Az áttelepítésről szóló döntés hevenyészett! - gyermeknapra...
Nagy Andor: Szent meggyőződésem, hogy mind pénzügyileg, mind szakmailag elkapkodott és megalapozatlan lépésről van szó, amelynek meghozatalakor nem vették figyelembe sem a gyermekek, sem a szülők, sem a pedagógusok, sem az intézmény, sem Cserhátsurány község érdekeit.
2005. május 29. 13:09
Bezárják-e a cserhátsurányi gyermekotthont? – kérdezi Nagy Andor. A Fidesz képviselője jogos, a térség jogos aggodalmát tolmácsolja:

- A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. február 17-i ülésén 2005. szeptemberi hatállyal döntött a Cserhátsurányi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Szátokra való áthelyezéséről, valamint a szátoki intézmény megszüntetéséről. Az 1954-ben alapított nagy múltú intézmény az egyetlen tiszta profilú iskola Nógrád megyében, amelyben értelmileg akadályozott, középsúlyos értelmi fogyatékos, imbecillis gyermekek nevelése és oktatása folyik. Az otthon által ellátott gyermekek száma 52 fő, az intézményben foglalkoztatottak száma 49 fő. A megyei önkormányzat döntése alapján a surányi otthont megszüntetik, illetve áttelepítik egy másik településre.

Mint a Nógrád megyei 3. számú választókörzet egyéni országgyűlési képviselője értesültem a fenntartó szándékáról, s meg vagyok győződve arról, hogy mind pénzügyileg, mind szakmailag elkapkodott és megalapozatlan lépésről van szó, amelynek meghozatalakor nem vették figyelembe sem a gyermekek, sem a szülők, sem a pedagógusok, sem az intézmény, sem Cserhátsurány község érdekeit.

A megye 2002-2006-os ciklustervében egyebekben a cserhátsurányi szakiskola kiemelten is szerepelt, olyannyira, hogy a felújításra vonatkozó építési terveket el is készítették, melyek alapján a beruházás összköltsége 358 millió forint lett volna. Ezek után óriási felháborodást keltett, hogy a szakiskolát ebben a ciklusban nemhogy felújítani nem fogják, hanem ebben a formában a működését is megszüntetik. Erről februárban az elvi döntés megszületett, és a közoktatási törvényben előírt egyeztetések után a 2005. májusi közgyűlésen pedig már a végrehajtás módjáról szándékozik dönteni a közgyűlés.

A fenntartó megyei önkormányzat szocialista vezetésű többsége álláspontját kizárólag pénzügyi-gazdasági szempontokra alapozta, s azzal érvelt, hogy az intézmény elavult és felújításra szorul. A felújítást ugyanakkor pénzhiányra, valamint a pályázati lehetőségek hiányára hivatkozva utasították el.

A rendelkezésemre álló információk szerint a megyei önkormányzat állításai nem helytállóak, hiszen a fenntartásában lévő valamennyi, hasonló feladatokat ellátó intézményben fejlesztéseket foganatosít. Az áttelepítésre kijelölt intézményben, Szátokon is beruház, hozzávetőlegesen 70 millió forint értékben. Ennek célja, hogy az ottani otthont a speciális igényű gyermekek befogadására alkalmassá tegyék.

Az áttelepítésről szóló döntés hevenyészett és rohamtempójú előkészítésére jellemző az is, hogy ezek a tervek csak a napokban készültek el, és egyáltalán nem biztos, hogy a tervezett felújítás szeptemberre, a tanévkezdésig befejeződik.

Persze a pénzügyi szempont mellett léteznek egyéb szempontok is. A gyermekek és a szülők úgy élik meg, hogy méltánytalan az, amit velük szemben elkövetnek. Ezek a gyermekek az állandósághoz, ugyanahhoz a környezethez, ugyanahhoz a pedagógushoz, nevelőhöz ragaszkodnak, az esetleges változásokra jóval érzékenyebben reagálnak, és ez a változás óriási törést is jelenthet az életükben.

A gyermekeket ellátó nevelőtestület, kiszolgáló személyzet számára is tragikus a helyzet. Nagy részük ugyanis - több mint 90 százalékuk - cserhátsurányi lakos, s nincsenek könnyű helyzetben, ha a jövőben Szátokra kell eljárniuk dolgozni. Aki ezt megoldani nem tudja, az elveszítheti az állását is - hírlik.

Végül, de nem utolsósorban a fenntartó nem vette figyelembe Cserhátsurány községének az érdekeit sem. Az intézmény a település legnagyobb munkáltatója ugyanis. A várható elbocsátások következményei az önkormányzatnál fognak lecsapódni szociális feszültségek formájában.

Végezetül az átszervezés egyik fő indokaként a Nógrád Megyei Közgyűlés előterjesztésében az szerepel, hogy a cserhátsurányi otthon fejlesztésére nincsenek állami pályázati lehetőségek. Mindezek fényében tisztelettel kérdezem az illetékes Oktatási Minisztériumot, hogy miért nem teremt lehetőséget a hasonló intézmények pályázati úton történő fejlesztéséhez?

***

Ennyi érv - véli, vélheti Nagy Andor - elég, elégnek kell lennie a cserhátsurányi gyermekotthon megmentéséhez.

Tévedett…

Bartha Szabó József
Címkék:
 • Polgárverés – 12 éve
  Azt sem sikerült kideríteni, hogy a brüsszeli bürokrácia miért hunyta be a szemét, amikor látta, hogy európai uniós polgárokat vernek véresre.
 • Antall József és Sargentini
  Amikor nagy a zűrzavar, a cosmos helyett chaos van, amikor a szervezetlen rotyogás uralkodik, nem árt, ha fogódzót keresünk.
 • A nemzet védelme a történelem értelme
  Számunkra nem célja van a történelemnek, hanem értelme: az, hogy fennmaradjon az a nemzet, amelynek része vagyunk, és az a kultúra, amely otthonunkká teszi a szülőföldünket.
 • Róna Péter és a magyar valóság
  Ráadásul érzek Róna szavaiban egy jó adag liberális intoleranciát is: ha nem úgy gondolkodtok, mint mi, nyugatiak és nyugatimádók, akkor csak és kizárólag keletiek és barbárok lehettek.
 • Bayer: A hetedik koporsó
  A mi tisztünk bebizonyítani, hogy hiába ácsolják újra és újra a koporsóinkat, soha, senkinek nem fog sikerülni.
MTI Hírfelhasználó