Az európaiak támogatják a magyar kormány intézkedéseit
Az Európai Néppárt elnökségének javaslatai
Európa lakossága túlnyomó részt támogatja a magyar kormány intézkedéseit - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságírók kérdésére válaszolva szerdán Madridban, amikor megérkezett az Európai Néppárt kongresszusára.
Utoljára frissítve: 2015. október 21. 23:54
2015. október 21. 17:22

„Schengen egy érték, amelyet védenünk kell” – hangsúlyozta a magyar kormányfő, és megerősítette, hogy nem várható a horvát zöldhatár megnyitása, mert a magyar kormány célja, hogy a migránsokat visszafordítsa, a jelenlegi migrációs hullám ugyanis megsemmisítheti Európát.

„Egyrészről ami itt történik, az szétverheti Európát, és mi meg akarjuk védeni Európát. Másrészről vannak nemzetközi kötelezettségeink, aláírtunk nemzetközi szerződéseket, amelyek egyértelműek, és amelyeket be kell tartani. Európa a törvény uralmát jelenti, ha nem tartjuk be a szabályokat, az káoszhoz vezet. Be kell tartanunk a szabályokat, jelen esetben a schengeni szabályokat” – fogalmazott.

A Magyar Idők tudósítója a helyszínen tartózkodik és beszámolt arról, hogy reggel óta folynak az informális megbeszélések Madridban, az Európai Néppárt (EPP) kongresszusán közel negyven ország képviselői gyűltek össze. A kétnapos tisztújító kongresszuson a pártelnök mellett tíz alelnököt is megválasztanak az EPP képviselői. A kongresszuson természetesen a migrációs kérdés megvitatása kapja a legnagyobb figyelmet.

Közben kiderült, hogy rendkívüli csúcstalálkozót hívott össze vasárnapra Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, amelyre a nyugat-balkáni migrációban érintett országok vezetőit, köztük a magyar miniszterelnököt is meghívta. Havasi Bertalan, a kormányfő sajtóirodájának vezetője az MTI-nek szerdán megerősítette: Orbán Viktor részt vesz a tanácskozáson.

Nem nyithatjuk meg ajtóinkat a világ összes szegénye előtt

Reggel óta folynak az informális megbeszélések Madridban, az Európai Néppárt (EPP) kongresszusán közel negyven ország képviselői gyűltek össze. A kétnapos tisztújító kongresszuson a pártelnök mellett tíz alelnököt is megválasztanak az EPP képviselői. A kongresszuson természetesen a migrációs kérdés megvitatása kapja a legnagyobb figyelmet.

“A következő két napban nagyon érzékeny témákat kell megvitatnunk, mely időt vesz igénybe. Életem során már több, komoly válságot láttam, és amit megtanultam az az, hogy a kitörése után várni kell, hogy lássuk mi történik, és megfelelően kezelni tudjuk a kérdést.” – mondta Joseph Daul, az EPP elnöke a délelőtti sajtótájékoztatón. “Hosszú ideje dolgozunk a kérdésen, és sikerült megegyezni olyan dolgokban, melyek 2-3 hónapja elképzelhetetlennek tűntek.” Arra az újságírói kérdésre, mely szerint az EPP álláspontja közeledik-e a magyar elképzelésekhez, nem adott egyértelmű választ. Kiemelte azonban, hogy a Schengent meg kell tartani, és fel kell venni a harcot az embercsempészet ellen, mely elfogadhatatlan az EU számára. “A menekülteket be kell fogadni, de nem nyithatjuk meg ajtóinkat a világ összes szegénye előtt” – tette hozzá.

Antonio López-Istúriz, az EPP főtitkára elmondta, a mai nap folyamán szavaznak több javaslatról is a kongresszusban. Szó lesz a többek között a területi integritás kérdéseiről, a menekültek védelméről, a közös menekült és integrációs politikáról, illetve a klímaváltozás problémáiról is. A javaslat megnyitja a kapukat az együttműködésre a kongresszuson részt vevő, nem EU-s országok pártjaival is. “Európa nem akadhatja fel vezető szerepét az új világrendben” – emelte ki, hozzátéve, hogy a migráció megelőzése érdekében meg kell állapodni a származási országokkal.

Az EPP elnöke felhívta a figyelmet, hogy olyan kérdések kerülnek megvitatásra, melyeken rengeteg ember élete múlik. “Ennek az ügynek nincs egyetlen megoldása. Komplex válasz kell, és nem tagállamonként, hanem EU-s szinten kell kezelni” -emelte ki Joseph Daul.

