Ferenc pápa Holguinban
Ferenc pápa szeptember 21-én, hétfőn reggel hagyta el Havanna repülőterét és közel másfél órás utat követően érkezett az észak-keleti parton fekvő Holguín városába, ahol délelőtt fél tizenegy órakor mutatott be szentmisét Szent Máté vértanú apostol és evangélista emléknapján a város főterén.
2015. szeptember 22. 12:28

Ferenc pápa kubai útjának két állomáshelye magától adódott: a főváros, Havanna természetesen első helyen állt, aztán következett a Cobrei Szűzanya nemzeti kegyhelye Santiago de Cuba mellett. Még a tervezés fázisában Ferenc pápa maga állt elő egy kéréssel, miután áttanulmányozta elődei kubai útjainak állomáshelyeit. Azt kérte, hogy mindenképpen szeretne kubai útja során egy olyan várost, egy olyan egyházmegyét felkeresni, ahol még nem jártak korábban pápák és ami valamiképp a számára oly fontos perifériát jelképezhetné. Így esett a választás Holguínra, a szigetország harmadik legnagyobb városára, ami földrajzilag is jó döntés, hiszen a nyugati fekvésű Havanna és a keleti Santiago de Cuba között mintegy összekötő kapocs.

Holguín a szigetország egyik legrégibb városa, nevét alapítójáról kapta, a spanyol Garcia Holguín hajóskapitányról, aki 1545-ben kötött ki a közeli tengerparton. Mára Holguín a parkjairól és sétányairól is híres, a zene fővárosa, itt van a kubai balett székhelye és egy műszaki egyetem. Közép-Amerika szerte híres és keresett a drogterápiás kórháza, ahol a híres argentin futballista, Maradona is leszokott a kábítószerről.

A holguíni egyházmegyét 1979-ben állították fel mint a közeli Santiago de Cuba szufragáneusát. 1 millió 650 ezer lakosának csupán 27 százaléka katolikus. A 28 plébániát és missziós állomáshelyet 23 egyházmegyés és 10 szerzetes pap látja el. Kuba egyik legnehezebb vidéke Holguín vallási szempontból, az egyház itt kisebbségben van: ez a perifériás helyzete vonzotta ide Ferenc pápát.

Ferenc pápa homíliáját teljes terjedelmében közöljük:

Máté evangélista, apostol emléknapját ünnepeljük. Egy megtérés történetét ünnepeljük. Evangéliumában ő maga mondja el nekünk, milyen volt az a találkozás, amely megváltoztatta az életét. Részesévé tesz minket a „tekintetek játékának”, amely képes megváltoztatni egy ember élettörténetét.

Egy napon, amely nem különbözött a többi naptól, Máté a vámosok padjánál ült, amikor Jézus arra járt. Meglátta, odament hozzá és azt mondta neki: „Kövess engem!” Ő pedig felállt és követte.

Jézus ránézett. A szeretetnek mekkora ereje lehetett benne abban a tekintetben, ha képes volt így átforgatni Mátét! Mekkora erő lehetett azokban a szemekben, ha talpra állították! Tudjuk, hogy Máté vámszedő volt, vagyis beszedte az adót a zsidóktól, hogy a rómaiaknak adja. A vámszedőket rossz szemmel nézték, bűnösnek tartották, ezért elszigetelten éltek, megvetették őket az emberek. Nem lehetett velük együtt enni, beszélni, még imádkozni sem. A nép szemében árulók voltak, elvették a pénzt honfitársaiktól, hogy másoknak adják. A vámosok ebbe a társadalmi osztályba tartoztak.

Jézus megáll, nem megy el mellette sietősen, nem futtában tekint rá, hanem békésen nézi. Az irgalmasság tekintetével nézi: úgy, ahogyan korábban soha senki nem nézte. És ez a tekintet megnyitotta Máté szívét, szabaddá tette, meggyógyította, reményt, új életet adott neki, mint Zakeusnak, Bartimeusnak, Mária Magdolnának, Péternek és mindannyiunknak. Ha mi nem is merjük tekintetünket az Úrra emelni, ő minket megelőzve ránk tekint.

Ez a mi személyes történetünk is. Mint sokan mások, mindegyikünk elmondhatja: én is bűnös vagyok, akire Jézus rátekint. Arra hívlak ma benneteket, hogy otthon vagy a templomban, amikor nyugalom van bennetek, amikor egyedül vagytok, csendesedjetek el egy pillanatra, hogy emlékezzetek vissza hálával és örömmel arra a helyzetre, arra a pillanatra, amikor Isten irgalmas tekintetével rátekintett az életetekre.

Ő elsőként szeret minket, tekintetével már korábban látja, mire van szükségünk. Túl tud látni a látszaton, a bűnön, a kudarcainkon, az érdemtelenségünkön. Túl tud nézni a társadalmi kategóriákon, amelyekbe tartozunk. Ő túlmegy mindezen. Ő a gyermekek méltóságát látja, ami mindannyiunkban bennünk van, olykor bűntől beszennyezve, de mindig jelen van lelkünk mélyén. Ez a mi gyermeki méltóságunk, és Ő éppen azért jött el, hogy megkeressen mindenkit, aki méltatlannak érzi magát Istenhez, másokhoz. Engedjünk, hogy Jézus nézzen minket, engedjünk, hogy tekintete kísérje útjainkat, engedjük, hogy tekintete visszahozza az életünkbe az örömöt és a reményt.

Az Úr, miután irgalmas tekintetével Mátéra nézett, azt mondja neki: „Kövess engem!” Máté pedig feláll és követi. A tekintet után a szó következik. A szeretet után a küldetés jön. Máté már nem olyan, mint korábban, belülről megváltozott. A Jézussal való találkozás, Jézus irgalmas tekintete átalakította. És abban a pillanatban hátrahagyta a vámosok padját, a pénzt, a kirekesztettségét. Korábban ülve várakozott, hogy beszedhesse, elvehesse a pénzt másoktól. Most Jézussal fel kell állnia, hogy adjon, felajánljon, önmagát adja másoknak. Jézus ránézett és Máté rátalált a szolgálat örömére. Máté számára és minden ember számára, aki megtapasztalta Jézus tekintetét, a mellette élők már nem azok az emberek, akiket ki lehet használni, akikkel vissza lehet élni. Jézus tekintete nyomán misszionárius tevékenység, szolgálat, odaadás születik meg. A mellettünk élők azok az emberek, akiket szolgálunk. Jézus szeretete meggyógyít rövidlátásunkból és arra ösztönöz, hogy messzebbre tekintsünk, ne ragadjunk le a látszatnál és a politikai korrektségnél.

Jézus tovább megy, előttünk jár, megnyitja az utat és arra hív, hogy kövessük. Arra hív, hogy lassanként hagyjunk fel előítéleteinkkel, és a mások és magunk megváltozásával szemben tanúsított ellenállásunkkal. Mindennap kihívást intéz hozzánk a kérdéssel: „Hiszel?” Hiszed, hogy egy adószedő szolgává válhat? Hiszed, hogy egy áruló baráttá válhat? Hiszed, hogy egy ács fia az Isten Fia? Tekintete átformálja a tekintetünket, szíve átformálja a szívünket. Isten Atya, aki minden gyermeke üdvösségét akarja.

Engedjünk, hogy az Úr nézzen minket az imádságban, az Eucharisztiában, a szentgyónásban, a testvéreinkben, különösen azokban, akik elhagyatottnak érzik magukat, akik a leginkább egyedül vannak. Tanuljunk meg úgy nézni, ahogyan Ő néz minket. Osztozzunk vele a betegekkel,  a rabokkal, az idősekkel, a nehézségekkel küzdő családokkal való gyengédségében, irgalmasságban. Ismét arra kapunk meghívást, hogy tanuljunk Jézustól, aki mindig meglátja azt, ami a leginkább hiteles egy emberben: ami nem más, mint hogy az Atya képmása.

Tudom, hogy a kubai egyház milyen nagy erőfeszítéseket tesz, mennyi áldozatot hoz azért, hogy még a legtávolabbi vidékeken is mindenkihez elvigye Krisztus szavát és jelenlétét. Külön említést érdemelnek az úgynevezett missziós házak, amelyek – mivel kevés templom és pap van – lehetővé teszik sok embernek, hogy legyen hol imádkoznia, hallgatnia az Úr szavát, lehetővé teszi, hogy az emberek hitoktatásban részesüljenek, közösségi életet éljenek. Ezek a házak Isten jelenlétének apró jelei a kerületeitekben, és segítenek, hogy mindennap élővé váljanak Pál apostol szavai: „Kérlek tehát titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében.” (Ef 4,1-3)

Most Szűz Máriára, a Kobrei Szeretet Szűzanyára vetem tekintetemet, akit Kuba tárt karokkal fogadott, aki előtt örökre megnyitotta kapuit. Azt kérem tőle, hogy tartsa anyai tekintetét e nemes nép minden gyermekén, irgalmas tekintete figyeljen mindig oda mindannyiatokra, házaitokra, családjaitokra és azokra az emberekre, akik úgy érezhetik, nincs hely számukra. Őrizzen meg mindannyiatokat, ahogyan megőrizte szeretetében Jézust. Tanítson meg úgy nézni másokra, ahogyan Jézus nézett mindannyiunkra.

A város nevezetes pontja a La Loma de la Cruz, a Kereszthalom. 261 méter magasan fekszik a város felett, tetejére 1790-ben Francisco Antonio de Alegría ferences szerzetes emelt egy hatalmas keresztet, mely Holguín jelképévé vált. 458 lépcsőn lehet feljutni a városból a keresztig, ahonnét gyönyörű kilátás nyílik a tengerre, a szigetországra és a parkok városára. Ferenc pápa hétfőn délután felkereste a Kereszthalmot, koszorút helyezett el a lábánál és megáldotta innét a várost.

A hegy csúcsára helyezett Szent Keresztre tekintve kérte „a mindenható Istent, hogy világítsa meg a családok, a gyermekek, a fiatalok, a betegek és a szenvedők életét. Induljanak el Jézus nyomában, aki az egyetlen Út, amely az Istenhez vezet, és akinek a szeretete mindenkit magához vonz.”

Ferenc pápa hétfőn délután Holguínból a közeli, mintegy 150 kilométerre fekvő Santiago de Cubába repült, ahol a Nagy Szent Vazul szemináriumban vett szállást.

Magyar Kurír
 • Tusványos örvényei
  Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
 • A szerencsétlen lord major
  A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
 • 23 millió hazugság a nemzet ellen – 18 éve árulták el a külhoni magyarokat
  A 2004. december 5-i népszavazáson az emberek szavazhattak határon túli nemzettestvéreink sorsáról, természetesen az akkor meglévő baloldali-liberális gőzhengerrel szemben, amely nem volt rest akár hazugságokkal is akadályt gördíteni a közjogi magyar nemzetegyesítés elé. Az alacsony részvétel miatt nem lett érvényes a voksolás, melyen többségbe kerültek az elszakított területeken élők mellett leadott szavazatok. 2010-ben az Országgyűlés elsöprő többséggel megszavazta a kettős állampolgárság megkönnyítéséről szóló törvényt, ismét egyesítve jogaiban a szétszakított magyarság alkotóelemeit. Gyógyítva ezzel 2004. december 5-e sebeit.
 • Végképp lelepleződött a dollárbaloldal
  Az újabb hét új leleplezést hozott a dollárbaloldalon, egyértelművé vált, hogy nem csupán Márki-Zay Péter mozgalmát pénzelték a tengerentúlról, hanem további több mint egymilliárd forint szolgálta a pártok kampányát – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán politikai elemző.
 • Emberkereskedők irányítják a migrációt
  Franciaország és Németország „saját határain vizsgálja meg, ki jogosult és ki nem a belépésre, ki képvisel hasznos munkaerőt a vállalatok számára és ki nem”. Olaszországban viszont – hangoztatta Meloni – a szelektálás a tengeri útvonalon történik, és a migránshajókat mozgató embercsempészek döntenek.
MTI Hírfelhasználó