Antall öröksége ma is ható erő
Orbán Viktor kormányfő szerint a húsz éve meghalt, az országot "a Kádár-korszak kábulatából" felébresztő Antall József öröksége ma is ható erő.
2013. december 13. 11:47

A néhai miniszterelnök tiszteletére rendezett emlékülésen, az Országházban Orbán Viktor azt mondta: a magyar parlamenti demokrácia intézményei Antall József áldozatos munkájának köszönhetően szilárdultak meg.

Antall Józsefnek jutott az a feladat, hogy felébressze Magyarországot "a Kádár-korszak kábulatából" - jelentette ki a kormányfő. Olyanok is voltak azonban - folytatta -, "akik az ébredés után szerettek volna inkább ismét álomba szenderülni", ezért az adósságra épített és jólétinek titulált rendszert nem volt elég a tárgyalóasztal mellett legyőzni, a rendszerváltásnak a közgondolkodásban is meg kellett történnie. Példaként említette, hogy az olyan mindennapos gondokat, mint egy benzináremelés, a magyar társadalom megrázkódtatásként élte át, míg az olyan történelmi események, mint a Varsói Szerződésből vagy a KGST-ből való kilépés, "távoli, ezért kevéssé fontos ügyeknek tűntek sok ember számára".

Úgy fogalmazott, a legvidámabb barakk kádári Magyarországa valójában "egy tízmilliós átnevelő tábor volt", ahol az embereket leszoktatták a politikáról, a nagy tervekről, és arra tanították őket, hogy legjobb nem kilógni a sorból, mert a szürkeségből még sosem volt baj. Ráadásul 1990-re az ország addigi vezetői kisöpörték az államkincstárt, és csak az adósleveleket hagyták hátra, a magyar nép jelentős része pedig úgy képzelte el az átmenetet, "mintha csak átautóznánk Ausztriába megvásárolni egy hűtőgépet" - mondta a miniszterelnök, kiemelve, hogy ezért mindent újra kellett gondolni és újra kellett alkotni.

Orbán Viktor szavai szerint negyven év után a magyarok "egy különös fénytörésben, torzítva" látták a Horthy-rendszerben, a második világháborúban és 1956-ban betöltött szerepüket.

Beszédében felidézte a néhai kormányfő híres kijelentését, amely szerint lélekben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kíván lenni, majd ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette: "miközben itthon és a határon túl honfitársaink joggal érezhették, hogy a nemzetről való gondolkodásban végre bekövetkezett a régóta várt fordulat", aközben emlékezetes marad az az össztűz is, amely személy szerint Antall Józsefre és az egész országra zúdult. Szavait pillanatok alatt kiforgatták "a konfliktusok kiélezésében érdekelt külső erők", és úgy állították be őt mint egy területi revíziót akaró szélsőjobboldali politikust - elevenítette fel.

Antall József és kormánya egy olyan szituációba került, ahol úgy tűnt, rövid távon veszítenie kellett az akkori jobboldalnak, hogy hosszú távon az egész nemzet nyerhessen - értékelte a miniszterelnök, aki szerint "ez minden politikus rémálma".

Orbán Viktor megítélése szerint Antall József halálának huszadik évfordulóján nemcsak "az emlékezetünkben élő emberről és államférfiról beszélhetünk", hanem arról a két évtizedes korszakról is, amely az ő hivatalba lépésével kezdődött, és az új alaptörvény elfogadásával zárult le. "Ma már rendelkezésünkre áll egy olyan történeti távlat, amely tükrében jól kivehetőek az 1990-es rendszerváltoztatás legjelentősebb mozzanatai" - közölte.

Összegzése szerint a második világháború után Magyarországon létrejött egy sokra hivatott, de a nagyhatalmi érdekek miatt csak kérészéletűnek bizonyult demokrácia, amelynek értékrendszerét Antall József úgy zárta magába, és úgy tartott ki mellette évtizedeken keresztül, "ahogy egy őssejt őrzi meg az emberi szervezet számára az újrakezdés és az öngyógyítás képességét". "A gondviselésnek köszönhető, hogy ez az őssejt visszakerülhetett a magyar politikába, hogy elősegítse a magyar nép és a magyar nemzet gyógyulását" - mondta.

Beszédét azzal zárta, hogy ha az Antall Józsefet ma méltató, de életében gúnyoló és lejáratni igyekvő szocialista és liberális politikusokat hallgatja, akkor úgy érzi, "csak halott jobboldali lehet jó jobboldali. Látható, számunkra is van még remény".

Kövér: Antall József igaz államférfi volt

Az Országgyűlés elnöke szerint Antall József egykori miniszterelnök a 20. század végi Európa egyik igazi államférfija volt. Erről Kövér László az egykori kormányfő halálának 20. évfordulója alkalmából a Parlamentben rendezett pénteki emlékülésen beszélt.

A kommunizmus bukásakor Antall József tudatosan keresztény, felelősen nemzeti és a demokrácia iránt mélyen elkötelezett, felkészült politikusként vált Magyarország első szabadon választott miniszterelnökévé - mondta a házelnök, aki kiemelte: 1990-ben Magyarország kilépett a hazugság zsákutcájából, és azonnal meg is találta a maga felkészült, realista és lényeglátó vezető politikusát, Antall Józsefet. Antall József tudatos kereszténysége európaiságában gyökerezett - fogalmazott.

Kövér László azt mondta, a volt kormányfő szavai szerint Európában tulajdonképpen még az ateisták is keresztények, hiszen Európa kereszténysége kultúrát, etikát és szemléletet jelent. Osztotta az Európai Unió egyik alapítója, Robert Schuman egykori francia miniszterelnök azon hitvallását, mely szerint Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz - mondta az Országgyűlés elnöke. Rámutatott, a magyar miniszterelnök ezt hazájára is vonatkoztatta: keresztény Magyarországot akart, mert csak annak van jövője.

Kövér László kitért arra is: felelős nemzeti értékrendje és elhivatottsága abból a meggyőződéséből fakadt, hogy a 20. századi politika ugyan szétszakította a magyarokat a Kárpát-medencében és szétszórta a nagyvilágban, de a magyarok sorsközösségét megőrzik az államhatárokon és földrészeken átívelő, elszakíthatatlan nyelvi, kulturális és lelki kötelékek, s ezt a rendszerváltozás utáni demokratikus politikának is figyelembe kell vennie. Ezért fogalmazott úgy - a magyar nemzetpolitikában korszakalkotó módon - hogy lélekben tizenötmillió magyar miniszterelnöke szeretne lenni - idézte az egykori kormányfő szavait a házelnök.

Kövér László szerint azt is tudta, hogy a nemzeti eszme a politikai Európa egyik legszilárdabb alkotóeleme. Az euroatlanti integráció híveként és aktív cselekvőjeként pontosan értette, hogy a nemzetközi integrációk nem lehetnek sikeresek az egyes nemzetek saját anyagi és szellemi erejének összpontosítása, azaz a nemzeti integrációk nélkül - fejtette ki.

Antall József a parlamenti demokrácia és a demokratikus értékek iránt mélyen elkötelezett értelmiségi ember volt, aki politikai ellenfeleitől eltérően hitt abban, hogy a politikai élet szereplői között kell legyen egy minimális közös nevező: éppen ezen értékekben való megegyezés és az ebből fakadó minimális szolidaritás - mondta Kövér László.

Hozzátette: a magyar miniszterelnök tudta, hogy a demokrácia és a közvélemény uralmának korában minden hamis látszat ellenére valójában az elvi és erkölcsi politika az egyetlen tisztességes politika, és egyúttal a leggyümölcsözőbb reálpolitika is. Antall Józsefnek nem voltak illúziói. Pontosan felmérte, hogy mire vállalkozik, hogy mennyire nehéz lesz a szocializmus négy évtizedes hazugságának zsákutcájából kivezető út - emelte ki.

Kitér arra is: számukra, Antall Józseffel kortárs politikusok számára akár kormánypártiak, akár ellenzékiek voltak, vagy most is azok, a rendszerváltoztató miniszterelnök teljesítménye "őszintén nem lehet távolságtartó, szenvtelen vizsgálódás tárgya", s csak nehezen tudják tárgyilagosan szemlélni az ő tevékenységét, ahogyan a sajátjukét sem tudnák. S ez így rendjén is van - fogalmazott Kövér László.

Bernhard Vogel volt német tartományi miniszterelnök, a Konrad Adenauer Alapítvány tiszteletbeli elnöke kiemelte: Antall József Magyarország Európába és a transzatlanti szövetségbe való visszatérésének a szimbóluma, és úgy fogalmazott, a szabadság embere, akinek sokan követték nyomdokait.

Boross Péter, az Antall-kormány belügyminisztere kiemelte: ahol megjelent, a dolgok formát kaptak, egyéniségének kisugárzása és ereje rendet teremtett ott, ahol zűrzavar volt, kereszténydemokrata szellemiségű irányultsága egyértelművé vált. Az a meggyőződés vezette, hogy az elvekből az ember pressziók alatt se engedjen. Szavai szerint Antall Józsefnek az az üzenete mindenki számára: eszményeink és elveink mellett tartsunk ki, és támogassuk azokat, akik ezt megvalósítják. Legyen személye példa a következő nemzedékek számára is - szólított fel.

Marinovich Endre, Antall József kabinetfőnöke azt mondta: igényes volt a munkában, megkérdőjelezhetetlen a magyar nemzet iránti elkötelezettségben és empátiával viseltetett munkatársai iránt.  Kapronczay Károly, a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár főigazgatója a tanár, a történész és az intézetvezető alakját idézte fel, és kiemelte: a volt kormányfő arra tanított, hogy a "haza bennünk van".  Kónya Imre, az első MDF-frakció vezetője - aki ismertette Antall József feljegyzéseit a betegségével összefüggésben - azt hangoztatta, hogy ha Antall József életben marad, másképp alakul az elmúlt húsz év. Immár aligha vitatható, hogy a rendszerváltás, a demokratikus Magyarország létrejötte Antall József személyéhez köthető - jelentette ki.

A tanácskozás özvegy Antall Józsefné zárszavával fejeződött be, aki megrendítőnek nevezte a mai napot. A néhai kormányfő az őt ért méltatlan támadások miatt soha nem gondolta, hogy ilyen sokan elismerik majd szolgálatát - mondta.

MTI
  • Jogi bástyákkal is védeni kell a család intézményét
    Vejkey Imre: Minket azért akarnak kiközösíteni, mert megvédjük a családokat és a gyermekeket, mert nem engedjük a család relativizálását! Egyetértünk Ferenc pápával, aki budapesti látogatása során búcsúzóul azt üzente a magyaroknak és az egész világnak, hogy „a család apából, anyából és gyermekekből áll, pont”.
  • Megújul a pápai katolikus nagytemplom
    Jövő tavasszal megkezdődik a pápai katolikus nagytemplom megújítása. Elsőként a templom külseje újul meg, a tervek szerint 2023 tavaszára - közölte a Veszprémi Főegyházmegye érseke kedden a Veszprém megyei településen.
  • Bethlen István országépítő munkája
    Meggyőződésem, hogy Bethlen Istvánnak és kormányának évtizedeken át méltatlanul zárójelbe tett, sőt, elhazudott országépítő munkája hasznos válaszokat adhat azokra a kérdésekre is, amelyekkel saját korunk kihívásai szembesítenek bennünket - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Bethlen-kormány megalakításának 100. évfordulója alkalmából szervezett keddi konferenciára írt köszöntőjében.
MTI Hírfelhasználó