Harcos programok
Majd félszáz sorsára váró képviselői törvényjavaslattal, törvénymódosítással landol a téli szünetet követően az Országgyűlés. A kormány sem ígér kevesebbet. A szorgalommal tehát aligha lesz baj. Zúghat, zakatolhat a Tisztelt Ház, ülésezhetnek késő estig, és még azon is túl, hajnalok hajnaláig.
2016. január 26. 08:13

A kormány előre jelzett programja szerint már az esztendő első felében elfogadhatják Magyarország jövő évi költségvetését. Ehhez igazodva szerepel a tervben az adózás rendjéről szóló új törvény megalkotása, a jövedéki adóról szóló törvény módosítása, a költségvetést megalapozó törvény elfogadása.   

A tervek szerint februárban kerül a képviselők elé az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvényjavaslat, amelyet a program alapján áprilisban fogadhat el a parlament. A munkarend megfogalmazása szerint a nagy terjedelmű „szabályozás célja az igazságügyi szakértői kar szakmai tekintélyének növelése és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése”.

 Az új szakértői törvény mellett az igazságszolgáltatás területét érinti, hogy kialakul a közigazgatási bíráskodás, egyszerűsödhetnek a közigazgatási hatósági eljárások.

 A törvényalkotási program alapján a kormánytisztviselőkre vonatkozó közszolgálati életpálya szabályozásáról márciusban dönthetnek a képviselők.

Felülvizsgálják a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló jogszabályt is, egyszerűbbé és átláthatóbbá téve az eljárásokat. A kormány célja emellett az is, hogy a fizetésképtelen gazdasági társaságokat gyorsabban ki lehessen vezetni a piacról.

A szociális területet érintő tervek között szerepel a támogatott lakhatás szabályainak pontosítása, a nappali ellátások jogosultsági feltételeinek célzottabbá tétele és a szociális foglalkoztatás átalakítása.

A felsőoktatásban új finanszírozási rendszer alapjait tervezik megteremteni, emellett átalakulhat az építésügy, a műemlékvédelemben pedig ösztönözni kívánják a tulajdonosokat a szakszerű és környezettudatos fenntartásra, üzemeltetésre.

A korábbi tapasztalatok átvezetésére hivatkozva a kormány egyebek mellett az agrár- és energetikai tárgyú törvényeket is módosítaná és egyszerűsítené a családi csődvédelemmel összefüggő eljárásokat.

Uniós jogharmonizáció miatt változhat a statisztikai jogszabály, a megújuló energiaforrások támogatása érdekében a villamosenergiáról szóló törvény, a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentése érdekében pedig az ágazati jogszabály.

A Kincstári Jogügyi Igazgatóság felállításáról májusban születhet döntés. Az új központi szerv az állam és a minisztériumok jogi képviseletét látja majd el peres és nemperes ügyekben, emellett jogi tanácsadást nyújt a az államnak és a tárcáknak is.

A tervezett munkarend szerint júniusban új adóeljárási kódexet is elfogadhatnak a képviselők és ekkor várható a 2017-es központi költségvetéselfogadása is. (A kormány tavaszi ülésszakra tervezett törvényalkotási programja.)

***

Az Országgyűlés várhatóan február 15-én kezdi meg a tavaszi ülésszakát. Pillanatnyilag  közel félszáz folyamatban lévő törvényjavaslat piheg az asztalán.

FIDESZ

Indítványozó

Indítvány

 Dr. Vitányi István, dr. Tilki Attila,  Gelencsér Attila, Tiffán Zsolt, dr. Hörcsik Richárd, dr. Papcsák Ferenc, Vigh László

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról.

 szövege: PDF

Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról.

 szövege: PDF

Szijjártó Péter

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

MSZP

Indítványozó

Indítvány

dr. Tóth Bertalan, dr. Józsa István

Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Tóbiás József, Tukacs István

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek az egészségügyi dolgozók fizetésemelésének érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Tóbiás József, Gőgös Zoltán

Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Tóbiás József, Gúr Nándor

A központosított illetményszámfejtés működésképtelenségével okozott törvénysértések orvoslása érdekében egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

Tóbiás József, Harangozó Gábor István, dr. Bárándy Gergely, dr. Tóth Bertalan, dr. Harangozó Tamás, Lukács Zoltán,dr. Hiller István, Korózs Lajos, Gőgös Zoltán, Heringes Anita, Bangóné Borbély Ildikó, Kiss László, Tukacs István, Mesterházy Attila, Gúr Nándor, Horváth Imre, Hiszékeny Dezső

Egyes törvényeknek a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás, Lukács Zoltán, dr. Bárándy Gergely, Mesterházy Attila, dr. Molnár Zsolt, dr. Szakács László,  Demeter Márta

