Mentőöv a családi cégeknek
A rendszerváltáskor létrehozott sikeres családi vállalatok alapítói a közeljövőben átadják cégük irányítását a következő generációnak.
2010. november 17. 20:10

A rendszerváltáskor létrehozott sikeres családi vállalatok alapítói a közeljövőben kell, hogy átadják cégük irányítását a következő generációnak, ám ez a folyamat a nemzetközi tapasztalatok alapján három esetből kétszer akár a vállalat teljes csődjével is végződhet. Magyarországon a tömeges sikertelenség komoly társadalmi-gazdasági kockázatot is hordoz, hiszen az érintett cégek adják a hazai vállalkozások több mint 70 százalékát, és foglalkoztatják az alkalmazottak csaknem 60 százalékát. A Felelős Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesület (FBN-H) kutatási bázisintézménye a Családi Vállalat Akadémia által készített felmérés szerint az érintett cégek jó úton haladnak az átadás-átvétel folyamatában.

A generációváltás előtt álló családi vállalatok tulajdonos-vezetői a felmérés szerint jellemzően nem gondolnak cégük eladására, nem veszik számításba cégük/cégcsoportjuk lényeges átstrukturálásának lehetőségét, és nem vonják be az alattuk dolgozó menedzsereket a komoly döntésekbe, miközben a kulcsinformációkat döntően megtartják maguknak, a legtöbb lényeges kérdésben ők maguk döntenek. Nem számolnak azzal sem, hogy esetleg egy „nem-családtag” vezetőt vonjanak be az irányításba, és eddig nem foglalkoztak a saját visszavonulásuk konkrét tervezésével sem. Ez nem meglepő, hiszen a megkérdezett családi vállalatoknál a felmérés időpontjában jellemzően a cég tulajdona teljes egészben, vagy túlnyomórészt még az alapítóé.

„A kutatásból látszik az is, hogy a cég ’nem-családtag’ menedzsereit, kulcsembereit nem vonják be a tulajdonba, ugyanakkor az utódjelölteket csak ritkán küldik pályájuk elején más cégekhez szakmai és személyes tapasztalatokat szerezni. Ez pedig azt támasztja alá, hogy a családi vállalkozások generációváltása, az átadás-átvétel folyamata fajsúlyosabb kérdés, mint amire korábban számíthattak az alapítók” – magyarázza Gelléri Péter a kutatást végző Családi Vállalat Akadémia elnöke. A tulajdonos családok az interjúk során kivétel nélkül a sürgősség érzését fogalmazták meg utódlással kapcsolatos egyes teendőik, felelősségeik kapcsán. E kérdések rendezéséhez a legtöbbször szükségük van külső szemre és/vagy ’family business’ praktikák ismeretére. „Ezek hiánya olyan feszültségeket hagy a résztvevőkben és a rendszerben, amelyek a kényszerű utódláskor robbanáshoz vezethetnek, illetve akár a cég jelentős értékcsökkenéséhez.” – teszi hozzá Gelléri Péter.

Egészen más a helyzet a technológiai innováció bázisára épült, és ma is alapvetően „innovációs meghajtású” cégek helyzete, ezek ugyanis a fenti szempontok mentén is számos vonatkozásban különböznek a többi cégtípustól. Ezeknél a cégeknél kisebb eséllyel pótolható az alapító műszaki zsenialitása alkalmas utóddal, a cég átstrukturálása pedig „nem innovációs meghajtású” céggé a folytatás érdekében nehezen kivitelezhető.

A probléma felismerése, megfogalmazása, és a megoldásra való törekvés adott, a kutatás és a képzés első eredményei ráadásul már látszanak: a felmérés óta eltelt kevesebb mint egy évben, jórészt a vizsgálat hatására nemcsak jelentős felismerések, és letisztult tervek születtek, hanem több családi cégnél már végbementek lényeges változások is az utódlás előkészítése során. Érzékelhetően megerősödött a tagok önmeghatározása, lehetőség,- és probléma tudata is. „A kutatás során képet kaptak stratégiai érdekeltjeik – a tulajdonosok, vezetők és családtagok - tényalapú viszonyairól, a rájuk ható legfontosabb erőkről, a várható lényeges kockázatokról és azok elkerülési folyamatainak mérföldköveiről is” – osztja meg tapasztalatait Kürti Tamás, a FBN-H alelnöke.

További információk:

Felelős Családi Vállalkozások Magyarországon Egyesület (Family Business Network Hungary, FBN-H)

A Felelős Családi Vállalkozások Magyarországon Egyesületet kizárólag magyar tulajdonú vállalkozások alapították. Az egyesület célja, hogy elősegítse a felelős családi vállalkozások létrehozását és működtetését azért, hogy az általuk felhalmozott anyagi és szellemi értékek hosszú távon hozzájáruljanak a családok, a vállalkozások és a nemzeti kultúra fejlődéséhez. Az egyesület tevékenységének középpontjában a tulajdonos családok generációi közötti és azokon belüli együttműködésének fejlesztése áll. Az egyesület integrációs, képzési, kutatási támogatást nyújt, valamint elősegíti a tagok együttműködését, tapasztalatcseréjét, érdekeik érvényesítését. Olyan vállalkozásokat támogat, segít és integrál, amelyek célja a társadalmi szerepvállalás, munkahelyek létesítése és fenntartása, a családi vállalkozási modell meghonosítása, fenntartása és fejlesztése. A támogatás képzési-kutatási, érték és érdekképviseleti, nemzetközi és regionális együttműködési területeken valósul meg. Tagja a legjelentősebb hasonló nemzetközi szervezeteknek.

Családi Vállalat Akadémia (CSVA)

A Családi Vállalat Akadémia a Felelős Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesület oktatási és kutatási bázisintézménye. Az egyesület képzési és kutatási fóruma rendszeresen véleményezi és gazdagítja az akadémia kínálatát. Az akadémia Magyarországon elsőként tesz elérhetővé nemzetközi tudásbázison alapuló, többgenerációs vállalatokban használt family business ismereteket. E kipróbált módszertanokra és a CSVA kutatási bázisára épülő képzési programok a családok és a családi cégek működésére azonnali hatást gyakorolnak.

A kutatásról:

Első körben az egyesület alapító tagjai vettek részt a kutatás eddig lezajlott szakaszában. Az alapító és az utódgeneráció tagjai felsővezetők és elsőszámú vezetők, akik 100 és 0 százalék közötti tulajdonosi pozícióban helyezkednek el. Életkoruk alapján 29-74 évesek, képzettségi hátterük a szakmunkás képzettséggel indult vállalkozótól a csúcsértelmiségig tart. Az első, eddigi kutatási minta mérete 11 családi vállalat tulajdonos családra terjedt ki, amely a TOP 100 tulajdonos család 11 százaléka. Bár ez még nem reprezentatív minta, az eredményeket kivétel nélkül megerősítette a statisztikai előjelpróba, azaz nem volt olyan eredmény egyik adatfelvétel során sem, amely egy másik eredménnyel ellenkezőt mutatott volna.

A módszertanról:

Családi körKÉPzés az első sikeresen alkalmazott, jelentős azonnali képzési értékkel bíró kutatási módszertan. Az alapító, az utód és a további bevont családtagok előtt új megvilágításban ad éles, többdimenziós képet a családi vállalat aktuális érdekeltségi, demográfiai, családi, cégvezetési és tulajdonlási struktúrájáról. Megítélhetővé teszi e struktúra fő erősségeit és kockázatait. Támogatja a családi vállalat jövőképének átgondolását, markáns megrajzolását. Segít a két megadott időszak  - a jelen és az érdekeltek által meghatározott jövőbeli időpont - között megteendő út legfontosabb lehetőségeinek, dilemmáinak, tennivalóinak és kockázatainak áttekintésében. A Családi körKÉPzés kutatási célja, hogy világos útmutatásokat tartalmazó összesített képet mutasson a családi vállalatok utódlási helyzetéről, lehetőségeiről, kockázatairól a családi vállalatok érdekeltjei, azok közösségei, a számukra szolgáltató és a velük kapcsolatban álló non-profit, valamint állami szervezetek számára.

gondola
MTI Hírfelhasználó