A gyermekrajzok üzenete
A gyerekrajzok kincsek. Ehhez nem fér kétség. Már a másfél évesek első bátortalan ceruzahúzogatásait is gondosan tesszük el a “RAJZOK” feliratú dobozba, amiből az évek során elképesztő mennyiségű telik meg, hiszen a gyerkőcök minden egyes alkotásukkal lényük egyik legbensőbb és leglényegesebb részét mutatják meg nekünk, szülőknek, és noha eleinte fogalmunk sincs, mik is azok az “irkafirkák”, amik látszólag minden rendszer nélkül kerülnek a papírra, mégis, nincs szívünk kidobni őket, mert - többek között éppen megfejthetetlenségük okán - kódolatlan üzenetnek, egy számunkra kicsit titokzatos világ megvillanásának tekintjük gyerekeink műveit.
2012. március 9. 08:57

Sok szülő mondja félig panaszosan, félig tréfálkozva, hogy sajnos a gyerekekhez nem jár használati utasítás. A gyerekrajzok megfejtése azonban éppen a hiányolt “útmutató” szerepét töltheti be, mivel dekódolásuk lehetővé teszi a szülők számára, hogy megfejtsék, mi zajlik a (fecsegő) felszín alatt, mi játszódik le aktuálisan a gyerekek lelkében.

A gyermekrajzelemzést elsősorban a pszichológia területén alkalmazzák. A gyerekek papíron történő megnyilvánulásai már az 1900-as évek elején megragadták a fejlődéslélektannal foglalkozó szakemberek figyelmét. Azóta számos elmélet született a témában, amelyek közül talán a legismertebb Jean Piaget 1937-ben felállított rajzfejlődés-elmélete, amely hat szakaszra osztja a gyerekek belső valóságábrázolását. Sok pszichológus véli úgy, hogy a gyermekrajzok egy, a kollektív tudattalanból (ld. Jung) származó szimbólumrendszerhez kapcsolhatók, és bizonyos rajz-elemek minden gyermek esetében ugyanazt jelképezik. Ez alapján a spirál a lélekre utal, a kör az egységre, a teljességre, a kereszt pedig a teremtő erőre, míg a madár a szabadságot jelenti.

Hazánkban a legátfogóbb, legteljesebb, a magyar hagyományokhoz, a hithez, gyökereinkhez, valamint a “Teremtővel” és a “világgal” való kapcsolathoz szorosan kötődő gyermekrajzelemzés-elmélet kétségkívül Molnár V. József nevéhez fűződik. A neves néplélekrajz-kutató A Nap arca című munkájában így ír: “...a megszületett gyermek, a csillagocska fáradhatatlanul keresi majd az elveszett paradicsomot, a biztonságot adó kinti rendet, amelyről ott bent (az anyaméhben - a szerk.) mindent megtudott. (...) Korai rajzaiban tudatja, hogy a Teremtő miféle világot ígér neki, miféleképpen lehet része, részese annak, s mivégre született különvalónak.” Molnár V. különbséget tesz a kisfiúk és kislányok rajza között, hiszen a fiúknak más sorsuk, feladatuk van, mint a lányoknak. A kislányok esetében a királylányrajzok az anyai gondoskodásról, illetve az anyaságról, mint leendő feladatról árulkodnak, míg a fiúknál az ég felé tartó létrák, az égig érő fák “a fönti fényt, a teremtő-lény aranyát kereső gyermeki természet” jelképezik.

László Edina gyermekpszichológus úgy véli, a rajzoltatás azért nagyszerű eszköz egy gyermek lelkének megértésénél, mert míg a szavak a gondolkodáshoz kapcsolódnak, addig a papíron megjelenő rajzok egyenesen a lélekből fakadnak. A szakember úgy véli, bámulatos, mennyire tisztában vannak a gyerekek az ősi szimbólumokkal anélkül, hogy azokra tudatosak lennének, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a szimbólumokhoz az általános értelmezés mellett mindig kapcsolódik egy egyéni jelentéstartalom is. “A fekete szín nem feltétlenül utal arra, hogy a gyerek szomorú, mert ha egy kicsit beszélgetünk vele, kiderülhet, hogy a fekete az ő egyéni rendszerében kifejezetten egyedi jelentéstartalommal bír” - magyarázza László Edina. A pszichológus jó dolognak tartja, ha a szülő mesélteti a gyereket a rajzról. Megkérdezheti, milyen címet adna a rajznak, illete azt, mit ábrázol az alkotás. Ezáltal segítheti a gyereket abban, hogy ami képi szinten megnyilvánult, azt szavakba is tudja önteni.

A cikk továbbolvasásához kattintson ide!

családháló.hu
  • Háború a nemzetállamok ellen
    Az internethasználók több mint negyven százaléka kezeli a platformot. Zuckerberg úr tehát moshatja kezeit: rajta igazán semmi nem múlik – vagy talán éppen majdnem minden?
  • Hazudtak, akik a CEU bezárásával kampányoltak
    Orbán Viktor kormányfő úgy fogalmazott: "Kizökkent az idő! Konferenciát tartottak Budapest belvárosában, mégpedig a CEU épületében, a Nádor utcában." "Évek óta azt hallom a liberális politikusoktól és az őket támogató médiumoktól, hogy a magyar kormány bezáratta, és elüldözte az egyetemet Budapestről" - jegyezte meg.
  • A Jogi Könyvszalon gyarapíthatja közös tudásunkat
    A francia mintára létrejött Magyar Jogi Könyvszalon hozzájárulhat közös tudásunk gyarapításához és a közéleti vitakultúra színvonalának emeléséhez - mondta köszöntőjében az államfő a hagyományteremtő szándékkal megszervezett, jogi könyveket bemutató első ilyen rendezvényen.
MTI Hírfelhasználó