előtt állunk. Meg kell változtatni Magyarországon a helyzetet. Ezt csak úgy lehet, ha a nemzeti oldal felerősödik Magyarországon. Ma Magyarországon, szereti valaki, vagy nem szereti, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviseli a legnagyobb erőt a nemzeti oldalon. Lehetne az MDF is, de nem így alakult a történelem. Ezt kell támogatni. Nem beszélve arról, hogy még ott is van különbség, hogy Orbán Viktor és Fidesz. Orbán Viktor tehetséges politikusa az országnak. Van jövőképe.

Általa lehet jövője az országnak, meg a magyarság egészének. Nem akarom eltúlozni, de körülbelül úgy fest a helyzet, hogy Bethlen, Teleky, aztán Nagy Imre, Antall József és Orbán Viktor. A többi az elhanyagolható. A történelem fő csapásiránya. No most, hogy ezt sikerül-e nekünk keresztülvinni és még inkább anyaországgá tenni a Magyar Köztársaságot, ez nagy történelmi feladat. Ezen kell nekünk együtt munkálkodni.

Itt a lényeg az, hogy ma olyan történelmi fordulóhoz érkeztünk el - hála istennek - amikor megint összeszedhetjük magunkat, és higgyék el, hogy az EU-ban is meg fogjuk állni a helyünket. A magyar állam több mint ezer éve létezik, és hány nemzetközi szervezetnek volt a tagja. S mindezeket túléltük. Az EU is előbb fog megszűnni, mint a magyar állam és a magyarság. De ehhez nekünk tenni kell! - mondta Szűrös Mátyás Újvidéken.

hp - gondola
Címkék:
megmondó
Mindig is utáltam, mit utáltam, rühelltem Őszöd bulvárízű interpretálását, majd mély szakmai politológusi magyarázatait.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI