Mattot adtak a zsebszerződőknek
A földhivatalok legkésőbb ez év végig törlik a termőföldek tulajdoni lapjáról azokat a haszonélvezeti bejegyzéseket, amelyeket korábban nem közvetlen családtagok között létrejött szerződések alapján jegyeztek be.
2014. szeptember 5. 09:50

 A külföldiek földszerzési tilalma ellenére korábban sok külhoni igyekezett hazánkban földet szerezni. Miután az adásvétel tényét nem hozhatták nyilvánosságra, a leggyakrabban haszonélvezeti jogosultságot jegyeztettek be az érintett területekre.

Megszűnik év végéig a külföldi spekulánsok által korábban leggyakrabban használt jogi kiskapu. Mivel törvényeink korábban sem engedték a külhoniak földszerzését, a magyar földtulajdonos mint eladó általában egy olyan szerződést kötött a külhoni vevővel, amely alapján az utóbbi nevére vagy az általa alapított cég javára haszonélvezeti jogot jegyeztettek be a tulajdoni lapra. Ezzel lényegében át is adták az érintett területeket a külföldieknek, akik csak arra vártak, hogy lejárjon a 2014. májusi határidő, s hazánk megnyissa földpiacát az uniós polgárok előtt. Új földforgalmi törvényünk azonban – követve a nyugat-európai példákat – szigorúbb lett az általuk vártnál, s csak a helyben lakó, földművesként regisztrált termelőknek ad lehetőséget termőföldvásárlásra. Sőt, a jogszabály értelmében idén május 1-jétől megszűnnek a nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jogosultságok is.

A földhivataloknál azonban a változás átvezetése nem mehetett automatikusan. Ingatlan-nyilvántartási eljárás ugyanis csak kérelemre vagy megkeresésre kezdődhet, még akkor is, ha a változások jogszabályon alapulnak. Ezért – tájékoztatott megkeresésünkre a Földművelésügyi Minisztérium – szükség volt olyan szabályozásra, illetve egy kivételes eljárás megalkotására, amely lehetővé teszi e bejegyzések törlését. Ezek az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt módosító rendelkezések 2014. július 11-én léptek hatályba. A speciális eljárás részeként a földhivataloknak október végéig kell felszólítaniuk a haszonélvezeti joggal rendelkezőket arra, hogy igazolják: közvetlen hozzátartozói az érintett termőföld tulajdonosainak. Az állítás valóságtartalmát a földhivatalok az anyakönyvvezető megkeresésével ellenőrzik. A nyilatkozatokra azért van szükség, mert a földhivatalok nem állapíthatják meg a közeli hozzátartozói viszony meglétét.

Az érintetteknek a földművelésügyi miniszter által rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkozniuk a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül. Ha valaki kicsúszik a határidőből, 2014. december 31-ig pótolhatja mulasztását, ha igazolja, hogy családtagként tartaná fenn haszonélvezeti jogosultságát. Ezt követően a földhivatal dönt a törlésről. A jogi személyek, vagyis cégek javára bejegyzett haszonélvezeti jogokat a földhivatal 2014. december 31-ig külön jognyilatkozat nélkül törli, hiszen esetükben közeli hozzátartozói jogviszonyról nem beszélhetünk.

Magyar Nemzet nyomán
  • A Demokrácia Védvonal
    A mintegy 175 kilométer hosszú, 4 méter magasra tervezett létesítmény nem csupán műszaki jelentőségű.
  • Mikulássapkás hazugság
    Amerikában kezdték el ezt a hazugsághadjáratot évtizedekkel ezelőtt. Egy svéd reklámgrafikus egy híres üdítőitalhoz rajzolta le Santa Claus-t. Az ő Szent Kolozsuk eleve reklámfigura. Egy üdítőitalt ünnepelnek Szent Miklós helyett.
MTI Hírfelhasználó