Bőbeszédűek és néma leventék
880 felszólalás! A kormánypártok táltoson ültek, az ellenzék soraiban viszont percig sem hitték, hogy „szárnya nőtt a rozzant gebének”. Toplisták.
2014. szeptember 10. 08:36

A beszéd a nyilvánosság előtti szólás művészete és tudománya. Becsülete és fontossága azokban a korokban és társadalmakban volt és van, amelyekben az emberek félelem nélkül szólhattak és szólhatnak egymásnak. Pszichológusok mondják: születtek, születnek beszédre termett emberek. Ők azok, akik könnyen és gyorsan megtalálják a helyzethez éppen illő hangot, mondataik jól kapcsolódnak egymáshoz, személyiségük „kisugárzása” révén pedig meggyőző erővel bírnak. Az ókor híres ékesszólója Arisztotelész a meggyőzésben, a választékos nyelvi formába öltöztetett logikus érvelésben látta a szónok célját és feladatát. Cicero a tanítást, a gyönyörködtetést és a megindítást jelölte feladatul. Az első nagy magyar beszédművész Pázmány Péter, érvelésének logikája, mondatainak pompája sok-sok ezer embert győzött meg hitének igazáról. A reformkor nagy szónokai és politikusai – Kölcsey Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc – személyiségük hitelével, érveik biztosságával, romantikus szenvedéllyel formált és logikusan felépített mondandójukkal nyerték meg hallgatóikat.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló új törvény 2011 decemberi elfogadását követően a 2014. évi Országgyűlési képviselő-választás jóvoltából,  2014. április 6-án, a korábbi 365 helyett, 199 foglalhattak helyet a Tisztelt Házban. 106-an egyéni választókerületben, 93-an pedig országos listán szereztek mandátumot.

A korábbi választásoktól eltérően az országgyűlési képviselők választása nem kettő, hanem egyfordulós volt. A rendszerváltás óta először a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező (határon túl élő) magyar választópolgárok is szavazhattak a nekik tetsző pártlistára.

A Fidesz és a KDNP a választópolgárok akaratából kétharmados többséget szerzett. Ellenzéki oldalon három frakció alakulhatott, az MSZP, a Jobbik és az LMP, kilenc képviselő pedig függetlenként kezdhette meg törvényalkotó munkáját.

Egyéni

Egyéni

Képviselők

Országos listán

képviselők

Összesen

Változás

FIDESZ

87

30

117

-

KDNP

9

7

16

-

MSZP

8

21

29

-

JOBBIK

-

23

23

1

LMP

-

5

5

-

FÜGGETLENEK

2

7

9

2

Összesen

106

93

199

3

 

Időközben a Jobbik frakciójában Balczó Zoltánt, dr. Lukács Lászó György váltotta. A függetlenek padsoraiban Bajnai Gordont önkéntes búcsúja után  Szelényi Zsuzsanna követte,Molnár Csaba helyét pedig Varju László foglalhatta el.

”Szóltam,  meghallgattatok, ítéljetek!" 

Az emelvényen ülők (elnökök, jegyzők) technikainak minősített ezres nagyságú felszólalásait nem számolva, 133 képviselő 880 előadása színesítette a  Tisztelt Ház életét a nyári szünetig.

Pártok

Felszólalók száma

Felszólalások száma

FIDESZ

62

297

KDNP

14

73 

MSZP

24

201

JOBBIK

24

163

LMP

5

131

FÜGGETLENEK

4

15

Összesen

133

880

Beszéltek délelőtt, délután este és éjjel. Szóltak hosszan, és szóltak röviden, látványos arc- és kézmozdulatokkal kísérve.Pázmány Péterszép szavával élve: sokan „megunatkoztak”hosszú hallgatásában:közöny, elalvás, zajongás, székrecsegtetés, tüntető távozás, kellemetlenkedő közbeszólások mindezt ékesen jelezték. A párthű tapsok viszont fényesítették.  

Arisztotelész kívánatosnak tartotta: a beszédmondók használjanak színes történelmi hivatkozásokat és képzeletbeli példákat. A T. Házban egyikkel sem volt gond! Ajánlotta még: az üzeneteket a már meglévő hiedelmek és különböző érzelmek (harag, barátság, félelem, irigység, szégyen) figyelembevételével tanácsos kifejteni. E tekintetben is tündökölt a T. Ház! Fontosnak vélte még: a szónok mutatkozzék egyenes jelleműnek és megbízhatónak. - N em bizonyult könnyű feladatnak!

A felszólalások számában fölényesen  a Fidesz a listavezető. 62 szónokuk türelemre intve dicsérte, védte önmagát, pártját, s kormányát.Beszédeiket az igazság és a bölcselet keresése egyaránt jellemezte. Hol találták, hol nem. A választási kampányban bőségesen ígérték: minden rossz, mi volt, száműzetik, és lépteik nyomát is áldva új tavasz köszönt reánk. Janus Pannoniust juttatva észbe, ontották a szép dalokat, virágzott a mandulafácska merészen a télben, ám azóta „csodaszép rügyeit zúzmara fogta be”.

Nem volt oly kereszténydemokrata képviselő, ’ki nem a szebb jelenünk és még szebb jövőnk reményében szólt volna. Pajzsot tartottak a kormány fölé, elé, s ha úgy adódott, kardot is rántottak. Tették volt mindezt - külön hangsúlyozva - a keserves múlt felszámolása érdekében. Nem is titkolták: „Baloldalon ma ugyanazok a képmutatók vannak együtt. A tőlük látszólag kivált Gyurcsány-Bajnai szövetség is bebizonyította, azért, hogy hatalmukat mentsék, készek az alvilággal is lepaktálni és magyart a magyarral szembe állítani”.

Az MSZP 24 szónoka minderről egészen másként vélekedett, ítélkezett: „Az Orbán-kormány elveszítette a kontrollt,Európával is szembe menve a tönk szélére viszi az országot.” Állították, állítják: az elmúlt négy évben jószerével megszűnt jog- és létbiztonság megteremtése. Új elnökük, a napokban megválasztott Tóbiás Józsefszerint el kell vágni a gúzsba kötő béklyókat! Egyedül az MSZP képes és alkalmas arra, hogy az Orbán-rendszer veszteseinek, sokmilliónyi leszakadóban lévő magyarnak védelmet, biztonságot, politikai érdekképviseletet nyújtson. Kiemelte: "nem dohánytrafikokra aggatott cégérektől lesz nemzeti az ország, hanem a közös országépítő munkánk nyomán leszünk büszke, európai nép". Olyan Magyarországot építünk - mondta -, ahol minden ember azonos méltósággal és egyenlő jogokkal rendelkezik.  Hozzátette: "a Fidesz uralma után" újdonságként fog hatni, hogy már 2018 előtt egyértelművé teszik: van létjogosultsága a baloldali értékalapú politikának.

A Jobbik  soraiban különösen Szilágyi György és Novák Előd tündökölt. A felszólalások számát tekintve ugyan nem, de a mondókáik tartalmát tekintve szorosan a nyomukban jártak a társak is. Leginkább a nemzetiség, a vidék, a közbiztonság és a cigányok helyzetének elrendezését, valamint a Moszkvát felváltó izraeli bankok és más EU diktátumok törlését követelték. 

Az LMP jelesei leginkább a zöldre festett liberalizmus felélesztése érdekében kampányoltak.  Színeikben a parlamenti toplistát is vezető Schiffer András ragadta magához a marsallbotot,  vette igénybe a T. Ház türelmét. A többiek belenyugodtak, szemlátomást „vakon” követték.

***

A függetlenek padsoraiban egyáltalán nem számított kuriózumnak, hogy Gyurcsány Ferencnéhai miniszterelnök, az általa csak „bálteremnek” becézett ülésteremben szólásra sem emelkedett. Az újságírók, tévések, rádiósok által megszállt  folyosókon viszont nem kímélte magát, bőséggel hallatta a hangját. Új csapata (Demokratikus koalíció ) nevében, újra és újra kihirdette: Azon fogunk dolgozni, hogy Orbán rendszere megbukjon, és hogy az új köztársaságot felépíthessük! ”

AEgyütt-PM - szintén az MSZP ernyő alatt mandátumot szerző képviselői -, mivel első emberük, a liberálisok és a nemzetközi befolyásos pénzemberek által is támogatott Bajnai Gordon ex-miniszterelnök gyorsan távozott a parlamentből - ritkábban jutottak szóhoz. Legvérmesebben Szabó Tímea a párt társelnöke.Mondókáinak lényege:az Orbán-kormánynak egyetlen olyan lépése sem volt, melynek hasznát vehetné az ország!

Az SZDSZ újraélesztése reményében, a Magyar Liberális Pártot egyes-egyedül képviselő Fodor Gábor elnök nagy magányában négyszer kért, s kapott szót. Nem okozott meglepetést: „A szabadságunk elvesztése rövid idő alatt megtörténhet, de visszaszerzése újra nagyon hosszú folyamat lehet. Mi tudjuk, hiszen egyszer már végigjártuk ezt az utat a Kádár-rendszertől a rendszerváltásig. Íme, ez ennek a harcnak a tétje, és ne higgyünk annak, aki kisebbíteni próbálja jelentőségét!”

Reájuk tekintve a kormánypárti padsorokban általában legyintettek: „Ezek a pártok csak a pénzt költik, csak a székeket melegítik aParlamentben...” 

***

Indiai bölcsek tanácsolták: “Az ember akkor nyissa ki a száját, ha értékesebbet tud mondani, mint a csend!” A KDNP-ből kettő, az MSZP-ből öt, a függetlenek közül szintén öt, a Fideszből pedig ötvenöt képviselő fogadta meg e tanácsot, kiegészítve persze a honi megfelelőjével: „ha nem szól szám, nem fáj fejem.”

A Jobbik és az LMP padsoraiból senki sem lépett be a trappista rendbe.

  TOP 10

 

Képviselő

Párt

Felszólalások száma

Felszólalások  (óra/perc/mp)

1

Dr. SCHIFFER ANDRÁS

LMP

46

3:46:44

2

SALLAI R. BENEDEK

LMP

35

2:32:20

3

Dr. RÉTVÁRI  BENCE

KDNP

33

2:12:52

4

TÁLLAI ANDRÁS

Fidesz

26

1:31:13

5

KISS LÁSZLÓ

MSZP

25

2:52:48

6

SZILÁGYI GYÖRGY

Jobbik

24

2:10:26

7

Dr. BÁRÁNDY GERGELY

MSZP

23

2:07:39

8

Dr. JÓZSA ISTVÁN

MSZP

20

2:11:42

9

Dr. SZÉL BERNADETT

LMP

20

1:33:28

10

NOVÁK ELŐD

Jobbik

20

1:26:02

KDNP

 

Képviselő

Száma

óra/perc/mp

 

Képviselő

Száma

perc/mp

1

Dr. RÉTVÁRI  BENCE

33

2:12:52

8

HARRACH PÉTER

2

10:12

2

Dr. VEJKEY IMRE

10

28:03

9

Dr. HOFFMANN RÓZSA

2

10:24

3

Dr. SEMJÉN ZSOLT

6

12:49

10

Dr. LATORCAI JÁNOS

2

4:11

4

Dr. SIMICSKÓ ISTVÁN

4

18:13

11

Dr. SESZTÁK MIKLÓS

2

4:00

5

Dr. ARADSZKI ANDRÁS

3

24:06

12

FIRTL MÁTYÁS

1

5:11

6

Dr. HARGITAI JÁNOS

3

7:50

13

Dr. RUBOVSZKY GYÖRGY

1

4:23

7

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ

3

7:19

14

SOLTÉSZ MIKLÓS

1

3:10

  FIDESZ

 

Képviselő

Száma

óra/perc/mp

 

