Nemzetbiztonsági célú építmények lehetnek a táborok
Kormányrendelet készül annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatok saját jogszabályalkotás útján ne gördíthessenek akadályt az ideiglenes menekülttáborok, illetve a biztonsági határárzár felállítása elé – értesült a Napi Gazdaság. Az erről szóló tervezet egyértelművé teszi, hogy a befogadóállomások nemzetbiztonsági célú építmények.
2015. augusztus 14. 08:38

A kormány az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) egyes rendelkezéseit módosítja. Ezek szerint valamennyi építési övezetben elhelyezhetők többek között a nyomvonaljellegű építmények és műtárgyaik, a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények, illetve a nyilvános illemhelyek és hulladékgyűjtők. A rendelkezés az országos közérdek, illetve az egészséghez és az egészséges környezethez fűződő jogok érvényesítése érdekében került a szabályozásba. A közérdek érvényesítésének azonban jelenleg korlátot szab, ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként rendelkezik. Tehát amennyiben az önkormányzat rendeletében kizárja, akkor nem létesíthetők az említett építmények az önkormányzat területén.

A kormány-előterjesztés szerint azonban a jövőben nem lehetne ilyen kizáró szabályokat alkotni, a rendelet hatályba lépését követően az önkormányzatoknak még gondoskodniuk is kell saját rendeleteik összehangolásáról az új OTÉK-szabályokkal. Az átmeneti időre pedig a kormányrendelet kimondja, hogy az OTÉK módosításának hatályba lépését követően azzal ellentétes önkormányzati rendeleti szabályozás nem születhet.

Az ideiglenes befogadóállomások előkészítése mellett a biztonsági határzárral kapcsolatos munkálatok is a terveknek megfelelően haladnak – közölte lapunk érdeklődésére a Belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint ugyanakkor „a kormányhivatalok, az eljárás eredményes lefolytatása érdekében a jelen eljárásuk során mellőzik az érintett tulajdonosok értesítését. Ugyanakkor az eljárás megindításáról honlapjukon és az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat hirdetőtábláján tájékoztatást adnak, hirdetményt tesznek közzé. Az ingatlantulajdonosok – nem utolsó sorban – a médiatartalom-szolgáltatók híradásai alapján is nyilvánvalóan tudomást szereznek érintettségükről” – fogalmaztak.

A Szegedi Törvényszék tájékoztatása szerint az Országos Rendőr-főkapitányság összesen 25,3 millió forinttal kárpótolja azokat a telektulajdonosokat, akiknek az ingatlanán keresztülhalad a biztonsági határzár. Az egyszeri kártalanítási összegeket az ORFK átutalta a Szegedi Törvényszék Gazdasági Hivatala részére.

A Szegedi Járásbíróság a letétbe helyezett összegek kifizetéséről az irányadó jogszabályok értelmében, nyolc napon belül meghozandó végzéssel határoz. A végzések a szabályszerű postai kézbesítéstől számított 15. napon emelkedhetnek jogerőre, a kártalanítást ezt követően kapják meg – utalással vagy postán – az érintett ingatlantulajdonosok.

Napi Gazdaság Online
MTI Hírfelhasználó