Parlament: pénz, pénz, pénz
Hétfőn még megváltoztathatják, kedden pedig már el is fogadhatják a kormány idei költségvetést módosító előterjesztését, amely a pedagógus-életpályamodell bevezetésével, az E.ON gázüzletágának állami felvásárlásával és a takarékszövetkezeti integrációval áll összefüggésben. Kedden a tavalyi zárszámadás tárgyalása is folytatódik, bár az elköltött pénzek már nem jönnek vissza.
2013. szeptember 23. 09:59

Szavazhatnak azokról a zárószavazás előtti módosító indítványokról, amelyek időközben az idei költségvetést átíró kormányzati javaslathoz érkeztek. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter előterjesztése 171 milliárd forinttal növelné az idei költségvetés hiányát, ugyanakkor a tárcavezető szerint a deficit emiatt nem növekszik 3 százalék fölé. A kabinet a büdzsé módosításában 32,5 milliárd forintot szán 160 ezer pedagógus béremelésére, a villamosművek rendelkezésre álló forrásai mellett pedig további 71 milliárdot forintot biztosít az E.ON gázüzletágának állami felvásárlására. Varga Mihály javaslata emellett fedezetet nyújt az MFB tőkeemeléséhez is a takarékszövetkezetek egységesítése érdekében.

 

Hétfőn a  kora esti órákban a különböző nemzetközi szerződések ratifikálásáról tárgyal, valamint néhány korábban napirendre vett javaslat részletes vitáját is folytatja a parlament.

 

***

 

2014. január elsejétől kiszélesedik a gyermekek után járó családi kedvezmény igénybevételének lehetősége, amelynek következtében újabb 260 ezer család jár jobban, gazdálkodhat több pénzből. Az új járulékkedvezménynek köszönhetően azok a szülők is jól járnak, akik a családi kedvezményt teljes összegben eddig nem tudták igénybe venni. Ugyanis azt családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetik majd.

 

A családi kedvezmény által elérhető maximális adómegtakarítás így a bruttó bér 16%-áról annak 33%-ára (16% szja + 7% egészségbiztosítási + 10% nyugdíjbiztosítási járulék) növekszik. A kedvezmény kiterjesztése várhatóan 260-270 ezer háztartást, alapvetően a három vagy több gyermeket nevelő családokat, illetve a két gyermeket nevelő egykeresetű családokat érinti majd. A családi járulékkedvezmény folyósításában a munkáltatók közreműködnek, így az érintett szülők már 2014 februárjában – a 2014. januári bér kifizetésekor – már érezni fogják az intézkedés pozitív hatását.

 

***

 

A kormány megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát. A Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közös előterjesztésében készült stratégia olyan középtávú bűnmegelőzési szakpolitika kialakítását szorgalmazza, amely a következő tíz évre meghatározza a társadalmi bűnmegelőzés fő beavatkozási területeit, szakmai kereteit és eszközrendszerét. A koncepció nemcsak a bűnözés visszaszorítását kívánja elérni a megelőzés által, hanem megfogalmazza az áldozattá-, illetve bűnelkövetővé válás, valamint az ismételt bűnelkövetés elkerülésének módjait is. A stratégia kiemelten foglalkozik a települések- és közterületek biztonságával, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, az alkohol- és drogprevencióval, a média és az internet veszélyeivel.

A tervezet szerint a bűnmegelőzési stratégia megvalósítására évente az előző évi központi költségvetésbe befizetett szabálysértési bírságok és az üzembentartó objektív felelősségén alapuló közigazgatási bírságok összegének négy százalékát, de legalább 700 millió forintot fordíthatnak.

 

***

 

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is vizsgálhatja a romagyilkosságokkal kapcsolatos újabb információkat. Ezt a testület LMP-s tagja fogja javasolni. Az állami szervek már 2008 tavaszán felléphettek volna a romagyilkosságok elkövetőivel szemben. A polgári elhárítás azonban ehelyett megszüntette megfigyelésüket és le is váltották a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) debreceni vezetőjét, aki a későbbi tettesek telefonjainak további lehallgatását javasolta. A gyilkosságsorozatnak hat áldozata volt. A bíróság első fokon három elkövetőt tényleges életfogytiglanra, negyedik társukat pedig 13 év fegyházra ítélte.

 

***

 

Kedden a zárszámadás, valamint az Állami Számvevőszék ahhoz kapcsolódó jelentésének általános vitája is fontos napirendi pontként szerepel. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter számadása alapján a kiadási főösszeg 87 milliárd, a bevételi főösszeg 15 milliárd, míg az egyenleg 73 milliárd forinttal lett alacsonyabb a legutóbb tervezettnél.

 

***

 

Természetesen nem maradnak el a parlament legszínesebb műfajai közé tartozó napirend előtti felszólalások, interpellációk, kérdések és azonnali kérdések sem. Íme, a tervezett,  részletes menetrend.

 

HÉTFŐ

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Záróvita. A törvényjavaslat egy szakasza sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.)

 

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról.  (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Záróvita. A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.)

 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Záróvita.)

 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: külügyminiszter. Határozathozatal.)

 

Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: külügyminiszter. Határozathozatal.)

 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: külügyminiszter. Határozathozatal.)

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: belügyminiszter. Szavazás a módosító javaslatokról.)

 

A Normafa Park történelmi sportterületről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: belügyminiszter. Szavazás a módosító javaslatokról. A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.)

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Zárószavazás. A törvényjavaslat egy szakasza sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.)

 

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról.  (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Zárószavazás. A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.)

 

A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: külügyminiszter. Szavazás a módosító javaslatokról.)

 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: közigazgatási és igazságügyi miniszter. Szavazás a módosító javaslatokról.)

 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Zárószavazás.)

 

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 49/2010-2014. AIÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására. (Szövege: PDF. Mesterházy Attila MSZP- képviselő indítványa. Tárgyalás és döntés.)

 

Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Általános vita a lezárásig.)

 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Általános vita a lezárásig.)

 

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: belügyminiszter. Általános vita a lezárásig.)

 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: belügyminiszter. Általános vita a lezárásig.)

 

A támogatott döntéshozatalról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Részletes vita.)

 

Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Részletes vita.)

 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: közigazgatási és igazságügyi miniszter. Részletes vita.)

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról. (Szövege: PDF. Dr. Gyimesi Endre, L. Simon László Fidesz-képviselők indítványa. Részletes vita.)

 

KEDD

 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Zárószavazás.)

 

A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen. (Szövege: PDF. Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Általános vita a lezárásig.)

 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról. Az Állami Számvevőszék jelentése (szövege: PDF) Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. (HTML. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Az általános vita folytatása és lezárása.)

Bartha Szabó József
MTI Hírfelhasználó