Trükkös ingatlanadó! - kiszivárgott a kormány előterjesztése!
A Heti Válasz Online megszerezte az ingatlanadóról szóló kormányzati előterjesztést. Ízekre szedték a törvényjavaslatot, és 13 pontba foglalták a legfontosabb kérdéseket és válaszokat. Örökölhetünk-e ingatlanadót? Mentességet kaphatnak a nagycsaládosok? Aki munkanélküli, annak nem kell fizetnie?
2009. május 20. 15:33

1. Mi után kell ingatlanadót fizetni? A bűvös szám a 30 millió, de vannak kivételek.

Adóköteles az a lakóingatlan, amelynek a forgalmi értéke a naptári év első napján legalább 30 millió forint.

2. Mekkora is az adó pontosan?

Az adó évi mértéke az adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után 0,35%, az adóalap fennmaradó része után 0,5%.

3. Mi számít hasznos alapterületnek? Még a lépcsőfokokat is beleszámolják.

A teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,9 m. Ebbe a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe.

4. Mi az a forgalmi érték? Külön táblázatba foglalják majd megyénként és kerületenként, de ez még nem készült el.

Az a pénzben kifejezhető érték, amely a vagyontárgy eladása esetén - a vagyontárgyat terhelő adósságok figyelembe vétele nélkül - árként általában elérhető. Ám ezt nem mi mondhatjuk meg, hanem a jogszabály melléklete. A legizgalmasabb ez a táblázat lesz, de a lapunk birtokában levő törvényjavaslatban a rovatok még nincsenek kitöltve

5. Ha eladom az ingatlant, ki fizeti az adót? A szerződésen múlik.

Alapszabályként adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a lakóingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

6. Lehet-e mentességet kérni az adó alól? Lehet, de nem könnyű.

A jogszabály tervezet szerint az adóév első napjáig a 62. életévét már betöltött személy, továbbá a rokkantsági nyugdíjban, a baleseti rokkantsági nyugdíjban, a rehabilitációs járadékban részesülő magánszemély a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakóingatlana utáni, őt adóalanyként terhelő adófizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé.

7. Az adófelfüggesztés mentességnek számít? Azt azért nem mondanánk.

Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót ugyan nem kell megfizetni, de az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig kamatot számít fel. A felfüggeszteni kért adót az adóhatóság jelzáloggal biztosítja. Az adófelfüggesztés időtartama a végrehajtáshoz való jog elévülési idejébe nem számít bele.

8. Mi lesz a felfüggesztett adónkkal? Nem fogják áldani a nevünket érte.

Az adófelfüggesztés megszűnik például a lakóingatlan elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövő vagyoni értékű jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerződés benyújtásával, az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjával. És most jön be egy új fogalom, a kötelezetté. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartamára eső esedékessé vált adót és annak kamatát az adófelfüggesztés megszűnését követően határozatban közli a kötelezettel.

9. Ki a kötelezett, ki fizeti a révészt? Minden szem a földhivatali széljegyzeteken.

A lakóingatlan-elidegenítése esetén a jelzálogjog erejéig a tulajdonjogot szerző fél; az adófelfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakóingatlan örököse.

10. A munkanélkülinek is kell ingatlanadót fizetnie? Igen is, meg nem is.

Az álláskereső, akinek munkavégzésre irányuló jogviszonya a munkáltató érdekkörében felmerült ok miatt szűnt meg (vagyis nem ő mondott fel) , a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen is a lakóhelyéül szolgáló lakóingatlana utáni adófizetési kötelezettségét illetően legfeljebb 2 évre szóló adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé, feltéve, hogy más ingatlanban 25%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik.Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, de a harmadik és negyedik félévre eső, egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnésének napjától kamatot számít fel. A kötelezett a felfüggesztett adót és annak kamatait 12 havi egyenlő részletben pótlékmentesen fizetheti meg.

11. Hányszor lehet adófelfüggesztést kérni? A beterjesztett javaslat szerint nem túl sokszor.

Az adóalany adófelfüggesztési kérelme benyújtásától számított öt éven belül újabb kérelmet nem terjeszthet elő.

12. Most akkor van mentesség, vagy nincs? Valami azért van.

Mentes a 62. életévét betöltött vagy rokkant-nyugdíjban, baleseti rokkantnyugdíjban részesülő magánszemélynek az év első napján a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen is lakóhelyéül szolgáló, 50 millió adóalapot meg nem haladó lakóingatlana adóalapjából 10 millió forint, feltéve, hogy egyedül vagy ugyanezen feltételeknek megfelelő közeli hozzátartozójával él és a háztartás egy főre jutó jövedelme az adóévet megelőző évben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.

13. A nagycsaládosok mentességet kapnak? Így nem pontos.

Aki háztartásában 3 vagy annál több gyermeket szülőként, nevelőszülőként, örökbefogadó szülőként nevel, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen is lakóhelyéül szolgáló lakóingatlana utáni adót a harmadik és minden további gyermekenként az adó 15%-ával csökkentheti, legfeljebb azonban a 100 millió forint adóalapra jutó adó erejéig.

Heti Válasz Online
Címkék:
megmondó
Világossá vált, hogy a rasszizmus ellen oly bőszen hisztériázó uniós vezéralakok egy bizonyos rasszizmus fölött szemet hunynak.
 • A demokrácia torzszülöttje
  Maga Medgyessy nevezte puccsistáknak megbuktatóit szinte percekkel leváltása előtt egyes tévéadásban. Ezt még el tudta érni miniszterelnökként.
 • Európa elesett, reconquista harc következik
  Ha valaki nagy nyilvánosság előtt közzéteszi másságát, például azt, hogy ő se nem férfi, se nem nő, azt valóságos hősként ünneplik.
 • Jézus célkeresztben
  Jézus ellen ugyanolyan gyűlölködés folyik, mint két évezrede, amikor Pilátust belerántották a bűnbe a római gyarmat helyi lakosai.
 • Kétfrontos harc Európa megvédéséért
  Egy amerikai tőzsdespekuláns széles, több kontinenst lefedő hálózatot szőtt az utóbbi negyven évben.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI