Parlament: pénz, pénz, pénz
Hétfőn még megváltoztathatják, kedden pedig már el is fogadhatják a kormány idei költségvetést módosító előterjesztését, amely a pedagógus-életpályamodell bevezetésével, az E.ON gázüzletágának állami felvásárlásával és a takarékszövetkezeti integrációval áll összefüggésben. Kedden a tavalyi zárszámadás tárgyalása is folytatódik, bár az elköltött pénzek már nem jönnek vissza.
2013. szeptember 23. 09:59

Szavazhatnak azokról a zárószavazás előtti módosító indítványokról, amelyek időközben az idei költségvetést átíró kormányzati javaslathoz érkeztek. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter előterjesztése 171 milliárd forinttal növelné az idei költségvetés hiányát, ugyanakkor a tárcavezető szerint a deficit emiatt nem növekszik 3 százalék fölé. A kabinet a büdzsé módosításában 32,5 milliárd forintot szán 160 ezer pedagógus béremelésére, a villamosművek rendelkezésre álló forrásai mellett pedig további 71 milliárdot forintot biztosít az E.ON gázüzletágának állami felvásárlására. Varga Mihály javaslata emellett fedezetet nyújt az MFB tőkeemeléséhez is a takarékszövetkezetek egységesítése érdekében.

 

Hétfőn a  kora esti órákban a különböző nemzetközi szerződések ratifikálásáról tárgyal, valamint néhány korábban napirendre vett javaslat részletes vitáját is folytatja a parlament.

 

***

 

2014. január elsejétől kiszélesedik a gyermekek után járó családi kedvezmény igénybevételének lehetősége, amelynek következtében újabb 260 ezer család jár jobban, gazdálkodhat több pénzből. Az új járulékkedvezménynek köszönhetően azok a szülők is jól járnak, akik a családi kedvezményt teljes összegben eddig nem tudták igénybe venni. Ugyanis azt családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetik majd.

 

A családi kedvezmény által elérhető maximális adómegtakarítás így a bruttó bér 16%-áról annak 33%-ára (16% szja + 7% egészségbiztosítási + 10% nyugdíjbiztosítási járulék) növekszik. A kedvezmény kiterjesztése várhatóan 260-270 ezer háztartást, alapvetően a három vagy több gyermeket nevelő családokat, illetve a két gyermeket nevelő egykeresetű családokat érinti majd. A családi járulékkedvezmény folyósításában a munkáltatók közreműködnek, így az érintett szülők már 2014 februárjában – a 2014. januári bér kifizetésekor – már érezni fogják az intézkedés pozitív hatását.

 

***

 

A kormány megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát. A Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közös előterjesztésében készült stratégia olyan középtávú bűnmegelőzési szakpolitika kialakítását szorgalmazza, amely a következő tíz évre meghatározza a társadalmi bűnmegelőzés fő beavatkozási területeit, szakmai kereteit és eszközrendszerét. A koncepció nemcsak a bűnözés visszaszorítását kívánja elérni a megelőzés által, hanem megfogalmazza az áldozattá-, illetve bűnelkövetővé válás, valamint az ismételt bűnelkövetés elkerülésének módjait is. A stratégia kiemelten foglalkozik a települések- és közterületek biztonságával, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, az alkohol- és drogprevencióval, a média és az internet veszélyeivel.

A tervezet szerint a bűnmegelőzési stratégia megvalósítására évente az előző évi központi költségvetésbe befizetett szabálysértési bírságok és az üzembentartó objektív felelősségén alapuló közigazgatási bírságok összegének négy százalékát, de legalább 700 millió forintot fordíthatnak.

 

***

 

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is vizsgálhatja a romagyilkosságokkal kapcsolatos újabb információkat. Ezt a testület LMP-s tagja fogja javasolni. Az állami szervek már 2008 tavaszán felléphettek volna a romagyilkosságok elkövetőivel szemben. A polgári elhárítás azonban ehelyett megszüntette megfigyelésüket és le is váltották a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) debreceni vezetőjét, aki a későbbi tettesek telefonjainak további lehallgatását javasolta. A gyilkosságsorozatnak hat áldozata volt. A bíróság első fokon három elkövetőt tényleges életfogytiglanra, negyedik társukat pedig 13 év fegyházra ítélte.

 

***

 

Kedden a zárszámadás, valamint az Állami Számvevőszék ahhoz kapcsolódó jelentésének általános vitája is fontos napirendi pontként szerepel. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter számadása alapján a kiadási főösszeg 87 milliárd, a bevételi főösszeg 15 milliárd, míg az egyenleg 73 milliárd forinttal lett alacsonyabb a legutóbb tervezettnél.

 

***

 

Természetesen nem maradnak el a parlament legszínesebb műfajai közé tartozó napirend előtti felszólalások, interpellációk, kérdések és azonnali kérdések sem. Íme, a tervezett,  részletes menetrend.

 

HÉTFŐ

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Záróvita. A törvényjavaslat egy szakasza sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.)

 

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról.  (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Záróvita. A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.)

 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Záróvita.)

 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: külügyminiszter. Határozathozatal.)

 

Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: külügyminiszter. Határozathozatal.)

 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: külügyminiszter. Határozathozatal.)

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: belügyminiszter. Szavazás a módosító javaslatokról.)

 

A Normafa Park történelmi sportterületről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: belügyminiszter. Szavazás a módosító javaslatokról. A törvényjavaslat egy szakasza az Alaptörvény vonatkozó szakasza alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.)

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Zárószavazás. A törvényjavaslat egy szakasza sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.)

 

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról.  (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Zárószavazás. A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.)

 

A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: külügyminiszter. Szavazás a módosító javaslatokról.)

 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: közigazgatási és igazságügyi miniszter. Szavazás a módosító javaslatokról.)

 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Zárószavazás.)

 

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 49/2010-2014. AIÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására. (Szövege: PDF. Mesterházy Attila MSZP- képviselő indítványa. Tárgyalás és döntés.)

 

Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Általános vita a lezárásig.)

 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Általános vita a lezárásig.)

 

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: belügyminiszter. Általános vita a lezárásig.)

 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak kihirdetéséről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: belügyminiszter. Általános vita a lezárásig.)

 

A támogatott döntéshozatalról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Részletes vita.)

 

Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Részletes vita.)

 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről. (Szövege: PDF. Előterjesztő: közigazgatási és igazságügyi miniszter. Részletes vita.)

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról. (Szövege: PDF. Dr. Gyimesi Endre, L. Simon László Fidesz-képviselők indítványa. Részletes vita.)

 

KEDD

 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról. (Szövege: PDF. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Zárószavazás.)

 

A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen. (Szövege: PDF. Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Általános vita a lezárásig.)

 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról. Az Állami Számvevőszék jelentése (szövege: PDF) Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. (HTML. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Az általános vita folytatása és lezárása.)

Bartha Szabó József
 • Soros legyőzte Budapestet
  Lehet persze hőbörögni, lehet hisztériázni meg reggelig antiszemitázni, mondom, hogy lehet, de ettől még a Hálózat kiválóan teljesített.
 • Budapest felett az ég
  Visszajöttek, akik annyira hiányoztak, visszajöttek, akikért megint rajongunk. Gyurcsány és az SZDSZ.
 • Átrendeződés kezdődhet az ellenzéki oldalon
  Hétfőn kezdődik a parlament őszi ülésszaka. A szakértő szerint vannak pártok, amelyek megerősödtek az elmúlt időszakban, de érdekes helyzetet teremt majd az új főpolgármester csapata is, amelyek kapcsán eddig olyan nevek merültek fel, akik 2010 előtt voltak meghatározó személyek.
 • Tovább vizsgálja a Kúria az ’56-os megtorló ítéleteket
  Több mint harminc egykori eljárás 142 elítéltje esetében állapította meg mostanáig a Kúria, hogy elmarasztalásuk semmis. Az esetek vádlottjai jórészt olyan munkások, diákok, tisztviselők voltak, akik az 1956-os forradalom idején részt vettek az ellenállásban. Holnap újabb három meghurcolt személy ügyében tehet igazságot a bíróság.
 • Juliette Binoche gálavetítés az idei Titanicon
  Október 24-én a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban a Szerelemre kattintva (16) című francia romantikus dráma premier előtti gálavetítése is színesíti az idei Titanic Filmfesztivál programját.
MTI Hírfelhasználó