Károlyi Gáspár napok Göncön
"Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzá kezdettem volna egynéhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül voltak, meg nem szűntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészben való megfordítását..."
2007. április 12. 08:57

Április 19-e és 23-a között immáron hetedik alkalommal rendezik meg Göncön a Károlyi Gáspár napokat, amelynek fővédnöke Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés fideszes elnöke. A rendezvényeket idén is a híres Biblia-fordító emléke előtti tisztelgés jegyében állították össze. Ennek keretében szombaton 14 órakor a református templomban Monok István a Rákócziak Bibliáiról, Imre Mihály a Vizsolyi Bibliáiról, Dienes Dénes pedig az orosz hadifogságból a közelmúltban hazatért sárospataki könyvekről tart előadást, vasárnap pedig 10,30-kor a Károlyi Gáspár életéhez köthető településekről érkező kórusok taratnak koncertet. 

A Károlyi napok alatt természetesen Göncön is megtekinthető lesz az 1591-ben napvilágot látott eredeti Vizsolyi Biblia egyik példánya, amelyet Károlyi Gáspár áldozatos munkával fordított magyarra.

Amúgy a Vizsolyi Biblia nem csak a magyar reformáció megerősödését és a könyvnyomtatás meghonosodását, hanem az irodalmi magyar nyelv tökéletesedését is szolgálta. Károlyi fordítását kisebb változtatásokkal közel háromszáz kiadásban nyomtatták újra. Hatása a magyar irodalmi nyelv alakulására szinte felmérhetetlen, ma is a legnépszerűbb bibliafordítás magyar területen, javított kiadásaival együtt ez a legtöbbször megjelent magyar könyv.

  Károlyi Gáspár wittenbergi és svájci tanulmányok után 1563-ban fogadta el a gönci gyülekezet meghívását, s a vezetése alatt virágzó egyházi élet bontakozott ki a környéken. A gönci lelkész, a Kassa-völgyi egyházmegye szuperintendánsa lett 1586-ban. Miután feleségét és gyermekeit a pestisjárvány idején elveszítette, nekikezdett a teljes Biblia fordításának.

 A Bibliát először a XV. században, a huszita felkelés idején fordították magyarra. Nyomtatásban azonban ez a fordítás soha sem jelent meg, csak korai másolatai maradtak fenn. Az első nyomdába került fordítás Komjáthy Benedek "Az Szent Pál levelei magyar nyelven" című munkája volt 1533-ban, ezt követte Sylvester János Újtestamentuma 1541-ben, majd Heltai Gáspár kísérelte meg 1551 és 1565 között a teljes kiadást. Károli Gáspár munkájában jelentős anyagi segítséget kapott Rákóczi Zsigmondtól és Báthory Istvántól. Munkatársai ismeretlenek, az eltérő nyelvezetből következtethető, hogy hárman lehettek, és az Ószövetség fordításában segítették Károlyit. Az Újszövetséget azonban Károli egyedül fordította. Lapszéli jegyzeteket is írt a szövegekhez és a fejezetek elé tartalmi összefoglalót készített. Miként ő maga írta: "Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzá kezdettem volna egynéhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül voltak, meg nem szűntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészben való megfordítását..."

 A nagy feladathoz Mantskovit Bálint e célból Vizsolyra telepített nyomdája Németalföldről új betűket kapott, a papírt pedig Lengyelországból hozták. A nyomtatást 1589. február 18-án kezdték és 1590. július 20-án fejezték be. Addigra azonban a szedőknek négy és félmillió betűt kellett a papíron elhelyezniük. A 2412 oldalas, mintegy hat kilogramm súlyú könyv nyolcszáz példányban jelent meg Károlyi Gáspár 1590. Szent Jakab havában kelt ajánlásával. A főcímlapon a megjelenés ideje is olvasható: 1590. január 10.

 Ezt, az eredeti Bibliát a vizsolyi református templomban sokáig bárki kézbe vehette, amikor azonban a névtelen lapozgatóknak köszönhetően több lapja is eltűnt, üvegtárlóba került. Később aztán a megmaradt Biblia is kánforrá vált: a tolvajok 2002. februárjában ellopták. Az értékes könyvritkaság aztán 2003. októberében megkerült. Amúgy az eredeti kiadásból 52 példány maradt fenn, közülük 24 külföldön van. Három példányt az Országos Széchenyi Könyvtárban őriznek, egy pedig Sárospatakon van.

gondola
Címkék:
megmondó
Ebben a kérdésben a jelen a fontos: most titkolják el a tényeket a társadalmak elől.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI