Kontra, rekontra - "Az ellenzék megmondja a mulya kormánytöbbségnek..."
„Nem forradalom, ez egy jogállami ellenforradalom! Ne engedjünk a Valutaalap és az EU nyomásának! Megértem, hogy önnek minderről az egypártrendszer jut eszébe! Az ellenzék megmondja a mulya kormánytöbbségnek. Nincs haderő tartalék nélkül!”
2010. június 19. 08:38

 

Fordult, nagyot fordul a világ! Most azok a szocialisták lettek a hangoskodók, akik az elmúlt esztendőkben boldog szép jelent, s még szebb jövőt ígértek, a magyarázkodók pedig azok, akik lázadón közvetítették a valóságot, az elégedetlenséget és a sérelmeket. A korábbi megszólítók váltak megszólítottakká. Nekik kell megmagyarázni, hogy miért zöld a piros, és miért sárga a kék. És jöttek az újak: a Jobbik és az LMP! Harcos „ifjak" a T. Házban. Tény, ami tény: folyamatos a zaj. Az elnök csenget. Így kezdődik. Mindig így kezdődik...

 

„Nem forradalom, ez egy jogállami ellenforradalom..!”

 

SCHIFFER ANDRÁS, (LMP): - Az elmúlt hetekben próbáltunk megértéssel viszonyulni a kormányzó pártszövetség szerepfelfogásához. Igen, elismerjük azt, hogy önök nem pusztán 53 százalékot szereztek, hanem 68 százalékban kaptak felhatalmazást a választóktól arra, hogy ne pusztán kormányozzanak, hanem adott esetben alkotmányozzanak is ebben az országban. Azt is tudjuk, hogy ez nem pusztán jog, hanem felelősség is az önök vállán, hiszen való igaz, hogy vannak elvarratlan szálak ebben az alkotmányos demokráciában. Azt látjuk, hogy önök itt nem a fékek és egyensúlyok rendszerét szeretnék rendbe tenni, nem ezt szeretnék korrigálni, nem az egyeztetési folyamatokat szeretnék hatékonyabbá tenni, hanem egész egyszerűen meg kívánnak szabadulni a fékektől és az egyensúlyoktól. (Taps az LMP soraiban. - Szórványos taps a Jobbik padsoraiban.)

 

- Azt látjuk, hogy egyrészt az alkotmánybírói jelöléseknél önök ki akarják kiiktatni azokat a fékeket, amelyek nem egyszerűen az ellenzéki pártoknak biztosítanak jogot, hanem az embereknek, az önök választóinak is biztosítanak arra jogot, hogy ne egy mindenkori többség akarata érvényesüljön korlátlanul akkor, amikor egy független intézménybe tisztségviselők, bírák jelöléséről van szó. Akkor, amikor önök felhatalmazást kaptak az alkotmányozó többségre, nem a korlátlan hatalomgyakorlásra kaptak felhatalmazást. (Taps az LMP és a Jobbik soraiban.) És ez a sor folytatódik.  Kíváncsian várjuk, hogy a köztársasági elnök személyére tesznek-e olyan javaslatot, aki valóban meggyőzően tud őrködni az államszervezet demokratikus működése felett.

 

- Vitatjuk, hogy alkotmányos demokráciában a hatalom korlátozását biztosító eljárások és intézmények felszámolása legitim lehet. Azt állítjuk, hogy ezeknek az intézményeknek és eljárásoknak a felszámolása nem forradalom, ez egy jogállami ellenforradalom! Népet szembeállítani a hatalomkorlátozás alapeszményével egész egyszerűen az alkotmányos demokrácia félreértése. Akkor, amikor önök elindítanak egy alkotmányozó eljárást, közben pedig szinte hetente, de lassan naponta különböző alkotmánymódosításokkal lepnek meg bennünket, ez egész egyszerűen cinizmus. Akkor, amikor az alapvető életviszonyok megváltoztatását irányzó törvényjavaslatokat önálló képviselői indítványokba bújtatják, és így bújnak ki a nézetegyeztetési kötelezettségek alól, ez egész egyszerűen cinizmus. Az, amit önök a médiaszabályozásban megpróbálnak előrevetíteni, hogy a három ellenzéki párt állapodjon meg, vagy pedig a kétharmad kénytelen majd dönteni, ez egész egyszerűen a cinizmus magasiskolája. Önök itt nem a nemzeti együttműködés rendszerét hirdetik meg, ez legfeljebb egy „narancsuralmi” rendszernek lehet megfelelő. (Taps az LMP, a Jobbik és az MSZP soraiban.)

