Ferenc pápa: Nem szabad megijedni
A halálbüntetés és az abortusz ellen szólalt fel, és a bevándorlók befogadásának fontosságát hangsúlyozta Ferenc pápa a washingtoni kongresszusban tartott történelmi beszédében.
Utoljára frissítve: 2015. szeptember 24. 22:06
2015. szeptember 24. 21:04

Katolikus egyházfő most először mondott beszédet az amerikai törvényhozásban. Az argentínai származású szentatya azt mondta, hogy nem szabad megijedni a menekültek nagy számától, és a lehető legemberségesebben kell kezelni a helyzetet.

Az Egyesült Államokban nyolcvanmillió katolikus hívő él.

Történelmi látogatást tett Ferenc pápa az Egyesült Államokban, ugyanis első egyházi vezetőként szólalt fel a Kongresszus épületében. Csütörtöki beszédében a menekültek és bevándorlók segítésére szólította fel az Egyesült Államokat.

A katolikus egyházfő arra sürgette az amerikai törvényhozókat, hogy ne féljenek a migránsoktól, utasítsák el "az ellenséges gondolkodást" a bevándorlással szemben, és ne ismételjék meg a múlt "hibáit és bűneit". Ferenc pápa - aki Argentínába bevándorolt olaszok gyermeke - kiemelte: az Egyesült Államokat is bevándorlók alapították. Egyúttal azt hangsúlyozta: az emberek nem dolgok, akiket csak el lehet dobni, ha zavarnak; a bevándorlókkal emberséges, igazságos és testvéries módon kell bánni.

"Ugyanazzal a szenvedéllyel és részvéttel bánjunk másokkal, mint ahogy mi szeretnénk, hogy velünk bánjanak" - mondta a pápa az egyebek mellett a bevándorlás kérdése mentén is élesen megosztott kongresszusban. Ferenc pápa az első katolikus egyházfő, aki beszédet tartott az amerikai törvényhozásban. A kongresszusban összegyűlt képviselők és közjogi méltóságok - köztük a legfelsőbb bíróság és a kormány tagjai - állva, tapssal köszöntötték az egyházfőt, amikor belépett a terembe, ő pedig beszéde kezdetén "e csodálatos kontinens fiának" nevezte magát.

---------------------------------------

Ferenc pápa beszéde az Egyesült Államok püspökeihez

Ferenc pápa amerikai egyesült államokbeli látogatása második napján, szeptember 23-án, szerdán a washingtoni Szent Máté apostol székesegyházban a déli imaóra keretében találkozott az Egyesült Államok püspökeivel.

A 316 milliós Amerikai Egyesült Államok lakosságának 23 százaléka katolikus, számuk 71 millió 800 ezer, élükön 457 püspökkel, akik 196 egyházmegyét kormányoznak. A székesegyházban mintegy 400 püspök volt jelen, az idős, beteg főpásztorok imájukkal követik Róma püspökének a látogatását.

Ferenc pápa hosszú, személyes és testvéri hangú beszéddel fordult püspök testvéreihez.

A pápa kitárja a szívét, hogy befogadjon mindenkit, kitárja szívét, hogy tanúsítsa Isten nagy szeretetét, ami Péter utódja küldetésének lényege. Bárhol és bárki ajkán is felhangzik a név, Jézus, a pápa szava visszhangozza: „Ő az Üdvözítő!” – hangsúlyozta a Szentatya. – Amikor egy kéz jótettre mozdul, amikor könnyet töröl és társként oldja a magányt, amikor utat mutat az eltévedtnek és fölemeli a megtört szívűeket, amikor lehajol az elesetthez, amikor tanítja az igazságra szomjazót, amikor megbocsátást kínál neki és Istenhez vezeti egy új kezdésre…, akkor tudjátok meg, hogy a pápa elkísér benneteket, támaszt nyújt és erőt ad.

Első szavam a hálaadás az evangélium erejéért, Krisztus egyháza növekedéséért és mindazért, amivel nagylelkűen hozzájárultatok az Egyesült Államok társadalmához a világ érdekében. Köszönet az élet és a családok szolgálatában végzett óriási erőfeszítéseitekért. Figyelemmel követem az emigránsok befogadásáért és integrációjáért tett hatalmas erőfeszítéseket és továbbra is a zarándokok tekintetével nézek Amerikára, akik a szabadság és a felvirágzás ígéretes forrásainak keresésével értek itt partot – fogalmazott a pápa.

A Szentatya elmondta, osztozik az amerikai püspökök nehéz gondjaiban is, amikor a sötét pillanatokban, bátran, önkritikusan, megalázkodva és áldozatokkal néznek szembe a problémákkal.

Tudom, mennyire erősen rátok nehezedett az utóbbi éveknek a sebe – utalt a pápa a pedofíliabotrányokra – és elkísértelek benneteket abban a nagylelkű elkötelezettségetekben, amikor az áldozatokat gyógyítottátok, jól tudván azt, hogy miközben gyógyítunk, mi magunk is gyógyulunk. Folytassátok tovább mindezt, hogy ilyen bűntettek soha ne ismétlődhessenek meg.

Róma püspökeként szólok hozzátok, akit öregségében hívott meg az Úr, egy szintén amerikai földről az egyetemes egyház egységének az őrzésére, hogy bátorítsalak benneteket a szeretetben a részegyházak életútján – folytatta beszédét Ferenc pápa. – Péter utódaként nem érzem magam idegennek köztetek, hiszen én is egy olyan széles és végtelen földről jövök, mint a tiétek, ahol a misszionáriusok úticsomagjából kaptam a hitet. Nem idegen tőlem annak a fáradságnak a története, mely egyházat alapít a hegyek és völgyek közt, városokban és a peremkerületekben, ahol a határok nagyon átmenetiek és a válaszok sokáig nem érvényesek és ahol a felderítő előőrsök hősies küzdelme a józan bölcsességgel kell, hogy társuljon.

A pápa tisztelettel szólt elődeiről, akik az amerikai nemzet hajnalától – kezdve az első, a baltimori egyházmegye felállításával – mindig közel álltak az amerikai néphez és soha meg nem szűnt a támogatásuk és bátorításuk.

Az előző évtizedekben három elődöm is meglátogatott benneteket és átadták nektek az egyházi tanítás jelentős örökségét – emlékeztetett Ferenc pápa. –Én sem azért jöttem, hogy programot adjak nektek és felvázoljak egy stratégiát, pláne nem kioktatni jöttem benneteket. Engedjétek meg, hogy a szeretet szabadságával úgy beszéljek, mint testvér a testvérei között. Megosztok veletek néhány szempontot, melyek az előttünk álló utat érintik.

Püspökök vagyunk, Istentől megbízott pásztorok, akiknek öröme, hogy legeltetik a rájuk bízott nyájat. Őrizzétek ezt az örömet, nehogy elragadják tőletek – buzdított a Szentatya. – Önazonosságotokat az imádságban és a prédikálásban nyerjétek el. Imádságotok legyen a Krisztussal fennálló családias egység. Tanításotok pedig legyen Krisztus örömteli meghirdetése. Isten szava és a szentségek ébresszék fel a hívekben a vágyódást az Atya ölelése iránt. Virrasszatok a nyájatokért, az örökkévalóságot találják meg a szívetekben, amit a világ dolgai nem tudnak megadni. Ne lefelé tekintve keressétek magatok, önmagatokra hivatkozva, hanem Isten távlataiba tekintve. Kétségtelenül hasznos a vezető előrelátása és a sáfár furfangja, de Isten látszólagos tehetetlenségének erejét, amivel megváltott bennünket, ne cseréljük el a hatalom erejére. Jaj nekünk, ha a keresztből evilági harcok zászlaját készítjük, elfelejtve, hogy a megmaradó győzelem az átdöfésből és az önkiüresítésből ered.

Ferenc pápa az amerikai püspökök lelkére kötötte, hogy bátran ápolják a találkozás kultúráját: Folytassatok párbeszédet először egymás között, majd a papjaitokkal, a világi hívekkel, a családokkal és az egész társadalommal. Ehhez ne féljetek kivonulni otthonaitokból. Küldetéseteket úgy viseljétek mint Krisztus igáját, mely a szeretet járma és szava szerint az ígért felüdülés kezessége. Tanuljatok Jézustól, még jobban mondva, tanuljátok Jézust! Ápoljátok az egységet, kollegiális közösségben, Róma püspökének segítségével, aki köztetek a szeretetben elnököl. Töltsétek be a kovász alázatos és hatalmas szerepét az egész amerikai társadalomban. Legyetek világítótorony testvéreitek számára, bátran szembesüljetek korunk kihívásaival.

Legyetek atyai módon püspökök, akik közel vannak a nyájhoz, és szolgáljátok azt – kérte beszéde végén a pápa.

Majd az amerikai püspökök figyelmébe ajánlotta a bevándorlókat: Itt magamról is beszélek. Semmiféle más amerikai intézmény nem tudja betölteni azt a szolgálatot, amit a keresztény közösségek meg tudnak tenni az Egyesült Államokban. Ezt nemcsak úgy kérem tőletek mint Róma püspöke, hanem mint egy ember, aki délről jött. Tudjátok megosztani az erőforrásaitokat, tehát fogadjátok be őket félelem nélkül. Krisztus melegét adjátok nekik. Biztos vagyok benne, hogy ez a nép gazdagítani fog benneteket.

---------------------------------------------

A pápa Washingtonban szentté avatta Junípero Serrát

Az örömre vagyunk hivatva, nem arra, hogy hozzászokjunk a tüneti szerekhez – mondta Ferenc pápa homíliájában azon a szentmisén, amelyen a szentek sorába iktatta Kalifornia evangelizálóját, Junípero Serra atyát.

A 18. századi misszionárius alakját méltatva a pápa Krisztus hirdetésére buzdított, aki mindenkit átölel és mindenkinek megbocsát, miközben a világ lelkülete félő, hogy „érzésteleníti” szívünket.

Az ünnepélyes szentmisét megelőzően hívek ezrei kísérték lelkesen a pápát szerdán délután a washingtoni nemzeti kegyhelyre, amelyet a Szeplőtelen Fogantatásnak szenteltek. Több mint négyezer papnövendék, szerzetes és apáca fogadta a Szentatyát, aki előbb imádkozott a szentély előtt, majd körmenetben a kívül elhelyezett oltárhoz ment, ahol nagyszámú hívő, amerikai püspökök, egy kaliforniai küldöttség és húsz amerikai őslakos várta hagyományos öltözékben.

Az új szent a 18. század közepén az őslakosok méltóságának védelméért küzdött, megvédve őket kizsákmányolóiktól. Mottója áthatotta életét: „Mindig előre!” Kalifornia apostolát követve az egyháznak ma is kifelé kell nyitnia, kilépnie önmagából, hiszen az evangélium örömét el kell vinnie mindenkinek. A hétköznapi élet gondjai, feszültségei közepette nem szabad, hogy a beletörődés érzéketlenné tegye szívünket. A külvilág lelkülete konformizmusra, kényelmességre csábít minket. Ezzel szemben vállalnunk kell egymás iránti felelősségünket, és azt, hogy mindenkinek tanúskodjunk az Úr öröméről. Ebben a küldetésben találjuk meg mi, keresztények az örömöt – mondta el a Szentatya.

Majd így folytatta: Jézus minden nemzethez küld minket, függetlenül attól, hogy méltók-e rá vagy sem. Jézusnak nincs listája, ami alapján szelektál. Ő mindig elfogadja az életet, úgy, ahogyan azt kínálja magát: a fájdalommal, az éhséggel, a betegséggel, a bűnnel együtt. Azt mondja: menjetek, és öleljétek át az embereket az én nevemben. Hirdessétek az irgalmas Atya ölelését félelem, előítéletek nélkül. Vigyétek el Isten olaját, a balzsamot, mely gyógyír a sebekre, és felüdíti a szívet.

Az egyház legyen kilépő egyház. Ne féljen a tévedéstől, kerülje el a bezárkózást, az elitcsoportokba való tömörülést és az abban való megmerevedést, a saját bizonyosságaiba való kapaszkodást. Ebben adhat nekünk példát Szent Junípero Serra, akivel ma mi is együtt mondjuk: „Előre, mindig előre”, mert az Úr vár minket, mert testvérünk vár minket – mondta homíliájában Ferenc pápa.

Junípero Serra Ferrer (1713–1784) spanyol ferences szerzetes Alsó-Kaliforniában (Baja California) alapított missziós telepet, majd kilenc másik missziót az akkori Felső-Kalifornia (Alta California) területén, San Diegótól San Franciscóig, melyek abban az időben Új-Spanyolország Las Californias nevű részéhez tartoztak. San Diegót, Kalifornia első települését Junípero Serra és ferences rendtársai alapították 1769-ben.

Serrát II. János Pál pápa avatta boldoggá 1988. szeptember 25-én. A Mallorcán született szerzetes az első Baleár-szigetekről származó szent.

MTI nyomán, Magyar Kurír
MTI Hírfelhasználó