Az EMNT üdvözli Tőkés László EP-alelnökké választását
Tőkés László megválasztása az Európai Parlament alelnöki tisztségébe az egész Kárpát-medence magyarságának szép sikere.
2010. június 15. 15:04

Elnökünk, Tőkés László megválasztása az Európai Parlament alelnöki tisztségébe nemcsak az erdélyi magyar nemzeti közösségnek, hanem az egész Kárpát-medence magyarságának szép sikere: közvetett elismerése annak, hogy a határokon átívelő – határmódosítás nélküli – magyar nemzetegyesítés az Európai Unió keretében nemcsak életképes nemzetpolitikai program, hanem a régiók és a nemzeti közösségek sokszínű Európájában pozitív gyakorlat az egyszínű nemzetállami kizárólagossággal szemben.

Tőkés László személyében olyan keresztény politikus került az Európai Parlament Házbizottságába, aki – a temesvári forradalom szellemében – húsz éve aktív harcosa az emberi jogok védelmének, következetes szorgalmazója a kommunizmus örökségével való leszámolásnak; ezzel együtt, a szubszidiaritás és az önkormányzatiság európai alapelveivel összhangban, hiteles képviselője a számbeli kisebbségben élő nemzeti közösségek autonómia-törekvéseinek, valamint elkötelezett szószólója a többség és kisebbség közötti viszony békés rendezésének.

Miközben az Európai Néppárt sokszínű frakciója egyöntetűen állt ki Tőkés László jelölése és megválasztása mellett, a romániai ellenzéki pártok felemás megnyilatkozásai ismételten rávilágítanak a román politikum kétszínűségére és következetlenségére. Sajnálatos, hogy húsz évvel a rendszerváltozás után a román politikai elit az értékelvű megközelítés helyett kizárólag nacionalista egyoldalúsággal, illetve csak a hatalom és ellenzékiség szempontjai szerint képes viszonyulni általában a kisebbségi, sajátlagosan pedig a magyar kérdés megoldásához.

Ezen túlmenően azonban igencsak valószínű, hogy nagyon is „értékelvű” szempontok állanak a határrevíziót és a román nemzetállami szuverenitás megsértését vizionáló álláspontok mögött. Lehetséges ugyanis, hogy a Szociáldemokrata Párt nemzetféltői, miközben elégedetten vették tudomásul a romániai lusztrációs törvény fennakadását a kérdésben igencsak érintett Alkotmánybíróság szűrőjén, ezzel szemben most kívánnak törleszteni a Prágai Nyilatkozat sikerében és a kommunizmus bűneinek európai elítélésében oroszlánrészt vállaló Tőkés László ellenében.

Ennél is sajnálatosabbak az ezideig leginkább európainak hitt Nemzeti Liberális Párt „nagyromániás” megnyilvánulásai. Ők ugyanis, minekutána a Románia földrajza és történelme tanításának kérdésében elfoglalt álláspontjukkal „sikeresen” kiábrándították magukból az utolsó velük rokonszenvező magyarokat is – ezúttal „Románia nemzeti szuverenitásának súlyos megsértését” vélik felfedezni Tőkés László EP-alelnöki jelölésében és szándékosan „határrevíziót és irredentizmust” vélnek felfedezni Trianon gyógyításában. Valószínűleg nem tévedünk, ha azt vélelmezzük, hogy e „nemzetféltő” kirohanásaik valódi oka Verespatak: az EP – többek között Tőkés László kezdeményezésére és az eszközökben nem válogató liberális lobbi ellenére – nemrég fogadta el a ciántechnológián alapuló aranybányászat betiltására vonatkozó határozatát.

Bízunk abban, hogy Romániában is sikerül végre lezárnunk a súlyos örökséggel terhelt 20. századot, és a közeljövőben a közös érdekeink és értékeink határozzák meg politikai cselekvéseinket, nem pedig az önmagában is káros szélsőséges nacionalizmus – egy sikeres 21. századi egyesült Európa érdekében.

Az EMNT elnöksége nevében

Toró T. Tibor

ügyvezető elnök

gondola
  • A Jogi Könyvszalon gyarapíthatja közös tudásunkat
    A francia mintára létrejött Magyar Jogi Könyvszalon hozzájárulhat közös tudásunk gyarapításához és a közéleti vitakultúra színvonalának emeléséhez - mondta köszöntőjében az államfő a hagyományteremtő szándékkal megszervezett, jogi könyveket bemutató első ilyen rendezvényen.
  • Növelni kell a szülőföld megtartó erejét
    Növelni kell a szülőföld megtartó erejét, mert az elmúlt harminc évben 25 millió munkavállaló távozott Nyugat-Európába Kelet- és Közép-Európából, és ez az elvándorlás legalább ezermilliárd eurójába került az érintett országoknak - erről is beszélt Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton Salgótarjánban.
  • Hazudtak, akik a CEU bezárásával kampányoltak
    Orbán Viktor kormányfő úgy fogalmazott: "Kizökkent az idő! Konferenciát tartottak Budapest belvárosában, mégpedig a CEU épületében, a Nádor utcában." "Évek óta azt hallom a liberális politikusoktól és az őket támogató médiumoktól, hogy a magyar kormány bezáratta, és elüldözte az egyetemet Budapestről" - jegyezte meg.
MTI Hírfelhasználó