 

NAVRACSICS TIBOR, (közigazgatási és igazságügyi miniszter): - Konzervanyagból dolgozni nem túl jó dolog! Ön most azt mondta, hogy romokban hever az alkotmányos demokrácia. Mi azt látjuk, hogy az alkotmányos intézmények elkezdenek működni!

Ön azt mondta, hogy 68 százalékos parlamenti mandátumarányunk van. Valóban, ez igaz. Tegyük hozzá, hogy a 176 egyéni választókerületből 173-ban Fidesz-KDNP-s képviselő van. (Taps a kormánypárti padsorokban.) „Azért” ez is elmond valamit!  De, én megértem az ön aggályait, mert valószínűleg azt olvasta, hogy a tökéletes demokrácia az, amikor az ellenzék megmondja a mulya kormánytöbbségnek, hogy egyébként hogyan kell kormányozni, mert önök ezt tudják!

 

- Engedje meg, hogy a magyar alkotmányosság tiszteletben tartásával működőképessé tegyük ezt a demokráciát! Engedje meg, hogy ez az ország végre rendezze azokat az ügyeket, amelyeket az elmúlt nyolc évben, részben politikai patthelyzetből, részben pedig valós politikai cinizmusból nem tudott rendezni! Mi most rendezni fogjuk! Kisebb parlament lesz, kisebb önkormányzati képviselő-testületek lesznek, működőképes Alkotmánybíróság lesz, működőképes Állami Számvevőszék lesz, úgy, hogy az alkotmányosság garanciái nem fognak sérülni. Ehhez kérem a segítségét!  (Nagy taps a kormánypárti frakciókban.)

 

Ne engedjünk a Valutaalap és az EU nyomásának!

 

HEGEDŰS TAMÁS, (Jobbik): - Az egész, eredendően rossz magán-nyugdíjpénztári rendszer felülvizsgálatára teszünk javaslatot, annak a rendszernek a felülvizsgálatára, amely az elmúlt másfél évtized legnagyobb makrogazdasági szélhámossága, és amelynek a korrekciójára most lehetőség nyílik. Megörültünk tehát akkor, amikor azt hallottuk, hogy a kormány komolyan foglalkozik a magánnyugdíj-pénztárak úgynevezett államosításával. És csalódottak voltunk, amikor azt láttuk: visszakozott ez ügyben. A visszalépésben nyilván szerepe volt a Nemzetközi Valutaalapnak és az Európai Uniónak is. A kérésünk a kormány felé: ne engedjen a kívülről jövő, gyakran magán-pénzérdekeket szolgáló nyomásnak, hanem tegye meg azt, ami a nemzet érdeke, még ha ez konfliktusokkal is jár. Ebbéli törekvéseiben támogatni fogjuk!

 

- A nagyságrendek érzékeltetésére: a magánnyugdíj-pénztárak portfóliója a GDP mintegy 10 százalékának megfelelő mértékű. Ha ez állami kezelésbe kerülne, körülbelül a felével közvetlenül, a másik felével közvetve lenne csökkenthető az államadósság; éves szinten pedig 300-400 milliárd forintos megtakarítás várható.  A magánnyugdíj-pénztárak portfóliója nem a pénztárak, hanem a pénztártagok tulajdonában van, és ezen az sem változtatna, ha kezelésük állami hatáskörbe kerülne. A lépés egyébként nem azt jelentené, hogy megszűnne a nyugdíjrendszer e pillére. Állami kezelésbe vétel után is megőrizné összes előnyét, a névre szóló jelleget, az örökölhetőséget és a többit. Az előtakarékoskodás és az öngondoskodás elve így nem sérülne, a működési költség ugyanakkor minimálisra csökkenne.

 

- Ne engedjünk a Valutaalap és az EU nyomásának, tegyük meg azt, amit az ország érdeke megkövetel! Ceterum censeo, Károlyi Mihály szobrát el kell távolítani az Országház mellől. (Moraj az MSZP soraiban. Taps a Jobbik soraiból.)

 

MATOLCSY GYÖRGY, (nemzetgazdasági miniszter): - Kétfajta európai uniós tagállam van jelen pillanatban: az egyik bevezette a magánnyugdíjpénztár intézményét, a másik nem. Az járt jól - mind az államadósság, mind az államháztartási deficit finanszírozása és számítása terén -, aki nem vezette be a magánnyugdíj-pénztárat. Vita, sőt munka folyik az Európai Unióban, hogy ezt az igazságtalanságot, ezt a helytelen szabályozást felszámoljuk. Magyarország esetében ez azt jelenti, hogy minden évben az állami költségvetésnek 600 milliárd forintot kell betennie az állami nyugdíjrendszer finanszírozásába, és ebből 370 milliárd forintot a kötelező magán-nyugdíjpénztári, mondhatnám, fél állami magán-nyugdíjpénztári rendszer finanszírozására. Amennyiben a kötelező magánnyugdíj-pénztárak jelenlegi szabályozási rendszerén az Európai Unió módosítana, Magyarország államadóssága 76 milliárd eurós szintről 66 milliárd euróra csökkenne, és a magyar államháztartási deficit is csökkenne 3,8 százalékról mintegy 2,3 százalékra. Ezek kívánatos, jó irányok! Mindent megteszünk, hogy az Európai Unió pénzügyminisztereivel együtt, hogy egy új európai szabályozást dolgozzunk ki. A magyar kormány európai megoldást fogja követni!  (Taps a kormánypárti frakciókban.)

 

Megértem, hogy önnek minderről az egypártrendszer jut eszébe!”

 

MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): - A Fidesz valóban egyetlenegy választási ígéretét be kívánja tartani, nevezetesen azt, hogy a Fidesz képére akarja formálni Magyarországot, és demokratikus keretek közötti egypártrendszert akar kiépíteni. Ahogy azt Orbán Viktor elnök uruk el is mondta már Kötcsén, ennek a víziónak a megvalósításába kezdett az elmúlt harminc napban a Fidesz-KDNP parlamenti szövetség. Minden más kérdésben, amit az elmúlt négy évben mondtak, tisztelt hölgyeim és uraim, önök hazudtak. Hazudtak a magyar választópolgároknak, hazudtak reggel, délben és este. (Derültség és taps a kormánypárti frakciókban.) És hozzá kell tegyem, tisztelt képviselőtársaim, azt is, hogy önök ráadásul a közte lévő időben is hazudtak. (Nagy zaj és derültség. - Az elnök csenget.)

 

- Az elmúlt négy évben önök azt mondták, hogy nem vezetik be az egykulcsos adórendszert, mert az igazságtalan. Most meghallgattuk, hogy be fogják vezetni. Azt mondták, hogy a médiatörvényt csak széles társadalmi és szakmai konzultáció után lehet bevezetni és megváltoztatni. Most úgy látjuk, hogy ehhez sokkal hamarabb akarnak hozzányúlni. Azt mondták, hogy önöknek nem az MSZP az ellenfél, hanem a szegénység. Valószínűleg félreértette, rosszul mondta a szót az elnök úr, mert a szegényekre gondolt, azokra, akik a kétharmad Magyarországához tartoznak, hiszen a 29 pont számos területen éppen a szegényeknek hoz rosszat (Dr. Répássy Róbert: Szegény MSZP.), a gazdagoknak pedig jót. Aztán arról is beszéltek, hogy lesz nagyarányú adócsökkentés. Na, ez el fog maradni, ez most már látható. Azt is mondták, hogy két hét alatt rendet tesznek az országban, és javítják a közbiztonságot. Ez sem valósult meg. Azt is mondták, hogy növelni fogják az átláthatóságot, ehelyett kaptunk privatizációt pályázat nélkül, vagyonnyilatkozat nem szükséges sok helyen, illetőleg ahol szükséges, ott a továbbiakban nem lesz nyilvános, nem úgy, mint az elmúlt négy évben. Azt is javasolták, hogy a közszféra számára legyen egy életpályamodell. Hát, megkapták ezt az életpályamodellt: könnyebben lehet őket kirúgni, és kevesebb bért fognak kapni a következő időszakban. Olcsóbb államot javasoltak, azt mondták, ezt fogják megvalósítani; ehhez képest több az állami vezetőjük, mint ami a Bajnai-kormánynak volt, majdnem nagyobb fizetésért. Szerencse, hogy még erre felhívtuk a figyelmet, és időben tudták korrigálni.  Azt is mondták, hogy minden szektornak több pénzt fognak adni. Másról sem szóltak a Fideszes megszólalások, ma pedig naponta jelentik be a minisztereik azt, hogy melyik szektor miért nem kaphat több forrást. Aztán a költségvetés és a gazdaságpolitika tekintetében is belekezdtek az álom megvalósításába. Ott is azt mondták, hogy teljesen mást fognak csinálni, pontosan az ellenkezőjét annak, amit a Bajnai- és a Gyurcsány-kormány tett. Meg is próbálták, meg is lett ennek az ára, hiszen hozzákezdtek a hiánycél növeléséhez. Ennek két nagyon egyszerű oka volt, amiért nem tudták ezt megtenni. Egyrészt azért, mert megmondták önöknek Brüsszelben, hogy ez sajnos elképzelhetetlen, mert önökre, a Fidesz-kormányra is vonatkoznak a külső gazdasági körülmények, és Nyugat-Európa, az Európai Unió többi országa nem fogja lenyelni azokat a költségeket, amelyek ezzel járnának Magyarország érdekében. Azt is megtanulták, hogy felelősen kell gondolkodni, és felelősen kell cselekedni és beszélni is, hiszen a Kósa-Szijjártó-páros nagyon sok kárt okozott ennek az országnak a felelőtlen mondataival. Ez viszont arra késztette önöket - és erről szólt az önök elnökének 29 pontja is -, hogy beismerték azt, hogy hazudtak, és beismerték azt, hogy nincs más lehetőség, mint a pénzügyi stabilitás és a költségvetési fegyelem megtartása. A baj csak az, hogy ennek az árát százezrek, magyarok százezrei fizették meg.

 

- Egészpályás letámadásba kezdtek, negligálják a parlamentet, '98 és 2002 között csak beszéltek arról, hogy a parlament ellenzék nélkül is működhet, most úgy is csinálnak, hiszen az utolsó pillanatban adnak be különböző törvényjavaslatokat. Így történt ez a mai nap két törvényjavaslat esetében, hogy az ellenzéknek fizikailag sincs lehetősége tartalmilag elemezni ezeket a javaslatokat. A viták formálisak, egy-egy nap alatt darálnak le általános vitát, részletes vitát és még szavazást is. Szerintem ez a parlamentarizmus megcsúfolása. Rögtön minden vezetőt kirúgtak szinte az összes minisztériumból, ahova betették a lábukat. (Moraj a kormánypárti padsorokban.) Politikai tisztogatásba kezdtek, elkezdték a boszorkányüldözést (Moraj a kormánypárti padsorokban.), megosztják a határon túli magyarokat, aminek az MKP meg is itta az árát az elmúlt szlovákiai választásokon. (Moraj a kormánypárti padsorokban.)

 

- Egyedül akarják megváltoztatni és változtatták meg az önkormányzati törvényt, a kisebbségi törvényt, egyedül akarnak ÁSZ- elnököt, -alelnököt, alkotmánybírákat választani. Az ellenzéki vélemények figyelembevétele nélkül kívánják ezt megtenni. A médiatörvényt úgy akarják módosítani, ami a hatalom és a kommunikációs hatalomnak a centralizációját jelenti. Megcsúfolása, alkotmányozni is egyedül akarnak, és ebben sem kíváncsiak sem a mi, sem más társadalmi, civil szervezet véleményére.

 

- Hagyják abba a handabandázást! (Moraj a kormánypárti padsorokban.) Nincs itt semmilyen nemzeti együttműködési rendszer. Arról van szó, hogy önök úgy kívánnak élni a kétharmados többséggel, ami nem demokratikus értékrend szerint való, nem a parlamenti demokrácia szerint való, éppen ezért az látható, hogy egy Fidesz-úthenger van, és ez a Fidesz-úthenger mindenkit ki akar lapítani, aki másképpen gondolkodik. A 30 nap szaldója nem más, tisztelt elnök úr, mint hogy az eddig az MSZP ellen folytatott hidegháborúnak most a célkeresztjébe a magyar demokrácia került, mégpedig úgy, hogy egy szegényellenes társadalompolitikát folytatnak. A múltba forduló társadalomfilozófiával egész pályás letámadással és megtorlással. (Moraj a kormánypárti sorokban.)  Szeretném felhívni arra, hogy, rossz az irány! Magyarország ezt nem fogja hagyni, az MSZP nem fogja tűrni! 

 

NAVRACSICS TIBOR, (közigazgatási és igazságügyi miniszter): - Képviselő Úr! Én megértem, hogy az MSZP-ben most elnökválasztási kampány van. Nem tudom, hogy egészen pontosan mik az erőviszonyok, és hogy ön Gyurcsány Ferenc ellen kampányol, de nem itt kellene kampányolni, ugyanis Gyurcsány Ferenc volt az, és nem a Fidesz, aki azt mondta, hogy szeretné, ha az ország olyan lenne, mint ő. Ezt nem Fideszes mondta. Ezt Gyurcsány Ferenc mondta. Az ő kormánya volt az, amely soha nem vett figyelembe egyetlen ellenzéki indítványt sem. (Moraj az MSZP soraiból. - Dr. Vadai Ágnes: Ez nem igaz! Nem igaz!)

 

- Itt már több ellenzéki módosító javaslatot elfogadtunk, figyelembe vettünk törvényjavaslatok során. Gyurcsány Ferenc volt az, és önök asszisztáltak mellette, aki a magyar demokrácia színvonalában érezhető és érzékelhető romlást okozott. Ön akkor nem szólalt fel. Nem hallottam itt az Országgyűlésben, hogy egyszer is aggódott volna a demokráciáért (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Őszödön sem!) akkor, amikor gumilövedékkel lőttek békés tüntetőkre (Taps a kormánypárti padsorokban és a Jobbik soraiban.), akkor, amikor a gyülekezési szabadság alapvető csorbát szenvedett, akkor, amikor az emberi jogok alapvetően sérültek.

 

- Frakcióvezető Úr! Én megértem, hogy önnek minderről az egypártrendszer jut eszébe. (Derültség a kormánypárti sorokban.) Nehéz lehet így otthon, a klubban beszélgetve másról, többpártrendszerről beszélni, bonyolult dolog, sok párt van, nehezen ismeri ki magát az ember. (Derültség a kormánypárti padsorokban.) Szokjon hozzá! Ez parlamenti demokrácia, itt többpártrendszer van! Welcome to the club! (Derültség és taps a kormánypárti padsorokban.) Köszönöm! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 

Nincs haderő tartalék nélkül!

 

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Az elmúlt, embert próbáló árvízi katasztrófahelyzet időszaka alatt a civilekkel együtt személyi, anyagi tartalékait tekintve erőn felül küzdött és teljesített a gátakon a Magyar Honvédség. Fontosnak tartom az emberek biztonsága érdekében szükséges honvédelmi erők tartalékos rendszerének létrehozását. A tartalékos rendszer a nemzet érdekét messzemenően szolgálja, alapvető biztonságpolitikai, egyben nemzetpolitikai kérdés. Sajnos, a bekövetkezett súlyos elemi csapásnak kellett ismételten igazolnia és jogosítania azt az igényt és folyamatos törekvést, amelyet a Fidesz és a KDNP szorgalmaz. Elengedhetetlenül szükség van a tartalékos állomány létrehozására.

 

- A honvédelem területén ugyanúgy, mint minden más területen az elmúlt nyolc év kormányzása lenullázott minden érdemi szándékot és célt (Dr. Vadai Ágnes: Ez nem így van!), így azt is, hogy szükség van a tartalékos rendszerre. Ezen változtatnunk kell, hiszen a jelenlegi 17 fős állomány - bármilyen felkészült és tiszteletreméltó honfitársaink is alkotják - mégiscsak önmagáért beszél. Fontos, hogy akár olyan lehetőségként is működjön a rendszer, hogy a hivatásos szolgálatból a civil életbe kerülve a megszerzett képességeiket és tapasztalataikat hasznosíthassák továbbra is a nemzet javára, akár önkéntesként. Mint ahogyan az is fontos, hogy mindazok a civilek, akik a megfelelő képzést követően szívesen vállalnának akár szűkebb környezetükben a haza védelmében, a közösség védelmében ilyenfajta szolgálatot, erre lehetőséget kapjanak.  Fontos a honvédelemnek ez a területe, mert a nemzet biztonságán túl azt az egészséges és szükséges nemzeti öntudatot is erősíti, amely olyan szellemi és lelki erőt ad a közösségeinknek, amely ahhoz kell, hogy az embert próbáló, nehéz időkben a küzdelmeinket bátran és határozott elszántsággal megvívjuk, a jövőt építő feladatainkat pedig közösen sikerre vihessük. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

HENDE CSABA, (honvédelmi miniszter): - A helyzetet, egész honvédelmünk helyzetét jól jellemzi a következő paradoxon: a Magyar Honvédség személyi állománya még soha ilyen nagy arányban nem vett részt árvízi védekezésben, hiszen volt olyan nap, amikor több mint 4 ezer katonánk szolgált a gátakon, és még soha ilyen kevés katona nem vett részt árvízi védekezésben. Ezek a védekezési tevékenységek is bebizonyították, hogy a Magyar Honvédség, ha korlátozottan is, de képes feladatai végrehajtására, azonban tartalékok nélkül - márpedig tudjuk, hogy sem személyi, sem anyagi tartalékokkal nem bír - csak korlátozottan biztosíthatja egyidejűleg az alaprendeltetése szerinti, tehát a haza fegyveres védelmére vonatkozó, és a veszélyhelyzeti feladatok végrehajtását. Régi igazság, hogy nincs haderő tartalék nélkül. Ön helyesen mutatott rá, hogy amikor a minisztériumot átvettük, akkor egy 17 fős önkéntes tartalékos „erő” meglétéről kaptunk jelentést.  Igen, elgondolkodtató, hogy az elmúlt esztendőkben - 2004 óta, amikor a sorkötelezettség megszűnt békeidőben - több mint 10 ezer szerződéses katona szerelt el, ezek a maguk idejét leszolgált, kiképzett, harcedzett, felkészült katonák voltak, mégsem történt intézkedés arra, hogy őket a honvédség tartalékerejeként biztosítsák, hogy őket a haza védelmében továbbra is önkéntes alapon igénybe vehessük.  (Dr. Vadai Ágnes: Mert nem akarták, miniszter úr!)

 

- A jelenlegi tervek szerint 2012. január 1-jétől kezdődhetne meg a 4 ezer fős tartalékos erő felállítása. Tájékoztatom a Tisztelt Házat, hogy a tartalékos erők létrehozásának szakmai előkészítése folyik, a honvéd vezérkar szervei a műveleti és alkalmazási követelményeket már kidolgozták, és a szükséges számvetések is elkészültek.

Bartha Szabó József
  • EURO-2020 - Bravúros döntetlen a világbajnok ellen
    A társházigazda magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal szombaton a Puskás Arénában a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában.
  • Orbán Viktor: Mi történt a mi Európai Uniónkkal?
    A miniszterelnök értékelése szerint a nemzetek Európája helyett európai szuperállamot építenek Brüsszelben, ezért ma a nemzeti alapon álló demokraták állnak szemben a birodalomépítőkkel, akik valójában a demokrácia ellenfelei is.
  • Áder: a történelmi örökséggel minden új nemzedéknek feladata van
    A történelmi örökséggel minden új nemzedéknek feladata van, ezért volt becsületbeli ügyünk helyreállítani II. Rákóczi Ferenc borsi várkastélyát - jelentette ki Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a felvidéki Borsiban, ahol Zuzana Caputová szlovák államfővel közösen részt vett és beszédet mondott a magyar állami támogatással felújított Rákóczi-várkastély átadásán szombaton.
MTI Hírfelhasználó