Nyomdában Wass Albert utolsó műve
Wass Albert fiainak felkérésre a Szabad Tér Kft gondozásában jelenik meg az író utolsó remekműve: a Voltam. A memoárkötet korunk egyik legnépszerűbb magyar írójának életművére tesz koronát.
2005. november 21. 14:19

Wass Albertet áhítatos szeretet fűzte szülőföldjéhez és családi  örökségéhez. Dédapja, nagyapja és nagyanyja igazra és szépre nevelő életpéldája és tanításai megragadó frissességgel kelnek életre. Szívközelbe kerül az árva sorsú erdélyi fiatalember, a krónikás, aki a történelem drámai sorsfordulói ellenére egy csodavilágban él. Eddig ismeretlen önéletrajzi darabokat ismerhetnek meg az olvasók. Kézzel írt  naplótöredékei lírai beszámolók a háború idejéről. Meghökkentő eseményeket ismerünk meg az erdélyi titkos földalatti mozgalomról, melyben ő is tevékenykedett Dálnoki Veress Lajos vezérezredes oldalán. A menekülés keserűsége, hazájának és otthonának elvesztése az a szenvedés, amely igazgyöngyöket terem az író vallomásaiban. Életének tündérkertje szülőföldje és pokolra szállás annak  elhagyása, valamint az a történelmi fordulat, amely a keresztyén Európát romba döntötte és a keletről jövő istentelen „új rendnek” kiszolgáltatta.

Az író életének második szakaszában a vidám és drámai emlékezések váltogatják egymást. A magyar olvasók számára eddig ismeretlen kéziratok sokaságából állnak össze a fejezetek, elbűvölő történetek sora áll előttünk. A farmon töltött első év és a floridai otthonkeresés mulatságos epizódjaiba pillanthatunk bele. Furcsa emberek, váratlan és meghökkentő események tárulnak fel az amerikai emlékképek gyűjteményében.

Ahogy az utolsó állomáshoz közeledünk, egyre drámaibbá válik a napló: az idősödő ember életérzése és pesszimista hangulata tárul elénk. Testi fájdalmak és lelki gyötrelmek között vergődik, megjelennek a múlt képei.
Emlékezésének színhelyei ismét varázsos csodakertté változnak. Gyermekkori és ifjú emlékeiben megelevenednek a családtagok és a kedvenc állatok. Az író életének utolsó évtizedét fény ragyogja be. A törékeny élet az öröklét végtelenségébe lép - a  szeretet hatalma által. Ez a „Voltam” „Vagyok” és „Leszek”  kegyelmi állapotában  a végső beteljesülés.

A Voltam szívhez szóló tündérmese. Nem számadás, hanem egy gazdag életút megfigyeléseinek személyes keretbe foglalása. A regényt korabeli fényképek illusztrálják.

A mű nem összegzés, hanem tudatos számbavétel és értékek átmentése egy pusztulásra ítélt világból az el nem múló világba: az emberi lélekbe, melyben az örök Isten rejtezik.

* * *

Mint arról már beszámoltunk, néhány hete jelent meg a Kráter Kiadó gondozásában egy kiadvány hasonló címmel. Ennek kapcsán komoly vita bontakozott ki a kiadási jogokért már évek óta Kráter Kiadó, valamint az író fiai által létrehozott Czegei-Wass Alapítvány és az általuk megbízott kiadó között.

erdely.ma nyomán
Címkék:
MTI Hírfelhasználó