Orbán: Nagy a tét!
Nyolc év alatt 27 százalékkal növekedett az államadósság, és önök itt ülnek büntetlenül! Nem kellene hálát adni a Jóistennek? Jobbik: Csapdahelyzet! LMP: Perverz újraelosztás! MSZP: Hát mindenki szembejön? KDNP: Aki tud, az dolgozzon! Fidesz: Akik szétlopták ezt az országot, felelősségre vonjuk!
2011. február 16. 06:53

Fölöttébb nagy várakozás előzte meg a Tisztelt Ház tavaszi ülésszakjának első napján a miniszterelnök szólását. Igyekvőbb liberális médiák a kritikáját, a kormánypártiak pedig a dicséretét is előre beharangozták. Nem okoztak csalódást.  Hosszasan vitatkoztak, dicsérték, szapulták egymást. A parlamenti élő közvetítések (régi szabály) törlik a bekiabálásokat, beszólásokat. Ez a tudósítás kicsit más! A zajokat is jelzi. Pontosabban szólva, a felszólalások csak azon részeit közvetítjük, amelyeket „zörejek” kísérték.  Elismerjük: sajátos e tudósítás, a bekiabálásokat ugyanis szó szerint mi sem közvetíthetjük, - de ez mégis több mint egy csendes erény. 

Csak egy új Alkotmány erejével lehet biztosítani...!

ORBÁN VIKTOR, miniszterelnök:

-  A médiatörvény ürügyén támadást indítottak Magyarország ellen (Moraj az ellenzék soraiban.), a magyarok demokratikus elkötelezettségét megkérdőjelezték, a Magyarországnak és a magyaroknak kijáró tiszteletet megsértették, a magyarok önbecsülését figyelmen kívül hagyták. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) A kormány ezt a támadást visszaverte. (Taps a kormánypártok soraiban. - Derültség az MSZP soraiban. - Lendvai Ildikó: Nagyon jó!) A támadók érveit nevetségessé tettük, a magyaroknak járó tiszteletet meg- és kiköveteltük, önbecsülésünk sérthetetlenségét nyilvánvalóvá tettük. Ideje, hogy mindenhol megértsék: vége annak a korszaknak, amikor Magyarország adathamisításokkal, hazugságokkal, hatalommal való visszaéléssel eljátszotta a nemzetközi megbecsülést. Ami történt, megtörtént, azokat, akik ezt elkövették Magyarországgal, a felháborodott magyarok megbüntették és félreállították. A mostani kormánnyal nem fogják feltörölni a padlót, ahogy ezt ügyefogyott és szerencsétlen elődeinkkel tették. Egyetlen országtól sem fogadunk el kioktatást, egyetlen országot vagy ország-közösséget sem fogadunk el fölénk rendelt ellenőrnek vagy felügyelőnek.(Felzúdulás az ellenzék soraiban. Nagy taps és derültség a kormánypártok soraiban.)

…A nyugdíjreform legfontosabb első lépéseit megtettük. Az emberek 97 százaléka úgy döntött, hogy inkább az újjászervezett állami nyugdíjrendszerben folytatja a takarékoskodást időskori éveire. Köszönjük a bizalmat! (Taps a kormánypártok soraiban.)

…Ha véget akarunk vetni az elszegényedésnek, ha biztos fejlődést akarunk, azt egyetlen módon tudjuk elérni: úgy, hogy mindenki, aki munkaképes, annak legyen munkája, és tudjon megélni a munkájából. Ez  a  felemelkedés egyszerű, ám nehéz receptje. (Moraj, derültség az MSZP soraiban.) Annak, aki képes és akar dolgozni, csak a munkalehetőség segít; nemcsak azért, mert ezzel pénzhez jut, hanem azért is, mert a munka adja vissza az emberek önbecsülését és önbizalmát. (Közbeszólások az MSZP soraiból.)

