Viták és ütközetek - A „Lex-meleg” is napirenden
Az október 23-i megemlékezések előtt két napot ülésezik az Országgyűlés. Aligha Gyurcsány Ferenc emlékezik meg az évfordulóról. Megkezdik az általános forgalmi adóról szóló törvényjavaslat vitáját, folytatják „az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat” tárgyalását.
2007. október 14. 14:30

Hétfőn határozatot hoznak a pedagógusok kötelező óraszámának visszaállításáról szóló népi kezdeményezésről. Zárószavazás lesz a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló törvényjavaslatról, az egyes szociális tárgyú valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvények módosításáról is. Felvezetik a hegyközségekről, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvények módosítását szorgalmazó  javaslatokat is.  

Napjaink harcos világában ritkaságnak tekinthető ötpárti egyetértéssel bír „az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 2004. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.” (Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa.)  Hasonló konszenzus kíséri „a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos tervezési, és egyeztetési folyamat feladatairól szóló országgyűlési határozati javaslat is.” (Tóbiás József (MSZP), Ékes József (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Katona Kálmán (MDF), Béki Gabriella (SZDSZ) képviselők önálló indítványa.) Mindkettőről tárgyal a T. Ház.

Közel sem ígérkezik ennyire békésnek, „a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról”, és magyar a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról történő elmélkedés, - bár ez utóbbi hajó már elment.

Kedden megkezdi a T. Ház az általános forgalmi adóról szóló törvényjavaslat vitáját, valamint folytatja - a kormány másik csomagbéli javaslatának - „az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatnak” a tárgyalását. Mindkettőt a pénzügyminiszter vezeti elő, - a közember ebből már sejtheti: fölöttébb takarékos napok köszöntenek rá.

És bizonyára meglepődnek azon is, hogy „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat napirendi pontjának előadója is személyesen Veres János pénzügyminiszter lesz.

Végül, de nem utolsó sorban: megkezdődik, - a már eddig is oly sok vihart kavaró, a köznyelvben csak „Lex-meleg”-nek becézett -  azon liberális javaslat vitája is, amely „a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében” módosítana törvényeket. (Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) képviselők önálló indítványa. A törvényjavaslat Alkotmányt érintő részének elfogadásához az országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges.)

Természetesen nem maradnak el a parlamenti közvetítést módfelett színesítő, napirend előtti szólások, interpellációk és kérdések sem. 

HÉTFŐ

„A pedagógusok kötelező óraszámának visszaállításáról” tárgyban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete által kezdeményezett országos népi kezdeményezés. (Határozathozatal)

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR "A" és "B" Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. (Általános vita és a határozathozatal. A napirendi pontok előadója: Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter.)

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.  (Szavazás a módosító javaslatokról.  A napirendi pont előadója: Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter.)

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló törvényjavaslat. (Zárószavazás. A napirendi pont előadója: Veres János pénzügyminiszter.)

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. (Zárószavazás. A napirendi pont előadója: Jauernik István (MSZP), az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság elnöke.)

A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat  (Szavazás a módosító javaslatokról.) A napirendi pont előadója: Török Zsolt MSZP) Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság.)

Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. (Zárószavazás.  A napirendi pont előadója: Lamperth Mónika, szociális és munkaügyi miniszter.)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.  (Szavazás a módosító javaslatokról. A napirendi pont előadója: Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter.)

A szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat. (Szavazás a módosító javaslatokról. A napirendi pont előadója: Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter.)

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. (Szavazás a módosító javaslatokról. A napirendi pont előadója: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.)

A termőföld védelméről szóló törvényjavaslat. (Szavazás a módosító javaslatokról. A napirendi pont előadója: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.)

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. (Általános vita és a határozathozatal. A napirendi pontok előadója: Göncz Kinga, külügyminiszter.)

Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 2004. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. (Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa. Általános vita a lezárásig.)

A Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos tervezési, és egyeztetési folyamat feladatairól szóló országgyűlési határozati javaslat. (Tóbiás József (MSZP), Ékes József (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Katona Kálmán (MDF), Béki Gabriella (SZDSZ) képviselők önálló indítványa. Általános vita a lezárásig.)  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópálya Dunaújváros - Szekszárd közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges országgyűlési felhatalmazás megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat. Továbbá: e határozat alapján az M6-os autópálya Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópálya Bóly-Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye vonatkozásában az Országgyűlés jóváhagyásának megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat.  (Együttes általános vita a lezárásig. A napirendi pontok előadója: Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter.)

A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.  (Általános vita a lezárásig. A napirendi pont előadója: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.)

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. (Részletes vita. A napirendi pont előadója: Veres János pénzügyminiszter.)

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat.  (Részletes vita. A napirendi pont előadója: Veres János pénzügyminiszter.) 

KEDD

Az általános forgalmi adóról szóló törvényjavaslat. (Általános vita a lezárásig. A napirendi pont előadója: Veres János pénzügyminiszter.)

Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat. (Az általános vita folytatása és lezárása.  A napirendi pont előadója: Veres János pénzügyminiszter.)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat.  (Általános vita a lezárásig. A napirendi pont előadója: Dr. Veres János pénzügyminiszter.

A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.  (Általános vita a lezárásig. A napirendi pont előadója: Fodor Gábor, környezetvédelmi és vízügyi miniszter.)

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. (Általános vita a lezárásig. A napirendi pont előadója: Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter.)

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról, továbbá „a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében” szóló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. (Dr. Sándor Klára, Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) képviselők önálló indítványa. A törvényjavaslat Alkotmányt érintő részének elfogadásához az országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Sándor Klára, Magyar Bálint (SZDSZ) képviselők önálló indítványa. Együttes általános vita a lezárásig.)

 

 

 

 

Bartha Szabó József
Címkék:
megmondó
Ám nem bőr feszül az ábrázatukon, ezért még évekig húzni fogják a busás adófizetői javadalmazást.
 • Liberál über alles
  Ezek a hétpróbás világharcosok hisztérikusan reagálnak mindenre, ami kritikus, ami állítólag az érdekeiket sérti.
 • Kriminalizálják az ellenvéleményen lévőket
  Vélhető, hogy ebben az esetben a hatóságnak nemcsak a menettel szemben felsorakozók ellen kellett volna intézkednie.
 • Utazás a koponyája körül
  A szügyig ateista DK itt is pápább a pápánál, elnöke és szóvivője azt is jobban tudja, melyek az ország valódi problémái.
 • Újra működik a guillotine
  Ez a zseni Emmanuel megfordította a dolgot. Azért nem ért egyet a nagykövettel, mert látja a helyzetet, és ezt el is merte mondani.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI