Oszkó Péter döntése 200 millióba kerülhet
Az MNV Zrt. korábbi vezérigazgatója, Tátrai Miklós által még 2009-ben indított munkaügyi perben a bíróság elsőfokú ítéletet hirdetett.
2012. április 18. 17:47

A bíróság szerint az MNV Zrt. egykori vezérigazgatója munkaszerződésének 2009 júliusában történt megszüntetése jogellenes volt.

Az elsőfokú ítélet szerint a felperes munkaviszonya az ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg, a bíróság ennek megfelelően az elmaradt munkabér, annak kamatai, valamint kárátalány címén összesen közel 200 millió forint megfizetésére kötelezte az MNV Zrt.-t.

Mint ismeretes, Tátrai Miklós az MNV Zrt. megalakulásától töltötte be a vezérigazgatói tisztséget. Személyi alapbére havi 3,5 millió forint, átlagkeresete 5 millió forint felett volt. Tátrai Miklósemellett tagja volt a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsnak (NVT) is, amiért további 850 ezer forintos tiszteletdíj illette meg. Oszkó Péter volt pénzügyminiszter még 2009. július 14-i hatállyal rendkívüli felmondás útján szüntette meg Tátrai Miklós, az MNV Zrt. akkori vezérigazgatójának munkaviszonyát. Tátrai ezt követően munkaügyi pert indított arra való hivatkozással, hogy munkaviszonyának megszüntetése jogellenes volt.

Az első fokon eljárt bíróság az ítélet szóbeli indoklása során arra a megállapításra jutott, hogy Tátrai Miklós munkaviszonyának megszüntetésére nem az akkori pénzügyminiszter, Oszkó Péter, hanem a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) lett volna jogosult.

Az első fokon eljárt bíróság szóbeli indokolása szerint a rendkívüli felmondás nem volt kellően megalapozott, az indoklás legfeljebb rendes felmondás gyakorlására adhatott volna okot, ezért arra a következtetésre jutott, hogy Tátrai Miklóst elmaradt munkabérként közel 160 millió forint és kamatai, kárátalányként kéthavi átlagkeresetként közel 11millió forint illeti meg. Emellett az MNV köteles 3 millió forint perköltség megfizetésére is.

Tátrai Miklós keresetet nyújtott be az elmaradt prémium megfizetésére is, ezt az igényt azonban a bíróság nem találta megalapozottnak.

Az MNV az első fokú bíróság írásba foglalt ítélete kézhezvételét követően dönt arról, hogy élni kíván-e a jogorvoslattal.

Az MNV Zrt. az első fokú bíróság szóban kihirdetett ítéletét nem kívánja kommentálni. Ugyanakkor megjegyzi, hogy az első fokon eljárt bíróság szerint a Pénzügyminisztérium akkori vezetője, dr. Oszkó Péter jogellenes döntést hozott. E jogellenes döntés súlyos erkölcsi hatásaival és pénzügyi terheivel kell most az MNV Zrt.-nek szembesülnie.

* * *

Oszkó Péter 2009-ben Tátrai Miklós jogellenes elbocsátásával több legyet ütött egy csapásra. Először is azt mutathatta az állampolgárok felé, hogy pénzügyminiszterként szívén viseli az állami vagyon sorsát, tisztességes irányítást szeretne az MNV-nél. Másodszor, a tudatosan rosszul meghozott rendkívüli felmondással biztosította, hogy a körön belül maradó Tátrai Miklós évekkel később szép pénzt szakíthasson. Harmadrészt sikerült politikailag kényes helyzetbe hozni a következő kormányt, amely a bíróság ítéletének jogerőre emelkedését követően kénytelen lesz a büntetőperben álló volt vezérigazgatónak 200 millió forintot átutalni.

gondola - MNV Zrt.
  • Kövér: Magyarország magyar ország akar maradni
    Kövér László azt mondta: a több mint ezeréves Kárpát-medencei magyar történelemben "egy demokratikusan megválasztott Országgyűlés által 2011-ben megalkotott első írott alkotmányunk szerint mi, magyarok a jövőben is önrendelkező és cselekvőképes államban, önazonosságát megőrző nemzetként és demokratikus jogrendben akarunk élni".
  • Csatanyerés a keresztény önvédelemben
    A kereszténységet ennél bőszültebben már alig lehet támadni! Ne feledjék, a keresztényüldözés a XXI. század legjelentősebb emberi jogi válsága. A világban soha nem látott mértékben tombol a keresztényüldözés! Naponta átlagosan nyolc keresztényt gyilkolnak meg, és mintegy 260 millió hívő van kitéve üldöztetésnek.
  • Éric Zemmour: Magyarországnak igaza van
    Éric Zemmour kifejtette, hogy a labdarúgó-Európa-bajnokságot is – mint oly sok nagyszabású sportversenyt – foglyul ejtették különféle lobbik és mozgalmak, amelyek felhasználják a népszerű sportokat és sporteseményeket saját kisebbségi ideológiájuk terjesztésére.
MTI Hírfelhasználó