Az Európai Néppárt elnökségének javaslatai

Közös európai választ sürget a menekültválságra, és az oltalomra szorulók megsegítése mellett az EU külső határainak a védelmére is felszólít az Európai Néppárt (EPP) elnöksége azokban a dokumentumokban, amelyeket a szerdán és csütörtökön Madridban tanácskozó EPP-kongresszus elé terjesztettek.

"Kötelességünk, hogy segítsük azokat, akik oltalomra szorulnak, azokat azonban, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre, gyorsan vissza kell fordítanunk" - olvasható az elnökség kongresszusi határozattervezetében.

A tervezet szerint az Európai Néppárt szükségesnek tartja az idén májusban, illetve szeptemberben elfogadott migrációs intézkedéscsomag végrehajtását. Ezek értelmében az uniós országok enyhítik a legnagyobb migrációs nyomásnak kitett tagállamok terheit, átvállalnak tőlük oda érkezett menekülteket. Emellett - áll a tervezetben - az Európai Bizottságnak, az uniós tagállamoknak, valamint az Európai Parlamentnek világos ütemterv szerint kell dolgoznia a rövid-, illetve a hosszú távú megoldásokon.

Mind vízen, mind szárazföldön erősíteni kell a határellenőrzést a Földközi-tenger déli térségében, az Égei-tengeren, valamint a balkáni útvonal mentén - hangoztatja az EPP elnöksége. A dokumentum azonnali intézkedések meghozatalára szólítja fel az EU külső határai mentén fekvő tagállamokat, és elvárja, hogy mindenkit megfelelően ellenőrizzenek, aki belép az EU-ba. Az EPP-elnökség szerint az uniónak pénzzel, valamint az érintett EU-intézmények számára biztosított személyzettel és felszereléssel kell segítenie a tagállamokat, az Európai Bizottságnak pedig következetesen le kell folytatnia a kötelezettségszegési eljárást azon tagországokkal szemben, amelyek nem teljesítik az előírtakat. A határozattervezet külön felszólítja Görögországot és Olaszországot határvédelmi kötelmeik teljesítésére.

Az európai néppárti elnökség szerint az uniós intézményeknek fokozniuk kell együttműködésüket Törökországgal, amelynek kulcsszerepe van az illegális migráció megfékezésében. Az Európai Bizottságnak javaslatot kell tennie a Frontex uniós határőrizeti támogató ügynökség eddigi mandátumának kiterjesztésére. A tagállamoknak bővíteniük kell a Frontex és más, bevándorlással, menekültüggyel foglalkozó uniós ügynökségek finanszírozását, valamint létre kell hozniuk az európai parti őrséget - javasolja az Európai Néppárt elnöksége.

A tervezet szerint a tagállamoknak maradéktalanul érvényesíteniük kell a menedékjoggal kapcsolatos uniós minimumkövetelményeket. Az Európai Bizottságnak ugyanakkor át kell tekintenie, hogy milyen hiányosságok mutatkoznak e követelmények tekintetében, és hosszú távon teljesen meg kell reformálni az európai menekültügyi rendszert.

Az Európai Bizottságnak - amely az unió intézményrendszerében egyfelől a központi javaslattevő, másfelől a legfőbb végrehajtó szerv, valamint egyben az uniós jog tiszteletben tartásának legfőbb őre is -, a néppárti elnökség szerint hosszú távú stratégiát kell alkotnia annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyék a humanitárius jellegű vízumeljárásokat, úgynevezett hot spotokat - regisztrációs, adatszűrő és ügykezelő központokat - kell kialakítani a szomszédos országokban.

Ennek eredményeként olyan helyzetet kell teremteni, hogy a menedékkérelmeket lehetőség szerint az EU külső határainál bírálják el. Információs és fogadó-ellátó központokat kell létrehozni afrikai és közel-keleti országokban is, valamint segíteni kell a nyugat-balkáni országokat is a migránsok ügyének kezelésében. A cél - olvasható a néppárti elnökségi határozattervezetben - az, hogy a regisztráció a schengeni övezetbe való belépés előtt történjék meg.

Az EPP-tervezet leszögezi: egyértelműen meg kell egymástól különböztetni a jogszerű menedékkérőket és az - uniós szóhasználat szerint - "irreguláris" migránsokat. A tagországoktól meg kell követelni az újonnan érkezettek ujjlenyomatának a rögzítését, a menekültügyi eljárás lefolytatását jelentősen le kell rövidíteni.

Az Európai Néppárt elnöksége azt is indítványozza, hogy az unión belül hozzanak létre a válsághelyzetek kezelése érdekében kötelező érvényű áttelepítési mechanizmust.

A tervezet szól arról, hogy össze kell állítani a biztonságos eredet- és tranzitországok listáját. E biztonságos országok az elképzelések szerint  tehermentesítik az EU menekültügyi rendszerét, és elősegítik a menekültstátusra nem jogosultak hatékony visszajuttatását. Az EU tagállamait és a tagjelölt országokat automatikusan biztonságos országnak kell tekinteni - szögezi le a dokumentum.

Az EPP elnöksége külön állásfoglalás-tervezetet terjesztett elő az EU közös menedék- és migrációs politikájáról. E politikának - áll a tervezetben - szolidaritást kell tanúsítania azok iránt, akik nemzetközi védelemre szorulnak, ugyanakkor szolidaritást kell mutatnia azon EU-országok iránt is, amelyek a legnagyobb migrációs nyomásnak vannak kitéve. E politikának - folytatódik a szöveg - azon országokkal való együttműködésben kell megvalósulnia, amelyek konfliktusövezetek mentén találhatók, és amelyek menekültek millióit fogadják be.

Határozatot fogadtak el a területi integritásról és a nemzeti szuverenitásról

Az Európai Néppárt kongresszusa határozatot fogadott el az uniós tagállamok területi integritásának és nemzeti szuverenitásának védelméről szerdán Madridban.

A Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt (PP) által benyújtott előterjesztés rámutat, hogy a nemzetközi jog nem ismeri el a szabad önrendelkezést olyan esetekben, ha az önkényességet jelent, és a területi integritást aláássa egy független országban, ahol a kormány a teljes lakosságot képviseli annak faji, vallási, ideológiai megkülönböztetése nélkül.

Kimondja, hogy ha egy uniós tagállam részét képező terület elszakad az anyaországtól, akkor elveszti tagállami státusát. A nagyobb autonómiára törekvés demokratikus jog ugyan, de az egyoldalú elszakadás kinyilvánítása túlvan a jogszerűségen, ezért azt a tagállamok nem ismerik el törvényesnek.

A határozat megállapítja, hogy az így létrejövő állam nem lehet automatikusan az unió tagja, de kérheti felvételét a közösségbe, elölről kezdve a csatlakozási folyamatot. Az ott élők ugyanakkor elvesztik azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket uniós polgárként élveztek.

A határozatot nem támogatta a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) arra hivatkozva, hogy egy szövetségi államból érkezve nem támogathatnak olyan szöveget, amely nem tiszteli a régiók autonómiáját. Mivel kézfelemeléssel voksoltak, nem lehet pontosan tudni, hogy milyen arányban fogadták el az előterjesztést.

A határozat nem nevesíti, de egyértelműen Katalóniára vonatkozik. A spanyol autonóm közösségben tartott szeptember 27-i parlamenti választásokon a Junts pel Sí párttömörülés nyert. Fő választási ígéretük az volt, hogy győzelmük esetén megkezdik az elszakadási folyamatot Spanyolországtól.

A választásokat megelőző kampányban élénk vita folyt arról, hogy vajon egy így létrejövő új állam tagja lesz-e az európai közösségnek.

magyaridok.hu / MTI
  • Amerikától Szlovákiáig bírálják Sorost
    Robert Fico, Recep Tayyip Erdoğan, Matteo Salvini és Jarosław Kaczyński – csak néhány politikus azok közül, akik a belügyeikbe való beavatkozással vagy az országuk választásának befolyásolásával vádolták meg Soros Györgyöt az elmúlt években. A magyar származású amerikai milliárdos nevét könnyedén fellelhetjük a külföldi sajtóban is.
  • Tudatos vásárlásra kéri a lakosságot Müller Cecília
    Tudatos vásárlásra kéri a lakosságot az országos tiszti főorvos az adventi időszak beköszöntével a koronavírus-járvány miatt.
  • Copy-paste forradalmak
    A forradalomexport azért veszélyes, mert a Majdan-klónok képesek önmagukat területileg átmásolni.
MTI Hírfelhasználó