Public Citizen - Az állampolgárok „lobbistája”
Az állampolgároknak is legalább olyan hatékony érdekképviseletet kíván biztosítani a döntéshozatali eljárások során, mint amilyennel a gazdasági csoportok rendelkeznek.
2012. március 17. 08:25

Mi vagyunk a vállalati hatalommal szembeni kiegyenlítő erő. Mi az amerikaiak oldalán harcolunk, biztosítva, hogy a kormányzat érted dolgozzon.”

Public Citizen      

A 2011-ben 40. születésnapját ünneplő amerikai agytröszt, a Public Citizen (PC) küldetése egyetlen mondatban összefoglalható: az állampolgároknak is legalább olyan hatékony érdekképviseletet kíván biztosítani a döntéshozatali eljárások során, mint amilyennel a gazdasági csoportok rendelkeznek. Fontos kiemelni, hogy emecivil lobbi-tevékenység nem korlátozódik csupán a törvényhozási procedúrákra, hanem a végrehajtói és az igazságszolgáltatási ág döntési folyamataira is kiterjed. Nem meglepő tehát, hogy a PC székhelye a szövetségi kormány és a Kongresszus „otthonában”, Washington DC-ben található, de Texas államban is rendelkezik irodával.

Hitvallás és szervezeti felépítés

A think tank első számú feladatának tekinti, hogy egyfajta ellensúlyt képezzen a nagyvállalati érdekcsoportokkal szemben és a „demokrácia-ellenes” kereskedelmi megállapodásokkal dacolva, erőteljesen érvényre juttassa a közérdeket. Ezzel összhangban a PC független, non-profit szervezetként működik, valamint hangsúlyozottan nem vesz részt semmilyen konkrét politikai tevékenységben, illetve nem kampányol politikai jelöltek mellett. Az agytröszt öt különálló közpolitikai munkacsoportjának – Kongresszus-figyelő divízió, Energiapolitikai csoport, Globális Kereskedelem-figyelő csoport, Egészségügyi kutatócsoport, Jogvitákkal foglalkozó team– működési költségeit alapítványi támogatásokból, termékeinek piaci értékesítéséből, valamint 80 000 regisztrált tagjának adományaiból finanszírozza. Az öt divízió 43 szakértője számos állandó és eseti projekten dolgozik párhuzamosan. Ezek közül „zászlóshajó” programoknak tekinthető, a „Hozzáférés az Igazsághoz”, a Pénzügyi Reform és a Kormányzati Reform elnevezésű projektek.

Alapértékek: demokrácia és transzparencia

A PC összetett és specifikus profiljában, hasonlóan az összes amerikai agytröszthöz, kiemelt szerep jut a demokratikus értékek védelmének, hiszen mind az öt divízióban megjelenik a think tank demokrácia iránti elkötelezettsége. Kutatói több tanulmányban is vizsgálták a gazdasági érdekcsoportok és a politikai szféra közötti potenciálisan káros összefonódásokat.  Például 2010-ben a választások kapcsán a PC 149 olyan csoportot/céget azonosított, amelyek összesen 176 millió dollár értékben támogatták valamelyik párt jelöltjét, és ami még elgondolkodtatóbb adat, hogy amelyik jelöltet nagyobb összeggel támogatták, az a politikus az esetek többségében győztesként is került ki a választási versenyből. Eme aspektusban a gazdasági csoportok befolyása a politikai küzdelmekre tagadhatatlan, ami végső soron a demokrácia-minőség romlásához is vezethet.

A PC-nek – mint a korrupció és a nagyvállalati lobbi elleni küzdelem élharcosának – másik lényegi alapértéke a transzparencia, mivel az agytröszt az átláthatóság megteremtésében látja a képviseleti demokrácia kritikusnak tekintett problémáinak megoldását. A széleskörű transzparencia hatására ugyanis, növekedne az állampolgárok politikai rendszerbe vetett bizalma, illetve a megválasztott tisztségviselők önérdekkövető magatartása is ellehetetlenülne. A bizalmi index emelkedése és a közérdek abszolút primátusa pedig minőségi javulást hozhatna a demokratikus államműködésben és pártversenyben. A transzparencia ügyét előmozdítandó, a PC rendszeresen nyilvánosságra hozza honlapján (www.citizen.org) a teljes tevékenységével és gazdasági működésével kapcsolatos adatokat, példát mutatva a kormányzati és a piaci szereplőknek.

Finanszírozás

A publikus üzleti adatokból kiderül, hogy a PC működésének anyagi forrásait biztosító alapítvány (Public Citizen Foundation) gyakran zárja negatív mérleggel az egyes adóéveket. 2008-ban például 440 000 dolláros, míg 2010-ben több mint 950 000 dolláros veszteséget könyvelhetett el a think tank, viszont érdemes megemlíteni, hogy a köztes években jelentős profitra is szert tett. Ennek elsődleges magyarázata lehet, hogy a különböző politikai választások idején a lobbi-csoportok és az érdekvédelmi szervezetek általában fokozzák aktivitásukat, annak érdekében, hogy minél közvetlenebb kapcsolatokat alakítsanak ki az újonnan megválasztott tisztségviselőkkel. A kapcsolatrendszer kiépítésére tett intenzív erőfeszítések pedig olyan befektetések, amelyek ideiglenesen ugyan megnövelik a kiadásokat, de hosszútávon számottevő hasznot hozhatnak. A PC esetében ez a haszon úgy jelenik meg, hogy az állampolgárok („megbízók”) érzékelik, hogy a kiépült csatornáknak köszönhetően a szervezet érdekérvényesítési potenciálja erősödik, tehát érdemes további adományokkal és egyéb hozzájárulásokkal segíteniük az agytröszt munkáját.

Brand-építés

A PC tudatos márka-építő tevékenységet folytat, annak érdekében, hogy az állampolgárok minél szélesebb köre értesüljön a think tank célkitűzéseiről és elért eredményeiről. Közpolitikai szakértői rendszeres szereplői a különféle médiumok műsorainak. A szervezet elnöke, Robert Weissman például számos alkalommal nyilatkozott már a CBS-nek, CNN-nek, CNBC-nek, illetve publikált a Wall Street Journal, a New York Times, az Economist, a Washington Post és a Time Magazine hasábjain is. Eme média megjelenéseket tartalmazó archívum mellett, a szervezet honlapján az érdeklődők megtekinthetik a PC által készített videókat is. A hagyományos médiacsatornákon túl, az agytröszt láthatóan igyekszik kihasználni az olyan innovatív internetes felületeknek számító közösségi oldalak adta lehetőségeket, mint a Facebook, vagy a Twitter. A kéthavonta megjelentetett Public Citizen News címet viselő magazinnal pedig saját maga is megpróbál fórumot teremteni „termékeinek”.

Konklúziók

Összességében elmondható, hogy a Public Citizen küldetésével és deklarált céljaival összhangban meglehetősen gyakorlatias tevékenységet folytat, profiljában kevésbé hangsúlyosak a tudományos elemek. Az agytröszt munkatársai és aktivistái elsősorban –a vállalati lobbi mintájára, de az ellen harcolva– konkrét ügyekben az állampolgári érdekeket érvényesítve igyekeznek befolyásolni a kormányzati döntéshozatal minden szintjét. A PC lobbi-stratégiája alapvetően három komponensre épül: tömegmédiumok tudatos használata, tiltakozó demonstrációk szervezése, kapcsolati háló kiépítése. Az alkalmazott eszközrendszer hatékonyságát pedig jól tükrözi a négy évtizedes sikeres működés és az elmúlt időszak pozitív eredményei:

- Számos hatástalan és/vagy veszélyes gyógyszert sikerült kivonni a piacról a PC erőteljes fellépése nyomán (Serzone antidepresszáns, Bextra fájdalomcsillapító, Meridia diétás szer).

- A think tank tanulmányának is köszönhetően a Szenátus elutasította az ingatlanadó eltörlésére vonatkozó kérelmet.

- A Kongresszus korszakalkotó törvényt fogadott el a lobbi-etikára vonatkozóan, amibe a PC szakértőinek javaslatait is beépítették.

- A szervezet nyomására a Kongresszus elfogadta a Fogyasztói Termékbiztonság Fejlesztéséről szóló jogszabályt, amely kulcsfontosságú reformokat tartalmazott.

- A törvényhozás elfogadta a Pénzügyi Reformról szóló törvényt, ami a PC javaslatainak megfelelően szigorítja a Wall Street „titánjainak” kampány-hozzájárulásaira vonatkozó korábbi szabályozást.

- A think tank kezdeményezésére a Kongresszus létrehozta a fogyasztók pénzügyi védelmével foglalkozó irodát.

- A PC-nek sikerült elérnie, hogy a Képviselőház megszavazza az úgynevezett DISCLOSE törvényt (Democracy is Strengthened by Casting Light on Spending in Elections). Ezzel az agytröszt jelentős lépést tett a transzparencia megteremtésére, mivel a jogszabály előírja, hogy minden vállalatnak nyilatkoznia kell arról, hogy mekkora összeggel támogatta az egyes jelölteket a választásokon.

Csery Péter, Méltányosság Politikaelemző Központ
  • Orbán Viktor: az Európai Bizottság elnökének közleménye szégyenletes
    "Az Európai Bizottság elnökének közleménye szégyenletes, mert valótlan állításokra épül. A nemrég elfogadott magyar törvénytervezet védi a gyermekek jogait, garantálja a szülők jogait, és nem vonatkozik a 18 éven felüliek szexuális orientációval kapcsolatos jogaira, így semmilyen diszkriminatív elemet nem tartalmaz" - áll Orbán Viktor miniszterelnöknek az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában.
  • Piros-fehér-zöldben a stadionok
    Az Operaház új központja, az Eiffel Műhelyház is nemzeti színű kivilágítást kap szerdán este, a magyar-német meccs alatt – közölte az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter az Origóval. Az intézmény ezzel csatlakozott ahhoz az egyre népesebb táborhoz, mely kiáll az ellen, hogy Magyarországot politikai indíttatásból, a labdarúgást felhasználva lehessen provokálni.
  • Az EU-nak hiányosságai vannak a nemzeti kisebbségvédelem terén
    Az Európai Uniónak hiányosságai vannak a nemzeti kisebbségvédelem terén, és a 47 tagállamot, köztük a mind a 27 uniós tagországot magában foglaló Európa Tanács féléves magyar elnöksége jó alkalmat kínál, hogy felhívjuk ezekre az elmaradásokra a figyelmet - jelentette ki szerdán Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője az MTI-nek adott nyilatkozatában.
MTI Hírfelhasználó