A magyarországi Apostoli Nunciatúra közleménye
Gyurcsány Ferenc vatikáni látogatásával kapcsolatban
A Szentszék budapesti diplomáciai képviseletéhez különböző intézményektől és személyektől, megkeresés érkezett, hogy tudomást szerezzenek Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr vatikáni látogatásának kimeneteléről, mert mindeddig a helyi tömegkommunikációs eszközök szinte csupán arról számoltak be amit a magyar kormányküldöttség közölt a Szentatyával és az Államtitkárral.
2004. december 21. 17:08
Mindenekelőtt teljes egészében felidézzük a Szentatya Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrhoz intézett beszédét:

„Miniszterelnök Úr!

Szeretettel köszöntöm Önt a Vatikánban és köszönöm üdvözlő szavait. Ebben az évben Magyarország belépett az Európai Únióba, s ezzel új fejezet kezdődött történelmében. Bízom abban, hogy országa e kontinens jövőjéhez sajátos módon járul hozzá, merítve a kulturális és lelki értékek gazdag örökségéből, amelyek Szent István korától kezdve formálták a magyar nép lelkét.

Ebben az összefüggésben különösen is az Ön nemzetének ifjúságára gondolok, szilárd erkölcsi és polgári erényekre való nevelésük fontosságára. Ez az Egyház számára különösen is jelentős, amikor vallási és oktató-nevelői misszióját végezve a köz javát szolgálja. Ezért rendkívül nagyra értékelem a Magyarország és a Szentszék között az elmúlt években kötött jogi egyezmények sorát, különösen is a Megállapodást a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról. Ez a Megállapodás jogilag kötelező érvénnyel határozza meg az Egyház szerepét a magyar társadalom életének e fontos területén, tiszteletben tartva a vallásszabadságra és az oktatásra vonatkozó emberi jogokat. Remélem, hogy a konstruktív együttműködés szelleme jellegzi majd a jövőben is az Egyház és az Állam munkáját a Megállapodásban foglaltak hűséges végrehajtása során.

Megköszönve látogatását, biztosítom Excellenciádat az egész magyar népért végzett imáimról. Nemzetére szívesen kérem Isten áldását, kívánok bőséget és békességet.”

Amint már köztudott, a Szentatyával való találkozás után - amely a magyar delegáció fogadtatására nézve különösen kedvező volt - a Miniszterelnököt, Somogyi Ferenc külügyminiszterrel és Hiller Istvánnal, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vezetőjével együtt, fogadta Angelo Sodano bíboros úr, Őszentsége államtitkára. A megbeszélés hozzávetőlegesen ötven percig tartott.

A megbeszélés során a Miniszterelnök kijelentette, hogy nagyra becsüli a Katolikus Egyház és más Egyházak szerepét abban a szolgálatban, amit szociális és kulturális téren fejtenek ki Magyarországon, mondván többek között: E nélkül Magyarország nem lenne az az ország ami. Mindazonáltal a Miniszterelnök megerősítette a Szentatyához intézett beszédében elhangzott szavait, miszerint a Katolikus Egyház túlságosan sokat foglalkozik a politikával, amint azt a kettős állampolgárságról szóló népszavazás és az Oktatási Minisztérium előtti tüntetés alkalmával tette.

Erre vonatkozólag a Bíboros Államtitkár megjegyezte, hogy a magyar püspökök jó állampolgárokként csak aggodalmuknak adtak hangot a közjóért, és a Szentszék kiáll mellettük, mert csak azt kérik, ami a megállapodás szerint jár. A tűntetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy azon jelen voltak minden magyarországi történelmi Egyház képviselői.

Ezután a Bíboros Államtitkár következetesen aláhúzta a párbeszéd fontosságát, megdöbbenését fejezvén ki a tény fölött, hogy a Kormány nem tartja tiszteletben, a Horn Gyula miniszterelnök és Angelo Sodano bíboros által 1997-ben aláírt, Szentszékkel kötött Megállapodást. A Megállapodást – aláírása után – megfelelőképpen ratifikálta a Magyar Országgyűlés és a Köztársasági Elnök által is elfogadásra került. A Bíboros következésképpen felkérte a Magyar Kormányt a párbeszéd alkalmainak gyakoribbá tételére, mind a Szentszékkel, a budapesti Apostoli Nunciatúrán és Magyarország Szentszéki Nagykövetségén keresztül; mind pedig a Püspöki Konferenciával, a különböző kormányzati hivatalok, különösen a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Egyházi Kapcsolatok Államtitkárságán keresztül. Hiller miniszter úr és a Külügyminiszter teljes készségüket fejezték ki a párbeszéd érdekében.

Végezetül mindkét fél kijelentette, hogy egyetértenek a párbeszéd újrakezdésében, az Állam és Egyház kapcsolatait érintő problémákról.

Apostoli Nunciatúra

Budapest, 2004. december 21.

gondola
Címkék:
  • Séta egy holland zöldinnel
    Írni, véleményt mondani, okoskodni nem olyan nehéz, de ha itt vagyok kettesben valakivel, akiről és akinek beszélni kellene, óvatosabb az ember.
  • Stratégiai rasszizmus
    Ismét kiderült, hogy a spekulánsi szervezetek számára a terrormigránsok fontosabbak, mint az európai gyermekek.
MTI Hírfelhasználó