A Jobbik webes univerzuma
A Jobbik - teljesen újszerű jelenségként - egy net-network párt lett, amely számára óriási erőforrást jelent a pártversenyben ez a webes hátország.
2011. november 28. 14:48

A Jobbik felemelkedését a hazai politológia számos szempontból vizsgálta, azonban nem volt képes teljesen kielégítő választ adni arra kérdésre, hogy hogyan erősödött meg néhány év alatt a mozgalom annyira, hogy egyetemi diákszervezetből parlamenti párt legyen. Az elemzések minden esetben a külső, társadalmi-gazdasági okokat tették felelőssé a párt sikereiért, vagy valamilyen szociálpszichológiai-, vagy média magyarázattal álltak elő. Azonban ezek a kutatások a Jobbik szervezeti erejének dinamikus növekedésére – egy olyan közegben, amely nem kedvez alapvetően a kispártoknak – nem adták meg a magyarázatot. Azért nem, mert a Jobbik több mint szavazatmaximalizálásra törekvő párt, valójában egy társadalmi ellenkultúra pártpolitikai megjelenése. Ennek a szubkultúrának a csoportjai az internetes penetráció ezredforduló utáni gyors terjedésének segítségével fokozatosan egy egyre bővülő online szubkultúrát hoztak létre. A Jobbik így teljesen újszerű jelenségként egy net-network párt lett, amely számára óriási erőforrást jelent a pártversenyben ez a webes hátország.

 

 

 

 

Módszertan és kategorizálás

Az Méltányosság Politikaelemző Központ áttekintette ezt a hatalmas kapcsolati hálót, közel 300 weblapot néztünk végig. Számításba vettünk minden ajánlást, bannert, keresztlinkelést, tematika szerint négy kategóriába osztva az oldalakat (ld. ábra). A táblázatos adatgyűjtésből Gephi szoftver segítségével megrajzoltuk a hazai radikális jobboldal virtuális valóságát, ahol minden kapcsolat szerepel és a csúcspontok nagyságát pedig az határozza meg, hány másik lap linkel az adott oldalra. Az időbeli változás felrajzolásához – ahol lehetséges volt – az domainekhez kapcsolódó IP címek nyilvános bejegyzési dátumát is vizsgáltuk.

Középpontban a politika

A rendkívül nagyszámú csúcspont és a rengeteg keresztlink miatt a teljes kapcsolati térkép egy óriási webes hálót mutat (ld. fő ábra) középen a legtöbbet hivatkozott oldalakkal. A középpontjában lévő oldalakra tucatjával linkelnek más lapok, így ott rengeteg él fut a csúcspontok között, amely azt mutatja, hogy nagyon szoros kapcsolat van a virtuális térben az egyes weblapok mögött álló szervezetek között. Az oldalak valóban lefedik a virtuális valóság minden szeletét, a náci ideológiától az utazások megszervezéséig. A legmegdöbbentőbb jelenség a hálózat zártsága: már a táblázat elkészítésénél is feltűnt, hogy milyen könnyű meghúzni a hálózat határait, hiszen túlnyomó többségben csak és kizárólag egymásra linkelnek, csupán a hálózat szélén lévő csúcspontoktól tudtunk volna éleket húzni a „külvilág” felé. A hálózat középpontjában álló legnagyobb oldalak egytől egyik szorosan kapcsolódnak a Jobbikhoz a virtuális téren kívül is: a Barikád Hírportál, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Kurucinfo, a Magyar Sziget fesztivál és a Szent Korona Rádió meghatározó szerepét nehéz lenne ezek alapján kétségbe vonnunk.

Nemzeti rock mint identitásképző

Bármilyen meglepő, számadatokat tekintve a radikális szubkultúrához tartozó weboldalak legnagyobb része a zenéhez köthető, több van belőle, mint híroldalból és online üzletből, ezek alapján kijelenthető, hogy a fiatal jobboldali internethasználók egyik legfontosabb identitásképzője a zene. Feltűnő a stílusok változatossága, a legtöbbször rockzene, de találunk népi hangszereken játszó együtteseket, dalosokat, sőt FankaDeli személyében még nemzeti rapzenét is. Ugyanez mondható el a zenekarok ideológiájáról: a „klasszikus” skinhead zenekaroktól (Vádló Bitófák, Magozott Cseresznye, Fehér Törvény), a nemzeti radikálisokon át  (Kárpátia, Romantikus erőszak), a korábban a mainstreamben is sikeres együttesekig (Moby Dick, Beatrice), vagy éppen az underground szcénába sorolt Vágtázó Csodaszarvasig minden gondolkodásmód képviselteti magát..

Híroldalak és tartalomszolgáltatás – a valóság értelmezése

A második legnagyobb kiterjedésű részhalmazt a média világa alkotja, ide soroljuk a híroldalakat, webes rádiókat, ide helyeztük el a hosszabb írásokkal jelentkező ideológiai, vagy történelmi témájú lapokat is. Ez a szegmens is rendkívül sok oldalt tartalmaz, ami teljesen érthető, hiszen ki kell szolgálni a bővülő szubkultúra információigényét. Az írások mellett a modern kornak megfelelően megjelentek az online rádiók és videómegosztó oldalak is. A párt számára óriási informális tőkét jelent ez a hírhálózat, talán itt azonosítható legtisztábban a webes  network, mint erőforrás szerepe, hiszen gyakorlatilag ingyen képes világképét eljuttatni a párt szavazóihoz, illetve formálni véleményüket ezen keresztül. A nyomtatott lapokban, vagy az országos televíziókban, rádiókban ennyi felület töredékét sem tudták volna biztosítani, az internet segítségével azonban olyan fórumot teremtettek, ahol a hírek, kommentárok, esszék gyakorlatilag korlátlan mennyiségben állnak az olvasók rendelkezésére, ráadásul ezeknek a felületeknek a száma egyfajta hitelességet is ad a rajtuk megjelenő tartalmaknak.

Szolgáltató szektor – az identitásipartól a kultúráig

A weblapok kategorizálásánál a legkevésbé egyértelmű csoport a szolgáltató oldal volt, ide soroltunk be minden olyan site-ot, amely nem elsősorban a tájékoztatást, vagy a politikai identitásképzést szolgálja, illetve nem kapcsolódik szorosan a zenéhez sem. Ebben a kategóriában külön kezeljük az online üzleteket, ugyanis ezek tanulmányozása során meglepő összefüggést fedezhetünk fel.

Első látásra furcsa, hogy mennyire kevés él köti össze ezeket a csúcspontokat, ennek magyarázata minden bizonnyal az, hogy náluk a piaci verseny felülírja az ideológiai egyetértést. Ezek az oldalak ugyanis riválisok, legfeljebb akkor ajánlják a másikat, ha nem ugyanabban a portfolióban utaznak (például egy bútor és egy pólóbolt esetén), a háló közepén lévő Vikingbolt és Magyar Harcos üzlet jórészt modern kivitelű termékeket árul, tulajdonképpen megteremtve a nyugati divatos márkák hazai másolatát. A radikális jobboldal szubkultúrájában rendkívül nagy divatja van a kézműves termékeknek, ez az ékszerektől, a használati tárgyakon át az archaizáló fegyverekig a legkülönbözőbb termékek vásárolhatók meg. Amennyiben a szolgáltató szektor többi oldaláról kellene valamilyen összefoglalót írnunk, akkor a sokszínűség talán a legjellemzőbb, ugyanakkor talán ebben a szegmensben a legkevésbé zárt a szubkultúra, hiszen az általunk felállított négy kategória közül a leginkább politikamentes. Persze az oldalak többségét itt is áthatja a jobboldali radikalizmus, azonban sok esetben a lapok mögött álló cégek piaci profilja a meghatározóbb elem.

A kapcsolati háló időbeli dinamikája

2002                                                                                                       2005

2008                                                                                                       

A kutatás során igyekeztünk arra törekedni, hogy ne csak pillanatképet nyerjünk a hálózat aktuális állapotáról, hanem fel tudjuk vázolni annak időbeli dinamikáját is. Ehhez azt a módszert választottuk, hogy évről évre megvizsgáltuk, hogy hogyan változott a weblapok, illetve a köztük lévő kapcsolatok száma. Az eredmény hihetetlenül látványos, akár magukat az ábrákat, akár a köztük lévő kapcsolatok számának alakulását vizsgáljuk. Az előbbi viszonylag kiegyensúlyozottan növekszik a bázisévnek tekintett 2000 óta, utóbbi esetében 2006 óta döbbenetes a növekedés. Ez tökéletesen egybeesik a Jobbik mint párt megerősödésével, azonban valószínűleg sokkal többről van szó, mint egy tudatos webes média kampányról. Aligha tévedünk nagyot, ha az őszödi beszédet követő tüntetéshullám és a radikális jobboldal megerősödésének webes tükrét látjuk az előttünk lévő ábrákon. A valódi térben történő találkozások szocializációs hatásaként az addig többé-kevésbé elszigetelten működő csoportok az internet virtuális valóságában is elkezdték keresni egymás társaságát a keresztlinkeléseken keresztül.

 

2011

A Jobbik az első olyan párt a magyar politikatörténetben, amely hatékonyan használta ki a webes hálózatokból származó előnyöket, így az első olyan jelenség idehaza, amely során az információs társadalom újdonságainak konkrét politikai következményei vannak. Ez nem jelenti azt, hogy a többi magyar politikai erő nem rendelkezne hálózatokkal; a formális és informális szereplők és a köztük lévő kapcsolatok, illetve kommunikáció feltárása a modern nyugati politikatudomány egyik legfontosabb kutatási területe. Magyarországon, azonban ezek sajnos igen nehezen ismerhetők meg, a szereplők ellenérdekeltsége miatt. A Jobbikra azért alkalmazható a net-network párt elnevezés, mert hálózatosodása meglehetősen pontosan követhető az internetes felületek vizsgálatának segítségével. Ennek alapvetően két oka van: egyik, hogy a kevés anyagi erőforrással és radikális üzenetekkel jelentkező politikai mozgalomnak szüksége volt egy alternatív megjelenési felületre. Ez az igény találkozott a már valamilyen formában akkor is létező szubkulturális csoportok politikai meggyőződéseivel. A másik ok, hogy a pilléresedett, szubkultúrákból álló magyar társadalom sajátosan reagált a hazai internetes penetráció robbanásszerű fejlődésére. Nem az következett be, hogy a mindenki számára elérhető nagy mennyiségű információhalmaz nyitottabbá tette a közéleti kommunikációt. Pont fordítva: kifelé rendkívül zárt, ugyanakkor befelé rengeteg kapcsolattal rendelkező és tartalmi szempontból sokszínű kisvilág jött létre a radikális jobboldalon. Ez a bezárkózás tovább erősíti az amúgy is szekértáborokba zárt magyar politika megosztottságát. Kérdés, hogy a többi politikai erő – köztük az újonnan megszülető mozgalmak – oldják-e majd ezt az elszigetelődést, vagy ők maguk is saját szubkultúrát építenek.

A gyűjtőmunkáért és az ötletekért Bakó Juditnak, az informatikai módszertan kidolgozásáért és az ábrák megjelenítésért Tóth Zoltánnak jár a köszönet.

Jeskó József – Bakó Judit – Tóth Zoltán, Méltányosság POlitikaelemző Központ
 • Gyurcsányi fordulat: igazat mondott
  A gyurcsányi cél ez volt: „visszaadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet. Hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól…” Mi fűtötte? Az, hogy „ történelmet csinálok. Nem a történelemkönyveknek, arra szarok.”
 • Pluralizmus Ismét Működésben – PIM
  Ez itt a kérdés – Otthonosabbá tenni a magyar világot. Ezzel a címmel készített negyvenperces beszélgetést az M5-ös művelődési köztelevízió a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, Demeter Szilárd székelyföldi íróval, költővel, filozófussal.
 • Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók
  Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a helyközi közösségi közlekedésben - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.
 • A járvány legyűrte a globalizmust
  A járvány érdekes megvilágításba helyezte azt a liberális, globalista elképzelést, mely szerint a világ dolgait a XXI. században már nemzetek feletti, szupranacionális intézményekkel kell intézni.
 • Csak délig vásárolhatnak az idősek
  Teljesen új, eddig példátlan gyakorlatra vált át a kereskedelem, a járvány elleni védekezés részeként a 65 év felettiekre vezettek be korlátozást a vásárlásoknál.
MTI Hírfelhasználó