Wass Albert hegyei
2007. december 14. 00:00

Az idei Marosvásárhelyi Könyvvásárnak, amelyet Káli Király István és Mentor Könyvkiadó szervezett hosszú távon is emlékezetes eseménye marad Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla Wass Albert havasai című honismereti albumának és az általuk szerkesztett 2008-as Wass Albert-emléknaptárnak a bemutatása, amelyet a jelenlévők szokatlanul nagy érdeklődéssel fogadtak.

A sepsiszentgyörgyi Cartographia Kft ügyvezető igazgatója, Mike Gábor elmondása szerint, aki a honismereti album és az emléknaptár bemutatását szervezte a két reprezentatív kiadványból egyenként több mint nyolcvan példány kelt el.

A veszprémi szerzőpáros újabb honismereti Erdély-albuma – szám szerint a sorozat 23. kötete – első pillantásra is azt a benyomást kelti, hogy a Váradi – Lőwey házaspár újabb albumaival a művészi fotográfia és az irodalmi háttéranyag összepászításával, az adott téma – jelen esetben Wass Albert havasai, a Görgény és Kelemen havasok – közérdeklődésbe emelésével képes felülmúlni önmagát.

Mostani albumuk és a naptár fotóanyagát két és fél év alatt gyűjtötték össze. A felvételek fotóművészi és technikai kvalitásait nem idővel mérik. Jelen esetben viszont az időtényező azért válik tartópillérévé, üzenethordozójává a szerzői-szerkesztői szándéknak, mert a tájfotózást nap- és évszakokra, időjárási jelenségekre képes lebontani ekképpen alkotva teljes értékű képet Wass Albert fizikai-földrajzi és lelki világának, szülőföldélményének dimenzióiról. Páratlan mélységei és magasságai, finoman remegő rezdülései és egeket karcoló darabosságai vannak ennek a képi világnak, amelyek, egyrészt Wass Albert műveinek nem díszleteiként, nem háttéranyagaként jelennek meg, hanem az író regényeinek és verseinek, visszaemlékezéseinek tartóoszlopai. Másrészt ezek a képek, versek és prózai írások mindenike üzenet haza, és vélük a volt és elorzott haza is üzen a világ másik végére szakadt, most már az elíziumi mezőkön túlra költözött fiának. A honismereti album – és az emléknaptár – drámai üzenetét felerősíti az is, hogy az olvasónak és a fotók szemlélőjének minden képről és minden versről, regényrészletről az tolul emlékezetébe, hogy a szülőföldhöz ilyen érzelmi intenzitással kötődő és holtáig ragaszkodó író az e világi hamisság, egy, a vagyonára szemet vető és ezt elrabló koncepciós per áldozata volt, aki sem a más országnak kiporciózott szülőföldjére, sem a csonka-bonkára csúfolt Magyarországra nem tehette be a lábát, és szobrait nemcsak az erdélyi vidék placcairól takaríttatták el, és tétették templomok óvó helyeire, hanem a magyar fővárosba sem engedik be annak mostani képviselői mandátumokkal felkent urai.

A Váradi-Lőwey honismereti album, az Emléknaptár és a Wass Albert Emlékév ezt a gonoszságot ellensúlyozza, a történelmi igazságtételnek és a humánumnak az érvényesítőjévé válik.

Említettem, hogy Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla mostani két kiadványával képes felülmúlni eddigi teljesítményét is. Olyan ez, mint amikor a sportoló megjavítja, felülírja azelőtti eredményét.

A fotóművész agrármérnök és felesége úgy is, fizikailag is képes azonosulni az Erdély-, jelen esetben a Wass Albert témával, hogy veszprémi létükre az író havasainak szomszédságában, a Bucsinban építettek maguknak házat. A fotóművész terepjáróval járja a havasok úttalan útjait. A fotóművészt hegyimentősök is kísérték útjaira, hogy az olyan egzotikus helyeket, mint a Tizenkét apostol, a Tűszikla és társaikat megismerhesse, később aztán, amikor Koltay Gábor a Wass Albert filmjét forgatta, Váradi Péter Pál volt a képzett túravezető. Mostani albumuk anyaggyűjtése során a fotós repülőgépet bérelt és a légi felvételek sorát készítette el, ami az előző albumokhoz képest is egyedivé teszi a kiadványt.

A szerzők fűszálnyi pontossággal, patakcsobbanásnyi érzékenységgel azonosítják Wass Albert regényeinek, visszaemlékezéseinek, verseinek földrajzi és lelki színhelyét. S ahol járnak, táboruk van. Ha önkéntes kísérőik elfeledték már, vagy nem tudják azonosítani a színhelyeket a vadon valamelyik zegzugában, akkor megteszik ők. Felfedezőkké és újra felfedezőkké válnak. Ennek köszönhető, hogy az album belsőívén lévő térképen eddig fel sem tüntetett földrajzi tájnevek tájékoztatják a haza-hazabarangolókat, hogy felfedezhessék és megismerhessék Wass Albert havasi világát. Az Urszu-patak, Csikó-vízesés, Tihu-vízesés, Ratosnyai-vízesés, a Wass Albert-forrás és a többiek a honismereti album térképe révén kerülhetnek be a szélesebb ívű köztudatba.

Summa summarum: előző honismereti albumuk valamelyike kapcsán mondtam már, hogy eddigi köteteik révén Orbán Balázs hatalmas vállalkozásának folytatói és kiegészítői, Székelyföld képi és irodalmi megjelenítői. A Lőwey Lilla által összeválogatott és a képekhez társított irodalmi anyag szellemi megújulásunk erdélyi forrásává vált, honismereti és önismereti, művelődési nagykátévá lett.

Képletesen szólva lelkiekben, de vizuálisan, költészetbe foglalva is visszaadják hegyeinket, visszahozzák közénk a száműzött Wass Albertet, a Görgény és a Kelemen havasok szédítő magaságain felülre emelik a szülőföldhöz ragaszkodás érzését.

Az albumokat egyébként Erdélyben nagybani értékesítőként a sepsiszentgyörgyi Cartographia Kft forgalmazza. (Sepsiszentgyörgy, Arany János utca 4. szám).

Sylvester Lajos
  • „Magyar” kampány Európában
    Az erős nemzetek Európája és a progresszív, liberális, mélyebb integrációt megvalósító Európa közötti választás, illetve a bevándorlás és a nacionalista, populista erők megállítása — ezek a szlogenek nem csupán Magyarországon, de a legtöbb EU-tagállamban is hangsúlyosan megjelennek a május 23—26. között sorra kerülő európai választások kampányában.
  • Az erőszak csapdájából Isten erőterébe
    „Embertől emberig is keresztút visz.” Kozma Imre irgalmasrendi szerzetesnek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökének húsvéti üzenetét olvashatják.
  • Húsvét: A nagykorú szabadság ünnepe
    A szabadság végső soron az, hogy eldöntöm, ki akarok lenni, és nem engedem, hogy elsodorjanak az események, eluralkodjanak rajtam hirtelen támadt vágyaim.
MTI Hírfelhasználó