…Itt, a Parlament falai között is hallanunk kell, hogy az emberek félnek az államadósságtól, és azt várják el tőlünk, hogy vezessük ki az országot az adósságcsapdából. (Folyamatos zaj az MSZP soraiban.) A korábban felvett hitelek következtében 2011-ben 2429 milliárd forintot, 2012-ben 2302 milliárd forintot, 2013-ban 3046 milliárd forintot és 2014-ben 2404 milliárd forint adósságszolgálatot kell teljesítenünk a dolgok és az árfolyamok mostani állása szerint. A hiteleket az előző kormányok vették fel, nem az emberek. Arról csak kevés fogalmunk van, mire költötték a felvett pénzt, mert nyomát sehol sem látjuk az így felhalmozott államadósságot azonban az emberek fizetik vissza, nem a kormány és nem a parlament. (Közbeszólások és moraj az MSZP soraiból.),

… Az is jogos elvárás, hogy a jövőben ne lehessen a magyar gazdaságot úgy tönkretenni, az országot olyan lehangoló helyzetbe hozni, mint ahogy ez az elmúlt évek alatt megtörténhetett. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Magyarországnak alkotmányos garanciák kellenek a magyar gazdasági érdekek védelmére. Csak egy új alkotmány erejével lehet biztosítani hosszú távra a magyar gazdasági, társadalmi és kulturális érdekek érvényesítését és azok elsőbbségét. (Szűcs Erika: Hogy?!) Az alkotmányos átszervezés tehát természetes módon magában foglalja az új alkotmány létrehozását is. (Folyamatos közbeszólások, zaj az MSZP soraiban.)

… Az új alkotmányra tehát egyfelől azért van szükség, mert helyre akarjuk állítani az ’56-os forradalom igazságát, másfelől hozzá akarjuk magunkat igazítani az új időkhöz, a XXI. század követelményeihez és lehetőségeihez. (Egy hang az MSZP soraiból: Na?!) … A különleges idők különleges eszközöket követelnek. Ezért merül fel jogos igény arra, hogy az alkotmányba belefoglaljunk, mintegy kőbe véssünk egy sor olyan dolgot, amelyek korábban nem voltak részei az alkotmánynak, mint például az államadósság korlátainak megállapítása, a nemzeti vagyon védelme vagy a biológiai sokszínűség fenntartása. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

…Kérem, hogy az ideológiai szemüvegét mindenki hagyja otthon, amikor az oktatás kérdéséről fogunk vitázni, és inkább a saját gyermekei és unokái fényképét hozza magával. (Közbeszólások az MSZP soraiból.)

… Bátor lépéseket kell tennünk az egészségügy megmentése és megújítása érdekében is. A józan ész és a felelősség kultúrája ezen a téren akkor érvényesülhet, ha olyan új megoldásokat dolgozunk ki, amelyek elismerik, hogy az emberek egészsége pont ugyanolyan fontos személyes tőke, mint a lakás, a vagyon vagy az autó. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Magzatok védelme!)

… Nagy a tét. Ha nem sikerül legyőzni a veszélyeket, azok fognak legyőzni minket, vagyis az országot. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Fontos kérdést: készen áll-e arra, hajlandó-e mindent megtenni, minden erejével és tudásával dolgozni annak érdekében, hogy Magyarországot megóvjuk attól, hogy maga alá temesse az államadósság, elsorvassza a munkanélküliség, vagy elsodorja a globális válság újabb hulláma. Önöket, parlamenti képviselőket és Magyarország minden polgárát arra kérem, csatlakozzanak Magyarország teljes megújításához. (Közbeszólások az MSZP soraiból. - Hosszan tartó taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Jobbik: Csapdahelyzet!

VONA GÁBOR, frakcióvezető:

- Elképesztő volt azt hallani, hogy egy új programra van szükség Magyarország megújulásához. Lassan tíz hónapot úgy töltöttünk el itt együtt, hogy fogalmuk nem volt arról, hogy mit kell ezzel az országgal csinálni? Most bízzák meg Matolcsy Györgyöt, hogy ezt a programot kidolgozza? Mi a fenét csinált Matolcsy György akkor eddig?

… Mondjuk ki, hogy az elmúlt hónapokban az országban nem zajlott más, nem a csapdahelyzetből való kiszabadulás kísérletét láthattuk, hanem a csapdahelyzetbe való berendezkedésnek egy, a Gyurcsányéhoz képest humánusabb formáját láthattuk. Ez nem a csapdahelyzetből való kilépésnek a kísérlete, legalábbis a mi szemünkben nem. Miniszterelnök úr, lehet, hogy Egyiptomban forradalmat csinált, de itt a magyarországi forradalomnak még egyelőre nem látjuk a jeleit. (Taps a Jobbik soraiban.)

