Alkotmánybíróság - döntések futószalagon...
A Helsinki Bizottság és hat rendvédelmi szakszervezet sérelmezi a parlament által elfogadott törvénymódosítást. A Taláros Testület legfrissebb határozatai, végzései, december 5-6-i teljes ülésének napirendje.
2011. december 4. 10:19

Alkotmánybírósághoz fordulnak a fegyveres és rendvédelmi hivatásos állomány szolgálati nyugdíját újra rendező törvénymódosítás miatt, - jelentette be a Magyar Helsinki Bizottság és hat szakszervezet: a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövegsége, a Honvédszakszervezet, a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete, a Független Rendőr Szakszervezet, valamint a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete. Az Országgyűlés által elfogadott rendelkezés szerint januártól megszűnnek a korhatár előtti nyugdíjak, így az 57 éven aluli szolgálati nyugdíjasok csak személyi jövedelemadóval (szja) csökkentett összegű ellátást kaphatnak a következő évtől, ha nem mennek vissza dolgozni.

A Magyar Helsinki Bizottság közleményében hangsúlyozza: több ponton is aggályosnak tartják a parlament által megszavazott törvénymódosítást, amely lehetővé teszi 42 ezer ember nyugdíjának megvonását. A törvénymódosítás kapcsán a tűzoltók, a rendőrök, a katonák, a börtönőrök szolgálati nyugdíja „nem állami könyöradomány vagy szociális segély", hanem négy évtizede hatályban lévő törvényi szabályozás alapján szerzett jog, amelyet jogállamban visszamenőleg nem lehet megvonni. „A nyugdíj helyébe lépő szolgálati járandóság diszkriminatív módon segéllyé fokozza le a szolgálati nyugdíjat és csökkenti az évtizedek óta járó ellátás mértékét.

 

Álláspontjuk szerint a január elsejével életbe lépő rendelkezés sérti a jogállamiságot, a tulajdonhoz való jogot és a diszkrimináció tilalmát, ellentétes az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatával is, ezért várhatóan több ezren fordulnak majd jogorvoslatért a strasbourgi bírósághoz, és ehhez a szervezet az érintetteknek jogi segítséget ad.

 

Az Alkotmánybíróság legfrissebb határozatai, végzései

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1372/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 163/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

 

 

 

 

 

 

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e azzal, hogy a kellő felkészülés érdekében – az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Alaptörvény hatálybalépésének napja (2012. január 1.) helyett az Alaptörvényben nevesített, időben legutoljára kihirdetett sarkalatos törvény kihirdetése napját követő hatodik hónap első napja legyen?”

 

 

***

1365/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 149/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 260 nap legyen?”

***

1363/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 145/2011. (IX.9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 100 napnál hosszabb próbaidőt a munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?”

***

1362/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 144/2011. (IX.9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra is annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?”

***

1254/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 139/2011. (VIII. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

 

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy új jogszabálynak az érintettekre nézve hátrányos rendelkezését a jogszabály hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan ne lehessen alkalmazni?”

***

1007/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 88/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség korhatárára vonatkozó szabályok megegyezzenek a 2011. január 1-jén hatályosakkal?”

***

1006/H/2011. AB határozat  az Országos Választási Bizottság 89/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató köteles legyen a felmondást megindokolni?”

***

1005/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 86/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság határozatát, és új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az Alkotmánybíróság megállapította: az időközben született törvénymódosítás következtében a népszavazási kérdésben, illetőleg a hatályos szabályozásban írt időtartam (a 9 hónap, illetőleg a 270 nap) egyezősége megszűnt, vagyis az OVB által kifejtett egyértelműségi probléma már nem áll fenn. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 9 hónap legyen?”

***

1004/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 87/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék összegének 2011. január 1-jén hatályos számítási szabályai az álláskereső hátrányára ne változzanak meg?”

***

1003/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 85/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának feltételei és összege a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?”

***

1002/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 81/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság határozatát, és új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az Alkotmánybíróság – az OVB álláspontjával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplő konkrét kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdésének módosítása. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt„Egyetért-e Ön azzal, hogy a öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személy számára járó nyugdíj összege ne csökkenjen?”

***

1001/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 82/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság határozatát, és új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az Alkotmánybíróság – az OVB álláspontjával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplő konkrét kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdésének módosítása. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személy számára 2011. január 1-jén jogszerűen folyósított nyugdíj összege csak a 2011. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti okból csökkenjen?”

***

1000/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 74/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság határozatát, és új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az Alkotmánybíróság – az OVB álláspontjával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplő konkrét kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdésének módosítása. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2011. január 1-ig jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyűlés ne vonja el?”

***

998/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 70/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helyben hagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidőkereten felül végzett munkáért járó bérpótlék mértéke ne lehessen alacsonyabb a személyi alapbér ötven százalékánál?”

***

997/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 71/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helyben hagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon végzett munkáért járó bérpótlék mértéke, abban az esetben, ha a munkavállaló nem kap másik pihenőnapot, ne lehessen alacsonyabb a személyi alapbér száz százalékánál?”

***

996/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 68/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság határozatát, és új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az Alkotmánybíróság megállapította: az időközben született törvénymódosítás következtében a népszavazási kérdésben, illetőleg a hatályos szabályozásban írt időtartam (a három hónap) egyezősége megszűnt, vagyis az OVB által kifejtett egyértelműségi probléma már nem áll fenn. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 3 hónapnál hosszabb próbaidőt munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?”

***

995/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 66/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság határozatát, és új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az Alkotmánybíróság megállapította: a népszavazási kérdés nem tartalmazza a költségvetési törvény módosítását, illetőleg nem is irányul ilyen tartalmú törvény elfogadására. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék összege ne lehessen alacsonyabb az álláskeresővé válást megelőző 12 havi átlagkereset 80%-ánál?”

***

994/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 83/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaviszonyban járó szabadságot kettőnél több részletben változatlanul csak a munkavállaló kérésére lehessen kiadni?”

***

992/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 93/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő alatt a munkavégzés alól felmentett munkavállalót átlagkeresete illesse meg?”

***

991/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 92/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő legalább fele alatt a munkáltató a munkavállalót a munkavégzés alól felmentse?”

***

990/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 96/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon végzett munkáért járó bérpótlékra vonatkozó szabályok a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?”

***

989/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 94/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató a munkaviszonyt rendkívüli felmondással csak akkor szüntethesse meg, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi?”

***

988/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 95/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidőkereten felül végzett munkáért járó bérpótlékra vonatkozó szabályok a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?”

***

987/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 97/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaviszonyban járó fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke ne legyen kevesebb húsz napnál?”

***

986/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 98/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az Alkotmánybíróság – az OVB álláspontjával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplő konkrét kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdésének módosítása. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyűlés ne vonja el?”

***

985/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 90/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondásának indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet?”

***

984/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 91/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő legalább 30 nap legyen?”

***

983/B/2009. AB határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (2) bekezdése, valamint 301. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában. 

Az Alkotmánybíróság elutasította az indítványt. A határozat indokolása szerint nem lehet a támadott rendelkezés értelmezhetetlenségéről beszélni, az mind a jogszabály címzettjei, mind a jogalkalmazó számára egyértelmű, felismerhető normatartalmat hordoz.

***

982/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 84/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaviszonyban járó szabadság kiadására vonatkozó szabályok a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?”

***

981/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 80/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az Alkotmánybíróság – az OVB álláspontjával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplő konkrét kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdésének módosítása. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az általános öregségi nyugdíjkorhatár előtt jogszerűen folyósított nyugdíj összege ne csökkenjen?”

***

980/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 73/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Munka Törvénykönyve szerinti alapszabadság mértéke a 2011. január 1-jén hatályos szabályokhoz képest ne csökkenjen?”

***

979/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 69/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaviszony egyoldalú megszüntetésére irányadó szabályok a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?”

***

978/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 67/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?”

***

977/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 65/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság határozatát, és új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az Alkotmánybíróság megállapította: a kérdés nem megtévesztő, tartalma egyértelműen megállapítható: a jogalkotó úgy határozza meg az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát, hogy az ne legyen az álláskeresővé válást megelőzően folyamatos munkaviszonyban töltött idő egyötödénél kevesebb, azonban ha a jogszerző idő egyötöde meghaladja a 270 napot, 270 napnál ne legyen kevesebb. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának időtartama az álláskeresővé válást megelőzően folyamatosan munkaviszonyban töltött idő egyötödénél, de legfeljebb 270 napnál kevesebb ne lehessen?”

***

751/B/2011. AB határozat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 42/2009. (XII. 15.) számú rendeletével módosított 45/2007. (XII. 14.) számú rendelete tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 42/2009. (XII. 15.) számú rendeletével módosított 45/2007. (XII. 14.) számú rendelete — 2011. január 1. napjáig hatályos — 6. § b) pontja alkotmányellenes volt, ezért az a Somogy Megyei Bíróság előtt 20.K. 21. 185/2010. szám alatt indult perben nem alkalmazható.

***

723/B/2009. AB határozat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. melléklet II. rész l. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság elutasította az indítványt. Megállapította: a kifogásolt rendelkezés nem személyek között, hanem a törvény tárgyi hatálya alá tartozó adóköteles szolgáltatások között különböztet annyiban, hogy a távhőszolgáltatás adókulcsát más szolgáltatásokhoz képest az azokra vonatkozó adókulcstól eltérően, kisebb mértékű adókulccsal határozza meg. Ez pedig nem eredményez személyek közötti, a személyek egyenlő emberi méltóságát sértő különbségtételt.

***

620/H/2011. AB határozat az Országos Választási Bizottság 33/2011. (IV. 12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 33/2011. (IV. 12.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arra, hogy a »KÉRDÉSEK AZ ÚJ ALKOTMÁNYRÓL« kérdőíven visszaküldött válaszokat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnöksége, mint közjegyzőkből álló testület összesítse és az így kapott eredményről állítson ki tanúsítványt, majd e tanúsítványt küldje meg az új Alkotmány elfogadása előtt valamennyi országgyűlési képviselőnek.”

