A terrorkockázat jelei
Már Európa nyugati felében is fölismerték a felelősen gondolkodó politikusok, hogy a migránsözönlés nagyrészt alaposan megszervezett, világos célú akció.
2015. szeptember 23. 12:24

Bata János író, újságíró, az Aracs folyóirat főszerkesztője Horgoson él. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

- Milyen mozzanatok adják a migránsözönlés agresszív jeleit?

- Az agresszivitás fokmérője bizonyára mindenkinél más. Más az agresszivitás kezdeményezőjénél és annak elszenvedőjénél is. A valósághoz hozzátartozik az is, hogy a migránsokat érte bántalmazás a helyi lakosság részéről. Ennek elkövetői főképp cigány fiatalok voltak, akik, hónapokkal ezelőtt, amikor a migránsok még kisebb, öt-hat fős csoportokban érkeztek, késekkel, botokkal megtámadták és kirabolták őket. Elvették a pénzüket és a státuszszimbólumnak számító okostelefonjukat. Több olyan helybeli cigány ember van, aki ezek miatt a támadások miatt börtönbe került. És azt is el kell mondanunk, nemcsak cigány támadók voltak, hanem jómódú, magyar emberek is, akik a bizonyos alakokkal összeszövetkezve, kisebb-nagyobb sikerrel próbálták kirabolni a jövevényeket. Ezek a támadások a migránsok számának növekedésével megszűntek.

A találékony, az úton levőket eddig kirablók gyorsan váltottak: már ők voltak azok, akik az idegeneket a magyar országhatárra vezették, irányították. Ez a „talibánozás” és „pakisztánozás”, ahogy ők nevezik, sokkal inkább jövedelmezőnek bizonyult, mint a rablás: Horgos még mindig tele van idegen, újvidéki, belgrádi, becskereki, kikindai bejegyzésű, kétes eredetű autókkal és nagymotorokkal, amikben és amiken ezek a három-négy osztályt végzett, az írástudatlanság küszöbét alig átlépő fiatalok, ez alapján – bizonyára vezetői engedély nélkül, száguldoznak. A szóbeszéd szerint a „legügyesebbek” ötven-hatvan ezer eurót is összetalibánoztak.

- Horgos térségében mit tapasztalni: a migránsok menekültként viselkednek, vagy agresszív magatartást tanúsítanak?

- Fél nappal a horgosi határátkelőt ért támadás után értelmetlennek tűnhet maga a kérdés, és a válasz is. Csakhogy a valóság elferdítése, a hazugság igazságként bemutatása tovább folytatódik. Röviddel a magyar országhatár ostroma után jártam a lezárt határátkelőnél, akkor, amikor a fölgyújtott szemét és autógumik még füstölögtek, a levegőben még ott volt a könnygáz szaga, és a horgosi tűzoltók meg a magyarkanizsai egészségügyi központ orvosai és ápolói ellátták a sebesülteket. Ők mondták: a támadó migránsok gyerekeket (!) dobáltak, nem lökték őket, nem élő pajzsként tartották maguk előtt a gyerekeket, hanem dobálták őket a magyar rendőrökre!

A kilencvenes évek délszláv háborúi elől tőlünk, a Délvidékről is sokan elmenekültek a kényszersorozások elől. Voltak olyanok, akik ebből kovácsoltak maguknak Magyarországon tőkét, ők voltak az „elüldözött vajdasági magyar értelmiségiek”, akik csupán ezért, mert ezt akkor Magyarországon elhitték nekik, gyorsan szép karriert futottak be a Duna Televíziónál, a Kossuth Rádiónál, a legkülönfélébb lapoknál, folyóiratoknál.

Most nem ők az érdekesek számunkra, még akkor sem, ha a nyugati és a honi liberális sajtó azt akarja elhitetni velünk, hogy a most százezrével megjelenő migránsok között nagyon sok a jól képzett szakember, az „értelmiségi”, hanem azok az egyszerű, kétkezi munkásfiatalok, akik valóban az életüket mentve és kockáztatva szöktek át a zöld határon Magyarországra. Ezek a fiatal emberek ott álldogáltak a szegedi Kárász utca végében, a szökőkútnál, csöndesen beszélgetve, hangjukban, szemükben, tartásukban a bizonytalansággal, a kétségbeeséssel és a félelemmel. Valami csodában reménykedve, hogy minél előbb haza mehetnek, ha meg nem, talán csak kapnak valahol szállást, munkát, talán nem fogják őket kiutasítani. Ott álldogáltak, körben, zsebbe dugott kézzel. 

Napjaink migráns tömegei azonban magabiztosak, tekintetükben a félelem, a kétségbeesés legkisebb jele nélkül. Az életerős, fiatal, zömében kisportolt testalkatú fiatal férfiak vidáman vonultak, vonulnak az úttest közepén, a sínek mentén, a helybélieknek olykor integetve, a nőket vágyakozással vegyített, szikrázó tekintettel megbámulva. És az utóbbi időben a helybéli lakosoknak már be-beszólva.Még soha senkit nem hallottam arról nyilatkozni, ki és mikor fogja kárpótolni azokat a horgosi, királyhalmi, magyarkanizsai és martonosi termelőket, akiknek a termőföldjén, gyümölcsösében a vonuló migránsok tönkretették a termést. És nem csak a termést, magát a termőföldet is: azok a földterületek, amelyek a határsávban találhatók, tele vannak szeméttel és emberi ürülékkel. Nem találni napszámost, aki az ilyen földekből fölszedje a krumplit. És azokkal az emberekkel sem foglalkozik senki, akik hónapokon keresztül kénytelenek voltak elszenvedni a házuk előtt tömegesen táborozó bevándorlókat. Vajon elképzelhető-e valamelyik svájci kisvárosban, hogy a város központjában, a parkban, a házak előtt heverésznek, ülnek és ürítenek idegenek – hónapokon keresztül. Hol vannak azoknak a horgosiaknak és magyarkanizsaiaknak az alapvető emberi jogai, akik a saját otthonukban nem lelhettek nyugalmat? Melyik svájci, vagy luxemburgi ház ablakába teregethetnék ki idegenek a ruhájukat száradni, rakhatnák föl a kerítésre cipőjüket szellőzni? És vajon Németország valamelyik vidéki kisvárosában bezörgethetnének-e éjszakánként azért, hogy a lemerülő telefonjaikat feltölthessék? Mikor fognak erről is beszélni az emberi jogok olyannyira éber őrei?

- Mutatkoznak-e jelei annak, hogy a migránsoknak meglepően sok pénzük van?

- Igen, ennek számos jele mutatkozik: vannak, akik taxival tették meg az utat Belgrádtól Horgosig, Magyarkanizsáig, Szabadkáig. Az alatt az idő alatt, amíg a vidékünkön tartózkodtak, a nagy többségük számolatlanul szórta a pénzt. A tudósításokban sokat beszéltek a legmodernebb telefonjaikat állandóan használókról. Nos, az igazán nagy pénz talán nem is maga a telefon – de nem tudom, nálunk hányan engedhetnének meg maguknak ilyen telefonokat – , hanem maga a telefonhasználat.

Azért a horgosi határsávban dobálták el útiokmányaikat, mert azokra addig szükségük volt, ugyanis a Western Union-on keresztül névre szóló pénzutalást kaptak. Szemtanúk állítják: a magyarkanizsai postán több ezer eurót vettek föl személyenként a migránsok. Általában egy csoportvezető volt az, aki ezt a pénzt fölvette, és saját belátása szerint osztotta azt szét a hozzá tartozó húsz-harminc ember között. Sokan voltak olyanok is, akik addig, amíg nem indultak tovább, kisebb helyi hotelekben töltötték napjaikat Magyarkanizsán. A migránsok többségére a jól öltözöttség inkább volt jellemző, mint a kopott, elnyűtt ruházat, és arra is vannak tanúk, hogy azelőtt dobálták el, vagy koszolták össze ezeket a márkás ruhákat és cipőket, mielőtt indultak volna a magyar határrra.

- Észlelhető-e, hogy a migránsok meglepően jól szervezettek, bizonyos tekintetben fegyelmezettek, és vélhetően "magasabb helyről" kapnak eligazításokat?

- Ez a szervezettség és fegyelmezettség szemmel látható volt. Ezek az emberek valamilyen jelre egyszerre csak fölülkerekedtek és elindultak, és ugyanígy álltak meg, és táboroztak le. Maga a vonulás is szervezettségre utal. Különösen ott volt ez jól látható, ahol csak fiatal férfiak meneteltek – mert ők valóban meneteltek, fegyelmezetten katonásan. Ha csak arra gondolunk, ha mi lennénk az ő helyükben és megpróbálnánk az ő szülőföldjükön egyik helyről a másikra eljutni, vajon az hogyan sikerülne nekünk? Tudnánk-e olyan jól tájékozódni, tudnánk-e, kihez, mihez fordulhatunk segítségért, úgy, hogy a helyi nyelvről fogalmunk sincs, de még az angolt se igazán ismerjük.

preshaztarsasag.wix.com/preshaz
 • Tusványos örvényei
  Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
 • A szerencsétlen lord major
  A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
 • Új lendület az európai jobboldalnak
  A neomarxista, globalista hullám és politikai erők olyan támadás alá vették az Isten, haza, család hármas egységét a nyugati civilizációban, hogy annak egységes válaszreakciót kell szülnie a jobboldal részéről – szögezte le Szánthó Miklós.
 • Őcsény lovasa nyerte a 15. Nemzeti Vágtát
  Németh János, Őcsény lovasa nyerte Galaxy nevű lovával a 15. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap a budapesti Hősök terén.
 • Megújult a Bakáts téri templom Budapesten
  Felújították a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-főplébániatemplomot Budapest IX. kerületében. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vasárnap szentmise keretében áldotta meg az épületet és szentelte fel a templom új oltárát.
MTI Hírfelhasználó