… Nemzetközi csapdahelyzet, amely az egyoldalú euroatlanti függésünkből fakad. Végre be kellene látnia a tisztelt kormánynak, hogy az Európai Unióban Magyarországnak hosszú távon - de középtávon sem, vagy akár rövid távon sem - semmilyen jövője nincsen. A lisszaboni út számunkra halálos. A feltörekvő, a világ uralmát egyre inkább a saját kezükbe vevő keleti hatalmakkal partnerségre kell törekedni. Nem olyan partnerségre, mint amilyenre önök, hogy néhány hónappal ezelőtt még minden rossz keletről jött, aztán pedig a keleti szelet akarják becsatornázni a vitorlájukba. A történelem során Magyarország már számtalanszor volt utolsó csatlós egy süllyedő hajón, becsületből, most önök pedig utolsó csatlósok akarnak lenni hazaárulásból. (Zaj, felzúdulás a Fidesz és a KDNP soraiban.)

… Reménytelen az adósságcsapdából való kilábalás. A jelenlegi feltételek között a magyar gazdaság nem képes olyan fellendülésre, hogy az adósságszolgálatot, ami Magyarországra nehezedik, meg tudja oldani. A kígyó a farkába harap. Egy lehetőség maradt: az adósságot újra kell tárgyalni. Lehet, hogy önök ezt most még tagadják, vagy ezen nevetnek, de ha a józan ész nem láttatja be ezt önökkel, akkor majd a szükség beláttatja előbb-utóbb.(Taps a Jobbik soraiban.)

… Demográfiai csapda, amelynek két eredője van. Az egyik a magyarság fogyása, a másik a cigányság elképesztő és indokolatlan népszaporulata. (Zaj, felzúdulás az MSZP, az LMP, a Fidesz és a KDNP soraiban.) Itt nem arról van szó, hogy cigány gyerekek születnek, ezzel még önmagában nem volna probléma, hanem az a baj, hogy nagyon sok olyan cigány gyerek születik Magyarországon, aki mögött sem gazdasági, sem szociokulturális háttér nincs. Ezért a magyar társadalomnak két lehetősége marad: egyrészt el kell tartani őket, másrészt asszisztálni és el kell fogadni azt, hogy a törvényeket, a normákat nem tartják be. Ha nem történik érdemi fordulat, anarchia és polgárháború vár Magyarországra. (Taps a Jobbik soraiban.) Ezért arra kérem a kormányt, hogy foglalkozzon a pótcselekvés helyett a valódi problémákkal, mert ez jelen pillanatban nem más, mint a magyar rendszerváltozás második elsikkasztása. (Taps a Jobbik soraiban.)

LMP: Perverz újraelosztás!

SCHIFFER ANDRÁS, frakcióvezető:

- Szeretném kérni minden képviselőtársamat arra, hogy ebben a Házban az érvkészletből a hazaárulózást, továbbá azt, hogy bármely magyarországi népcsoportnak a szaporulatát indokolatlannak, indokoltnak, bármilyennek minősítse, szíveskedjék mellőzni, ez méltatlan a Magyar Országgyűléshez. (Taps az MSZP, az LMP, a Fidesz és a KDNP soraiban.)

… A minap az egyik közösségi oldalon volt egy kimutatás, hogy aki általában kedveli Orbán Viktort, az kedveli a magyar népmeséket is. Ez a megállapítás most újra megerősítést nyert. (Derültség az ellenzéki pártok soraiban.)

… Azért a médiatörvénnyel kapcsolatban, tisztelt Miniszterelnök Úr, egy dolgot tisztázzunk: az Európai Parlamentben senki nem vonta kétségbe a magyar emberek demokratikus elkötelezettségét. (Dr. Orbán Viktor: Ez nem igaz! - Közbeszólás a Fidesz soraiban.) Senki nem vonta kétségbe. (Taps az LMP soraiban.)

… Miniszterelnök Úr! Itt önök egy olyan adóátrendezést hajtottak végre, amely alapvetően arról szól, hogy ma Magyarországon tulajdonképpen a jómódúak kapnak adócsökkentést. Ez azt is jelenti, hogy bizony ez az adócsökkentés, amit önök végrehajtottak, alapvetően az importot fogja generálni. Ezt nevezik a közgazdaságtanban perverz újraelosztásnak. (Demeter Ervin: Szégyellje magát!) Önt, amikor kint járt az Európai Parlamentben, Hugo Chávezhez hasonlította az egyik képviselő. (Közbeszólás az LMP soraiból: Sajtótörvény!) Így van! Ez a hasonlat egy ponton biztos, hogy rossz, biztos, hogy igazságtalan. Hugo Chávez Venezuelában az olajbevételeket megpróbálta szétosztani a szegények között. Ön, miniszterelnök úr, a nem létező bevételeket próbálja meg most szétosztani a gazdagok között.  (Taps az LMP és az MSZP soraiban.)

MSZP: Hát mindenki szembejön?

MESTERHÁZY ATTILA, frakcióvezető:

- Amit a miniszterelnök úr elmondott a jövővel kapcsolatban, az jutott az eszembe, hogy majdnem egy éve kormányozik (Derültség a kormánypárti padsorokban.) Úgy tűnt ez a beszéd, mintha egy ilyen miniszterelnöki székfoglaló lett volna, hiszen csak vágyakat és célokat fogalmazott meg, és nem pedig konkrét cselekvési terveket. A múlttal kapcsolatban pedig, amit a miniszterelnök úr mondott, arról az a vicc jutott az eszembe, amikor egy ember hajt teljes gázzal az autópályán szemben a forgalommal, és hallja a rádióban, hogy egy ember őrülten hajt szembe a forgalommal, és akkor a rádióhírre reagálva azt mondja neki, hogy: egy? Hát mindenki szembejön? (Moraj a Fidesz soraiból.)

… Nem lehet mindig visszahivatkozni az elmúlt időszakra. Egyre kevesebben fogják ezt önnek elhinni. Az előző kormány konszolidált helyzetben adta át a költségvetést és a gazdaságot. (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.) Önön kívül és önökön kívül mindenki más is így gondolja ezt, és értem én a törekvést. Értem én a törekvést, hogy folyamatosan rá kell kenni az előző kormányra minden egyes felelősséget, még azt is, amiért önök a felelősek. (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.)

… A mostani, önök által képviselt, úgynevezett magyar útnak, ami, ha sikeres lesz, egészen biztosan közgazdaságtani Nobel-díjat érdemel, egészen biztosan már most vannak kárvallottjai, és látható módon ez az út egészen biztosan nem követhető. (Közbeszólás a Fidesz soraiban: Zuschlag, az a kárvallottja!)

… Miniszterelnök Úr! Ön most vagy tényleg nem tudja, hogy merre kell vinni az országot, hogy hogyan kell megoldani ezeket a problémákat, vagy csak egyszerűen nem meri beismerni, vagy nem meri elmondani a saját választópolgárainak azt, hogy ön négy éven keresztül folyamatosan hazudott a választópolgároknak (Derültség és közbeszólások a kormánypártok soraiban. Igazából nehéz azt eldönteni, hogy melyik a nagyobb probléma: ha ön tényleg nem tudja, hogy mit kell tenni, vagy ha egyszerűen csak gyáva beismerni azt, hogy hazudott mindenkinek.(Közbeszólás a Fidesz soraiban: Szégyen a dumád! Taps az MSZP soraiban.)

KDNP: Aki tud, az dolgozzon!

HARRACH PÉTER, frakcióvezető:

-  Egy mondatot megérdemel a kártevők frakcióvezetőjének megjegyzése. (Derültség és taps a kormánypártok soraiban.) Bátran merem mondani, hogy a második Orbán-kormány folytatja azt a nemzetépítő munkát, amit javítása érdekében elkezdett. (Dr. Ujhelyi István: Meg is bukott az első.) Kétségtelen, a Gyurcsány-kormányt egy dologban nem lehet felülmúlni: az államadósság növelésében. Ebben igazuk van. De ha ez önbizalmat ad önöknek, hát legyen. (Derültség a kormánypártok soraiban.)

… A szabadság számunkra emberképünkből következik, megkerülhetetlen érték, amit az emberi személy méltósága érdekében folyamatosan támogatnunk, segítenünk, alkalmaznunk kell. Az igazságosság azt jelenti számunkra, hogy minden társadalmi csoport kapjon esélyt. Aki tud, az dolgozzon! (Moraj az MSZP, taps a kormánypárti padsorokból.)

… A nyugdíjrendszer fenntarthatósága talán az egyik legnagyobb eredménye, társadalmi eredménye annak, ami az elmúlt hónapokban történt. Ezek szerint mégiscsak jól kormányoz a kormány. (Derültség és taps a kormánypártok soraiban.)

… Köszönetet kell mondanunk mindnyájunk részéről, hogy a nemtelen támadásokat a miniszterelnöknek, hogy visszaverte, és megvédte Magyarország becsületét. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Fidesz: Akik szétlopták ezt az országot, felelősségre vonjuk!

LÁZÁR JÁNOS, frakcióvezető:

- A Fidesz valamennyi képviselője nevében a leghatározottabban visszautasítsam tartalmában és stílusában azt a megjegyzést, ami a hazaáruló kitételre vonatkozott. Azt gondolom, sem önnek, sem más parlamenti képviselőnek pártállástól függetlenül nincs joga arra, hogy bármelyik magyar megválasztott országgyűlési képviselőnek ezt merje mondani. (Taps a kormánypártok soraiban. - Zaj, közbeszólások a Jobbik és az MSZP soraiból. - Dr. Ujhelyi István: Visszamenőleg is igaz?) Lesz néhány szavam önökhöz is, várják ki! (Derültség az ellenzéki padsorokban. - Derültség és taps a kormánypártok soraiban.)

…Ez a kormány mindenki számára biztosította az elmúlt hónapokban és az elmúlt évben a védelemhez való jogosultságot és biztosítani fogja a jogegyenlőséget is, és ez a legfontosabb erénye ennek a kormánynak, hogy nem tesz különbséget ember és ember között, mint ahogy az előző kormányzat nyolc éven keresztül megtette, és számos szavazója volt ennek elszenvedője. (Felzúdulás az ellenzéki padsorokban.), Bár nehéz a Magyar Szocialista Párt arcpirító hazugságai figyelembevétele nélkül erre az útra lépni; tekintettel arra, hogy én megértem az önök igyekezetét, hogy a sok-sok zagyvaság közepette, amit az LMP, a Jobbik és az MSZP itt az előbb előadott, bebizonyítva, hogy mindannyian alkalmatlanok arra, hogy ezt az országot vezessék (Derültség az ellenzék soraiban.) Pontosan megértem azt a törekvést, hogy szeretnék megtudni számos kérdésben a hogyant. Meg fogják tudni: március 15-éig a hogyanra tételes és részletes választ kapnak. (Közbekiáltások a Jobbik és az MSZP soraiból.)

… Mi igenis ragaszkodunk ahhoz, hogy az előző kormányzat tisztségviselőit, akik szétlopták ezt az országot, felelősségre vonjuk. (Taps a kormánypártok soraiban. Felzúdulás, közbekiáltások az MSZP soraiban.) Igenis, ragaszkodunk ahhoz, hogy legyen valódi elszámoltatás, mert a felelősök megnevezése, a felelősség vállalása és a felelősségre vonás hiányában nem tudunk ebben az országban előrelépni.(Közbekiáltások a Jobbik soraiból: De mikor?)

… Amikor önök elhagyták a kormányzás lehetőségét, ezt az országot totális társadalmi és gazdasági csődben hagyták maguk után. (Felzúdulás az MSZP soraiban.) Totális gazdasági és társadalmi csődben hagyták maguk után. Jó példa erre a munka világa. Önök úgy vállaltak kötelezettséget több százezer magyar honfitársunk foglalkoztatására a közmunkaprogram keretében, hogy egy fillér fedezetet nem hagytak erre. Önök több százezer embert magára hagytak, önök több százezer ember egzisztenciáját sodorták veszélybe, amellett, hogy az országot gazdasági és társadalmi értelemben csődbe vitték. (Felzúdulás az MSZP soraiban. - Szűcs Erika közbeszólása.)

… Az elmúlt nyolc évben ebben az országban a szocialisták kormánya miatt olyan rendszer volt, hogy az dolgozott, aki akart. Aki nem akart, annak nem kellett dolgozni, mert nyakló nélkül szedték föl a szociális segélyt, nyakló nélkül éltek vissza a rokkantnyugdíjazás lehetőségével az önök kormányainak munkája gyümölcsképpen. (Felzúdulás, közbekiáltások az MSZP soraiból.) Most végre tudomásul kell venni mindenkinek ebben az országban, hogy mindenkinek dolgoznia kell, akár tetszik, akár nem tetszik. (Közbeszólás az MSZP soraiból: És hol dolgozzon?)

Magyarországot mindig minden körülmények között önbecsülésében meg fogjuk védeni!

ORBÁN VIKTOR, miniszterelnök:

- Komolyan gondolják, hogy ez egy olyan kormány, amelyik nem diktálja a tempót? Én arra emlékszem még az őszi ülésszak során, hogy önök állandóan azt kérték tőlünk, hogy lassítsunk már, ne hozzunk annyi döntést, ne szervezzünk át annyi mindent. Most meg hirtelen kevés lett, tisztelt hölgyeim és uraim? Úgyhogy általában szeretném kérni önöket, hogy annak érdekében, hogy ennek a vitának ne csak az önök felháborodási energiáit felszabadító hatása érvényesüljön (Szűcs Erika közbeszól. - Derültség az MSZP padsoraiból.) Az a megállapítás, hogy a kormány ne tudná, mit akar, és ne hozna megfelelő ütemben döntéseket, ez egy olyan állítás; ami kívül van a hihetőség határán. (Szűcs Erika: Élen jár!) Az első ülésszak idején, közvetlenül a kormányváltás után az volt a feladat, az MSZP-sek ugyan vitatják, hogy a helyzet nehéz lett volna, de a feladat mégiscsak az volt, hogy megmentsük Magyarországot az összeomlástól. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból. - Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Így van!)

… Most egy új alkotmányt fogunk elfogadni itt a Házban április végéig, utána ennek az évnek a végéig, 2011 végéig megalkotjuk a szükséges kétharmados törvényeket, hogy az egész alkotmányos rendszer képes legyen megújulni, és közben egyébként a nagy, mindannyiunk számára fontos szektorok újjászervezését is el fogjuk kezdeni. Mindenkit meghallgatunk, akit meg lehet. (Közbeszólások és derültség az MSZP padsoraiból.) Mi nem azt a politikát folytatjuk, amit a meglehetősen elitista vonalat képviselő Szocialista Párt erőltetett az országra, miszerint: megreformálunk benneteket, ha beledöglötök is. Mi ezt nem fogadjuk el. (Taps, és közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Így van!)

… A közbiztonság kérdése. (Egy hang a Jobbik padsoraiból: Az meg van oldva! - Derültség az MSZP és a Jobbik padsoraiból.) Olyan új eszközöket vezettünk be, amelyek korábban tabunak számítottak, és elutasította őket mindenki. Ennek meg is van a hatása, még ha önök is egyébként kétségbe vonják ezt. Nem lehet azt mondani, hogy az ország ma közbiztonság szempontjából ugyanolyan állapotban lenne, mint volt ezelőtt 9 hónappal. Ez egészen… (Felzúdulás és közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között Szűcs Erika: Megjavult a közbiztonság!) Én értem, hogy önök ezt szeretnék, de nem így van! (Derültség a kormányzó pártok padsoraiból.) Szeretném önöket tájékoztatni, hogy március 6-án 1960 tiszthelyettes teszi le az esküjét annak a megfeszített munkának az eredményeképpen, amit az elmúlt hónapokban a belügyminiszter végzett, hogy legyen elég rendőr, akit ki lehet, és ki kell küldeni a közbiztonság érdekében az utcára. (Szűcs Erika: Munkája legyen, meg pénze az embereknek, nem rendőr kell!)

… Ami pedig az egyiptomi forradalmat próbálja összefüggésbe hozni a személyemmel. Nem igaz, hogy mindenről én tehetek, ami rossz a világban. (Derültség és szórványos taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Novák Előd: Nem rossz! - Egy hang az MSZP padsoraiból: Gyurcsány a hibás!)

… Adósság-elengedés. Szeretném megjegyezni, ilyen nincsen! Sose volt! (Balczó Zoltán: Lengyelország! Bulgária!) Nézzenek ennek utána egy kicsit alaposabban! Az adósságot átszerkesztették, átütemezték és átszerkesztették. És a nemzetközi tapasztalat az, hogy mindenki rosszabbul járt, aki ebbe a körbe került, és nem sikerült ebből kimaradnia. Ezért én kalandorságnak, átgondolatlannak, megfontolatlannak és szakmailag védhetetlennek tartom azt az álláspontot, hogy Magyarország az adóssága törlesztése helyett meneküljön bele inkább egy adósságválságba, és vállalja az ország fizetésképtelenségével járó kártételt. Ezt én nem vállalom. Nem javaslom a parlamentnek, nagyon kérem, hogy erre az útra a Magyar Országgyűlés ne lépjen rá. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból. - Szórványos taps az LMP és az MSZP padsoraiból.)

… Ami a cigányügyet illeti. Először is, szeretném leszögezni, hogy a magyar Parlament épülete Magyarországon van, Magyarország pedig az európai kultúrkörhöz tartozik. A mi felfogásunk szerint az európai kultúrkör kiindulópontja, mondjuk úgy: erkölcsi kiindulópontja az, hogy felesleges élet még nem született. do/Kövér-Göndör-Szűcs/(OrbMinden ezzel ellentétes állítást elutasítunk. (Taps.)(Minden ezzel ellentétes állítást elutasítunk. ) Hasonlóképpen, túl azon, hogy felesleges élet még nem született, felesleges és indokolatlan élet pedig nincsen, tisztelt hölgyeim és uraim. Az életet tisztelni kell, és ahhoz kell segítséget nyújtani, hogy az élet a maga útjait megtalálva, a lehető legteljesebb mértékben ki tudjon teljesedni. Erről a filozófiai alapról mi, kereszténydemokraták nem fogunk lemozdulni. (Taps a kormánypártok soraiban. - Közbeszólás a Jobbik soraiból.)

… Most arra a kérdésre, ha megengedi, nem térnék ki, mert egyfelől én ott voltam, másfelől, aki akarta, szó szerint hallhatta, hogy mi hangzott el az Európai Unió Parlamentjében. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Hát ez az!) Ott alig volt szó a médiatörvényről. A médiatörvény egy bevezető mondat volt, ami után minden baloldali képviselő a leggyalázatosabb dolgokat mondta, a leggyalázatosabb dolgokat Magyarországról, a magyar demokrácia állapotáról, a magyarok demokrácia iránti elkötelezettségéről. (Folyamatos közbeszólások az MSZP soraiból, köztük: Ez nem igaz!) Egy országot nem lehet… Tudom, hogy önök ezt nem értik, ezt én megértem (Derültség és taps a kormánypártok soraiban.), de egy országot nem lehet sértegetni. Tudom, hogy a szocialistáknak sosem volt fontos, igazán fontos az ország önbecsülése (Dr. Ujhelyi István: Génjeinkben van, olvastuk a múltkor!),és amint lehetett, becsúsztak a küszöb fölött és az ajtónyílás alatt. Ez rendben van, ennek a kurzusnak vetettünk véget, és ha meg fognak bennünket támadni - akkor is, ha önök adták a remeknek tűnő ötleteket -, akkor is ezeket a vádakat el fogjuk hárítani, és miután egy demokratikus kormánynak ez a kötelessége (Közbeszólás az MSZP soraiból: Szégyen!), Magyarországot mindig minden körülmények között önbecsülésében meg fogjuk védeni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

… Freudi elszólásnak tekintem, amikor azt mondják, hogy a mi politikai közösségünk meg akarja semmisíteni az ellenfelét, merthogy nagy és erős. Hát igen, önök ezt csinálták, amikor nagyok voltak és erősek, megsemmisítették a politikai ellenfeleiket. A magyar történelemben erről mindenki tud. (Taps a kormánypártok soraiban.) Kérem, barátkozzanak meg azzal a gondolattal, hogy senki sem akarja önöket megsemmisíteni. Sőt, én úgy látom, inkább mindenki arra kíváncsi, hogy mondjanak már néhány fontos kérdésben valamit, amit föl tudunk használni akár a kormányzásnál, akár az alkotmányozásnál. Ez lenne a megsemmisítésnek egy igen furcsa és bonyolult formája? (Derültség a kormánypártok soraiban.)

… Azt pedig az ember első hallásra pillanatnyi zavarnak vagy a pillanatnyi zavar következményeként fogja föl, amikor önök azt állítják, hogy rendben és konszolidáltan adták át az országot. Jó volna tudni, hogy kinek, merthogy nekünk nem, az egész biztos. (Derültség a kormánypártok soraiban.) Csak halkan mondom, gondolkodjanak már el azon, hogy 2002-ben, amikor megkezdték a nyolc évig tartó kormányzásukat, akkor Magyarország államadóssága valahol 53 százalék körül volt a nemzeti össztermék arányában. Most meg 80 százalék. Ember! (Derültség és taps a kormánypártok soraiban.) Nyolc év alatt 27 százalékkal növekedett az államadósság, és önök itt ülnek büntetlenül! Nem kellene hálát adni a Jóistennek, tisztelt képviselőtársaim? A magyar nép rendkívül toleráns, ez kétségkívül így van.  (Derültség a kormánypártok soraiban.)

… Végezetül még hadd mondjam el, tisztelt hölgyeim és uraim azt is, hogy antropológiai érdeklődéssel figyelem azokat a fölszólalásokat (Derültség a kormánypártok soraiban.), amikor a baloldal azt követeli tőlünk, hogy folytassuk az ő megszorításokra épülő politikájukat. Önöket nem zavarja meg, hogy azt a politikát kétharmaddal elutasították. Az a megszorítási politika csődbe vitte az országot, mégis állandóan azt követelik tőlünk, hogy szorítsunk már még meg. Egy baloldali párt esetében - jó tudom, azóta milliárdosok vették át a pártot (Derültség a kormánypártok soraiban.) -, egy normális, hagyományos, tehát egy megszokott európai baloldali párt esetében úgy szokott lenni, hogy a baloldal próbálja megvédeni az embereket az egyébként valamilyen összefüggésben még akár ésszerűnek is tekinthető megszorításoktól, önök pedig valamilyen rejtélyes okból valamilyen kéjes érzésnek adják át magukat, amikor a megszorítást követelhetik vagy beszélhetnek róla. (Felháborodás az MSZ padsoraiban. Derültség a kormánypártok soraiban.)

… Miért jó ez önöknek? Miért akarnak tönkretenni embereket? Miért nem engedik, hogy olyan megoldásokat keressünk, amik jó az országnak, és nem teszik tönkre az embereket? Miért nem akarják megadni a lehetőséget, hogy olyan gazdasági szabályozórendszert építsünk föl, amelyik támogatja az aktívakat, ösztönzi a munkát, nem bünteti a sikert, és közben lehetőséget ad a szegényeknek is? Miért akarnak újabb és újabb bőrt lehúzni a szegényekről? Megmondom őszintén, az európai párthagyományok alapján számomra ez a fajta baloldali viselkedés teljességgel megfejthetetlen. És ezért van az, hogy azt kérem önöktől, noha ellenfelek voltunk a parlamenti választáson - leszünk is még -, mégis azokat a lépéseket, amelyek az ország érdekét szolgálják és az esélyt próbálják valóra váltani, dacára annak, hogy politikai ellenérdekeltek, legyenek kedvesek és támogassák. Támogassák Magyarország megújítását!  Köszönöm a figyelmüket. (Nagy taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József
  • Az EU-ban egy szűk kör kezében van a valódi hatalom
    „Az európai intézmények működése a gyakorlatban meglehetősen különbözik attól, amit a szerződésekben vagy a könyvekben olvashatunk" - jelentette ki Trócsányi László. Rámutatott, hogy az Európa Parlamentben elvileg ugyan minden tagállam egyenlő, de . "a valódi hatalom egy szűk kör kezében van", s a döntések meghozatala "zárt ajtók mögött történik".
  • Meghosszabbítja a kormány az oltási akcióhetet
    Egy héttel meghosszabbítja a kormány a hétfőn indult oltási akcióhetet - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken reggel.
  • Brutális erejű választási beavatkozásra készülhetünk
    Horváth József: Közép-Európán söpört végig egy furcsa, kormányokat és politikusokat buktató hullám. Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia és legutóbb Bulgária. Ami közös bennük, hogy az európai balliberális fősodorral szemben álló politikusokat, pártokat járattak le és szorítottak ki kormányzati pozícióból.
MTI Hírfelhasználó