Mágia-e a homeopátia? II. rész – érvek és ellenérvek
Aude sapere! – Merj megismerni!
Előző cikkünkből megismerhette a kedves olvasó, hogy melyek voltak a homeopátia fejlődésének, kialakulásának jelentősebb történelmi állomásai, és leírtuk annak hatásmechanizmusát. Most álljon itt egy „harc” lenyomata.
2004. március 31. 01:01
Az Igen című katolikus folyóirat hasábjain – és élőben is – kisebbfajta „csatára”, kemény érvütköztetésre került sor nemrégiben. Komoly szakemberek és a téma iránt érdeklődők is jelentős számban hozzászóltak a kérdéskörhöz. Azt szerették volna tudni, hogy a homeopátia „mágia-e”, avagy egy hatásos gyógymód.
A kérdésre természetesen nem kapott egyik oldal sem megnyugtató válaszokat, mégis érdekes, érdemes szemezgetni az elhangzottakból, leírtakból:

Kölnei Lívia orvostörténész szerint a katolikus egyház hozzáállását a homeopátiához megnyugtatóan reprezentálja Scitovszki János hercegprímás és az irgalmas rend kitartó támogatása. Ők „a XIX. század gyermekeiként” sokkal pontosabban ismerték a korabeli szabadkőművességet, okkultizmust és sarlatánságot. Ezek ismeretében döntöttek a homeopátia mellett, elkülönítve más, romantikus gyógyító mozgalmaktól. Az irgalmas rend a kórházaiban is teret engedett a homeopátiás gyógyításnak Európa több országában.

- Az a tény, hogy manapság ezoterikus tanok hirdetői (teozófusok, R. Steiner követői) is alkalmazzák, nem érv a homeopátia „ördögi” mivolta mellett. Ugyanezek átveszik az egyház egyes tanításait is, ez mégsem a katolikus hitet minősíti. Ugyanígy nem érv Hahnemann állítólagos szabadkőműves tagsága. Azokban az időkben divat volt belépni ebbe a társaságba, és ez a szemlélet még a XX. század első felében is tartotta magát. Elég végig nézni legnagyobb nemzeti íróink-költőink életrajzát.

Dr. Erdélyi Judit, orvos:
A homeopatikus szerek két elmélet alapján készülnek. Ebből az egyik elméletet – a hasonszervi kezelés elvét – szeretik hangsúlyozni, beszélnek róla, habár ez az elmélet sem állja ki a valódi tudomány próbáját. A homeopátia másik fontos alapelvére nem szokták felhívni a figyelmet, hallgatnak róla, bár egyetlen készítési technológia során sem marad el az úgynevezett dinamizálás. Az első alapelv – a hasonlót a hasonlóval kell kezelni – azon az elképzelésen nyugszik, miszerint ha egy szer nagy dózisban valamilyen tünetet kivált, az kisebb adagban gyógyító hatású lehet. Alapvetően ez a gondolat nem idegen az orvostudománytól, gondolhatunk például a védőoltásoknál alkalmazott, legyengített kórokozókra. A védőoltások alkalmával valamilyen legyengített kórokozót kis mennyiségben juttatunk a szervezetbe, ami beprogramozza az immunrendszert, ellenanyag képződést indít el, amely ellenanyag azután az igazi kórokozó ellen is hatékony lesz.

