Hasbeszélés - Cognopol, 08. hét
2009. március 1. 11:35

Gyurcsány elnyúló távozása

Török Gábor elemző (Vision Consulting igazgatója) még a hét elején vizionálta, hogy mert a  kormány és az ellenzék is bénultan áll a gazdasági válsághoz, „hamarosan a magyar politika nagyon jelentősen megváltozik majd”. /1/ A valóságos változások viszont a mozdulatlanságot mutatják: mint az SZDSZ még szorosab összefonódása az MSZP-vel, mint az MDF megélhetési politikusai általi kalandorkodása… stb.

Az „őszinte beszéd” ideje sem jött el. Helyette a gyurcsányi hasbeszélés, a behelyettesítő fogalmazás (amikor Gyurcsány olyasmivel vádolja meg a Fideszt és Orbánt, ami teljesen az MSZP-T és Őt magát jellemzi) jött divatba. /2/

A most kinyitott kommunikációs konzervek is inkább büdösek, mint fogyaszthatók. Ilyen annak a kontraszövegnek a közreadása, amit a „Fidesz egyfolytában ünnepli az MSZP mélyrepülését” típusú, /3/ már korábban is eléggé áporodottnak ható magyarázat újra meg újra előszedése jelent. A Fidesznek semmi ünnepelni valója nincsen, mert saját szavazóbázisában is többen elégedetlenek vele, mint nem. Másrészt a baloldali politikai erőktől ma már minden kitelik, és a hatalom átadása biztosan nem fog menni demokratikusan.

Ami biztosan a baloldali monolit ellen hat, az a „zuschlag” Jani-történetek burjánzása. A panamázás és maffiabűnözés nyilvánvalósága már átüti a társadalmi közöny és hallgatás falát, és ha mindez találkozik az idei elbocsátási hullám elégetlen sokaságának dühével, akkor forradalmi helyzet jön létre.

A „nemzetközi helyzet” döntően Gyurcsány lassú, nagyon lassú eltávolításának dolgozik, de azért vannak a magyar banánköztársasági vagy adóssággyarmati létnek olyan vonatkozásai is, amelyek már nyugaton is figyelmet kapnak. A titkosszolgálati bűnözés miatt már az unió és az atlanti közösség beszivárgási telepe lettünk, ahol a legkülönfélébb érdekek szabadon érvényesülnek, mert a magyar állam, társadalom képtelen megvédeni magát.

Erre nézve különösen érdekes annak kimondása, hogy Oroszország nem válogat az eszközökben, hogy visszaszerezze a volt Varsói Szerződés államai fölötti befolyását. - mondja ezt Viktor Szuhorov egykori KGB-tiszt a Heti Válasznak adott interjúban. A Londonban élő Szuvorov szerint a KGB utódszerveinek tevékenysége két országban éri a térségi rezidentúra nagyságát, illetve a térségi ellenőrzés hatékonyságát, Magyarországon és Bulgáriában. /4/

Biztosak lehetünk hát abban, hogy az energiafüggőségünk nem fog megváltozni, ha a beszállítási láncba ékelődő baloldali politikai maffia ereje töretlen. Erre nézve pedig számtalan esemény, történet, lelepleződés ad megvilágosodást. Aktuálisan éppen azzal, amikor súlyos vádakkal illeti a rendőrséget az enyingi cigánymaffia ügyei kapcsán Sándor István volt nyomozó a TV2-n. Sándor a veszprémi gyilkosságról szólva a rendőrség tehetetlenségét teszi szóvá. /5/

A banánköztársasági lét olyan össztársadalmi élményt jelent immár, hogy szakmai kamarák és autonóm gondolkodású szakértők is minősítik a helyzetet. Dr. Léhmann György „Javaslat a számonkéréshez” című nyílt levelében teszi szóvá, hogy „amíg változás nem következik be az ország vezetésénél, indokoltnak látom sürgősen a büntetőjogban ismert pótmagánvád intézményéből kiindulva pótközvádnak nevezhető lehetőséggel élni államszervezettől függetlenül az alábbiak szerint… Ennek során pótközvádelőkészítőként olyan igazságszolgáltatásban járatos, elsősorban nyugdíjas ügyvédek a rendelkezésre álló tények alapján ténybeli és jogi alapját határozzák meg az ismert és 1990. év óta elkövetett valószínű, eddigiekben az igazságszolgáltatási szervek által nem vizsgált közhatalom gyakorlásával kapcsolatos gazdasági jellegű bűncselekményeknek, akik ezért a tevékenységükért legfeljebb számlával igazolható készkiadásra tartanak igényt. A pótközvádelőkészítők által így elkészített előterjesztéseket pótközvádnyomozóként pedig a nyomozási tevékenységben jártas olyan nyugdíjas rendőrök vizsgálnák és értékelnék tovább, akik a szerintük bűnösség megállapításához szükséges bizonyítékokat lehetőségeik szerint beszerzik.” /6/

