Én Most Itt Vagyok. Elmélkedés 9.
„A kecskepásztorkodás egy olyan életforma, ami nagyon különleges, nagyon érdekes és nagyon szép. Alkalmat ad az elmélkedésre, meg a normális emberi életre, ellentétben a várossal.” (részlet a szerzővel, Polczer Miklóssal készült gondola-interjúból)
2006. december 5. 14:53

„A kecskés” Miklós

Én Most Itt Vagyok

Változás – Hatás – Válaszadás (Va – Ha – Va)

Amikor már tagadhatatlan lett a globális éghajlatváltozás és a bekövetkezett károk kikényszerítették, hogy a politika is foglalkozzon a kérdéssel, a politikusok hosszas előkészületek után összeültek Kiotóban. Előterjesztettek egy javaslatot a széndioxid kibocsátás csökkentésére, mivel úgy gondolták, hogy kezdetnek az is nagy eredmény lenne, ha egy kis lépést megtennének. Amint az várható volt, még ezt a kismértékű korlátozást sem sikerült elfogadtatni a világgal. És nemcsak az USA utasította el az egyezmény törvénybe iktatását, hanem Kína is, pedig ez a két ország a világ két legnagyobb környezet szennyezője. Az USA álláspontja az, hogy mivel túl vagyunk azon a határon, ahonnan visszafordulhatnánk, nem a meglévő helyzet visszafordítására, hanem a helyzethez való alkalmazkodásra kell az erőket koncentrálni. Ezt ők úgy képzelik el, hogy technikai fejlesztésekkel, korszerű eszközök kifejlesztésével csökkentenék az üvegházhatást keltő gázok kibocsátását, közben a változásokhoz való folyamatos alkalmazkodással védenék meg polgáraikat az időjárás változás okozta károktól. Ez a felfogás van olyan jó, mint az európai, amely a változások visszafordítását tűzte ki céljául. Ugyanis az európai felfogás esetén is fenn kell tartani a folyamatos alkalmazkodást, hiszen a folyamat elindult, és ha mostantól egyetlen csepp széndioxidot sem bocsátanánk ki, akkor is legalább száz évig csak romlana a helyzet. Mivel a klíma alakulásáról a tudománynak nagyon kevés ismerete van, akkor sem biztos, hogy az elmúlt korok klímája állna vissza.

Kína pedig azt mondja, hogy a jómódú társadalmak, miután lelakták a világot, a jelenlegi gazdasági egyenlőtlenséget akarják konzerválni környezet védelem címén. Lássuk be, hogy ez az álláspont az ő szempontjukból nézve a kérdést, teljesen jogos.

Mivel a világot a politikán keresztül a tőke irányítja, a fent leírtak alapján semmi esély sincs a helyzet megbízható és időben történő megoldására. Ezért az a megoldás alakult ki, hogy minden ország a saját helyzetén úgy segít, ahogy tud. Ez a létező legrosszabb megoldás, hiszen globális problémákat egyéni akciókkal nem lehet orvosolni. Hiába vigyázunk mi vizeink tisztaságára, ha Romániából ránk engedik a cián-szennyezést. Arról nem is beszélve, hogy mi sem vigyázunk megfelelően a környezetünkre, csak másokat kritizálunk, és csak beszélünk a dologról.

Mivel a semmittevésnél a kevés is jobb, a magyar kormány is elindított egy Va-Ha-Va nevű programot. Kidolgozására a Tudományos Akadémia kapott megbízást és az ország vezető tudósai vesznek részt a munkában. Nagyon ritkán lehet róluk hallani, akkor is csak közhelyeket. Ebből gondolom, hogy súlyos következtetésre jutottak, és mivel nem akarnak a köznép köreiben pánikot kelteni, inkább nem beszélnek.

Annyit minden esetre már tudunk, hogy az emberiség ismert történelmének legnagyobb változása az előttünk álló évszázadban biztosan be fog következni, és a folyamat már elindult.

Az emberek döntő többsége még nem jutott el odáig, hogy tudatosuljon benne ez a tény, s amikor már kényszerű változtatások előtt állnak az eszközeik és tudásuk hiánya miatt képtelenek lesznek az alkalmazkodásra. Itt most kísérletet teszek arra, hogy időrendi sorrendben felvázoljam a várható eseményeket, azt hogy ezek milyen hatással lesznek életünkre, és mi módon tudunk alkalmazkodni a helyzethez.

2010-ig

Mint mondtam, a folyamat már elkezdődött, sőt ebben az évben (2005) hirtelen felerősödött. Nem volt olyan hét, amikor ne láttunk volna a TV-ben tudósítást a spanyolországi aszályról, az Amazonasz vagy a Sárga-folyó kiszáradásáról és a Karib térségben tomboló viharokról. Legsúlyosabb ezek közül a Katrina volt, ami a Mexikói-öbölben felerősödve lecsapott New Orleansra. A város jelentős része a tengerszint alatti mélyföld vagy feltöltött terület. A hurrikán átszakította a gátakat és elöntötte a várost. A város lakóinak nagy része a vihar elől elmenetült, de néhány tízezer ember ott maradt. Sokan közülük áldozatul estek. Két hét elteltével, amikor a víz egy részét visszaszivattyúzták a tengerbe, a menekültek elindultak visszafelé. Ekkor a hatóságok megállították a visszatelepülést, mert egy újabb hurrikán érkezett a partokhoz és újabb csapás érte a térséget. Most december van, négy hónappal vagyunk a csapás után, és a város jelentős része romokban hever, a romok alatt temetetlen halottak vannak és a város lakói nem tértek vissza lakóhelyükre.

A tragédia mértékét növelte, hogy az amerikai elnök és a város polgármestere egy pártban vannak, míg az állam kormányzónője a másik párthoz tartozik. Így a polgármester szövetségi beavatkozásra várt, a kormányzónő saját pártja fontosságát bizonyítandó az állami erőkre hagyatkozott, az elnöknek pedig nem volt jogi eszköze a beavatkozása. Ráadásul valamennyien az újságokból tájékozódtak és nem volt valós képük a helyzet súlyosságáról.

Elgondolkodtató a mi számunkra is, hogy mi történne, ha Budapest valamelyik kerületét természeti csapás vagy terror támadás érné egy olyan politikai helyzetben, amikor a polgármester szocialista, a főpolgármester SZDSZ-es és mondjuk a Fidesz van kormányon? Szerintem Isten legyen irgalmas az ott élő emberekhez, mert másra nem igen számíthatnának.

Ebben az évben 23 trópusi vihar pusztított a karibi térségben. Még soha ennyi nem volt. Valószínűleg ez annak a következménye, hogy a Golf-áramlat észak atlanti része lelassult, és az Egyenlítőről feláramló melegvíz feltorlódott az Atlanti-óceán középső térségében. Ez egy olyan folyamat, amire a tudósok számítottak, sőt számításaik szerint 2010-re a Golf-áramlat meg is áll. Ha ez így lesz, akkor a Közép-Amerikai térséget nyaranta soha nem látott erejű és egymást követő viharok fogják ostromolni.

Az USA olajiparának jelentős része a Mexikói-öbölben van és jó minőségű termő területeinek is számottevő része van a déli területeken.

Ha a viharkárok rendszeressé válnak, az emberek nem fognak visszaköltözni a térségbe, az ott lévő ipart át kell telepíteni kevésbé veszélyeztetett területekre, és az élelmiszer termelést fel kell adni a part menti 2-300 km sávban. És még nem is beszéltünk Kubáról és Mexikóról.

Ennek a területnek az ikertestvére a Csendes-óceán nyugati partja, Japán déli és Kína középső területe. Itt a tájfunok ereje felerősödik, mivel a felmelegedés miatt nagyobb energiát tudnak gyűjteni az óceán felett.

A tudósok a globális felmelegedés adatait átlagban adják meg. Eddig az elmúlt időben bekövetkezett felmelegedés 0,8 Co a világ átlagában, de ez Spanyolországban 5 Co , Magyarországon és Németországban 2 Co .

Magyarország viszonylatában az eredeti hőmérsékleti adatokhoz képest 1 Co melegedés az évi csapadékban 66 mm hiányt, 2 Co  melegedés esetén bizonytalan mennyiségű csapadékot, 4 Co melegedés esetén + 40-400 mm csapadékot jelentene. (az IPCC adatai alapján Mika J. 2002) Mivel most 2 Co-os értéken vagyunk, időjárásunk kiszámíthatatlan.

Politikai szempontból annak van jelentősége, hogy 2007-ben lejár a külföldiek földvásárlásának tilalmáról szóló egyezmény, így az EU tagállamaiból bárki idejöhet és birtokokat vásárolhat magának a nyugati árak töredékéért. Ez akkor válik majd kínossá, amikor az üzemanyag hiány miatt minden családnak önfenntartásra kell berendelkeznie és a városlakók is szeretnének földet vásárolni. Figyeljék meg, hány holland fog földet vásárolni Magyarországon 2010-ig.

