A kutatóintézeteket is privatizálják? - széleskörű tiltakozás - gondola kommentár
A TUDOSZ - mint a magyar tudományos dolgozók szakszervezete - felelősséget érezve a magyar tudomány sorsáért, határozottan tiltakozik minden olyan elképzelés ellen, amely a költségvetési kutatóintézetek teljes vagy részleges kiszervezését, privatizációját jelentené.
2005. augusztus 18. 10:23
A Népszabadságból értesült a TUDOSZ elnöksége arról, hogy a kormány a közalkalmazottakat foglalkoztató kutatóintézetek privatizációjára készül. E szerint, mintegy felerészben az államigazgatás kiadásainak lefaragásával ellentételezné a kormányfő az adócsökkentéssel járó, évi mintegy kétszázmilliárd forintos bevételkiesést. Az elképzelések között tárcák és minisztériumi háttérintézmények összevonása, a közalkalmazottakat foglalkoztató kutatóintézetek privatizációja, illetve a tevékenységek - dolgozókkal együtt - külső vállalkozásba adása is szerepel. (Az utóbbi jelentőségét mutatja, hogy csak a felsőoktatás keretében működő kutatókapacitás magánszférába szervezése sok ezer dolgozót érintene.)

A TUDOSZ elnöksége nyilatkozatban ad hangot megdöbbenésének, hangsúlyozva:

„Nem tudhatjuk, kitől indult ki a kezdeményezés, nem tudhatjuk, valóban a kormányfő vagy a kormány szándékával, vagy ismét az emlékezetes nyári pénzügyminisztériumi rémhíráradathoz hasonló, célzatos kiszivárogtatással állunk-e szemben. A baljós csend, a tiltakozások, de még inkább a hivatalos cáfolat ordító hiánya azonban legrosszabb gyanúnkat látszik igazolni, és arra késztet bennünket, hogy felemeljük szavunkat.”

A TUDOSZ - mint a magyar tudományos dolgozók szakszervezete - felelősséget érezve a magyar tudomány sorsáért, határozottan tiltakozik minden olyan elképzelés ellen, amely a költségvetési kutatóintézetek teljes vagy részleges kiszervezését, privatizációját jelentené! Kiemelik:

„Magyarország büszke a magyar tudományra. A magyar emberek büszkék azokra a kutatókra, tudósokra, akik úgy jutottak kiváló eredményekre, hogy abban a pillanatban nem volt látható felfedezésük gazdasági haszna. Az elmúlt években a kormány képviselői nyilatkozataik szerint ismerték, és elismerték a tudósok, a magyar tudomány művelőinek tevékenységét. Aztán a költségvetés készítésénél a képviselők - miután nem adtak elegendő pénzt -, legalább igyekeztek mentegetőzni.

Ez évben fordult elő először, hogy egy miniszter nyilvánosan kérdőjelezze meg a magyar kutatók eredményeit, tegye nevetség tárgyává a nemzetközileg elismert magyar kutatói társadalmat, ráadásul kilátásba helyezte az alapkutatás intézményi felszámolását.

Ugyancsak új jelenség, hogy a kutatásért felelős egyik legfontosabb tisztviselő nem a nagy infrastruktúrális értéket képviselő költségvetési kutatóintézetek fejlesztésén, hanem azok megszüntetésén munkálkodik.

A magyar ipar, a gazdaság mai szereplői ugyanis nem képesek távlatos kutatások finanszírozására. Mi még emlékszünk Aschner Lipótra, aki a harmincas években az Egyesült Izzó vezéreként alapkutatásra műegyetemi tanszéket alapított.

Amíg az új Aschner Lipótok fel nem tűnnek, addig ezt a feladatot az államnak kell betöltenie, mégpedig egy EU tagországtól elvárható szinten. Az EU felismerte, hogy a kis és középvállalatoknak is szükségük van kutatásra, és ezért nem csak fenntartják kutatóintézet-hálózatukat, de a költségvetési intézetek kedvezőbb elszámolási rendszerben pályázhatnak.

Ezért elvárható, hogy a politika, és a politikusok ismerjék el a költségvetési kutatóintézetekben folyó kutatómunka fontosságát, és EU-konform módon, az ország hosszú távú gazdasági szükségleteinek megfelelően támogassák is azt!” - szögezi le a TUDOSZ elnökségének tiltakozó nyilatkozata.

***

Nem meglepő, hogy a kormány a kutatóintézetek privatizációjára (is) készül.

Kóka János gazdasági miniszter a Magyar Tudomány éves ünnepére készülőben, már félreérthetetlenül jelezte, mily „becsben” tartja a magyar tudományt midőn fölöttébb elgondolkoztató elemzésében kifejtette:

„Szerintem a magyar tudósokkal az a gond, hogy akik meghatározók, vagy alkottak valami marandót, már nem élnek…”

A fölöttébb takarékos és tehetős másfél milliós aranyórával, helikopterrel és minden mással bíró gazdasági miniszter egy kalap alatt azt is megüzente:

„A Magyar Tudományos Akadémiának azon területeit, amelyek nem szolgálják a versenyképességet, a földdel kell egyenlővé tenni."

Vizi E. Szilveszter a Magyar Tudományos Akadémia kétszer is Nobel-díjra jelölt elnöke a megütközést keltő kijelentés kapcsán mondta:

- A kormányzatnak fel kell ismernie, hogy a kutatás-fejlesztés az egyetlen kitörési pontja Magyarországnak, az egyetlenegy, amely az Európai Unión belül minket tényleg nem a sereghajtók közé fog vezérelni, hanem az élvonalba.

Kóka János, a miniszterelnök nagy barátja azóta is hangoztatja: pusztán a fejlesztést közvetlenül szolgáló kutatásokat finanszírozná. Tehát az alapkutatásokat és a társadalomtudományi kutatások jelentős részét nem. Az Akadémia elnöke erre így reagált:

„Alapkutatás nélkül nincs tudomány, amelyet alkalmazni lehet, tehát nincs alkalmazott kutatás se.”

Most úgy gondolja Kóka miniszter úr és a kormány: a Magyar Tudományos Akadémiának azon területeit, amelyek nem szolgálják a versenyképességet, tán mégsem kellene a földdel egyenlővé tenni, - egyszerűbb lesz tőlük megszabadulni, szőröstől-bőröstől privatizálni…

Bartha Szabó József
  • Séta egy holland zöldinnel
    Írni, véleményt mondani, okoskodni nem olyan nehéz, de ha itt vagyok kettesben valakivel, akiről és akinek beszélni kellene, óvatosabb az ember.
  • Stratégiai rasszizmus
    Ismét kiderült, hogy a spekulánsi szervezetek számára a terrormigránsok fontosabbak, mint az európai gyermekek.
MTI Hírfelhasználó