Bruegel Institute
A Bruegelt az különbözteti meg a többi szellemi műhelytől, hogy javaslataikat a rendkívüli alapossággal elkészített hatástanulmányokkal támasztják alá.
2012. december 20. 13:00

A 2007-2008-as pénzügyi krízis az eurózónában mára súlyos adósságválsággá eszkalálódott. Azt láthatjuk, hogy a valutaunió perifériájának gazdaságai a fizetőképtelenség határára sodródtak és a nemzetközi szervezetek beavatkozása nélkül valószínűleg már régen csődbe mentek volna. Ilyen nehéz helyzetben különösen fontos, hogy minél több olyan szakmai policy-javaslat kerüljön megfogalmazásra, amelyek praktikusan segíthetik a válságból való kilábalást. Az ilyen jellegű átfogó gazdaságpolitikai stratégiai javaslatok alapvetően három forrásból érkezhetnek: a globális pénzügyi szervezetektől és nemzetközi intézményektől (IMF, Világbank, Európai Bizottság), a nemzeti kormányzatok szakértői apparátusaitól, s a független szellemi műhelyektől, vagyis az agytrösztök szférájából.

A gazdaságpolitikára specializálódott brüsszeli központú Bruegel Institute éppen azon think-tankek sorát gazdagítja, amelyek tudományosan megalapozott, szakmailag szinte támadhatatlan ajánlásokkal igyekszenek segíteni az Európai Unió döntéshozóinak munkáját. A teljesen függetlenül, non-profit formában működő Bruegel kompromisszumok, és ideológiai kötöttségek nélkül, kizárólag a közgazdasági racionalitásra fókuszálva folytatja tényközpontú kutatásait, értelmezi/ elemzi a különféle gazdasági kulcsfolyamatokat és dolgozza ki szakpolitikai ajánlásait. Ezt az úgynevezett Kutatási Integritási Nyilatkozat hivatott garantálni, amelyet minden kutatónak alá kell írnia, mielőtt megkezdené munkáját az agytrösztben. A dokumentum rögzíti, hogy a kutatók nem jeleníthetnek meg tevékenységük során semmilyen partikuláris érdeket, illetve saját meggyőződéseiket is maximálisan alá kell rendelniük az objektivításra vonatkozó szakmai elveknek.

A „fiatal” 2005-ben alapított Bruegel elsődleges céljának elérését, vagyis a professzionális és a valóságban kivitelezhető szakpolitikai javaslatokat kimunkálását, komplex kutatási tevékenysége teszi lehetővé. Az agytröszt kutatásai az európai makrogazdasági folyamatok elemzésétől kezdve a globális gazdaság és a kormányzás kapcsolatának, illetve a pénzügyi szabályozás vizsgálatán túl, a versenyen és innováción alapuló fenntartható növekedés analíziséig széles spektrumot ölel fel.

Összességében elmondható, hogy a Bruegel kutatási divíziói a makrogazdaság, a fiskális és pénzügypolitika minden jelentős vetületét lefedik. Ezek a divíziók a kutatási témák hasonlóságai és összefüggései miatt egyáltalán nem elkülönülten működnek, hanem számos kutató egyszerre több műhely munkájában is részt vesz, így maximalizálva az együttműködésből származó tudományos hatékonyságot.

A think-tank jelenleg 34 kutatók foglalkoztak, viszont közülük csak kilencen tartoznak a Bruegel állandó stábjához, a többiek vendégkutatóként, asszisztensként vagy egyéb minőségben vesznek részt a magas színvonalú szakmai anyagot megszületésében. Fontos kiemelni, hogy a kutatói stáb tagjai a lehető legfrissebb, legkiterjedtebb tudással és nem mellékesen igen nagy tapasztalattal rendelkeznek saját szakterületeiken. Példának okáért a Bruegel igazgatója Jean Pisani-Ferry a francia miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének elnöke volt, valamint a francia pénzügyminiszter személyes tanácsadójaként is tevékenykedett. De meg lehet említeni Darvas Zsoltot is, aki 2008-ban csatlakozott a Bruegelhez és jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kutatója is egyben.

Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy a think-tank szellemi és személyes kapcsolati tőkéjén kívül, az intézményi beágyazottsága is igen tekintélyes. A Bruegel olyan globális multinacionális vállalatokkal és pénzügyi szervezetekkel áll kapcsolatban, amelyek nagy mértékben befolyásolják a világgazdaság alakulását. Az agytröszt partnerei között találjuk –többek között- például a Google-t, a Microsoftot, az UBS-t, a Goldman Sachs-ot, a Samsungot, az Ernst&Young-ot. Ha ez még nem lenne elég az agytröszt több európai kormánnyal is szoros kapcsolatot ápol, annak érdekében, hogy képes legyen minél hasznosíthatóbb, a gyakorlatba is átültethető megoldási javaslatokat összeállítására.

Azzal együtt, hogy a Bruegel szorosan együttműködik vállalati és kormányzati partnerekkel, elsősorban a nyilvánosságnak készített praktikus tanulmányaival emelkedik ki a szakpolitikai profillal rendelkező agytrösztök közül. Ezek a tanulmányok rendkívül tényszerűen és amennyire csak lehet közérthetően, a lényegre fókuszálva igyekeznek bemutatni az EU gazdaságának legégetőbb problémáit és azok megoldásait. A policy paper típusú anyagok a Bruegel honlapján mindenki számára hozzáférhetőek, sőt a „Datasets” menüpont alatt hasznos és érdekfeszítő adatgyűjtésekhez és adatelemzésekhez juthatunk hozzá.

Az agytröszt a sokrétű kutatási és publikációs tevékenységét elsősorban a partnerországok és a vállalati partnerek finanszírozzák: a legfrissebb pénzügyi kimutatás alapján az Bruegel 4 millió euró körüli többletet felmutató 2011-es költségvetésének felét a kormányzatok finanszírozták (2 millió euró). Jelentős összeget jelentettek még az egyes projektekhez köthető bevételek, illetve a magánszemélyektől érkező adományok.

A Bruegelről a fentiek alapján egy, inkább az akadémiai szférához közelítő, ugyanakkor könnyen implementálható javaslatokat készítő agytröszt képe rajzolódik ki – jogosan. Fontos látni, hogy a technokrata szemléleten túl a Bruegelt az különbözteti meg a többi szellemi műhelytől, hogy javaslataikat a rendkívüli alapossággal elkészített hatástanulmányokkal támasztják alá. Végeredményben az ideológiamentesség és a szakmaiság legmesszebb menőkig történő tiszteletben tartása teszi lehetővé, hogy a think-tank olyan gazdaságpolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg, amelyek tudományos alapokon nyugszanak, és valódi megoldásokat kínálnak az eurózóna válságára.

Csery Péter, Méltányosság Politikaelemző Központ
  • Orbán Viktor: az Európai Bizottság elnökének közleménye szégyenletes
    "Az Európai Bizottság elnökének közleménye szégyenletes, mert valótlan állításokra épül. A nemrég elfogadott magyar törvénytervezet védi a gyermekek jogait, garantálja a szülők jogait, és nem vonatkozik a 18 éven felüliek szexuális orientációval kapcsolatos jogaira, így semmilyen diszkriminatív elemet nem tartalmaz" - áll Orbán Viktor miniszterelnöknek az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában.
  • Piros-fehér-zöldben a stadionok
    Az Operaház új központja, az Eiffel Műhelyház is nemzeti színű kivilágítást kap szerdán este, a magyar-német meccs alatt – közölte az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter az Origóval. Az intézmény ezzel csatlakozott ahhoz az egyre népesebb táborhoz, mely kiáll az ellen, hogy Magyarországot politikai indíttatásból, a labdarúgást felhasználva lehessen provokálni.
  • Az EU-nak hiányosságai vannak a nemzeti kisebbségvédelem terén
    Az Európai Uniónak hiányosságai vannak a nemzeti kisebbségvédelem terén, és a 47 tagállamot, köztük a mind a 27 uniós tagországot magában foglaló Európa Tanács féléves magyar elnöksége jó alkalmat kínál, hogy felhívjuk ezekre az elmaradásokra a figyelmet - jelentette ki szerdán Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője az MTI-nek adott nyilatkozatában.
MTI Hírfelhasználó