Mindent összevéve, ma már stratégiai döntésekre vár a társadalom. Ma már megfogalmazódik az a társadalmi igény, hogy a következő kormánynak mindenekelőtt az eddig kormányzó politikai rezsim jogi és politikai felelősségrevonását kell kezdeményeznie, mégpedig azonnal. A felelősségre vonás szükségszerűsége döntő fontosságú: egyrészt a társadalmi igazságszolgáltatás, másrészt a geopolitikai és geoökonómiai térben való további érvényesülésünk szempontjából.

A társadalmi igazságszolgáltatás 1989-től várat magára. A bársonyos rendszerváltásnak hatalmas ára lett. Mostanra a társadalmi konfrontálódások egyik motorja lett a baloldali politikai bűnösök szemérmetlen magatartása, revansista fellépése, panamázásai miatt. A kommunista és szocialista diktatúrákban exponálódott személyeknek távozniok kell a politikai közéletből, a mai baloldali panamistáknak és elévülésre alapozó sipistáknak törvény elé kell kerülniök.

Az eddig kormányzó politikai rezsim jogi és politikai felelősségre vonásának szükségszerűsége méginkább megalapozott a nemzetközi környezetben, az európai unióban való érvényesülésünk, az új kormány és új hatalom elfogadtatását, és a rá váró korrekciós intézkedés-sorozat eredményességét illetően. Nem utolsó sorban, a felelősségre vonás szükségszerű a magyar eladósodási folyamat lezárására, az új adósságkezeléshez szükséges megállapodások „kikényszerítése” és elfogadtatása miatt. /7/

A „válságellenes” kontrakommunikáció témái: rendőrők, cigányok, reformszövetségi blabla, ügynöklista-szalagok

A helyzet mind súlyosabbá válását jelzi, hogy Sólyom László köztársasági elnök a rendészeti és ügyészségi vezetőkkel találkozott. A köztársasági elnök hivatalának közleménye szerint az államfő az igazságügyi és rendészeti minisztertől, az országos rendőrfőkapitánytól, és a Legfőbb Ügyészség vezetőjétől vár tájékoztatást az elmúlt időszakban történt, a közvéleményt megrázó erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatban. /8/

Ilyen körülmények között a politikai rezsim és a gazdasági rezsim exponált vezetői mint a mérgezett hangyák nyilvánulnak meg. Dühödt egyéni kirohanásaiknak is vannak mindenapi példái, de alapjában a politikai kontrakommunikáció propaganda-lendülete és harsánysága mutatja a fedési szándékot.

A baloldal „roma integráció” típusú, mellébeszélős, a kisebbséget és a többséget egymásra uszító akciók mellett a külföldi érdekek menténi zavarkeltés is szóba kerül. „Egyes, komolynak tűnő vélekedések szerint akár a cigányságot is felhasználhatja eszközként az orosz titkosszolgálat, ha érdekei úgy kívánják. Moszkva régi kapcsolatait kiaknázva a legfelsőbb politikai vezetésre is képes hatást gyakorolni Kelet-Európában.” A cigányokat akarják felhasználni Magyarország lejáratására - állítja a Jane's Intelligence Digest angol biztonságpolitikai szaklap, amit az úgynevezett zámolyi romák jól szervezett kivándorlási akciójától a mai eseményekig vezethetünk. /9/

Azt sem zárthatjuk ki (vannak erre utaló források), hogy miként 1998-ban a Fidesz és a kisgazdapárt politikusai és irodái ellen végrehajtott merényletkísérleteknél, most is külföldi felforgatók állnak a támadások hátterében. Emlékezetes, 1998-ban a szlovák titkosszolgálat és vele összejátszó bűnszervezetek robbantások sorát hajtották végre Magyarországon.  A tevékenység kiterjed újfasiszta mozgalmak felélesztésére, fajgyűlölő megmozdulások szervezésére, vagy éppen a cigánykérdés elmérgesítésére. Krasznai József folyamatosan arra hivatkozott, hogy a Strasbourgba utazó cigány családokat elüldözték Magyarországról. Magyarországot rendkívül károsan érintette, hogy a tizenegyedik évét élő demokráciából el lehetett úgy menekülni Franciaországba, hogy ott menedékjogot kapjanak. A roppant kínos ügyet sokan felhasználták az akkor kormányzó Orbán-kabinettel szemben. /10/

A mellébeszélés vagy fedő célzatú politikai kommunikáció példája az ún. Kennedi-jelentés közreadásának lebegtetése is. Most, amikor napirenden van a korábbi baloldali bűnösök és jelenlegi baloldali politikai banditizmus törvény elé idézésének követelése, megint előkerül az ügynökkártya. Ungváry Krisztián történész, a Kenedi bizottság tagja az Indexnek nyilatkozva arra használja fel a parlamenti döntést, hogy a felelősséget összemossa: “Az egyszerű választópolgár ebből a színjátékból arra következtethet, hogy a törvényhozásban a pártok lezsírozták, hogy ne történjen semmi.” /11/

Közben a weimarizálódás megfelelő fokán, a rendet már biztosítnai nem tudó politikai rezsimben mindennaposak olyan események, amikor a cigány elkövetők törvénytelenségben megtámadják a hatósági intézkedőt. Rendőrökre támadt egy hattagú cigány család a siófoki Tesco parkolójában, “nehezményezték”, hogy a járőrök igazoltatták a sofőrt, miután beállt a mozgáskorlátozottaknak fenntartott egyik helyre. /12/ Négy felnőtt és a két gyermek ütni, rúgni, karmolni kezdte a rendőröket. - írja szemtanúkra hivatkozva a Somogy Megyei Online.

A politikai konstelláció most

A Századvég-Forsense közös választáskutatás 2009. február 10-19. közötti adatfelvétele szerint roppant mértékben nőtt a két nagy párt közötti támogatottsági különbség. A Fidesz szavazótábora az összes megkérdezett körében több mint kétszeres, a biztos szavazó pártot is választók csoportjában több mint háromszorosa az MSZP-ének. /13/ Ha bármi, bármikor is igaz lehetne az MSZP köreiben, akkor már az egész pártvezetőséget elzavarták volna (utalva itt arra közkeletű MSZP-s kiejelntésre, hogy amikor 15 százalékra esik a népszerűség, azonnali váltás következik), mert jelenleg a lakossági mintában Fidesz–MSZP 28:12 az arány. Ezek nem jó számok!

Az érdemi vagy legfőbb üzenet az, hogy a lakosság közérzete soha nem volt ilyen rossz.  Januárhoz képest is 10 százalékponttal nőtt a kormányváltást akarók aránya. A Közérzeti Index értéke (100 fokú skálán mért) 20 pontos, ami 7 ponttal alacsonyabb a januárban mértnél. A több évre visszatekintő felméréssorozat során egyszer sem állt ilyen alacsonyan az általános lakossági közérzet mutatószáma. A megkérdezetteknek mindössze 2 százaléka adott közepesnél jobb osztályzatot arra a kérdésre, hogy megítélésük szerint hogyan mennek a dolgok az országban. Ezzel szemben 77 százalékra (+13 százalékpont) emelkedett azok aránya, akik 1-es vagy 2-es osztályzatot adtak az ország dolgainak alakulására.

Nem jó a választási hajlandóság mutatója, és egyébként sem lehet tudni, hogy mekkora tömegek lennének készek dönteni. A szakértői várakozások szélséges tartományokba esnek. Vagy nagyon nagy sokaság (minden eddiginél nagyobb részvétel), vagy nagyon kis részvétel várható. Jelenleg mindkét lehetőség esetén jobboldali győzelmet várnak, de mindenki számításba veszi a lehetséges és valószínű választási csalás lehetőségét baloldali részről.

