Megjelent a békeszerződés teljes és tételes szövege
2020. január 16. 16:59

A trianoni békeszerződésről mindenki hallott, mindenkinek van véleménye róla és mindenki tudja, hogy – nagyjából – milyen veszteségek érték Magyarországot a békediktátum következtében. De most a Szépmíves Könyvek jóvoltából (minden bizonnyal Trianon századik évfordulójára) megjelent a békediktátum teljes és tételes szövege, így egy olyan könyv került az olvasók asztalára, amely vetekedik a legmegrendítőbb alkotásokkal – azzal a különbséggel, hogy ez teljes egészében a valóság.

Összességében letaglózó olvasmány, részleteiben viszont abszurd és szürreális. Mutatom – ilyeneket rónak Magyarországra: „A jelen cikk ötödik bekezdésének fenntartásával Magyarországot terheli az 1918. évi november hó 3-i fegyverszüneti szerződés aláírásától kezdve a Szövetséges és Társult Hatalmak mindazon hadseregei fenntartásának minden költsége, amely hadseregek Magyarországnak a jelen szerződésben megszabott határain belül fekvő területet tartottak megszállva. A hadsereg fenntartásában benne foglaltatik az emberek és állatok élelmezése, az elszállásolás és elhelyezés, a zsoldok és járulékaik, a fizetések és munkabérek, az alvóhelyek, a fűtés, a világítás, a ruházat, egyéb felszerelés, a lószerszám, a fegyverzet és járművek, a légi szolgálat, a betegek és sebesültek ápolása, az állatorvosi szolgálat és lóápolás, a különféle szállítási szolgálat (vasúton, tengeren, folyón, teherautókkal), a közlekedés és a hírszolgálat, valamint általában minden igazgatási és műszaki szolgálat, amely a csapatok kiképzéséhez, állományuk fenntartásához és katonai teljesítőképességük megőrzéséhez szükséges.”

És így tovább, száz oldalakon keresztül. Ez csak egy szürreális részlet a több ezer közül, de szinte az egész könyvet idézhetném.

Ahogy olvassuk (apránként, mert egyszerre nagyon nehéz megemészteni az olvasottakat), végig azon töpreng, hogyan is maradt még bármi ebben az országban, hogyan is maradt bármije ennek az országnak és népnek, miközben a szinte kéjelgő felsorolásokat látja, melyben a végletekig pontosítják például a jóvátételt, illetve a további teendőket, egyetlen apró részletet sem elmulasztva: „A háború alatt elfoglalt és elpusztított területen fekvő ingatlan javak helyreállítására és újjáépítésére szükséges költségeket, ideértve azoknak ingó fölszereléssel, gépekkel és minden tartozékkal újból való ellátását is, az illető helyreállítási és újjáépítési munkálatok foganatosításának időpontjában mutatkozó érték szerint kell számítani.”

Igen, a békefeltételeket a győztesek írják, tudjuk ezt a történelemből, és némi mázt itt is kennek helyenként az elképesztő feltételekre, korábbi nemzetközi egyezményekre utalgatnak lelkes buzgalommal, de ez tulajdonképpen kivégzés: egy ország és egy nép megsemmisítésére irányuló törekvés írásba foglalása. Talán némi sovány vigaszt nyújthat, hogy amelyik nép és amelyik ország ezt kibírta, túlélte, annak van remény – mégis a saját szemünkkel láthatjuk, milyen jóvátehetetlenségek történtek. Nem tudom jó szívvel ajánlani ezt a könyvet, mégis ajánlom mindenkinek, mert ezt – legalább egyszer az életben – látni kell, végig kell olvasni.

Trianon. A békeszerződés. Szépmíves Könyvek, Budapest, 2019.

magyarnemzet.hu
Címkék:
  • A Demokrácia Védvonal
    A mintegy 175 kilométer hosszú, 4 méter magasra tervezett létesítmény nem csupán műszaki jelentőségű.
  • Mikulássapkás hazugság
    Amerikában kezdték el ezt a hazugsághadjáratot évtizedekkel ezelőtt. Egy svéd reklámgrafikus egy híres üdítőitalhoz rajzolta le Santa Claus-t. Az ő Szent Kolozsuk eleve reklámfigura. Egy üdítőitalt ünnepelnek Szent Miklós helyett.
MTI Hírfelhasználó