Április 21: A Bölcsődék Napja
A Bölcsődék Napja 2010-től államilag is elismert, miniszteri rendelet által szabályozott ünnepnappá vált.
2010. április 21. 15:58

„ A legszebb női hivatás a gondozónői munka,  hisz éveken, évtizedeken át, hittel, szeretettel,

 nagy türelemmel és szakmai felkészültséggel gondozzák-nevelik a kisgyermekeket.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dr. Kardos Andor

Magyarországon 2010-ben először, hivatalosan is emlékezhetünk azokra, akik 158 évvel ezelőtt, 1852. április 21-én megnyitották Budapesten, a Kalap utcában az ország első bölcsődéjét.Az ünnepélyes nyitáskor a nép elözönlötte az utcát éljenzéssel adott kifejezést érzelmeinek. Az első bölcsőde egyleti úton jött létre. A bölcsődei mozgalom elindítása a Pesti Első Bölcsődei Egylet érdeme.

Az egylet első elnöke Forrainé Brunszvik Júlia (Brunszvik Teréz unokahúga) volt. Az egylet igazgatója Rozmanith Antal, orvosa Dr Fromm Pál, aki 8 éven keresztül díjtalanul végezte a bölcsődeorvos teendőket és sokat foglalkozott a gyermekek testi és lelki fejlődésével.

A bölcsőde alapszabálya rendkívüli felvilágosultságról, egészségügyi és pedagógiai tájékozottságról tesz tanúságot, több kitétele mai szemmel is időszerű.

Ennek a számunkra rendkívül fontos napnak az elismertetéséért több évet küzdött dr. Koncz József a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének és a Magyar Bölcsődék Egyesületének megálmodója és alapítója. Majd főorvos úr küzdelmét folytatták az általa létrehozott bölcsődei érdekképviseleti szervek; a küzdelem mára a múlté, az ünnep immár valósággá vált.

A Bölcsődék napja megünnepléséről szóló 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás így szól:

„Figyelemmel arra, hogy a kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó bölcsőde intézményének meghatározó szerepe van az anyák munkavállalásában és a gyermekek szakszerű, egészséges fejlődést segítő gondozásában – a Pesti Első Bölcsődei Egylet által létrehozott első magyar bölcsőde 1852. április 21-én, Budapesten történő megnyitásának tiszteletére – április 21-ét a Bölcsődék Napjává nyilvánítom.”

Ezen a napon tiszteletadással emlékezünk a Magyar Bölcsődék Egyesületének szervezésében Akócsi Ágnesre. Afiatalon elhunyt hölgy munkássága során a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetének létrehozásával és abölcsődében folyó munka javításával foglalkozott.

Emlékezünk azokra is, akik az elmúlt évtizedekben szeretettel, elkötelezettséggel és kitartással fejlesztették a bölcsődei ellátás színvonalát, és igényes munkájukkal világhírűvé tették, a bölcsődéket. Valamint megköszönjük a fáradságos munkájukat azoknak is, akik heves küzdelmekkel védték meg a bölcsődebezárásoktól az intézményeinket.

Bízunk abban, hogy képesek leszünk magas rangra emelni saját ünnepüket, és egyszer mindenki különös tisztelettel tekint majd a bölcsődei kisgyermekgondozókra, az egyik legszebb hivatás gyakorlóira.

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete szívből gratulál azoknak a bölcsődei dolgozónak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként, ezen a jeles napon kitüntetésben részesülnek.

Szűcs Viktória

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke

gondola
MTI Hírfelhasználó