***

1840/D/2010. AB végzés a választott bíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontja, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 252. § (2) bekezdése és 275. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság visszautasította az alkotmányellenesség megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A határozat indokolása szerint hatáskör hiányában az Alkotmánybíróság nem foglalhat állást az alkotmányjogi panasszal támadott felülvizsgálati ítéletben szereplő jogértelmezés helyességéről, megalapozottságáról, illetve annak alkotmányosságáról.

***

1839/D/2010. AB végzés a választott bíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontja, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 252. § (2) bekezdése és 275. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság visszautasította az alkotmányellenesség megállapítására és megsemmisítésére irányuló panaszt. A határozat indokolása szerint hatáskör hiányában az Alkotmánybíróság nem foglalhat állást az alkotmányjogi panasszal támadott felülvizsgálati ítéletben szereplő jogértelmezés helyességéről, megalapozottságáról, illetve annak alkotmányosságáról.

***

1450/D/2010. AB végzés a Pest Megyei Bíróság 1.K.26.475/2010/9. számú ítéletével összefüggésen benyújtott, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény – 2002. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig hatályban volt – 23/A. § (7) bekezdése „a futamidő végén tulajdonátszállást eredményező” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság visszautasította az alkotmányellenesség megállapítására és megsemmisítésre irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre a különböző bírói fórumok jogértelmezésének eltéréséből fakadó jogegységesítési igény teljesítésére.

***

999/H/2011. AB végzés az Országos Választási Bizottság 72/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az Országos Választási Bizottság határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB határozatában hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az Alkotmánybíróság megállapította: ellentétes a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvével, hogy a népszavazást kezdeményezők egyike az OVB számukra kedvező döntését kifogásával megtámadta. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapszabadság kétharmadát a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen köteles kiadni?”

***

983/H/2011. AB végzés az Országos Választási Bizottság 83/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az Országos Választási Bizottság határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB határozatában hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az Alkotmánybíróság megállapította: ellentétes a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvével, hogy a népszavazást kezdeményezők egyike az OVB számukra kedvező döntését kifogásával megtámadta. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaviszonyban járó szabadságot kettőnél több részletben változatlanul csak a munkavállaló kérésére lehessen kiadni?”

***

694/H/2011. AB végzés az Országos Választási Bizottság 52/2011. (V.6.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság visszautasította az Országos Választási Bizottság határozata ellen „fellebbezés” megjelöléssel benyújtott beadványt. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Megerősíti-e Ön a Magyar Országgyűlés által 2011. április 18-án elfogadott Magyarország Alaptörvényét?”

***

667/B/2006. AB végzés az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 41. §-a, 226. § (4) és 227. § (1) bekezdése, 251. § (1), (3) és (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság visszautasította az alkotmányellenesség megállapítására és megsemmisítésre irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – nincs hatásköre a támadott jogszabály felülvizsgálatára.

***

633/B/2009. AB végzés a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 4-10. §-ai alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság visszautasította az alkotmányellenesség a megállapítására és megsemmisítésre irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – nincs hatásköre a támadott jogszabály felülvizsgálatára.

***

444/B/2010. AB végzés a közteherviselés rendszerének átalakításáról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 1. számú melléklete 2. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megszüntette alkotmányellenesség megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást, mert az indítvány benyújtását követően a támadott rendelkezést 2011. január 2-i hatállyal hatályon kívül helyezték.

 

Az Alkotmánybíróság december 5-6-i teljes ülésének napirendje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

 

Az egyes eljárási és igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos, valamint a nemzetközi szerződésbe ütközése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 13. § (1) bekezdése valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 130. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 118. § (1) bekezdése, valamint 130. § (1) és (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 20/E. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény 100. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 152/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 153/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 155/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 118/2011. (VII. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 119/2011. (VII. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 129/2011. (VII. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 130/2011. (VII. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 120/2011. (VII. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 128/2011. (VII. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 137/2011. (VIII. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

 

Az Országos Választási Bizottság 147/2011. (IX.9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. .

 

A szabálysértésekről szóló, 1999. évi LXIX. törvény 111. § (9) bekezdés első mondata, valamint a 111. § (10) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat.

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 32. § (1) bekezdése, illetve az (1) bekezdés d)-e) pontjai, valamint a 32. § (4) és (5) bekezdések alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. .

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 46. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. .

 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (3) bekezdése, 67. § (4) bekezdése, 71. § (8) bekezdése, és 73. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat.

 

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 5. §-a és 47. § (6) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet. .

 

A Fővárosi Bíróság 18.K.30.017/2010/12. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény – 2002. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig hatályban volt – 23/A. § (7) bekezdése „a futamidő végén tulajdonátszállást eredményező” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet.

Bartha Szabó József
MTI Hírfelhasználó