A Magyar Kultúra Napja kitüntetettjei
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az alábbiakat részesítette kitüntetésben.
2011. január 21. 16:18

MÁRAI SÁNDOR-díjban részesült:  

FARKAS PÉTER

Kölnben élő prózaíró, regényeiben és kisregényeiben megjelenő újszerű prózapoétikai megoldásaiért. (A díjat távollétében testvére, Farkas Pál veszi át.)

MAJOROS SÁNDOR

prózaíró, eddigi köteteiért, s több munkájában a Délvidék problematikájának ábrázolásáéért,

PÁLYI ANDRÁS

prózaíró és műfordító, életművéért és a lengyel-magyar irodalmi közvetítésért, valamint 2010 -ben megjelent könyvsikeréért, önfeltáró beszélgető-könyvéért;  

BIBLIOTÉKA EMLÉKÉRMet vehetett át:  

DR. BABÁKNÉ KÁLMÁN MARIANNA,

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kölcsönzési- és raktári osztályvezetője

CSILLAG KATALIN,

az Országos Széchényi Könyvtár fénykép- és fotóművészeti tár osztályvezetője

DR. EGYHÁZY TIBORNÉ DR. VALLÓ MÁRTA,

a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvtári főtanácsosa, kiadóvezető

JEHODA IMOLA,

a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Könyvtára könyvtárvezetője

KOVÁCS KATALIN,

az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet  Könyvtári Figyelő című folyóirat szerkesztője

KOMLÓSI JÓZSEF,

a székesfehérvári Városi Könyvtár könyvtárosa

RÁBA TAMÁS,

a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgató-helyettese,(egészségi okok miatt a díjat később veszi át)

SÁNDOR ÁKOS,

a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár informatikus osztályvezetője

DR. SZERAFINNÉ DR. SZABOLCSI ÁGNES,

a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar főiskolai docense,

DR. TOKAJI NAGY ERZSÉBET, az Országos Széchényi Könyvtár Tájékoztató Osztály főkönyvtárosa;  

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY-ALKOTÓI DÍJat kapott:  

BEDŐNÉ BAKKI KATALIN karnagy,

a zene, a zenepedagógia területén végzett több évtizedes kiemelkedő, tevékenységéért, a kórusmozgalom ügyéért folytatott elévülhetetlen munkásságáért,

CSUPORNÉ ANGYAL ZSUZSANNA fazekas népi iparművész,

több évtizedes hagyományőrző kézműves és oktató munkájáért, a Kárpát-medencei fazekasság jobb megismertetéséért, az országos szakkönyvtár, gyűjtemény és dokumentumtár

létrehozásáért,

HOLB IBOLYA táncpedagógus, koreográfus, táncos,

magas színvonalú szakmai munkájáért, stúdióalapító közösségi tevékenységéért,

KALMÁR JÁNOS színjáték- és drámatanár,

a gyermekszínjátszás terén végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkájáért, példaértékű közéleti tevékenységéért,

KOVÁCS ANDRÁSNÉ színjátszó-rendező,

az amatőr színjátszásban végzett több mint öt évtizedes tevékenységéért, a művészetpedagógia, a drámapedagógia és ennek népszerűsítése terén végzett kiemelkedő, nemzedékeket nevelő munkájáért,

LÁNG TIBOR fotóművész,

több évtizedes magas színvonalú, hazai és nemzetközi elismeréseket kiváltó fotóművészeti alkotói és közösségi tevékenységéért,

SCULTÉTY ERZSÉBET grafikusművész,

alkotó munkásságáért, sokirányú közösségi és művészetoktatói tevékenységéért,  

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY-KÖZÖSSÉGI DÍJban részesült:  

A BUDAPESTI MONTEVERDI KÓRUS,

a hazai és nemzetközi kórus művészet területén végzett kiemelkedő szintű, közel negyvenéves tevékenységéért. (A díjat Kollár Éva karnagy vette át.)

A CSABAI SZÍNISTÚDIÓ,

az útkereső tizenévesek önkifejezését, önmegvalósítását hatékonyan szolgáló szellemi műhely megteremtéséért, jelentős művészeti, közösségi tevékenységéért.

(A díjat ketten vették át: Szente Éva énekesnő, a stúdió alapító tagja és Sarkadi Rebeka, az új generáció képviselője.)

A KISGYŐRI NÉPDALKÖR,

a hagyományőrzés és a népdal, a népzene, az előadó népművészet területén elért kimagasló eredményeiért, közösséget építő és megtartó munkájáért. (A díjat Grúz Attila, a népdalkör és a helyi faluház vezetője vette át.)

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET,

a tárgyalkotó népművészet terén elért kiváló alkotói és közösségi munkájáért, a népi kismesterségek ápolása, megismertetése, továbbéltetése érdekében végzett maradandó értékkel bíró tevékenységéért.(A díjat Nagy Boldizsárné, az egyesület vezetője vette át.)  

A LOSONCI KÁRMÁN JÓZSEF SZÍNHÁZ,

a fiatalok színházi kultúrára nevelésében elért eredményeiért, a színház nélküli települések lakóinak szóló kultúraközvetítő szerepéért, a magyar nyelvű színjátszás határon túli fenntartásáért.(A díjat Csák István, a színház igazgatója vette át.)

„A KULTÚRA PÁRTFOGÓJA”-DÍJat kapott:

DOBROCZKI MIHÁLY LÁSZLÓ

békéscsabai nyugalmazott gyógyszerész (egészségi okok miatt a díjat később veszi át).

SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJat vehetett át:  

DR. BALOGH LÁSZLÓ,

a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja, egyetemi docens,

DR. BARTA JÁNOS,

a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet professor emeritusa,

DR. BEKE DEZSŐ,

a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar egyetemi tanára,

PROF. DR. DÖBRÖCZÖNI ÁDÁM, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar egyetemi tanára,

DR. FEKETE SÁNDOR GYÖRGY, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar egyetemi tanára, osztályvezető,

PROF. DR. FRISNYÁK SÁNDOR,

a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanára,

DR. KERTÉSZ JÁNOS

akadémikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar intézetigazgató egyetemi tanára,

DR. MÓRICZ FERENC,

a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa,

DR. SCHNELLER ISTVÁN,

a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar tanszékvezető egyetemi tanára,

DR. SIPOS KORNÉL,

a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar egyetemi tanára,

DR. SULYOK ENDRE,

a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar egyetemi tanára, dékáni tanácsadó,

DR. VARGA ZOLTÁN,

a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar egyetemi tanára,

(Külföldi útja miatt a díjat később veszi át)

DR. VÁMOSSY FERENC,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ybl Miklós-és Széchenyi-díjas professor emeritusa,  

A közelmúltban elhunyt

PROF. DR. ZSOLNAI JÓZSEF,          

a Pannon Egyetem nyugalmazott intézetigazgató egyetemi tanára

POSZTUMUSZ SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJÁT felesége vette át.  

APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJban részesült: 

DR. BÉKÉSI IMRÉNÉ DR. FEJES KATALIN,

a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense,

DR. GYŐRI ZOLTÁN,

a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma intézetvezető egyetemi tanára,

GYŐRINÉ FOGARASI KATALIN

nyugalmazott tanár, szaktanácsadó, a rajz- és vizuális kultúra szakértője,

HELTAI MIKLÓS,

a gödöllői Török Ignác Gimnázium nyugalmazott igazgatója,

HORVÁTHNÉ DR. MOLNÁR KATALIN,

a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ dékánja, főiskolai tanár,

DR. HÚTH JÓZSEF,

a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar tanszékvezető egyetemi docense,

DR. INZELT PÉTERNÉ,

a XIII. kerületi Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója,

DR. KÁRPÁTI ÁRPÁD,

a Pannon Egyetem Mérnöki Kar egyetemi docense,

DR. KOLLAI MÁRK,

a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára,

MAGYAR MARGIT,

a VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola igazgatója,

MELO FERENC,

a balassagyarmati Szent Imre Keresztény Általános Iskola Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatója,

MORÓ KÁROLY,

a XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanára,

DR. SALGÓ ANDRÁS,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar egyetemi tanára,

DR. SIMON ISTVÁN,

az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium nyugalmazott kollégiumvezetője,

DR. STERCZER ÁGNES

a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar egyetemi docense,

DR. TÓZSA ISTVÁN,

a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar tanszékvezető főiskolai docense,

UHRIK TEODÓRA,

a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola táncművészeti tagozata vezetője,

UJVÁRI PÁL szaktanácsadó,

a Pestszentlőrinci Közgazdasági Szakközépiskola és a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola nyugalmazott tanára,