Képviselő

Száma

perc/mp

1

Tállai András

26

1:31:13

32

Nyitrai Zsolt

3

6:00

2

Lázár János

16

1:00:56

33

Pócs János

3

6:51

3

Dr. Nagy István

16

32:26

34

Pogácsás Tibor

3

11:30

4

Varga Mihály

15

50:52

35

Riz Gábor

3

6:20

5

Dr. Fónagy János

12

38:13

36

Simon Róbert Balázs

3

8:55

6

Dr. Répássy Róbert

12

31:31

37

Szatmáry Kristóf

3

20:38

7

Kontrát Károly

11

25:07

38

Dr. Tapolczai Gergely

3

12:02

8

Dr. Vas Imre

9

26:33

39

Tuzson Bence

3

7:47

9

Bánki Erik

8

51:57

40

Balla Mihály

2

7:10

10

Dr. Czomba Sándor

8

17:19

41

Budai Gyula

2

10:16

11

Dr. Fazekas Sándor

8

16:18

42

Dunai Mónika

2

13:28

12

Rogán Antal

8

40:14

43

Dr. Gulyás Gergely

2

7:19

13

Balog Zoltán

7

16:17

44

Dr. Navracsics Tibor

2

2:14

14

L. Simon László

7

54:15

45

Orbán Viktor

2

59:25

15

Balla György

6

17:03

46

Dr. Pósán László

2

21:11

16

Németh Szilárd István

6

32:02

47

Salacz László

2

3:02

17

Németh Zsolt

6

22:57

48

Dr. Selmeczi Gabriella

2

3:17

18

Szijjártó Péter

6

36:30

49

Dr. Turi-Kovács Béla

2

7:30

19

Dr. Szűcs Lajos

6

17:45

50

Vigh László

2

3:29

20

Cseresnyés Péter

5

29:45

51

Dr. Vinnai Győző

2

9:05

21

Hende Csaba

5

10:54

52

B. Nagy László

1

1:39

22

Kara Ákos

5

11:35

53

Bartos Mónika

1

4:26

23

Csizi Péter

4

11:36

54

Bodó Sándor

1

4:41

24

Font Sándor

4

19:51

55

Csöbör Katalin

1

8:30

25

Dr. Mengyi Roland

4

30:51

56

Horváth István

1

4:34

26

Bencsik János

3

18:15

57

Dr. Kerényi János

1

1:26

27

Csenger-Zalán Zsolt

3

17:45

58

László Tamás

1

2:17

28

Czunyiné Dr. Bertalan Judit

3

5:57

59

Potápi Árpád János

1

5:09

29

Demeter Zoltán

3

9:00

60

Szabó Zsolt

1

10:15

30

Kucsák László

3

6:01

61

Dr. Vitányi István

1

1:45

31

Manninger Jenő

3

6:36

62

Witzmann Mihály

1

8:41

MSZP

 

Képviselő

Száma

óra/perc/mp

 

Képviselő

Száma

perc/mp

1

Kiss László

25

2:52:48

13

Dr. Varga László

7

45:10

2

Dr. Bárándy Gergely

23

2:07:39

14

Bangóné Borbély Ildikó

6

17:42

3

Dr. Józsa István

20

2:11:42

15

Korózs Lajos

6

27:17

4

Dr. Harangozó Tamás Attila

10

40:32

16

Demeter Márta

5

21:46

5

Teleki László

10

33:46

17

Dr. Legény Zsolt

5

9:35

6

Dr. Tóth Bertalan

10

42:32

18

Lukács Zoltán

5

36:54

7

Burány Sándor

9

58:20

19

Hiszékeny Dezső

4

10:56

8

Gúr Nándor

8

35:47

20

Dr. Szakács László

4

14:44

9

Harangozó Gábor István

8

26:10

21

Tóbiás József

4

20:19

10

Kunhalmi Ágnes

8

36:14

22

Tóth Csaba

4

22:19

11

Heringes Anita

7

14:08

23

Dr. Hiller István

3

32:12

12

Szabó Sándor

7

21:29

24

Tukacs István

3

11:57

JOBBIK

 

Képviselő

Száma

óra/perc/mp

 

Képviselő

Száma

perc/mp

1

Szilágyi György

24

2:10:26

13

Szávay István

5

13:50

2

Novák Előd

20

1:26:02

14

Farkas Gergely

4

20:23

3

Z. Kárpát Dániel

18

1:33:33

15

Kulcsár Gergely

4

15:12

4

Volner János

12

39:00

16

Vágó Sebestyén

4

19:07

5

Kepli Lajos

10

48:35

17

Ander Balázs

3

9:09

6

Magyar Zoltán

8

33:48

18

Bana Tibor

3

6:00

7

Dr. Staudt Gábor

8

37:19

19

Hegedűs Lorántné

3

11:46

8

Dúró Dóra

7

39:35

20

Sneider Tamás

2

6:58

9

Egyed Zsolt

7

11:35

21

Gyöngyösi Márton

1

5:08

10

Apáti István

6

53:05

22

Dr. Gyüre Csaba

1

10:09

11

Balczó Zoltán

6

28:33

23

Dr. Lukács László György

1

5:14

12

Mirkóczki Ádám

5

21:58

24

Vona Gábor

1

5:02

LMP

 

Képviselő

Száma

óra/perc/mp

 

Képviselő

Száma

perc/mp

1

Dr. Schiffer András

46

3:46:44

4

Ikotity István

17

58:15

2

Sallai R. Benedek

35

2:32:20

5

Schmuck Erzsébet

13

52:55

3

Dr. Szél Bernadett

20

1:33:28

-

-

-

-

FÜGGETLENEK

 

Képviselő

Száma

óra/perc/mp

 

Képviselő

Száma

perc/mp

1

Szabó Szabolcs

5

12:38

3

Szabó Timea

4

15:26

2

Fodor Gábor

4

35:13

4

Szelényi Zsuzsanna

2

8:21

NÉMA LEVENTÉK

KDNP

Földi László

Móring József Attila

-

-

-

-

MSZP

Dr. Botka László

Kiss Péter

Mesterházy Attila

Dr. Molnár Zsolt

Velez Árpád

-

FÜGGETLEN

Gyurcsány Ferenc

Kónya Péter

Dr. Oláh Lajos

Dr. Vadai Ágnes

Varju László

-

FIDESZ

Ágh Péter

Bányai Gábor

Becsó Zsolt

Dr. Bene Ildikó

Bíró Márk

Boldog István

Bóna Zoltán

Czerván György

Dankó Béla

Farkas Flórián

Farkas Sándor

Dr. Galambos Dénes

Gelencsér Attila

Gyopáros Alpár

Győrffy Balázs

Hadházy Sándor

Halász János

Hirt Ferenc

Dr. Hoppál Péter

Horváth László

Dr. Hörcsik Richárd

Jakab István

Kósa Lajos

Dr. Kovács József

Dr. Kovács Zoltán

Kovács Sándor

Kövér László

Kubatov Gábor

Lasztovicza Jenő

Lezsák Sándor

Dr. Mátrai Márta

Dr. Molnár Ágnes

Pánczél Károly

Dr. Papcsák Ferenc

Dr. Pesti Imre

Petneházy Attila

Rácz Róbert

Dr. Simon Miklós

Simonka György

Szabolcs Attila

Tasó László

Dr. Tiba István

Tessely Zoltán

Tiffán Zsolt

Dr. Tilki Attila

Törő Gábor

V. Németh Zsolt

Varga Gábor

Vantara Gyula

Varga József

Vargha Tamás

Vécsey László

Dr. Völner Pál

Dr. Zombor Gábor

Zsigó Róbert

-

-

-

-

-

Bartha Szabó József
  • Jog-ÁVH
    Amíg ugyanis akad bárki, akinek van saját identitása, s azt bátran vállalja is, akkor a valósággyártó művek nagy bajba kerülnek.
  • Átadták a Szent Margit Gimnázium tornacsarnokát
    A Szent Margi Gimnázium új tornacsarnokának átadásakor Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, Újbuda országgyűlési képviselője elmondta: a sportolási lehetőségeket biztosító épületek, így a gimnázium új tornacsarnokának megépítése arról szól, hogy a gyermekek kulturált körülmények között felkészüljenek az életre.
  • Háború az új nemzedékért
    Free-SZFE sztory... - Első rész
MTI Hírfelhasználó