Különösen érdekes a magyar társadalom ultraliberális, kontrapolitikus perempártjának, az SZDSZ-nek a várható sorsa. A „társadalmi problémákkal foglalkozó”, a „kirekesztés”, a „gyűlöletkeltés” elleni „toleranciakampányt” indító, és a marihuánás cigarettázás mellett kiálló SZDSZ kormányellenes szöveggel kampányol, miközben mind szorosabbra fűzi (megbonthatatlan) kapcsolatait a baloldali monolittal. Sajtótájékoztatón bemutatták a párt kampány plakát- és filmterveit. A Horn Gábor által 15-30 millió forint közé tett költségű kampány jelmondata: "Van-e 200.000+1 szabad, demokrata szavazó?" /14/

A Nézőpont Intézet a kormányzati intézkedéscsomag múlt heti ismertetése után készített felmérést a Heti Válasz számára. /15/ Eszerint az MSZP-szavazók 53 százaléka bízik a miniszterelnökben. Vagyis vannak rejtőzködő vagy Gyurcsányból kiábrándult szocialista szavazók. A megkérdezettek 6 százaléka Horn Gyulára (aki már elemről megy), 5 százalékuk  Medgyessy Péterre bízná a jövőt.

A kormány válságkezelő csomagja nem nyerte el a választók rokonszenvét: az összes megkérdezett 8 százaléka véli számára előnyösnek az adószabályok módosítását (az MSZP-szavazóknak is csak a 21 százaléka bízik a kormányfő „adóátrendezésében”). Az összes megkérdezett 88 százaléka átalakítaná a magyar adórendszert, s csak öt százalékuk őrizné meg a jelenlegi szabályozást. Tehát nem az ország „reformtudatával” van gond, ahogy az kormánykörökben rendszeresen elhangzik, sokkal inkább a Gyurcsány-csomag tartalmával.

Mivel az MSZP döntően csak az idősek támogatására számíthat (a 18 és 45 év közöttieknek csupán öt százaléka bízná Gyurcsányra a válságkezelést), rossz a fogadtatása a 13. havi nyugdíj felszámolásának. A megkérdezettek 29 százaléka helyesli, 59 százalékuk viszont ellenzi a tervezett intézkedést: 50 százalékuk támogatja a „hivatalos politikát”, 40 százalékuk ellenzi azt.

A választók 19 százaléka a közbiztonság kérdését nagyobb problémának tartja, mint a gazdasági válságot. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a megkérdezettek 59 százaléka szerint az „etnikai hovatartozás” befolyásolja a bűnözési hajlandóságot; különösen a kisebb városokban lakók gondolják ezt így (65 százalékban). A baloldal válságkezelése tehát ezen a területen is elvesztette társadalmi hátországát. – állítja a Nézőpont. 

A Tárki jelentése szerint a szavazásra jogosultak 49 százaléka venne részt ma a szavazáson (ez az arány januárban 52, decemberben pedig 51 százalék volt). /16/ A nagy pártok tábora zsugorodott: az MSZP támogatottsága egy hónap alatt 5, a Fideszé 2 százalékponttal. A lakossági mintában a Fidesz támogatottsága februárban 32, januárban 34, decemberben 35 százalék volt; az MSZP-é 12 százalék, januárban 17, decemberben 16 százalék volt. A pártválasztók körében a Fidesz 37 százalékponttal, a biztos szavazó pártválasztók körében pedig 43 százalékponttal vezet az MSZP előtt.

A médiapárttá vált és megélhetési politikusok egyesületévé vált MDF csapongása törvényszerű: így lehet logikus „az MDF, a Reformszövetség és Bokros Lajos egymásra találása” (mondja ezt Dávid Ibolya, az MDF elnöke). A volt MDF-alelnök Almássy Kornél szerint ezzel a döntéssel Dávid Ibolya sárba tiporja az MDF eredeti értékrendjét. /17/ A médiaérdeklődés fenntartása érdekében jó ötlet hogy, Bokros Lajos volt pénzügyminisztert kérik fel, legyen az európai parlamenti (EP) választásokon a párt listavezetője.

Az MDF - súlyát tekintve - ma már egy szinten jelenik meg a médiában a Jobbikkal?  A Jobbik erősödését hozta a romló, cigányellenességgel is súlyosbított közhangulat, - állítja a Medián felmérése. /18/ A biztos szavazók körében a januári 1 százalékról 4 százalékra nőtt a Jobbik támogatottsága. A HVG értékelése szerint a “radikális jobboldali párt megerősödése” aligha független attól, hogy a kutatást megelőző napokban a romák által elkövetett bűncselekményekkel volt tele a sajtó. “A jelek szerint ezek a fejlemények már nem nagyon növelték a lakosság cigányellenességét, hiszen az eddig is meglehetősen erőteljes volt, új jelenség viszont, hogy a romákkal kapcsolatos véleményalkotás kezd részévé válni a szavazók politikai identitásának is.”

A Medián szélsőségességhelyzet-elemzése szerint „a Jobbik a cigánykérdés napirendre tűzésével kerülhetett fel a politikai térképre, az SZDSZ támogatottsága pedig ennek ellenreakciójaként növekedhetett 5 százalékra, a biztos választók körében pedig 4 százalékra. Rámutatnak egy másik változásra is: 2007 decembere óta 11 százalékról 19 százalékra nőtt a Magyar Gárdával rokonszenvezők aránya, miközben 15 százalékról 21 százalékra emelkedett azoké, akikben félelmet kelt a szervezet.”

A Medián szerint a teljes népesség 42 százaléka szavazna a Fideszre és 19 százalék az MSZP-re. Változás ugyanakkor, hogy a Fidesz-táborban jelentősen nőtt a magukat biztos választónak mondók aránya, így a biztos szavazók körében 55 százalékra emelkedett legnagyobb ellenzéki párt előnye, a szocialisták 22 százalékához képest.

Az MDF, SZDSZ, Jobbik alkotta perempárti mezőben egy új formáció is felbukkant. A Lehet Más a Politika (LMP) nevű szervezet, amelyet egy 13 tagú választmány vezet. /19/ Schiffer András szerint elsősorban az indította őket a pártalapításra, hogy úgy látják, a Magyarország sorsát 1990 óta meghatározó politikai elit alapvetően képtelen arra, hogy perspektívát nyújtson a választópolgároknak. „Az LMP olyan politikai szintézis alapján kíván működni, amely egyszerre épít az emberi jogi liberális, az újbaloldali és a közösségelvű konzervatív hagyomány elemeire.”

A politikai konstelláció alakulásában érdekes esemény volt még, hogy kivonult az ellenzék a Fővárosi Közgyűlésből. Tarlósék azért távoztak, mert az MSZP-SZDSZ-koalíció levetette a napirendről az idei költségvetés megvitatását. “Elképesztő és minden határon túlmenő pofátlanság, amit demszkiék csinálnak! A költségvetésről nem akarnak beszélni! Elszámolni azzal, hogy mire költötték a mi pénzünket, hová tűntek a milliárdok, miért vett fel a fővárosra is hatalmas hitelt, ezekről őfelsége a főváros első embere és bagázsa nem óhajt beszélni. Felháborító! Felelősségre kell vonni ezeket, minél előbb! Ecuadorban statáriális bíróságot állítottak fel és 200 politikust és pénzügyi szakembert találtak bűnösnek az ország csődbevitelével! Talán nem csak az ész nélküli liberalizmust kéne átvenni külföldről, hanem a rendrakást is! Én a rendrakás mellé szavazok.” /20/

Az alaphelyzet is érdekes, mert a közgyűlésben Hunvald György (MSZP) előzetes letartóztatása miatt patthelyzet alakult ki, az MSZP-SZDSZ koalíciónak és a  Fidesz-KDNP-MDF oldalnak ugyanis így egyaránt 33-33 képviselője van. Csütörtökön Pokorni Zoltán (Fidesz) nem volt jelen az ülésen, így a koalíció egyfős többségbe került. A minősített többséget, 34  szavazatot igénylő javaslatokat azonban csak az MDF támogatásával tudták elfogadni. Egyebek közt az MDF támogatásával döntött az  MSZP-SZDSZ-többség az önkormányzat múlt évi költségvetésének a módosításáról is.

„Az emberek 60%-a a Fidesznek hisz!” Bárcsak így lenne! – mondhatnánk, ha az Szonda-Ipsos felmérésnek igaza lenne. A szonda szerint a válaszadók kevesebb mint harmada venne részt az EP-választásokon. Februárban a lakossági mintában 33:17, a biztos szavazatot ígérők között 61:27 a Fidesz előnye az MSZP-vel szemben. /21/

Az MSZP híveinek elmaradása nemcsak a szimpatizánsok számában figyelhető meg, hanem a választói viselkedés további fontos tényezőiben. „Évek óta passzívabbak a Fidesz híveinél, most is kevésbé jellemzi őket a versenyláz. Jelenlegi visszafogottságuk a jövőre is rávetül, a bő egy év múlva bekövetkező választásra gondolva, minden ötödik baloldali azt feltételezi: nem tart ki addig az MSZP mellett, aligha lesz a szavazójuk. A Fidesz mostani tábora eltökéltebbnek tűnik, közülük minden tizedik morzsolódhat le.”

Egy Magyari Péter jegyezte dolgozat szerint - három modellben kiszámolták az EP-választás várható eredményét. /22/ A Fidesz biztosan viszi a mandátumok legalább kétharmadát, az MSZP öt vagy hat helyre számíthat. Esélye lehet helyet szereznie az MDF-nek, az SZDSZ-nek vagy a Jobbiknak, de ezzel a Fideszt gyengítenék inkább.” Korábban, 2004-ben még kettővel több, huszonnégy hely járt Magyarországnak az EP-ben. Ezek így oszlanak meg: Fidesz: 12, MSZP: 9, SZDSZ: 2, MDF: 1. A legfrissebb közvélemény-kutatások és a januári ferencvárosi választás alapján a Fidesznek 17-14 helyre van esélye, vagyis a mostani közhangulat szerint a huszonkét magyar mandátum legalább a kétharmadát elviheti.

Mikor (és kik) és miért vágják a kalapácsot a kirakatba?

A fentiekben ecsetelt környezetben jelenik meg az a hír, hogy több mint százezren veszíthetik el állásukat. Ez a tömeg már a kritikus tömeg lehet Gyurcsány-rezsim jövője szempontjából. Vagyis az esetleges gyurcsánytalanítás sem lesz elég Gyurcsány-rezsim túléléséhez.

Az Ecostat előrejelzése szerint például a jármű- és gépiparban 12-12 ezren lesznek a recesszió áldozatai, az építőiparban, az ingatlanüzletben és a gazdasági szolgáltatásokban pedig 10-10 ezren veszíthetik el az állásukat. /23/ A kiskereskedelemben nyolcezren, a nagykereskedelemben ötezren, a mezőgazdaságban, a vendéglátóiparban és a szállítás területén hat-hatezren nézhetnek majd új munka után.

Ebben a környezetben kell értékelni azt az akciót, hogy a Magyar Demokratikus Charta szerint a tatárszentgyörgyi gyilkosság „aligha független a jobboldali sajtóban évek óta folyó romaellenes uszítástól". /24/ „Minden jel szerint folytatódik a roma polgártársaink elleni gyalázatos hajtóvadászat. A Magyar Demokratikus Charta, a tömörülés szóvivőinek megdöbbenését fejezi ki a Tatárszentgyörgyön történtekkel kapcsolatban.”

Ebben a környezetben kell értékelni, hogy „civil szervezetek” elégtelennek találják Sólyom László megszólalását a romákat ért támadásokkal kapcsolatban. Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, a Roma Polgárjogi Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért szervezetek a múlt héten levélben kérték a köztársasági elnököt, hogy emelje fel szavát a rasszizmus és az előítélet ellen. /25/

Az említett körök szerint „a lassan elfogadottá váló rasszista indulatok" miatt „Magyarország a gyűlölet általánossá válása felé sodródik, amivel szemben a jogrendszer önmagában tehetetlen", ezért kulcsfontosságú a közvélemény befolyásolására képes személyek és intézmények fellépése. Az „államfő hallgatása az elszabaduló indulatok közepette különösen fájó”, mert Sólyom Lászlóról tudni lehet, ha valamit a szívén visel, nem habozik a nyilvánosság elé állni álláspontjával.

Ebben a környezetben kell jelentőségén kezelni azt a felvetést, hogy politikai döntés kérdése az államcsőd. /26/ „Tavaly Magyarország majdnem kimerítette az államcsőd egyik definícióját, hiszen részben nem piaci forrásokból tudta finanszírozni önmagát. Az IMF tavalyi hitele - a piacon kívüli segítség - megmentette ugyan Magyarországot a csődtől, de jelenleg a mi bedőlésünk kockázata majdnem kétszer akkora, mint Csehországé. Elemzők szerint az államcsőd politikai kérdés nálunk: a külföldi hiteleket törlesztjük vagy a belső kifizetéseket teljesítjük.” „A magyar állam dönthet így is, úgy is: törlesztheti a külső adósságokat vagy kifizetheti a szociális segélyeket itthon, meg a béreket és más juttatásokat - mondta Barcza. Ha a hazai kifizetéseket korlátozzák, azt nem államcsődnek nevezzük, hanem "megszorításnak".

Ebben a környezetben és légkörben kell értékelni azt a médiabejelentést, hogy „ideges romák, rekord fegyver eladás: Polgárháború?” /27/ Ugrásszerűen nő a fegyvervásárlók, különösen a gáz riasztópisztolyokat vásárlók száma országszerte. A fegyvervásárlók szinte kivétel nélkül azért vesznek fegyvert, mert az utóbbi hetek bűnügyei miatt félnek, nem érzik magukat biztonságban. A riasztópisztolyokat mostanában főleg az idősek és a nők viszik.

És végül, de nem utolsó sorban, ebben a légkörben kell értékleni azt a közönyt is, ami a baloldali gyilkosságok és gyilkosok áldozatainak emléknapját, emlékévét kíséri. /28/ Sólyom László nyitotta meg a vörös terror emlékévét: „Ha nem tartanánk ébren emlékezetüket, a magyar nemzet történetét csonkítanánk meg. Magunkat csonkítanánk meg, mert minden közösség, még a család alapja is a hagyomány, amelyet magáénak ismer, és folytatni akar." Az év bármely napját kijelölhették volna a kommunizmus áldozatainak emlékére, mert mindegyikre esett az országban égbekiáltó jogtalanság, gaztett - mondta Sólyom László annak az emlékévnek a nyitóünnepségén, amelyet az 1919-es dunapataji vörös terror 90. évfordulója alkalmából szerveztek a helybeliek.”

Ez volt a 8. hét 2009-ben.

* * *

1. Gyurcsánnyal együtt bukhat az ország. 2009. február 23., 7:41. InfoRádió, Hanganyag: Kocsonya Zoltán, inforadio.hu nyomán

2. Orbán Viktor. Bécsi látogatása után  a magyar a sajtónak nyilatkozik. MTI, Koszticsák Szilárd nyomán.

3. Mózer András: Orbán behűti a pezsgőt és átveszi a kormányzást? 2009. február 23. 07:03. Mózer András, hvg.hu nyomán

3. Szilvásyt emlegeti Zuschlag. „Rendszeresek voltak az egyeztetések az ifjúsági tárcával.” 2009. február 23. 13:05. MNO, (MTI) mno.hu nyomán

4. Magyarországon különösen erősek a KGB utódszervei - mondja a volt tiszt. 2009. február 24., 15:38. InfoRádió / Heti Válasz, inforadio.hu nyomán

5. 2009-02-18 07:41. Rendőrök, korrupció, maffia. Magyar Nemzet 2009. február 18. hirtv.hu nyomán

6. Dr. Léhmann György 86OO Siófok Szűcs u. l. (tel: 84-313-176 és 20-4939851, e-mail: lehmann@invitel.hu)/  Javaslat a számonkéréshez. Siófok, 2009. február 18., gondola.hu nyomán

7. Stratégiai döntésekre várunk! Gondola.hu, 2009, 7.hét nyomán

8. "Megrázó bűncselekmények" - Sólyom rendészeti vezetőkkel találkozik. FH, 2009-02-24 08:52, hirszerzo.hu nyomán

9.Az ellenség keze. Egyszer már fölhasználták a cigányokat Magyarország lejáratására. vilag@hetivalasz.hu 9. évfolyam 8. szám, 2009.02.19. hetivalasz.hu nyomán

10. A fasiszta- és a cigány-kártyával játszik a titkosszolgálat? 2009. február 26., csütörtök 15:25     InfoRádió

11. Index, 2009. február 25. 14:22. Ungváry Krisztián: „a magyar demokrácia jövőjét megkérdőjelező döntés.” gondola.hu nyomán

12. 2009-02-25 15:01. Hattagú cigány család támadt a rendőrökre. (hírTV) nyomán

13. Hatalmas pofon az MSZP-nek februárban. Századvég Politikai Elemzések Központja. Forsense Piac- és Közvélemény-kutató Intézet. 2009. február 24. szazadveg.hu,  forsense.hu nyomán

14. "Van-e 200.000+1 szabad, demokrata szavazó?" MTI, 2009-02-18 14:32. hirszerzo.hu nyomán

15. Nézőpont Intézet              2009. február 25. 12:35. Csak minden tizedik megkérdezett tartja a gazdasági válság kezelésére alkalmasnak Gyurcsányt. gondola.hu nyomán

16. Népszava Online – Belpolitika  2009.02.25. | 15:43:58. Csökkent a nagy pártok támogatottsága. A Tárki jelentése. MTI. nszava.hu nyomán

17. Dávid Ibolya: törvényszerű volt az MDF és a Reformszövetség egymásra találása. 2009. február 25. 15:17 MTI/hirado.hu nyomán

18. Kapaszkodik a Jobbik? Medián: a Jobbik erősödik, a Fidesz és az MSZP támogatása nem sokat változott. 2009.02.26 09:12, MTI, ma.hu nyomán

19. Fidesz-MSZP: 63-25. 2009. február 26. 08:55 | Utolsó módosítás:2009. február 26. 09:17 HANN ENDRE–KARÁCSONY GERGELY hvg.hu

20. Párttá alakult a Lehet Más a Politika. 2009. február 26. 11:31. FigyelőNet, MTI. fn.hu nyomán

21. Kivonult az ellenzék a Fővárosi Közgyűlésből. Tarlósék azért távoztak, mert az MSZP-SZDSZ-koalíció levetette a napirendről az idei költségvetés megvitatását. S. G.| NOL| 2009. február 26.| 1 , hello | 2009. február 26. | 13:18:34, NOL nyomán

22. Az emberek 60%-a a Fidesznek hisz. 2009. február 27. 07:36. MTI, STOP nyomán

23. Legfeljebb hat mandátuma lehet az MSZP-nek. Magyari Péter, 2009. február 27., 14:46. index.hu nyomán

24. Több mint százezren veszíthetik el állásukat hazánkban. 2009. február 24. kedd 08:49:53. mfor.hu nyomán

25."Gyalázatos hajtóvadászat folyik." FH, 2009-02-24 05:47. hirszerzo.hu nyomán

26. "Két embernek kellett meghalnia ahhoz, hogy az államfő végre megszólaljon." OS, 2009-02-25 13:16. hirszerzo.hu nyomán

27. Politikai döntés kérdése az államcsőd. Szegő Iván Miklós, 2009. 02. 24., 8:30. MTI, MNO, [origo] nyomán

28. Politikai döntés kérdése az államcsőd. Szegő Iván Miklós, 2009. 02. 24., 8:30. origo.hu nyomán

29.Ideges romák, rekord fegyver eladás: Polgárháború? Ugrásszerűen nő a fegyvervásárlók, különösen a gáz riasztópisztolyokat vásárlók száma országszerte. ATV, mon.hu nyomán

30. MTI, 2009. február 25. 20:06. Dunapataj emlékezik - Sólyom László nyitotta meg a vörös terror emlékévét. gondola.hu nyomán

Csorba József, gondola.hu
Címkék:
 • Kártérítést a hungarocídiumért
  Vétkesek közt cinkos, aki néma – idézhetnénk Babitsot, de Brüsszelben ez is kárörvendő röhögést váltanak ki az ottani rasszista hungarofóbokból. Ezért is kell kártérítést követelnünk, tehát követelnünk kell a kártérítést a hungarocídiumért.
 • „Késelés történt, agyonlőtték a gyanúsítottat”
  A „politikai korrektség” pszichoterrorja hatott. Egy újságíró agya áldozatul esett: meghibbant attól a megfeleléskényszertől, amelyet környezete kialakított benne. Nem merte leírni azt, hogy a tettes, a bűnöző, a terrorista.
 • Működött a Fidesz ultimátuma Lánchíd-ügyben
  Karácsony Gergely bejelentette: akár napokon belül elkezdődhet a Lánchíd felújításához szükséges tenderek kiírása. A baloldali főpolgármester ATV-ben tett nyilatkozata azután került adásba, hogy Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója arra figyelmeztetett: a kormánypártok arra kérik a kormányt, vegye kézbe a Lánchíd felújítását, ha rövid időn belül nem lép a főváros.
 • A járványhelyzet ellenére sem álltak le a nagyvárosi fejlesztések
  A vírushelyzet miatt nem volt jelentősebb fennakadás a Modern városok program fejlesztéseinek megvalósításában, a kivitelezők nem jelentették, hogy bármi gátolta volna őket a munkában – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmond azt is, hogy eddig a program 270 beruházása közül 87 készült el részben vagy egészben, a fejlesztésekre pedig 1800 milliárd támogatást fizettek ki.
 • Fontos adóügyi könnyítésekről döntött az Országgyűlés
  Több lényeges adóügyi változtatásról is határozott az Országgyűlés, ezekről Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek nyilatkozva úgy fogalmazott: a vállalkozások és a magánszemélyek meglehetősen nagy csoportját érintik, és egyszerre szolgálják a versenyképességet, a gazdaság újraindítását és a visszaélések visszaszorítását.
MTI Hírfelhasználó