DR. ZÁVODSZKY GÉZA,

az ELTE nyugalmazott főiskolai tanára,

ZOLTÁN LÁSZLÓ,

a II. kerületi Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium igazgatója,  

BRUNSZVIK TERÉZ DÍJat kapott:  

DR. BÉKÉSNÉ LAKATOS MARGIT,

az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar főiskolai docense,

CZLENNERNÉ ILLÉS LÍVIA,

a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala főtanácsosa,

FELVÉGI JÓZSEFNÉ,

a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvoda nyugalmazott óvodavezetője,

KOVÁCS ZOLTÁNNÉ,

a domoszlói Margaréta Óvoda vezetője,

NYÉKI LÁSZLÓNÉ,

a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde vezetője,

SZÁNTÓ ISTVÁNNÉ,

az V. kerületi Játékkal-mesével Óvoda vezetője,

WINDNÉ BALOGH ZSUZSANNA,

a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar adjunktusa(a díjat később veszi át)

 

KISS ÁRPÁD DÍJban részesült:  

DR. BÁRDOS JENŐ,

a Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézet volt intézetigazgatója, egyetemi tanára,

BECK FERENCNÉ,

a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete főiskolai docense,

DR. FORGÓ SÁNDOR,

az Eszterházy Károly Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára,

DR. FORRAY R. KATALIN,

a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára,

DR. MAJOROSI ANNA,

a Kodolányi János Főiskola főiskolai tanára,  

NÉMETH LÁSZLÓ DÍJat vehetett át:  

CSÁNYI LÁSZLÓ,

a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium nyugalmazott tanára,

FÜKÉNÉ WALTER MÁRIA,

a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola címzetes igazgatója,

HELLNERNÉ NÁDOR ILDIKÓ,

a XII. kerületi Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola igazgatója,

HÓDSÁGI BÉLA,

a XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanára,

HORVÁTH PÉTER,

a Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola tanára,

JÓZSA TAMÁS,

a győri Hild József Építőipari Szakközépiskola igazgatója,

KRASSÓI KORNÉLIA,

a XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium tanára,  

MORETTI ALFRÉD,

a kisszállási Sallai István Általános Iskola nyugalmazott tanára,

PAPP RÓZSA,

a Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára,

PERNECZKYNÉ BARANYI KLÁRA,

a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hegedű- és szolfézstanára,

SZENÁKI JÓZSEFNÉ,

az őri Bibó István Általános Iskola volt igazgatója,

SZUPRICS TAMÁS,

a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanára,

TARI ENDRE,

a lajosmizsei Fekete István Általános Iskola tanára,

VITÁNYI GYÖRGY,

a XXI. kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatója,

ZELE JÁNOS,

a VIII. kerületi Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára;  

KARÁCSONY SÁNDOR DÍJat kapott:  

BÁCSI GYÖRGYNÉ,

a dégi ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

tanítója,

BODZSÁR ISTVÁNNÉ,      

a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola tanítója,

CSORDÁS JÓZSEFNÉ perkupai tanító,  

DÓSA BÉLÁNÉ,

a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítója,

LAKÓ GYÖRGYNÉ,

a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola tanítója,

MORETTI ALFRÉDNÉ,

a kisszállási Sallai István Általános Iskola nyugalmazott tanítója,

ORAVECZ MÁRTA,

a VIII. kerületi Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanítója,

PINTÉR KÁROLYNÉ,

a XIII. kerületi Tomori Pál Tagiskola tanítója,

VARJÚNÉ HORVÁTH EDIT,

a XXI. kerületi Eötvös József Általános Iskola igazgató-helyettese,

VÖRÖS ZOLTÁNNÉ,

a Kalocsa és Térsége Általános Iskola Uszódi Tagiskolája tanítója;  

ÉLTES MÁTYÁS DÍJat vehetett át: 

FAZEKAS FERENCNÉ,

a soproni Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,             Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója,

GÁBOR SÁNDORNÉ,

a girincsi Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon gyógypedagógusa,

GESZTESNÉ BÁNHEGYI ÉVA,

az V. kerületi Kormos István Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat igazgatója,

MESZÉNA TAMÁSNÉ,

a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ intézményegység igazgatója,

VASSNÉ DR. KOVÁCS EMŐKE,

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar nyugalmazott főiskolai tanára. 

MTI Hírfelhasználó