A Barankovics Alapítvány konferenciája a vallások közötti párbeszédről
2019. december 3. 15:57

A hit arra készteti a hívőt, hogy a másikban testvért lásson, akit támogatnia és szeretnie kell. Hite Istenben, aki megteremtette a világmindenséget, a teremtményeket és az összes emberi lényt – kik egyenlők az ő irgalmassága számára –, arra szólítja fel a hívőt, hogy kifejezze ezt az emberi testvériséget, óvja a teremtést és az egész világot, és támogasson minden embert, különösen a leginkább rászorulókat és a legszegényebbeket - hangzik az Abu-Dzabi nyilatkozat bevezetője.

“Európa hozzájárulása az emberi testvériségről szóló Abu-Dzabi nyilatkozat megvalósításához” címmel december 13-án Budapesten az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportja és a Barankovics István Alapítvány konferenciát rendez, ennek célja, hogy a meghívott egyházi és diplomáciai szereplőkkel együtt széles körben bemutassák a Ferenc pápa és az Al-Azhar főimámja által 2019. február 4-én Abu-Dzabiban aláírt “Dokumentum az emberi testvériségről a világbéke és a békés együttélés érdekében” című történelmi közös nyilatkozat üzenetét és alapelveit Magyarországon. Az eszmecsere be kívánja mutatni továbbá a magyar és európai kereszténydemokrata hozzájárulás lehetőségeit a vallások közötti párbeszéd célkitűzéseihez.

Hölvényi György, az az EPP Frakció Vallásközi Párbeszéd munkacsoportjának társelnöke a KDNP és az EPP Frakció Vallásközi Párbeszéd Munkacsoportjának tevékenységét mutatja be, részletezve, hogy a vallások közötti megértés és együttműködés előmozdításáért mit tesznek ezek a politikusok. 

Az Abu Dzabi nyilatkozat háttere, valamint hatása a kereszténység és az iszlám közötti párbeszédre villant fényt Michael A. Blume SVD, apostoli nuncius.

A párbeszéd jelentősége a kereszténység szempontjából - erről a kérdéskörről Dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke monja el gondolatait.

Abdulhamid Andulfattah Kazim Abdulfattah Almulla, az Egyesült Arab Emirátusok budapesti nagykövete azt világítja meg, hogy az “Abu Dzabi nyilatkozatnak" mekkora a jelentősége az Egyesült Arab Emirátusok szempontjából.

Összegző gondolatokat Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány elnöke fogalmaz meg. 

"A családok és a társadalom kötelessége, hogy védelmezze a gyermekeknek a családi környezetben való felnevelkedéshez, a táplálkozáshoz, az oktatáshoz és a gondozáshoz fűződő alapvető jogait. Ezeket a jogokat biztosítani és védelmezni kell, hogy ne lehessen figyelmen kívül hagyni vagy megtagadni egyetlen gyermektől sem sehol a világon. El kell ítélni minden olyan gyakorlatot, amely sérti a gyermekek méltóságát vagy jogait. Az is fontos, hogy felfigyeljünk azokra a veszélyekre, amelyeknek ki vannak téve – különösen a digitális környezetben –, és bűncselekménynek tekintsük az ártatlanságukkal való visszaélést és gyermekkoruk bármilyen megsértését" - rögzíti az Abu Dzabi nyilatkozat.

gondola
Címkék: