Én Most Itt Vagyok. Elmélkedés 5.
„A kecskepásztorkodás egy olyan életforma, ami nagyon különleges, nagyon érdekes és nagyon szép. Alkalmat ad az elmélkedésre, meg a normális emberi életre, ellentétben a várossal.” (részlet a szerzővel, Polczer Miklóssal készült gondola-interjúból)
2006. november 7. 18:52

„A kecskés” Miklós

Én Most Itt Vagyok

Itt

Az Univerzum

Isten megteremtette az embert a saját képére. Ez nem úgy értendő, hogy Isten is olyan, mint mi, hanem úgy, hogy mi is olyanok vagyunk, mint Ő. Végtelenek és időtlenek. Egyetlen ilyen dolog létezik, a mindenség. Ezek szerint Isten maga a mindenség, ami végtelen és örök. Lelkünk pedig része Istennek, hiszen valamennyien az Ő gyermekei vagyunk.

Amint kicsiben, úgy nagyban is

Az anyagi világ ugyanazon az elven működik kicsiben és nagyban. Mint a tudósok mostanában sejtik, az Univerzum nem egy ősrobbanás hatására tágul, hanem részletei osztódással szaporodnak és így felfúvódik. Ezért látszik minden pontból, minden irányba tágulónak, és ezért távolodik tőlünk minden egyre gyorsabban, minél messzebb van. Ez a sokközpontú világkép. Bárhol helyezkedünk el benne, a saját nézőpontunkból úgy látjuk, mintha mi lennénk a világ közepe. Ez megfelel annak, mintha egy sejttenyészetben egy sejt lennénk és a környezetünkben lévő sejteket látnánk. Ahogy szaporodunk, úgy tágul a környezetünk.

A szuperhúr elmélet pedig igazolni látszik az anyagok szerkezeti részei között létező finomabb anyagok jelenlétét. Képzeljük el, hogy egy atom akkora, mint a naprendszer. Ebben az óriási térben egy szuperhúr mérete egy fa koronájának méretével azonos. Szinte elképzelhetetlenül kicsi. Mint ahogy elképzelhetetlen számunkra a végtelen és az örök.

Van az emberiségnek egy régről származó tudása ezekről a dolgokról. Valószínűleg a történelem előtti időben létezett egy civilizáció, amely magasabb műveltségre tett szert, mint ahol mi jelenleg vagyunk. Ennek a kultúrának a tudását régészeti leletekben és lovagrendek titkos tanításaiban is fellelhetjük. Gondoljunk csak a sumérok naprendszer ábrázolására, ahol a Földet a hetedik bolygóként jelölik, mert ők kívülről befelé számolták a bolygókat. Pontos képük volt a külső bolygókról is, még a színűket is megjelölték. Mi ezeknek a bolygóknak a létezéséről is csak néhány évtizede tudunk. Vagy olvassuk el dr. Bíró Dénes „A tudatra ébredés energiája” című könyvét, amelyben okkult tanításokra hivatkozva ismerteti a világmindenség működését. A múlt homályába vesző ismeretek megdöbbentő pontossággal írják le a mai tudomány „szenzációs” felfedezéseit.

Az emberek mindig is keresték a választ az Univerzum működésére. Számunkra ismeretlen összefüggések miatt nem találjuk a pontos magyarázatokat, de a megfigyelések és a régi tudás felelevenítése lehetőséget ad valamilyen egyszerűsített világkép megfogalmazására.

Szűkebb környezetünkben nyilván azok a dolgok érdekelnek minket a legjobban, amik hatással vannak mindennapi életünkre. Az asztrológia egy módszer szeretne lenni a sorsunkat, jövőnket érintő ismeretek megszerzésére.

Nyilván a csillagok állása komoly behatást gyakorol ránk és a távoli múltban talán volt is megbízható módszer a titkok kifürkészésére. Mára ez a tudás már elveszett és az asztrológusok legfeljebb az egyén alaptulajdonságaiból kiindulva életkoruk alapján tudnak tanácsot adni arra, hogy mire vigyázzanak. Ez nem túl bonyolult, mivel az ember valamennyi sejtje az agytörzs kicsinyke részétől eltekintve, hét évenként kicserélődik és ezek a ciklusok a hét fő csakra jegyében telnek. A csakrák az energiaáramlás kapui testünkön. Valamennyi csakra más-más tulajdonságok és szervek működését szabályozza. Így minden évre elmondható valamilyen jellegzetes lelki tevékenység. A Nap tizenegy éves ciklusokban működik és az ember születési dátuma szerint tizenegy éves ciklusok ismétlődnek. Ezek korszakokra osztják életünket. Első a gyermekkor, 11-22 éves korunkig az ifjú kor. 22-33 évig a fiatal felnőtt kor, amely az első aktív kor, 33-44 évig a második aktív kor, ami abban különbözik az elsőtől, hogy valami más érdekel, a régi iránt elveszítjük az érdeklődésünket. 44-55 évig a késői aktív kor, ami abban kitüntetett, hogy 49 éves korunkban lejár a 7x7 éves csakra ciklus, lejár az első életünk. Ez az esemény mindig nagyon megrázó élmény. Lelki értelemben új életet kezdünk. A zsidó miszticizmus, a kabbala szerint 49-50 éves korunkig pihennünk kell, hogy tisztázzuk magunkban a tapasztalatokat és felkészüljünk az újra. 55-66 évig  a korai öregkor, 66-77 évig a késői öregkor. Itt metszi egymást a két korszakalkotó, mivel itt jár le a hét 11 éves ciklus, és a tizenegy 7 éves megújulási ciklus. Lelki értelemben ez az alkotó élet vége. Ennek a két korszakalkotónak az egymásra hatásából az ember elég jól láthatja, mire számíthat élete következő időszakában.

Az asztrológiáról természetesen nem állíthatom, hogy senki sem képes meglátni valakinek a sorsát, hiszen a modern tudomány is talált olyan módszert, amely megmutathat valamit a jövőből. Ez a káoszelmélet, ezen belül is a Mendelbrót-halmaz. Ennek az a lényege, hogy valaminek a képe a négyzeten plusz a nézőpont változása megadja egy tárgy későbbi képét. Számítógépen ezzel az eljárással úgynevezett fraktálokat hoznak létre, amiben az eredeti kép időről-időre ismétlődik, csak más nézőpontból és látszólag véletlenszerűen.

Az a baj ezzel, hogy erősen leegyszerűsített dologról van szó, hiszen egy két dimenziós síkbeli képpel dolgozik, míg a valóságban térbeli három dimenziós tárgy fordul el három tengely mentén. A hat szabadságfokú mozgás irányairól pedig egy álló kép alapján lehetetlen fogalmat alkotni. Ráadásul egy tárgy pillanatnyi képe csalóka is lehet. Gondoljunk például arra, hogy egy henger oldalról négyzet, szemből pedig kör alakú. Ettől persze a gondolat még nagyon érdekes.

Talán az ember sorsa is ilyen. Élete minden szakaszában magán hordozza jellegzetességeit és vannak emberek, akik ezt képesek meglátni. Mint ahogy mindenki felismer egy tölgyfát egyetlen leveléről is. Vannak kivételes képességű emberek, akik a múltat, jelent és jövőt egyszerre látják. Egy élet gyöngyfüzérét úgy látják, mint egy marék gyöngyöt. Gondoljunk például Nostredamusra, aki mai életünkre is pontos jóslásokat tett. Úgy vagyok ezzel, mint minden mással, attól, hogy én nem tudok róla, még létezhet.

A Föld

A Föld egy különleges bolygó a naprendszerben. Azok a körülmények, amelyek uralkodnak rajta csak úgy alakulhattak ki, hogy a Naptól való távolsága ennyi, hogy van holdja, hogy mágneses védőmező veszi körül, mert vasmagja van és a tengelye 21,5-24 fok közötti mértékben dől. Olyan sok dolog egybeesésére volt szükség, hogy létrejöjjön, hogy létezése valóságos csoda. A kozmikus erők jelenleg is formálják és rövidebb-hosszabb ciklusok ismétlődnek életében. Legrövidebb ciklusa a nap, leghosszabb a tejúton megtett köre, ami 25920 év. Az emberek ezeknek a ciklusoknak alapján korszakokra bontják a Föld történetét, benne az ember történelmét. A Föld tengelye egy tölcsérpalást formájú kört ír le. Ennek a tölcsérnek képzeletbeli tengelye körüljárja a csillagképeket, amelyek persze önkényes elnevezésűek. Egy csillagjegy korszak 2160 év. Most vagyunk egy csillagjegy váltás határán, most lett vége a Halak korszakának, és most kezdődik a Vízöntő korszak. Ez az alapja egy Amerikából indult mozgalomnak a New Age (új korszak) világnézetnek. Ők azt vallják, hogy a Halak Krisztus jele és az a korszak Krisztus korszaka volt. Jézus Krisztus tudta, hogy az emberek nem jók és legfeljebb annyit tehet, hogy meg próbálja rábeszélni őket, legyenek jók, ha tudnak. Elkövetett gyengeségeik bűnét pedig magára vette és áldozatával megváltotta. A Vízöntő pedig az elvetett mag korszaka, egy új élet sarjadása, amikor az emberek nem azért lesznek jók, mert valaki büntetéssel fenyegeti őket, és félnek, hanem azért lesznek jók, mert miért is lennének rosszak?

Ez nagyon szép eszme, kár, hogy kiegészül azzal a tanítással, hogy az embereket rasztokba sorolja, és az amerikai népességet egy újonnan kialakuló felsőbbrendű fajként nevezi meg, amely hivatott a világ vezetésére és uralmára. Már pedig ha megvizsgáljuk az elmúlt száz év történelmét, tisztán látszik, hogy Amerika nem kivételesen tehetséges lakosságának, hanem annak köszönheti gazdasági erejét, hogy hasznot húzott a világban dúló háborúkból úgy, hogy az ő területén nem volt háború.

Az én számomra ez a fasiszta világnézet elfogadhatatlan. Az én szememben minden ember egyszeri, megismételhetetlen és egyenrangú.

(folyt. köv.: J. E. Lovelock: Gaia, avagy a földi élet új megközelítésben)

Polczer Miklós
Címkék:
megmondó
De most történt valami. Olyan, amit nehéz a magyar nép bölcsességével azonosítani.
 • Az Európai Unió tulajdonosa
  A kisrészvényesek megzabolázásához rendelkezésre állnak az eszközök: a Nagytestület tagjainak többsége a tulajdonos zsebében van.
 • Elnökjelölt rovott múlttal
  Azaz a baloldali politika továbbra sem óhajt megtisztulni: benne hagyja a szennyeződést a magyar közéletben.
 • Aztán eljött az este
  Most várhatjuk, hogy a gender-Macron, a kvóta-Merkel és a whisky-Juncker mikor és milyen őszintén gratulál.
 • Nagy lehetőség: kibukhat az LMP
  Az európai demokráciában az ellenzéknek is meg kell felelnie bizonyos szellemi minimumnak.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI