Egyedül Hiszékeny akadt fenn a rostán!
Híven a hagyományokhoz, változatlanul menetrendszerűen érkeztek a Tisztelt Házba a parlamenti képviselők mentelmi jogának felfüggesztését szorgalmazó indítványok. Nyolcból heten szabadultak.
2015. január 28. 11:14

17 országgyűlési bizottság közül a Mentelmi bizottság az egyetlen, ahol fele-fele arányban ütközhetnek a kormánypárti-ellenzéki képviselők. 6 képviselő alkotja: Fidesz: 2 (33.33 %),  MSZP: 2 (16.67 %), Jobbik: 1 (33.33 %), KDNP: 1 (16.67 %). Az Országgyűlés a képviselő vagy a volt képviselő mentelmi ügyében benyújtott határozati javaslatot haladéktalanul megtárgyalja. A határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehetett benyújtani, arról az Országgyűlés vita nélkül határozott.

BÚCSÚ A MENTELMI JOGTÓL

Alapszabály: zárt ülésen társalog a Mentelmi bizottság. Az Országgyűlés előtt azonban kinyílhat a kapu. A határozathozatal előtt a Mentelmi bizottság előadója és az érintett képviselő egyaránt ország-világ előtt öt-ötperces időtartamban megszólalhatott. A közbeszólásokat mellőzve, a leghangosabbat kísérő indítványukat tallózzuk. 

Hiszékeny Dezső

Polt Péterlegfőbb ügyész indítványozta Hiszékeny Dezső képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette megalapozott gyanúja miatt.

Dr. VEJKEY IMRE, (Mentelmi bizottság elnöke): - A legfőbb ügyészi indítvány szerint a Budapest XIII. kerületi önkormányzat az egyik tulajdonában lévő üzlethelyiség bérleti joga, illetve tulajdonjoga megszerzésének lehetőségét 2013. január-február-március hónapokban nem hirdette meg. Az üzlethelyiség bérbeadásával Hiszékeny Dezső, a kerület akkori alpolgármestere foglalkozott, akinek működési körébe tartozott a kerület üzlethelyiségeinek, lakásainak kezelése. 2013 januárjában Hiszékeny Dezső közvetítő útján 5 millió forintot kért saját részére azért, hogy az üzlethelyiség bérleti jogát egy, a bérlemény üzleti hasznosítását tervező befektetőnek juttassa.

- A Mentelmi bizottság a legfőbb ügyész átiratát 2014. szeptember 9-i ülésén tárgyalta, melynek során dr. Józsa István bizottsági alelnök, MSZP-képviselő elhangzott álláspontja szerint a legfőbb ügyészi átiratban foglaltak nem támasztják alá az abban megjelölt bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúját.

- Nyilvánvalóan nem koncepciós eljárásról van szó, a jogállamiság ma teljes mértékben garantált Magyarországon. A legfőbb ügyészi átirat konkrétan tartalmazza azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján a megalapozott gyanú ami a Legfőbb Ügyészség szerint fennáll. Ebben a közvádas ügyben is követni kellene a bizottság azon szakadatlan gyakorlatát, miszerint a mentelmi jog alól az érintett képviselőt közvádas bűncselekmény alapos gyanúja esetén felfüggesztésre javasolja. Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 5 igen, nulla nem szavazat és 1 tartózkodás mellett azt javasolta a Tisztelt Országgyűlésnek, hogy Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel.

+

HISZÉKENY DEZSŐ, (MSZP): - Ismét egy ügy, amely a bűnüldözés köntösébe bújtatva lesz a közbeszéd része. Ismét egy karaktergyilkosság, egy politikus lejáratása, ellehetetlenítése a választási kampány oltárán. És ismét egy ellenzéki politikusé. Nem feltétlenül kéne ennek így lennie... Ellentétben azzal, amit bizottsági elnök úr elmondott, van olyan közvádas ügy, amely gyanúsítottjának nem adta ki a mentelmi jogát a parlament. Ma is itt ül közöttünk, Simon Miklósnak hívják. Az ő érintett ügyében azóta bírósági ítéletek is születtek. Még egy megjegyzést tennék, ez pedig a Fidesz tisztelt frakcióvezető úrnak szól, aki kioktatott bennünket, és egyébként jó tanácsokkal látott el, mármint hogy nem lenne baj, ha jobban odafigyelnénk magunkra. Én olvastam néhány bátortalan kísérletet az V. kerületben folyó ügyészségi nyomozásról, az ott elkövetett esetleges gyanúsításokról és bűncselekményekről, ugyanakkor az utóbbi időben ezekről nem olvasok semmit, - valamilyen érdekes ok miatt.

- Visszatérve arra az akcióra, amely az én ügyemre vonatkozik, úgy gondolom, hogy annak időzítése alig leplezhető módon az önkormányzati választások eredményeinek befolyásolására vonatkozik. Az ügyészség vádaskodik, egyébként hangzatos történetet ad elő, mert ez a megrendelés. Ilyen kell, mert ez adható el. Később már nem érdekes, hogy ebből mi bizonyítható jogszerűen. Az elmúlt években számtalan visszaélésre, a büntetőeljárás eszközeinek törvénytelen alkalmazására derült fény. Koncepciós perekben meghurcoltak, politikai érdekből kötött vádalkuk mutatják azt az utat, amelyen a jelenlegi hatalom jár. Már több esetben kiderült bíróságok jóvoltából, hogy különösen az ügyészség nem válogat az eszközökben, ha politikai megrendelésről van szó. Éppen ezért kezdeményezni fogjuk, hogy az ilyen koncepciós ügyekben és a koholt vádak összeállításában közreműködők felelősségre vonhatók legyenek.

- Vajon mi igaz a leírtakból és az elmondottakból? Valószínűleg a fele sem! Az egész ügyről ordít, hogy politikai indíttatású, előre megtervezett, tehát koncepciós eljárás. Nincsenek illúzióim a felhasznált eszközöket és módszereket illetően sem. Régi időket idéző történések ezek. Egy nagyszerű film jut eszembe, az a címe - Bacsó Péter rendezte -, hogy Tanú. Az elmúlt néhány év hasonló ügyeiből le lehetne forgatni a második részt.

- Nézzük meg, hol tartunk most. A háttérapparátus már korábban végzett a forgatókönyv megírásával, most a napi aprómunka, a média tematizálásának megszervezése, a féligazságok, hazugságok szivárogtatása a feladat. Ebben sincsenek illúzióim, meglesz. Utána ismét az ügyészségé a főszerep. Rabosítás, esetleg bilincs, vezetőszár. Emlékszünk még ugyanezen politikusok felmentő ítéleteire és az eljáró bíró ügyészséget megrovó szavaira? Nem nagyon hallhattak róla, pedig ez igaz. Ha a forgatókönyv szerint haladunk, most itt adnak engedélyt a műsorra. A film címe: Vadászat egy ellenzékire. 

- Nos, képviselőtársaim, a döntésüket követően kezdődhet a műsor. Önöknek a páholyból, nekem a küzdőtérről. Már csak egyetlen megválaszolatlan kérdés maradt: ellenzéki képviselőtársaim, ki lesz a következő?

+

ELNÖK: - Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal következik. (Zaj. - Az elnök csenget.) Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés függessze fel. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

- Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 148 igen szavazattal, 25 ellenszavazat és  2 független nem, és 3 független képviselő tartózkodása mellett Hiszékeny Dezső mentelmi jogát felfüggesztette.

+

A  mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára volt szükség. A 25 ellenszavazatot az MSZP frakciója, a 2 nemmel pedig Kónya Péter és dr. Vadai Ágnes függetlenként szerénykedett. 

MENTELMI JOG MEGŐRÍZVE

Hatáskör hiányában a Mentelmi Bizottság nem foglalkozik а cselekmények büntetőjogi értékelésével. Magánvádas ügyekben azonban a mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata: az Országgyűlés, illetve а képviselők zavartalan munkavégzésének biztosítása. Dr. Simon Miklós  felett, alatt kétszer is rezgett a léc, bár nem annyira, mint a feljelentői remélték. A többieknek még ennyi izgalomban sem  részesültek. 

László Tamás

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság indítványozta László Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, Sebestyén Lajosné magánvádló feljelentése alapján.

A büntető feljelentése szerint László Tamás, a Fidesz képviselője, 2012. július 17. napján, Sebestyén Lajosnét a becsület csorbítására alkalmas, dehonesztáló kifejezésekkel illette.

A Mentelmi bizottság 2014. december 15-ei ülésén László Tamás előadta: egy olyan cserével egybekötött ingatlan-adásvételi szerződésről szólt, amelyben két magánszemély vett részt. Az egyik fél egy XV. kerületi önkormányzati lakást cserélt el a másik fél saját tulajdonú lakására. Utóbb azonban jogvita támadt közöttük, amely végrehajtásba torkollott, és a korábbi önkormányzati lakás birtokosa újabb önkormányzati lakást óhajtott ezt követően igényelni. Ennek kapcsán fejtette ki véleményét, amelyért Sebestyén Lajosné magánvádlóként büntetőfeljelentést tett. Bár a Jobbik két képviselője a mentelmi jog felfüggesztését szorgalmazta, a Mentelmi bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy László Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Az Országgyűlés megfogadta a tanácsot, (2014.12.16.): László Tamás mentelmi jogának felfüggesztésére 23 igen, megőrzésére pedig - tartózkodások nélkül - 150 voks született.

Simon Miklós

A Nyíregyházi Járásbíróság indítványozta dr. Simon Miklós mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, Orosz Mihály Zoltán pótmagánvádló vádindítványa alapján.

А feljelentés szerintdr. Simon Miklós a 2013. május 08. napján kelt, Érpatak lakosságához címzett és eljuttatott, saját kezűleg aláírt levelében az alábbi becsület csorbítására alkalmas kifejezésekkel illette : -„A bekövetkezett helyzetért, azért, hogy az arra rászorulók nem kapták meg a szociális ellátásokat minden felelősség Orosz Mihály Zoltánt, az érpataki polgármestert terheli…Minden magyar állampolgár számára a törvények betartása kötelező, igaz ez a polgármesterre is, dr. Orosz Mihály Zoltán felelőtlen magatartásával kárt okozott a lakosságnak, veszélybe sodort a szociális segélyek kifizetésének megakadályozásával több száz családot, veszélyeztette azok megélhetését… Simon Miklós tényállításai a becsület csorbítására alkalmas, valótla n tényállítások."

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott az ügy büntetőjogi megítélésével. Döntése meghozatalakor figyelemmel volt arra is, hogy az érintettek közszereplő politikusok. Mindezekre tekintettel 4 igen, 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Az Országgyűlés többsége megfogadta a tanácsot,(2014.11.03.): dr. Simon Miklós mentelmi jogának felfüggesztésére 22 igen, megőrzésére pedig - 2 tartózkodás mellett - 136 voks született.

Szabó Tímea

A függetlenek padsoraiban ülő Szabó Tímea  (Együtt-PM)mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt,А Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta Pétermann Csaba feljelentése alapján.

А feljelentés szerint: Szabó Tímea 2013. augusztus végén és szeptember elején több alkalommal nyilatkozott az országos médiában а Pető Intézettel kapcsolatos ügyekben. Ezek közül kiemelendő az ATV-ben.  2013 . szeptember 4-én az „Egyenes beszéd” című adásban tett megnyilatkozása, amelyben a feljelentőt név szerint említve, a Pető Intézetben kifejtett tevékenységével kapcsolatban több, becsülete csorbítására alkalmas hamis tényállítást és kifejezést is állított.

А Mentelmi bizottság az ügyet а 2014. június 10-i ülésén tárgyalta. Szabó Tímea a mentelmi jogával kapcsolatosan azt kérte а Mentelmi bizottságtól és az Országgyűléstől, hogy а magánvádas mentelmi ügyekben követett 24 éves gyakorlat szerint járjon el. А Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott а cselekmény büntetőjogi értékelésével. А magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata а mentelmi jog célját, az Országgyűlés, illetve а képviselők zavartalan munkavégzését kívánja biztosítani. Mindezekre tekintettel 3 igen, 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy Szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Az Országgyűlés többsége megfogadta a tanácsot, (2014.06.19.): Szabó Tímea mentelmi jogának felfüggesztésére 22 igen, megőrzésére pedig -  tartózkodások nélkül - 152 voks született.

Budai Gyula

А Budai Központi Kerületi Bíróság indítványozta a Fidesz képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, Péterfia Ferenc feljelentése alapján.

А feljelentés szerint:  „dr. Budai Gyula 2011. novemberében elszámoltatási és korrupció-ellenes kormánybiztosként a feljelentővel szemben а BRFK felé valótlan tartalmú feljelentéssel élt, majd feljelentő munkahelyére а Külügyminisztériumba is átiratot küldött, szintén valótlan tartalommal. Ezekben feljelentőt, mint а Bécsi Magyar Nagykövetség korábbi alkalmazottját összefüggésbe hozta а nagykövetség szolgálati lakásainak felújításával kapcsolatos 40 millió forint kárt okozó bűncselekménnyel. Ezek és az ezekről szóló nagy nyilvánosság előtt közzétett közlemények (MTV Híradó, MTI Hírcentrum) a feljelentő számára súlyos hátrányt, így állásvesztést is okoztak, olyan színben került feltüntetésre, mint aki visszaélést, bűncselekményt követett el.”

А Mentelmi bizottság az ügyet а 2014. május 19-i ülésén tárgyalta. Döntése meghozatalakor figyelemmel volt arra is, hogy az érintettek közszereplő politikusok. Mindezekre tekintettel 4 igen, 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Az Országgyűlés többsége megfogadta a tanácsot, (2014.05.26.): dr. Buda Gyula mentelmi jogának felfüggesztésére 28, megőrzésére - 1 tartózkodás kíséretében -  147 voks született.

Simon Miklós

А Miskolci Járásbíróság indítványozta a Fidesz képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, dr. Helmeczy László feljelentése alapján.

А feljelentés szerint: „dr. Simon Miklós 2013. november 6-án a Nyírbogáton tartott választókerületi ülésen olyan szórólapot terjesztett a feljelentőről, amely súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolta. Ezenkívül még másolatot is csatolt hozzá, amelyen feljelentő személyével kapcsolatos kuruc.infora írt cikk, valamint egy foci24-barikád.hu honlapon megjelent cikk volt található  Ezt dr. Simon Miklós és felesége megbízásából több mint száz embernek szétosztottak. А két cikk terjesztéséért korábban már más személyt jogerősen elítéltek.”

А Mentelmi bizottság az ügyet а 2014. május 19-i ülésén tárgyalta. Döntése meghozatalakor figyelemmel volt arra is, hogy az érintettek közszereplő politikusok: 4 igen, 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Az Országgyűlés többsége megfogadta a tanácsot, (2014.05.26.): dr. Simon Miklós mentelmi jogának felfüggesztésére 23 igen, megőrzésére pedig 136 voks született.

Harangozó Tamás

А Bajai Járásbíróság indítványozta a szocialista képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, Lakatos Ferenc feljelentése alapján.

А feljelentés szerint: „dr. Harangozó Tamás az АТV 2013. szeptember 22.-i hírműsorában a feljelentőt név szerint megnevezve csalónak titulálta.”

А Mentelmi bizottság az ügyet а 2014. május 12-i ülésén tárgyalta: 4 igen, 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Az Országgyűlés többsége megfogadta a tanácsot, (2014.05.26.): dr. Harangozó Tamás mentelmi jogának felfüggesztésére 25, megőrzésére – 1 tartózkodás kíséretében -  149 voks született.

Pócs János

A Fidesz padsorában ülő országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miattVajda Attila feljelentése alapján a Jászberényi Járásbíróság indítványozta.

А feljelentés szerint: „Pócs János Jászapáti polgármestere 2013. december 13-án a feljelentőre nézve becsületsértő kijelentést tett, amikor azt mondta: „zugjogászkodásért а Baumag ügyben börtönbüntetést kapott.”

А Mentelmi bizottság a 2014. május 12-i ülésén Pócs János előadta: a feljelentő Jászapáti városban felhatalmazás nélküli jogvédőként eljárva arra buzdította а roma közösség tagjait, hogy őrá való hivatkozással menjenek be а polgármesteri hivatalba és segélyeket, támogatásokat vegyenek fel. Erre reagálva polgármesterként arra hívta fel а hivatal vezetőinek, illetve az érintetteknek а figyelmét, hogy а segélyek, támogatások elosztási rendjét az önkormányzat rendelete határozza meg. Véleménye szerint emiatt jelentette fel Vajda Attila.

А Mentéleti bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek,hogy Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Az Országgyűlés többsége megfogadta a tanácsot, (2014.05.26.): Pócs János mentelmi jogának felfüggesztésére 25,  megőrzésére – 3 tartózkodás kíséretében – 146 voks született.

Józsa István

Az MSZP színeiben országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, Futó Barnabás, а Közgép Zrt. sértett jogi képviselőjének feljelentése alapján  a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta.

А feljelentés szerint: „Dr. Józsa István 2013. július 18-án а Magyar Szocialista Párt székházában tartott sajtótájékoztatóján, majd ezt követően az АТV „Egyenes beszéd” című műsorában а gazdasági társaság becsületének csorbítására alkalmas valótlan tényállításokat közölt, ezzel sérülhet а Közgép-ről kialakított azon kép, miszerint а társaság szerződésszerűen kifizeti а vele szerződött alvállalkozóit, illetőleg az alvállalkozói kifizetéseknél а vonatkozó jogszabályok alapján jár el, valamint, hogy а társaság jogszerűen végzi а tevékenységét.”

А Mentelmi bizottság 2014. május 12-i ülésén dr. Józsa István elmondta: választópolgári panaszok érkeztek hozzá а Közgép Zrt. gyakorlatával kapcsolatban, és annak adott hangot а sajtótájékoztatón és а tv-műsorban. Ez képviselői munkájának része, tehát méltatlannak érzi, hogy emiatt beperelték.

A Mentelmi bizottság 3 igen, 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy dr. Józsa István országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel.

Az Országgyűlés többségemegfogadta a tanácsot, (2014.05.26): dr. Józsa István mentelmi jogának felfüggesztésére 20, megőrzésére - 4 tartózkodás kíséretében - 147 voks született.

Bartha Szabó József
 • Tusványos örvényei
  Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
 • A szerencsétlen lord major
  A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
 • A háború nagy üzlet – a cégek számára
  Egy háborúban természetes a területek feladása, mint ahogy az úgynevezett kritikus infrastruktúra rombolása is. Ez utóbbira jó példa, hogy a mostaninál hatékonyabban tette ezt az Egyesült Államok Irakban és Jugoszláviában – emlékezik vissza Stier Gábor.
 • Új pacifizmus
  Ha mégis – legalább szimbolikusan – ragaszkodunk a NATO létezéséhez, és mindenáron védelmezni akar minket, NATO-polgárokat, álljon őrt Európa határainál, és állítsa meg azt az inváziót. Amit migrációnak álcázva szabadítanak kontinensünkre.
 • A szankciós politika okozza a gazdasági bajokat
  Mihálffy Béla (KDNP), a térség országgyűlési képviselője arra kérte a szegedi városvezetést, hogy a hatszorosára nőtt áram- és többszörösére drágult gázszámlát küldjék el Brüsszelbe, és ott a baloldali politikai szövetségeseik közbenjárásával intézzék el, hogy azok ki legyenek fizetve.
MTI Hírfelhasználó