Íme minden, amit a választásról tudnia kell
Az októberi önkormányzati választás lebonyolításának szabályait több törvény és miniszteri rendelet határozza meg.
2014. augusztus 3. 09:25

Az alaptörvény rögzíti: Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek. A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja, a helyi képviselő-testületet a polgármester vezeti, a megyei közgyűlés elnökét a testület saját tagjai közül választja.

Az alaptörvény meghatározza a választás alapelvét: a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.

Az alaptörvény rendelkezik a választás időpontjáról is: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év októberében kell megtartani.

Ott rögzítik azt is, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán ki választó és ki választható: a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen (aktív és passzív választójog).

Részt vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel rendelkező uniós állampolgárok, és megilleti a választási részvétel joga a (szintén magyarországi lakóhellyel rendelkező) menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeket is.

Önkormányzati képviselővé, polgármesterré és főpolgármesterré a magyar állampolgárok akár magyarországi lakóhely hiányában is választhatók. Az Európai Unió más tagállamának nagykorú állampolgára helyi képviselővé, polgármesterré, főpolgármesterré viszont csak akkor választható, ha van magyarországi lakóhelye. A menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismertek nem lehetnek választott tisztségviselők az önkormányzatokban.

Nincs választójoguk (sem aktív, sem passzív) a kiskorúaknak és azoknak, akiket bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességük korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény meghatározza a választókerületek, szavazókörök kialakításának szabályait, az összegyűjtendő ajánlások számát, a választás rendszerét és az eredmény megállapításának szabályait.

A választások további szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) foglalja össze. Rögzíti a választási eljárás alapelveit is, ezek: a választás tisztaságának megóvása, az önkéntes részvétel a választási eljárásban, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek között, a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a választási eljárás nyilvánossága.

Emellett a Ve. foglalkozik a választójogosultság nyilvántartásával, a választási szervekkel, a választási kampánnyal, az ajánlással, a szavazással, a szavazatok összesítésével, a szavazatszámlálással, az eredménymegállapítással és a jogorvoslattal.

A büntető törvénykönyv (Btk.) is foglalkozik a választással: rögzíti a választás, a népszavazás és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény tényállását, és azt, hogy aki ezt elköveti, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. az információs rendszer vagy adat megsértése körében rendeli büntetni azt is, aki a választási számítástechnikai rendszerbe jogosulatlanul belép, az ott tárolt adatokat jogosulatlanul megváltoztatja vagy törli.

Több miniszteri rendelet is meghatározza a törvények mellett a választási eljárás egyes részletszabályait, a választás lebonyolításának egyes kérdéseit. A 2/2014. IM rendelet az önkormányzati választás, az 5/2014. IM rendelet pedig a nemzetiségi választás határidőit és határnapjait határozza meg, a 17/2013. KIM-rendelet a központi névjegyzék és egyéb választási nyilvántartások vezetéséről, a 3/2014. IM rendelet választás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szól. A 4/2014. IM rendelet az önkormányzati választáson és a nemzetiségi választáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szól. 

hirado.hu - MTI
  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó