Wass Albert fiainak levele - fasisztának nevezni „olcsó” dolog
A 168 órában „Irodalmi kokárda – a Wass Albert kultusz” címen megjelent, az erdélyi írót fasisztának nevező cikk késztette a családot a nyílt levél megírására. A cikkben nacionalistának, szélsőjobboldalinak és szórakoztató fasisztának nevezték Wass Albertet.
2004. július 14. 12:08
Divatos ma felelőtlenül megbélyegző politikai véleményt nyilvánítani az újságokban. Lépten-nyomon azzal traktálnak, hogy Wass Albert háborús bűnös, fasiszta és antiszemita. Csakhogy nem elég mondani valamit, azt meg is kellene alapozni, és kellő bizonyítékokkal alátámasztani. Unalmas lenne nekünk állandóan azt bizonygatni, hogy ki nem volt Wass Albert. Mi csak azt állíthatjuk, hogy ki volt az apánk, mert ismertük. Mivel termékeny író volt, elég, ha az írásaiból meghatározzuk, hogy ki volt és igazán milyen volt Wass Albert – olvasható a levélben.

Túlságosan olcsó bosszú Wass Albertetet fasisztának kikiáltani. Senkinek sem joga, sem alapja nincs őt annak nevezni. Ha az 1946-os koncepciós per tisztázódik, akkor semmi alap nem marad arra, hogy ő ilyen jelzőt érdemeljen. Annak is ki kell derülnie, hogy Wass Albertnek semmi köze nem volt a fasizmus eszméihez. Ezt a megbélyegzést akkor aggatták rá, amikor kezdtek olyasmit olvasni az írásaiban, ami nem tetszett, mert találó volt bizonyos magatartásforma, amiről írt. Ide vezethető vissza az antiszemitizmus vádja is. Egyértelmű, hogy mondanivalójának semmi köze nincs az antiszemitizmushoz. Ő egyének jellemgyenge- ségeit és erkölcsi kompromisszumait tárta fel, de nem osztályokra, fajokra vonatkoztatva – fogalmaz levelében a Wass család.

Ha meg kellene határoznom, hogy ki volt Wass Albert, a következőket mondanám: Először is, romantikus-idealista eszményeket őrzött élete végéig, melyekből nem hiányoztak a liberális nézetek sem. Másodszor, moralista volt, aki az egyén felelősségében hitt, nem általánosítva csoportokra, népfajokra. A tízparancsolat normáját tartotta alapnak, melynek a felrúgása tragikus következményeket hoz az egyének életébe. Volt egy emberi magatartás- forma, amit szívből utált: az opportunizmus. Azok ellen kritikával beszélt, akik mások nyomorúságából hasznot húztak. Harmadszor, a vallásszabadság szószólója volt és hitt az eltérő népcsoportok toleráns együttélésében. Igazán képviselte a transzilvanizmus klasszikus eszméit. Szívből utálta az elnyomást - a múltban a Habsburg igát és a jelenben: a románokét - különösen Ceausescu rémuralmát. Negyedszer, közeli barátja volt magyaroknak, zsidóknak, románoknak, franciáknak, németeknek és amerikaiaknak. És olyan fiak apjaként élt, akiknek magyar, zsidó, román, német, amerikai stb. barátai voltak. Ezek nem csupán állítások. Ezek tények. És ezekről rengeteg bizonyságot hagyott maga után. Arról viszont semmi történelmi bizonyság nincs, hogy ő bármikor fasiszta lett volna. Arról van bizonyság, hogy ellene volt a fasisztáknak és politikájuknak. És az a tény, hogy a kolozsvári népbíróság őt és 63 földbirtokos magyart elítélte – voltak, akiket távollétükben nyilvánítottak háborús bűnössé – még nem bizonyítja azt, hogy azok is voltak. A per anyaga elérhető, ahogy elolvasták az Amerikai Igazságügyi Minisztérium kivizsgáló osztályának ügyvédei is. És ők nem találtak bizonyítékot arra, hogy Wass Albertet bíróság elé állítsák Amerikában vagy Európában.
Ezért, nem sokat számít, ha olyat mondanak Wass Albertről, amit tényekkel nem tudnak igazolni. Lehet, hogy ezeket az állításokat a náci Goebbels irrelevánsnak mondaná, de tetszene neki, hogy ilyen sokszor és ilyen hangosan emlegetik még mindig a fasiszta nevet az ügyeletes újságírók. Ez a válasz az újságcikkre és ezért fontos, hogy a Wass család egy olyan kiadványt jelentessen meg hamarosan, ami pontos választ ad arra, hogy ki volt Wass Albert – zárja levelét az író családja.

MNO nyomán
Címkék:
MTI Hírfelhasználó