A védőoltások hatásmechanizmusa analógiaként jól hangzik, ám csak az a baj, hogy a homeopátiás szerek esetében olyan mértékig felhígítják az eredeti anyagot, hogy a “gyógyszerként” eladott készítményben legtöbbször már egyetlen eredeti molekula sincs. A homeopátia hozzáértői állítják, hogy annál hatásosabb a kezelés, minél kisebb dózist alkalmaznak.
Ha a hatóanyag egyetlen molekulája sincs jelen, akkor az nyilván nem hathat. Mitől hatékony akkor a szer? A módszer mai hívei szerint a vízcseppek “emlékeznek” az anyagra, és ez magyarázza a hatékonyságot! Ez a “tudományos” magyarázat igazán elbűvölő a genomika korában! A módszer eredeti kitalálója – Hahnemann Sámuel – azonban másképpen magyarázta a hatást. Szerinte azért nem baj, hogy nincs már egyetlen molekulája sem az eredeti anyagnak a szerben, mert igazából nem is az hat, hanem a kozmikus energia, amit a légkörből lehet belegyűjteni. A kozmikus energiával történő “feltöltés” útja pedig az úgynevezett dinamizálás, ami rázással érhető el. Hahnemann Sámuel német orvos a XIX. század első felében élt és nyíltan vallotta, hogy módszerét spiritiszta kijelentésekből vette. Alapvető tételei a mikro-makrokozmosztan azonosság-elvéből indulnak éppen úgy, mint a keleti vallások gondolkodásmódjára épülő többi alternatív módszer.

A dinamizálás történetének van még egy pikáns mozzanata. Amikor Hahnemann – módszerének kifejlesztésekor – kitalálta a rázást, valami stabil tárgyat keresett, amihez ütemesen ütögetve kényelmesen rázható a dinamizálandó szer. Éppen egy nagy, bőrkötéses Biblia volt a keze ügyében, így ahhoz kezdte ütögetni az üvegecskét. Íme, szép példája ez annak, hogy az ördög milyen gondosan ügyel arra, hogy ajánlatai vallásosnak látsszanak. Ám micsoda óriási a különbség a mágikus – varázslásos – hit és a Jézus Krisztusba vetett élő hit között!

- A hígítás céljáról, magyarázatáról sok szó esik. A rázásról nem sokat hallhat a beavatatlan, hogy azt miért is teszik, vagy hogy egyáltalán teszik, de a potencirozás vagy dinamizálás egyetlen készítési technológia során sem marad el. Ráadásul a beteg utasításban kapja, hogy bevétel előtt pontosan hányszor rázza meg az üveget. Hahnemann hite szerint ugyanis minél tovább rázzák az anyagot, annál jobban feltöltődik természetfeletti energiával és annál erősebb lesz a gyógyhatás, egészen addig, hogy már bevenni sem kell, elegendő csak megszagolni! A dinamizálás révén a módszernek ugyanolyan sötét szellemi háttere van, mint a többi, keleti vallásokon alapuló, alternatív módszernek. Vagyis a homeopatikus szerek közönséges varázsszerek. Önmagában az a tény, hogy Isten tiltja a varázslást, bizonyítja, hogy a varázslás működik vagy működhet! Pusztán logikusan gondolkodva is világos, hogy ami tilos, az nyilván lehetséges.

dr. Trásy Gábor:
A magyar származású osztrák orvosprofesszor, Prof Dr. Mathias Dorcsi, magyarországi homeopátiás tevékenységéért 2000-ben megkapta a Köztársasági Elnöki Aranyérem kitüntetést a Magyar Tudományos Akadémián rendezett Nemzetközi Ligakongresszuson.

Azt, hogy lehetséges a két gyógyítási mód magas fokú együttes művelése egy orvosi pályán belül, példázza a 2004. júliusában megrendezendő homeopata orvosok országos konferenciájának egyik előadója, Prof. Dr. Michael Frass, aki az Osztrák Klasszikus Homeopátiás Egyesület alelnöke, és egyben a Bécsi Egyetem Belgyógyászati Tanszéke Intenzív Terápiás Osztályának professzora. A homeopátia intenzív osztályon való alkalmazásáról tartja előadását.

A magyar törvények a homeopátiát a természetgyógyászati tevékenységek között az orvosok által végezhető, tudományosan igazolt gyógyító eljárások közé sorolják. A működés feltétele az előírt képesítés megszerzése, melyet a többi orvosi szakvizsgához hasonlóan a Semmelweis Egyetem igazol. Így a homeopátiás orvosok képzettsége a többi szakorvosokéval azonos, és még a homeopátiában is járatosak. A homeopátiás továbbképző tanfolyamok részei a kötelező és akkreditált orvosi és gyógyszerészi továbbképzéseknek.

A homeopátia hatásosságához nincs szükség arra, hogy higgyenek benne. Hatásossága csecsemőkön, zavart vagy eszméletlen tudatállapotú betegeken sem csökken. Állatgyógyászatban is alkalmazható. Ezek a tapasztalatok kizárják annak lehetőségét, hogy csak placebo alapján működne.

Ellenzői a New Age vagy az antropozophiával szembeni ellenérzéseik hatására támadják, bár mindkét irányzatot időben jóval megelőzte. Az is nyilvánvaló, hogy egy módszer igazságát nem minősítheti az aktuális felhasználóiról alkotott képzetünk. Okkultizmus és varázslás vádjával is illetik: ma még sokan vannak, akik azokat a gyógyítási irányzatokat, amelyek működési módját a nyugati gondolkodás természettudományos módszereivel még nem sikerült kellő alapossággal megvilágítani, a babonáknak kijáró elutasításban részesítik, óva intenek használatuktól. Minden természettudományos és kiterjedt tapasztalati alapot nélkülöző, biztosnak tetsző tudásuk alapján ijesztgetik a felhasználókat az állítólagos veszélyes következményekkel. A rájuk hallgatók nehéz helyzetbe kerülnek, amikor a támadott módszerek a tudomány fejlődésével beletagozódnak az általános gyógyítási módszerekbe, és addig is oktalanul vesztik el a homeopátiás szelíd gyógyulás esélyét. Az elmúlt két évszázadban ezek a káros következmények a homeopátiát alkalmazóknál nem jelentkeztek.

A vallások bizonyos képviselői is időről időre ellenérzéssel viseltetnek a homeopátia iránt, bár ez a felfogás nem általános. A magyarországi elterjedéskor biztosan nem volt ellenérzés sem az irgalmas-rendi szerzetesek, sem a pesti német reformátusok körében. Bulgáriában a tiltás évei alatt a vidéki földesurak mellett papok foglalkoztak a homeopatikus gyógyítással. Az a hangvétel pedig, ahogy a bírálat nemegyszer megfogalmazódik, a Jn 9,1-41-et juttatja eszünkbe. Különösen érdekes a 3-as és a 34-es versek közt feszülő ellentét, ami a világban előforduló jelenségek és a mögöttes okok értelmezésének eltérésére utal. Elgondolkodtató a 31-33-as versek üzenete is. Az egyes ószövetségi szövegekre hivatkozásnál az orvos Szent Lukács lehet iránymutató: Lk 5,36-39. Alapvető lehet az elfogulatlansághoz a Lk 6,43-45. Ha valaki jót tesz az emberekkel, de nem tartozik feltétlen hozzánk, annak megítélésére segítség a Lk 9,49-50. Az ítéletnél nélkülözhetetlen alázatra figyelmeztet bennünket a Jn 9,41.

Hahnemann egyik – az orvosi kiadónak írt – levelének részlete: “Végre, egyszer mégis meg kellett az utat törni, és én megtörtem azt. Az út most nyitva van. Minden figyelmes buzgó és lelkiismeretes orvos követheti azt. Hogy ezen a természet csöndes vizsgálatában feltalált, biztos gyógyításhoz vezető út az eddigi gyógy-tudományunk iskolarendszereinek ellentmond, arról az én tanom igazsága nem tehet. Magam szólítom fel kortársaimat: cáfoljátok meg ezen igazságokat, ha tudjátok, valamely sikeresebb, biztosabb és kellemesebb gyógymód kijelölésével. Ha pedig az enyémet legjobbnak találjátok, használjátok az emberiség javára, és adjatok Istennek hálát.”

Dr. Vásárhelyi Barna a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján tudományos főmunkatársként dolgozó kutató:

Vásárhelyi Barna 1987-ben még orvostanhallgatóként foglalkozott homeopátiás gyógymódokkal. Egy évig készített és maga is alkalmazott homeopátiás készítményeket, egy év után azonban abbahagyta.

Meggyőződése szerint a homeopátia néha valóban hat, de erre sohasem fogunk biológiai vagy kémiai alapon magyarázatot találni. Ha pusztán pszichológiai alapon hatna, akkor talán placebónak nevezhetnénk. Szeretnék utalni egy homeopaták által is gyakran idézett cikkre, ami a Lancet nevű vezető nemzetközi orvosi folyóirat 1997. szeptemberi számában jelent meg. A szerzők 189 kísérlet eredményeit elemezték, és arra a következtetésre jutottak, hogy a homeopátiának van placebo-független hatása. Ugyanakkor – s ezt gyakran (különösen a laikusok) elfelejtik hangoztatni – a kutatók semmiféle olyan betegséget nem találtak, amelynek gyógyításában a homeopátia egyértelműen hatékony lenne, azaz amire a homeopátiás készítmények szedése ajánlott lenne. Egyszóval hat, de hogy kire, hogyan, s legfőképpen mitől, arra nincs természettudományos válasz.

Maga is próbaképpen a konyhában elő tudott állítani – például szárított tökvirágból – hátfájás elleni készítményt. Emellett megfázás elleni készítményei is voltak. Így környezetét, családtagjait és az egyetemen a csoporttársait egyaránt kezelni tudta. Készítményei hatást is kifejtettek, a kezelt személyek egy része tünetei enyhüléséről számolt be. Végül éppen a hatás észlelése miatt hagyott fel ezzel a gyógyítással. Mivel természettudományos magyarázatot nem kapott a hatásmechanizmusra, az aktuális elképzelés pedig a Biblia tanításával szemben áll, az a határozott meggyőződése alakult ki, hogy ez a kezelési módszer Isten ajánlása elleni. Bár lehet, hogy rövidtávon kedvező hatása lehet a fizikális tünetekre, hite szerint éppen emiatt károsan befolyásolja az Istennel való kapcsolatot, azt, ami minden keresztyén ember számára a boldog élet alapfeltétele.

Kovács Gábor, vegyészmérnöki végzettséggel is rendelkező teológus doktor:
A természet erejével gyógyítani: tudomány. A Szentlélek erejével gyógyítani: karizma. Titkos erőkkel gyógyítani: fekete mágia. Mert fehér mágia nincs. Aki ellenőrizetlen szellemi befolyások előtt nyitja meg magát, szükségképpen megnyitja magát a gonosz hatalmak előtt, amelyek mindenütt résen állnak, hogy mihelyt lehet, behatoljanak és uralmuk alá vonják az embert.

Dr. Dabóczi Kálmán:
A homeopátiás készítményekhez felhasznált anyagok 65 százalékban növényi, 25 százalékban ásványi és 5 százalékban állati eredetűek. Furcsa módon minden ötvenedik készítmény (2 százalék) kiindulási anyagai mesterségesen előállított sók, savak, szintetikus vegyületek, vegyi anyagok, sőt akár a hagyományos medicina gyógyszerei! Találkozhatunk kemény mérgekkel is, mint az Arsenicum album (arzén trioxid), vagy a Fluoricum acidum (fluorsav). Felhasználnak továbbá egész állatokat, főleg ízeltlábúakat, például Aranea diadema (koronás keresztespók); vagy állatok részeit, esetleg állati anyagcsereterméket frissen feldolgozva, például Lachesis muta (a lándzsa alakú vipera mérge).

Érdekes volt számomra az is, hogy aki a homeopátiát – a keresztény hittel összeegyeztethetőnek tartva – nem utasítja el (sőt használja), annál rövid időn belül más, a New Age-hez köthető vagy okkult praktikákat és irányultságot is észrevettem (például Feng-Shui, még nyilvánvalóbb filozófiai azonosulást megkövetelő természetgyógyászati módok alkalmazása, varázslós gyermekkönyvek tömkelege, keleti meditatív zenék, szinkretista teológiai nézetek stb.). Nem állítható az ok-okozati összefüggés, de látható, hogy a homeopátia általában nem elszigetelt jelenség. Ahol a mágia összességére nem mondanak következetesen nemet, ott a homeopátia is – a többi módszerrel együtt – szalonképessé válik. Viszont a homeopátiát alkalmazó és elfogadó keresztény embernek őszintén meg kell válaszolnia: szerinte mit jelent a “dinamizálás”, illetve a “szellemi életerő felszabadítása”.

Bóna László Homeopátia – a művészi gyógyítás című könyvéből!
“Az árnika (Arnica montana) sárga virágú növény, menekül az ember elől, magas hegyek lejtőin nő, de ha az ember ebbe a magasságba merészkedik, és a növény egyre több embert észlel maga körül, akkor feljebb húzódik a hegytető felé. Az az ember, akit valamilyen trauma ért, és azt kívánja, hogy békén hagyják, hozzá sem lehet nyúlni, meg sem lehet érinteni – annak az embernek nagy bajában a homeopatiás árnika fog segíteni. Vagyis az árnika ’tud’ valamit, valamilyen őrá jellemző tudása van, amit meg lehet tőle szerezni, és közvetítő anyagba rejtve tárolni lehet, hogy mint információt átadhassa annak, akinek épp erre a tudásra van szüksége.”

Makk Attila:
Túlzott hígítás?
A Rudas-fürdőt száz éve rádiumos gyógyfürdőként hirdetik. Tudjuk, hogy a radioaktív sugárzás rákot okoz, a Rudas vize viszont nem. Miért? Mert annyira nagy hígításban fordul elő benne a sugárzó anyag. Ám felvetődik a kérdés: ekkora hígításban van-e gyógyhatása?

A homeopátiás gyógyszer összerázása?
Mit változtat az anyagon az, hogy összerázzuk? Mit változtat a ceruzán az, ha ujjunkkal megsimogatjuk? Semmit. És ha egy műanyag rudat simogatunk gyorsan szőrmével? Azon sem látszik semmi, ám hogyha papírlaphoz érintjük, magához vonzza. Persze, ha nincs a közelében semmilyen könnyű tárgy, akkor mit sem veszünk észre.

“A homeopátiás szerek gyártási eljárásakor tetten érhető a mágikus rituálé – a hígítás és a rázogatás évszázadok óta megváltoztathatatlan mozdulatsora révén olyan képességekkel ruházza fel a benne hívők szerint a sokszor hatóanyag nélküli segédanyagot, amivel az nem rendelkezik. Vagyis szerintük az eljárás révén válik hatásossá az anyag, nem a benne rejlő természetes hatóanyagok révén” – írja Dabóczi Kálmán. Bizonyára vannak, akik régen mágiának tulajdonították a hatást, ez azonban nem zárja ki azt, hogy egy orvos természetes – bár ismeretlen – okot tételezzen fel.

Nobilis Dénesné:
A homeopátia alkalmazása sem ismeretlen keresztény orvosi körökben, erről olvashattunk már korrekt tájékoztatást. Megjegyzem, hogy az Egyház véleménye orvosi kérdésekben koronként változhat, például az epilepsziát még nem is olyan régen ördögtől megszállottságnak tekintették.

Magyar Orvos 2003. december., 7. oldal: “… Ez ügyben is támpontot adhat a MTA Orvosi Osztályának válasza, amelyet a KET (Kollégiumi Egyeztető Testület – D. K.), az akadémiai, nem hagyományos orvoslási módszerek határait kutató kérdésekre adott. E szerint tudományosan meglapozottnak tekinthető az akupunktúra, a manuál- és neurálterápia és a fitoterápia. További 10 ágazatot nem-kártékonynak, ugyanakkor a gyógyító tevékenységek közé nem sorolhatónak ítélt a tudós testület. További hat ágazatot pedig kifejezetten kártékonynak minősítettek. Kényes kérdés, de előbb-utóbb megválaszolásra vár: szerveznek e az egyetemek továbbképzési programokat az orvoslás körébe nem sorolt, illetve kártékonynak minősített paramedicinális szakágakb

Köszönet az Igen szerkesztőségének!

Címkék:
MTI Hírfelhasználó