Dr. Papp Lajos zászlóbontása: Volt egy álmom…
"Évek óta érlelődött bennem egy gondolat, egy álom: létrehozni egy pártot, ami a nevében párt ugyan, a választási törvények okán, de mégis más. Nemzeti Értékek Pártja. NÉP. "
2012. szeptember 30. 14:55

 

Nemzeti értékeinket megőrző, új nemzeti értékeket teremtő emberek gyülekezete. Álmom volt, hogy azt a szellemiséget vigyük vissza az Országgyűlésbe, ami Széchenyi idejében volt.

Önzetlen, a Nemzetükért áldozatra is képes honfitársak képviseljék az Ország és egyben Kárpát-Haza érdekeit.

Az ország dolgait a Parlamentben a pártok intézik. Hiába kiabálunk, mi drukkerek a pálya széléről, a futballmeccset csak akkor tudjuk befolyásolni, ha játékosok vagy bírók vagyunk.

 „A mindenkori állam által biztosított képviselői díjazást, jövedelmet, a képviselő köteles elkülönített számlára utalni, melyet Böjte Csaba ferences szerzetes rendelkezésére bocsát. Az összeg felhasználásáról Böjte Csaba mindenkoron egy személyben dönt.

Ezért minden képviselői mandátumra jelentkezőnek, illetve családjának rendelkezni kell olyan állandó jövedelemmel, amely biztosítja önmaga és családja számára a képviselői munkájával járó kereset kiesést.”
                                               (Részlet a képviselőjelöltekre és a képviselőkre vonatkozó pártszabályokból)

 

De hogyan is várhatnék ekkora áldozatot, hogyan is tehetném, hogy a párt képviselői és családjának életlehetőségeit súlyosan veszélyeztessem, még ha a cél igen nemes is.

 

Én gyógyító ember vagyok. Előttem minden ember egyforma. Vezetői munkám során is az volt a legnagyobb hibám, hogy egyetlen munkatársamat sem távolítottam el állásából, még akkor sem, ha súlyos hibát követtet el.

Bűnömül rótták fel annak idején a bíróságon: „Az elbocsátást kezdeményező alperesi kör ez idáig egyetlen cáfolhatatlan érveként fenntartotta:Papp Lajos eddig szokatlan munkamódszert követelt meg, ami azért is sértő, mert a folyosói pletykák terjesztőit a szakmai konferenciákon szembesítette állításaikkal, amely cselekedetével megalázta munkatársait. Ezen túlmenően, kitartóan szuggerálta beosztottjait, hogy ezzel kényszerítse őket igazmondásra, ami elősegítette a rossz munkahelyi légkör kialakítását.” ( Zalatáj 1998. április 1.)

Olyan országban élünk, ahol az igazmondás bűn, a hazugság erény.

 

A néhány éve létrehozott Kárpát-Haza Nemzetőrség kudarcba fulladása is megálljt parancsol. Nem volt kétszáz ember, aki értette, megértette volna és vállalta, képviselte volna azt a szellemiséget, amire a Kárpát-Haza Nemzetőrség létrejött. Pedig „csak” a szeretet és tízparancsolat szellemében tevékenykedtünk.

 

Hiszek a magyar emberekben.

Hiszek a szeretet és jóság hatalmában.

Gyülekezzünk!

Készülődjünk!
Hiszek abban, hogy visszatérve őseink szellemiségéhez, az álomból nemsokára valóság válhat.
Az alábbiakban közlöm álmaimat.

Álmodjunk együtt, de lassan ébredezzünk!

Ébredj Magyar!

Nemzeti Értékek Pártja 

NÉP

A párt célja:

A Magyar Nemzet, Árpád hazatérésétől a 907-es pozsonyi csatanyerés eredményeként az európai népek írott történelmében önálló - magyar - nemzetként szerepel.

A Kárpát-medencében több mint 1100 éve a lélekszámában legnagyobb nemzet a magát magyarnak valló népesség.

Az 1000-től önálló magyar állam egyike Európa legősibb államainak.

 

A Magyar Nemzetnek, így a magát magyar nemzethez tartózóknak legfőbb földi küldetése a magyar nemzeti értékek megtartása, ápolása, gyarapítása.

 

A Kárpát-medence Isten teremtette világ része.

Isten tulajdona. Ember azt nem tulajdonolhatja, csak meghatározott ideig birtokolhatja.

 

A Szent Korona misztikus kapcsolatot teremt Ég és Föld között. A Szent Korona eszmeisége a Kárpát-medencében élő népek, nemzetek egységét és Istennel való kapcsolatát hivatott képviselni. A Kárpát-medence földjét, vizeit, föld alatt rejtőzködő kincseit egyetlen nemzet sem tekintheti sajátjának. E földi javak kizárólag Isten, illetve a Szent Korona tulajdonát képezik.

 

Az ember azért kapott különleges képességeket Istentől, hogy tudatosan szolgálja nem csak az embereket, hanem a teremtett világ valamennyi élőlényét.

 

A Magyar Nemzet feladata az Isten alkotta világ megőrzésén kívül az ember alkotta értékeink megőrzése, gyarapítása.

 

A Magyar Nemzet legősibb és legnagyobb kincse a magyar anyanyelv. Népmeséink, népdalaink, mondáink, regéink őrzik leghűbben a magyar történelmet. Népi, nemzeti műveltségünk legfőbb kifejező eszközei. Hagyományaink, népművészetünk, szerves műveltségünk, szellemi termékeink (a kreatív magyar elme termékei) mind-mind a Magyar Nemzet kincsei, értékei.

A párt legfőbb elve a „Ne ítélj, hogy meg ne ítéltess!”- evangéliumi mondat.

Ennek szellemében a párt másokat meg nem ítél. Kizárólag nemzeti értékeinket megőrző, új nemzeti értékeket teremtő emberek gyülekezete.

A Nemzeti Értékek Pártja olyan elkötelezett emberekből áll, akik életük egy részét a Nemzet szolgálatába állítják. Egyéni érdekeik mellőzésével lemondanak vagyonuk egy részéről és adott esetben, ahogy eleink tették, akár az életükről is, ha a Nemzet azt megkívánja.

Az etnikai illetve államhatárok változhatnak, azonban a magyarok történelmi, vezető szerepét a Kárpát-medence őrzésében és Európa védelmében senki nem vitathatja el.

Pártoló személy

A Nemzeti Értékek Pártjának pártolója lehet minden olyan személy, aki:

-           a párt elveit elfogadja

-           nemzeti értékeinket feltárja

-           azt gyarapítja

Korától, nemétől, állampolgárságától, vallási hovatartozásától, pártkötődésétől függetlenül, bárhol éljen is a világban, bármilyen nyelven beszéljen, ha magát a Magyar Nemzethez tartózónak vallja.

A képviselőjelöltekre és a képviselőkre vonatkozó pártszabályok

Nemzeti Értékek Pártja képviselőjelöltje lehet: aki önként jelentkezik, a párt az ő személyét elfogadja, ezután a törvény által előírt támogató aláírásokat összegyűjti és az alábbi pártszabályokat vállalja és betartja:

1. Minden választási körzetben egy jelölt indulhat a Nemzeti Értékek Pártjának színeiben.

2. Amennyiben egy körzetben több személy jelentkezik, abban az esetben a párttestület dönt a
    jelölt személyéről.

3. A képviselőjelölt az állam által biztosított kampánypénzt, csak személyes találkozók, lakossági
    fórumok szervezésére és lebonyolítására fordíthatja.

4. Ezen anyagi javakat szigorú elszámolás szerint költheti el, a törvény által meghatározott
    feltételek betartásával.

5. Megválasztása esetén országgyűlési mandátuma ideje alatt csak parlamenti munkájával
    kapcsolatos költségre vehet fel pénzt az államtól. (utazás, szállás, étkezés, ruházkodás)

6. A mindenkori állam által biztosított képviselői díjazást, jövedelmet, a képviselő köteles
    elkülönített számlára utalni, melyet Böjte Csaba ferences szerzetes rendelkezésére bocsát. Az
    összeg felhasználásáról Böjte Csaba mindenkoron egy személyben dönt.

7. Ezért minden képviselői mandátumra jelentkezőnek, illetve családjának rendelkezni kell olyan
    állandó jövedelemmel, amely biztosítja önmaga és családja számára a képviselői munkájával
    járó kereset kiesést.

    Magyarul: a képviselő egyéni, családi áldozatot hoz a köz érdekében.

8. Képviselőjelölt olyan személy lehet, aki az anyagi áldozaton túl életével, munkájával,
    viselkedésével kivívta választói bizalmát, tiszteletét.

9. A megválasztott képviselő parlamenti munkája során a párt elveinek szem előtt tartása mellet,
    a választói vélemények meghallgatása után, de saját meggyőződése, tudása, képességei és 
    lelkiismerete szerint szavaz.

10. A parlamenti frakció, az esetleges közös döntés előtt minden esetben köteles meghallgatni a
      pártot.

11. A Nemzeti Értékek Pártjának országgyűlési képviselője tudomásul veszi, hogy a párt sem a
      választások előtt, sem a választások után szövetséget, koalíciót nem köt.

12. A megválasztott országgyűlési képviselő bármikor visszahívható, ha a párt testülete úgy ítéli
      meg, hogy a képviselő munkájával nem szolgálja választói, illetve a Nemzet érdekeit.

Dr. Papp Lajos

emeritus professzor

2012. szeptember 29.

Dr. Papp Lajos
MTI Hírfelhasználó