Konferenciát rendeztek Szegeden a plébániai közösségek megújulásáról
2019. november 8. 08:39

Élet a plébánián – fókuszban a közösség címmel szervezett konferenciát a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége Szegeden.

„Szolgálatunkban fontosnak tartjuk, hogy éltető kapcsolatokat építünk: magunkkal, egymással és az Istennel, közösségben és közösségek között” – szerepel a pasztorális helynökség küldetésében. Ennek jegyében rendeztek találkozót a szegedi Katolikus Házban, közel száz résztvevővel. Nemcsak a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből, hanem a Temesvári és a Nagyváradi Egyházmegyéből is érkeztek érdeklődők.

A szervezők olyan előadókat hívtak meg, akik megújult lendülettel keresnek mai utakat a plébániai közösségek fejlődésére.

Kondé Lajos pasztorális helynök köszöntőszavai után elsőként Nyéky Kálmán, a siófoki Sarlós Boldogasszony-templom plébánosa tartott előadást: az Újraépítve című könyv kapcsán, személyes példák és tapasztalatok alapján arról beszélt, hogy mit jelent a közösségek megújulása az Egyházban. Az előadó interaktív kérdéssekkel vonta be a hallgatóságot a téma közös átgondolásába.

Ezt követően Süvegesné Rudan Margit és Süveges Gergő bemutatták, hogy az NCD (Natural Church Development) rövidítésű természetes közösségfejlődés rendszere milyen lépésekben és eszközökkel tud segíteni a plébániai közösségek fejlődésében.

A nap műhelymunkákkal folytatódott: a kiscsoportos beszélgetések résztvevői olyan témákról folytathattak eszmecserét, amelyek különös odafigyelést igényelnek a közösségek életében, missziós tevékenységében.

Az oltár körül szolgálók lelkiségéről szóló műhelyben – Nyéky Kálmán vezetésével – a liturgiában tevékenykedő világiak szolgálatának jelentőségéről, nehézségeiről és missziós hatásairól beszélgettek. A zenei szolgálattal foglalkozó műhelyben főként arról volt szó – Bucskóné Lehota Ágota, a pasztorális helynökség munkatársa irányításával –, hogyan tudja szolgálni a zene a liturgiát, és azt, hogy a híveket Isten felé fordítsa. A Süvegesné Rudan Margit és Piros Adorján által vezetett műhely az NCD rendszerét mutatta be: a természetes közösségfejlődés rendszere az ajándékalapú szolgálatot említi a közösségi élet egyik meghatározó jellemzőjeként, azon ajándékokra építve, melyeket a közösség tagjai a Szentlélektől kapnak. Süveges Gergő az egyházközségi médiáról, annak kihívásairól és missziós lehetőségeiről vezetett beszélgetést.

A rendezvény végén Kondé Lajos pasztorális helynök hangsúlyozta: meghívást kaptunk arra, hogy ne álljunk meg a kitárt kapuban, hanem lépjünk be rajta, és ki-ki a maga közösségében ossza meg a kapott gyümölcsöket, kamatoztassa a tanultakat.

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Pasztorális Helynökség, CsaládKözPont

magyarkurir.hu
Címkék:
MTI Hírfelhasználó