Elhunyt Kindler József professzor
December 30-án, rövid szenvedés után meghalt a magyar közgazdaság-tudomány egyik legnagyobb alakja, Kindler József akadémikus.
2010. december 31. 09:00

Kindler József 1929. febr. 9-én született, Budapesten. Közgazdász, vegyészmérnök. – A MBE Vegyészmérnöki Kar Mg.- i Kémiai és Élelmiszerip. Tagozatán végzett (1954) vegyip.  gazdasági mérnöki okl.  szerzett  (1962), a BME-n doktorált  (1965), a közgazdaságtudományok kandidátusa  (1976), doktora (1990), A Dunakeszi Konzervgyár laboratóriumi  mérnöke (1954-1956), üzemvezetője (1956-1959), főtechnológusa (1959-1962), az Élelmezésügyi Min. Műsz. Főoszt. főmérnöke (1962), a BME Ip.Üzemgazdaságtan Tanszék egy. adjunktusa (1962-1974), egy.docense (1974-1986), az MKKE Vállalat-gazdaságtan Tanszék egy. docense  (1986-1989), BKE Gazdálkodási Kar Környezet -gazdaságtani és Technológia Tanszék egy . tanára  (1989.júl.1-1999.okt.1), emeritusz professzora és a PhD-képzés elnöke(1999-től). Az Államigazgatási Egyetem emeritusz professzora. Az Áll.Vagyonkezelő Rt. Igazgatótanácsának tagja (1992-1993). - Matematikai statisztikával, döntéselmélettel, gazdaságetikával, kockázatelmélet-kutatással, ill. ezek környezetvédelmi vonzataival fogl. Jelentős eredményeket ért el a rendszerelméleti döntések elméleti és módszertani kérdéseinek vizsgálata terén, a rendszerelmélet meghonosításának mo.-i kezdeményezője. A m. élelmiszeriparban elsőként szervezte meg váll.-i szinten az eredményes és hatékony matematikai statisztikai minőségellenőrző és szabályozó rendszert, ill. lineáris termelésprogramozást.   Részt vett a döntéselmélet KIPA módszer kidolgozásában. - Az MTA Rendszerkutatási Komplex Biz. (1975-1985), Vezetés –és Szervezéstud.Biz. (1980-tól), a Művészetelméleti Összehasonlító Munkabiz. tagja.  A Nemzetk. Szabványügyi Szervezet Mintavétel-elméleti Munkabiz.-a, a Society for General Systems Research tagja (1984-től).A Neumann János Számítógéptud. Társaság Rendszerelméleti Szakoszt., az MTESZ Szervezési és Vezetési Szakoszt., a M. Jogász Szövetség Szervezési és Statisztikai Szakoszt. vezetőségi tagja. A M. Alkotók és Gondolkodók (MAG) alapító tagja. - A M.Rádió Rt. Felügyelőbiz.-ának elnöke (1996-1999), a Magyarok Világszövetsége Százak Tanácsa tagja, a Iustitia et Pax Biz. elnökségi tagja. - Eötvös Loránd-díj (1991), Szent-Györgyi Albert – díj (1993), Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj (1999) Dunakeszi Díszpolgára (2002). – A Theory and Decision szerkesztőbiz.-ának tagja, a Magyar Szemle (1997-ig) és az Új Ember c. katolikus hetilap szerkesztőbiz.-ának tagja.

F.m.: A matematikai programozás lehetőségei az élelmiszeriparban. Baltazár Imrével. (Bp., 1963); Az operációkutatás alapjai. Baltazár Imrével. (1963); A korszerű minőség-ellenőrzés egyes kérdései a magyar konzerviparban. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1964); Statisztikai elemzés. (Bp., 1967); Matematikai statisztika. I. (Bp., 1968); Rendszerelmélet. Vál. tanulmányok. Vál. Kiss Istvánnal. (Bp., 1969;2.kiad.1971);A rendszerelméletű döntéselmélet egyes kérdései figyelemmel a vezetői döntésekre.  Kand. értek. (Bp., 1974); Komplex rendszerek vizsgálata. Összemérési módszerek. Papp Ottóval. (Bp.,1977); A kreativitást növelő módszerek alkalmazása. Többekkel. (Bp., 1984); Döntéselméleti előfeltevések kritikája. Doktori értek. (Bp., 1988); A kockázat döntéselméleti közelítése. (Vezetési ismeretek. II. Szeged, 1988); Fejezetek a döntéselméletből. (Bp., 1991) A stratégiai tervezés módszere és gyakorlata. Papp Ottóval. (Bp., 1992); Etika a gazdaságban. Szerk. Zsolnai Lászlóval. (Bp.,1993); Döntésmódszertan. Gyombolai Mártonnal. (Bp.,1994); Vállalati környezetmenedzsment. Kerekes Sándorral. (Bp., 1997); A 21.század kihívása:a tudásalapú humanista társadalom létrehozása. Többekkel. (Bp.,2000); ford.: Starr, M.K.: Rendszerelméletű termelésvezetés, termelésszervezés. (Bp.,1973; 2. átd. kiad. Bp.,1976); Korten, David C.: Tőkés társaságok világuralma. Ford. ( Bp., 1996)

Gondola, mszi.hu nyomán
 • A Szent Péter-i Európa védelme
  Belülről akarják felrobbantani – vagy talán inkább szétmállasztani – a szellemi birodalmat, hosszú ideje, ám most egyfajta végkifejlet látszik közeledni.
 • Orbánt támadja egy lenini hasznos idióta
  Most a populista jelző – nem is címkéjével, hanem – bunkójával ütik le azokat, akik másként gondolkoznak, mint a Központ.
 • A Fidesz és az ország méltóságáról is szó van
  Gulyás Gergely: Felfüggesztés esetén a Fidesz azonnal elhagyja a Néppártot
 • Az Európai Néppárton kívül is van élet
  A Fidesz helyzete kényelmes, inkább az Európai Néppárt van lépéskényszerben, hiszen a magyar kormánypárt kizárásával jelentősen meggyengülne az Európai Parlament jelenlegi legnagyobb pártcsaládja — vélekedtek egybehangzóan a Magyar Nemzetnek nyilatkozó elemzők.
 • A CDU elnöke felfüggesztést, Juncker kizárást javasol
  A Fidesz európai néppárti (EPP-) tagságának felfüggesztését javasolta a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke egy szerdai nyilatkozatában, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság EPP-s elnöke pedig ugyancsak szerdán megerősítette álláspontját, miszerint meg kell szüntetni a Fidesz tagságát az Európai Unió jobbközép erőit összefogó pártcsaládban.
MTI Hírfelhasználó