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a terrorizmus elleni hatékonyabb fellépés érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

JOBBIK

Indítványozó

Indítvány

 Hegedűs Lorántné

A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

 szövege: PDF

 Hegedűs Lorántné, Szilágyi György

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a tömegközlekedést biztosító cégek pénzügyi nehézségei könnyítése érdekében szükséges módosításáról.

 szövege: PDF

Vona Gábor, Novák Előd, dr. Lukács László György, dr. Staudt Gábor

Az országgyűlési képviselők, a kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról.

szövege: PDF

Farkas Gergely, Dúró Dóra

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

dr. Lukács László György

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

LMP

Indítványozó

Indítvány

dr. Szél Bernadett, dr. Schiffer András

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a terrorcselekmények hatékonyabb megelőzéséhez szükséges módosításáról.

szövege: PDF

 Schmuck Erzsébet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az európai uniós források felhasználásának hatékonyabb ellenőrzése érdekében szükséges módosításáról.

 szövege: PDF

 Schmuck Erzsébet

Egyes törvényeknek az igazságosabb közteherviselés érdekében szükséges módosításáról.

 szövege: PDF

 Schmuck Erzsébet, dr. Schiffer András

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény közpénzből működő, klasszikus magánbanki hitelezést nem folytató hitelintézetek működésének átláthatósága érdekében szükséges módosításáról.

 szövege: PDF

dr. Schiffer András

A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú, illetve a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításáról.

szövege: PDF

dr. Szél Bernadett

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a paksi bővítéssel kapcsolatos kiadások befagyasztásához szükséges módosításáról.

szövege: PDF

dr. Szél Bernadett

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénynek a fiatal munkavállalók védelmében szükséges módosításáról.

szövege: PDF

dr. Szél Bernadett

Egyes törvényeknek a 2010/18/EU irányelv átültetése érdekében a szülői szabadság kötelező megosztásához szükséges módosításáról.

szövege: PDF

dr. Szél Bernadett, Sallai R. Benedek

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Sallai R. Benedek

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvénynek a mezőgazdasági termelők által fizetendő növényfajta-oltalomból eredő díjfizetési kötelezettségek igazságosabb megállapítása céljából történő módosításáról.

szövege: PDF

Sallai R. Benedek

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a kényszertagság megszüntetéséhez szükséges módosításáról.

szövege: PDF

FÜGGETLEN

Indítványozó

Indítvány

Szabó Timea

A fel nem használt, tartós élelmiszerek adományozásáról és a magyarországi éhezés felszámolásáról.

szövege: PDF

Gyurcsány Ferenc, dr. Vadai Ágnes, Varju László, dr. Oláh Lajos

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Timea

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Timea

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Timea

Egyes törvényeknek a gyermekek szünidei és hétvégi étkeztetésének biztosítása érdekében történő módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Timea

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Timea

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Fodor Gábor

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Szabó Szabolcs

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról.

szövege: PDF

BIZOTTSÁGOK

Indítványozó

Indítvány

Honvédelmi és rendészeti bizottság

A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

Igazságügyi bizottság

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

Igazságügyi bizottság

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

KORMÁNY

Indítványozó

Indítvány

 Nemzetgazdasági miniszter

A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

 szövege: PDF

 Honvédelmi miniszter

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

 szövege: PDF

Külgazdasági és külügyminiszter

A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás kihirdetéséről.

 szövege: PDF

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

Közigazgatási és igazságügyi miniszter

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról.

szövege: PDF


Bartha Szabó József
megmondó
Világossá vált, hogy a rasszizmus ellen oly bőszen hisztériázó uniós vezéralakok egy bizonyos rasszizmus fölött szemet hunynak.
 • A demokrácia torzszülöttje
  Maga Medgyessy nevezte puccsistáknak megbuktatóit szinte percekkel leváltása előtt egyes tévéadásban. Ezt még el tudta érni miniszterelnökként.
 • Európa elesett, reconquista harc következik
  Ha valaki nagy nyilvánosság előtt közzéteszi másságát, például azt, hogy ő se nem férfi, se nem nő, azt valóságos hősként ünneplik.
 • Jézus célkeresztben
  Jézus ellen ugyanolyan gyűlölködés folyik, mint két évezrede, amikor Pilátust belerántották a bűnbe a római gyarmat helyi lakosai.
 • Kétfrontos harc Európa megvédéséért
  Egy amerikai tőzsdespekuláns széles, több kontinenst lefedő hálózatot szőtt az utóbbi negyven évben.
hírfolyam
 • Hírstart
 • Hírkereső
 • Hírlista
 • News Agent
 • Alternatív Hírportál
 • Startlap
 • A hírek
 • Hírfal
 • Hírmutató
 • Polgári Szemle
 • Időjárás
 • Bálványosimádó
 • MTI