2010-2020

2010-től a nyersanyag készletek általában is, de a kőolaj és földgáz esetében különösen rohamosan csökkennek majd. Az üzemanyagok ára nagymértékben nőni fog. Ezért a földgázból vegyi eljárással metanolt fognak készíteni és ezzel pótolják a hiányt. Ez az eljárás azonban hiányt fog okozni a háztartási gázellátásban. Kis mennyiségű (max. 10 %) mértékben mezőgazdasági eredetű energiahordozókat is fel fognak használni üzemanyagként.

Mivel Kína jelentős mennyiségű jó minőségű szénvagyonnal rendelkezik, energia termelésének jelentős részét ebből fogja nyerni. Ha meg tudják oldani, hogy vegyi eljárással szénből folyékony üzemanyagot tudjanak gyártani, erre fognak átállni, mivel iparuk csak úgy maradhat versenyképes, ha nagyon olcsón termelnek.

Az évtized közepére a világ átlagában az egy főre jutó élelmiszer termelés eléri a maximumot és onnan kezdve csökkeni kezd. A népesség a jelenlegivel azonos sebességgel nő.

Az üzemanyag árának rohamos emelkedése miatt először a polgári repülés fog csődbe jutni, de a környezetvédelmi szempontok is indokolják, hogy ezt az iparágat korlátozzák. A repülésnek ugyanis nagyon magas a fajlagos üzemanyag fogyasztása és az égés során keletkező széndioxidot 10-12 ezer méter magasságban bocsátja ki.

Ebben a magasságban a gáz megreked, sem a növényzet, sem a víz nem tudja elnyelni, így szinte örökéletű üvegház réteget hoz létre.

A lakossági üzemanyag felhasználást is korlátozni kell, ennek első lépcsőként megvalósítandó módja az, hogy az irodai munkákat, beleértve az államigazgatás feladatait is, az alkalmazottaknak otthon kell elvégezni. Ehhez ki kell alakítani egy önálló, teljesen zárt, internetthez hasonló rendszert, amin keresztül a munkatársak folyamatos kapcsolatban állnak egymással, úgy hogy illetéktelenek ne tudjanak belépni. A számítástechnika fejlesztése a lakossági vonalon is nagyon fontos, mert a későbbiek során minden ügyintézés, vásárlás, személyes kapcsolattartás ezen keresztül fog történni.

Az otthon végzett irodai munka következménye az lesz, hogy az utakról el fog tűnni a személyautók 30 %-a, nem kell fenntartani több százezer irodát és az azokat karbantartó rendszereket.

Az egyéni közlekedés úgy megdrágul, hogy csak tömegközlekedéssel lehet munkába járni. Ezért fontos lenne, hogy már most elkezdjék a vasutak jelentős fejlesztését, mert a fajlagos üzemanyag felhasználás itt a legkedvezőbb. Ráadásul a vasút atomenergiából nyert árammal is működtethető.

A klíma változás szempontjából az évtized jellemzője a kiszámíthatatlanság lesz és ez súlyos károkat fog okozni a mezőgazdaságban. Felgyorsul az elsivatagosodás Afrikában, észak Kínában, Mongóliában, de az európai mediterrán országokban is szárazodás fog bekövetkezni.

A szélsőséges időjárási események sok gondot fognak okozni abból a szempontból is, hogy olyan helyeken is lesznek nagy havazások, ahol eddig nem voltak és az épületek nem fogják bírni a hó súlyát, hiszen nem arra építették. Olyan helyeken lesznek árvizek, ahol eddig nem voltak és nem építettek gátakat.A Golf-áramlat leállása miatt megkezdődik észak-nyugat Európa lehűlése. Ez nagyon súlyosan fogja érinteni Angliát, Dániát, Norvégiát, Svédországot, Finnországot.

(folyt. köv.: Va – Ha – Va  2020-tól 2100-ig)

Polczer Miklós
Címkék:
megmondó
De most történt valami. Olyan, amit nehéz a magyar nép bölcsességével azonosítani.
 • Az Európai Unió tulajdonosa
  A kisrészvényesek megzabolázásához rendelkezésre állnak az eszközök: a Nagytestület tagjainak többsége a tulajdonos zsebében van.
 • Elnökjelölt rovott múlttal
  Azaz a baloldali politika továbbra sem óhajt megtisztulni: benne hagyja a szennyeződést a magyar közéletben.
 • Aztán eljött az este
  Most várhatjuk, hogy a gender-Macron, a kvóta-Merkel és a whisky-Juncker mikor és milyen őszintén gratulál.
 • Nagy lehetőség: kibukhat az LMP
  Az európai demokráciában az ellenzéknek is meg kell felelnie bizonyos szellemi minimumnak.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI